3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri 7.Ünite Elektrikli Araçlar Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri 7.Ünite Elektrikli Araçlar Ünite Sonu Değerlendirme  Cevapları

3. Sınıf  Fen Bilimleri Anadol Yayıncılık 7. Ünite Elektrikli Araçlar Sayfa 230, 231, 232, 233, 234, 235  Ünite Sonu Değerlendirme  Etkinlik Soruları ve Cevapları

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 230 Cevabı

Aşağıda verilen elektrikli araç gereç isimlerini “ısınma amaçlı araç gereçler”, “aydınlatma amaçlı araç gereçler” ve “ev araç gereçleri” olarak sınıflandırarak örnekteki gibi eşleştiriniz.

Isınma Amaçlı Araç Gereçler – Aydınlatma Amaçlı Araç Gereçler

Cevap:

Isınma amaçlı araç gereçler: Elektrikli battaniye ve elektrikli ısıtıcı.

Aydınlatma amaçlı araç gereçler: Lâmba, el feneri, araba farı ve floresan lamba.

Ev araç gereçleri: Elektrikli süpürge, ütü, telefon ve bulaşık makinesi.

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 231 Cevabı

Aşağıdaki tabloda resimleri verilen varlıkların ortak özelliklerini örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

1 numaralı görselde yer alan telefon ve dizüstü bilgisayar Batarya ile çalışan elektrikli araç gereçler. 
2 numaralı görselde yer alan ütü ve fırın Şehir elektriği ile çalışan araç gereçler. 
3 numaralı görselde yer alan kumanda ve el feneri Pille çalışan araç gereçler.

Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Elektrikli araç gereçlerin yol açabileceği tehlikelerden korunmak için hangi önlemleri almalıyız?

Cevap:

Elektrikli araç ve gereçlerin yol açabileceği birçok tehlike var.
Bu tehlikelerden korunmak için şunları yapmalıyız:
  • 112 acil servisi aramamız gerekir.
  • Sokakta veya okul bahçesinde yer alan elektrik direklerine dokunmamalıyız.
  • Tahta sopa veya plastik yalıtkan olan malzemelerle elektrik çarpan kişiyi uzaklaştırmalıyız.
  • Okulda yangın yangın çıktığı zaman tatbikatlarda yapıldığı gibi okulu hemen boşaltmalıyız.

2. Atık pillerin çevreye verebileceği zararlar nelerdir?

Cevap:

Pillerin içinde çevreye zarar veren bazı maddeler vardır. Bu maddeler doğaya bırakıldığı zaman su ve toprağa karışır. Bu zararlı maddelerle kirlenmiş toprak ve suda yaşayan canlılar bu kirlilikten olumsuz bir şekilde etkilenir. Çevreye gelişigüzel atılan piller çevre için kirlilik oluşturur. Ayrıca doğal dengeye zarar verir. Aynı şekilde pilleri ezmek veya pillerin içini açmak, onları ateşe atmak ve ısıtmak da çok tehlikelidir.

3. Atık pillerin çevreye verebileceği zararları en aza indirmek için neler yapılmalıdır?

Cevap:

Bu zararları en aza indirmek için şunlar yapılmalıdır:

Biriktirilen bitmiş piller eczanelerde muhtarlıklarda ve büyük alışveriş merkezlerinde bulunan atık pil toplama kutularına atılmalıdır. Her yerde pil toplama kutuları bulunmalıdır. Şarj edilebilir piller kullanılarak pili atık bir madde olmaktan kurtarabiliriz.

 

4. Elektriği tasarruflu kullanmanın önemi nedir?

Cevap:

Elektriği tasarruflu bir şekilde kullanmamızın çok büyük önemi vardır. Çünkü ülkemizde enerji ihtiyacı var. Ayrıca dışa bağımlılık söz konusu olduğu için bu konuda hassas davranmalıyız. Elektriği tasarruflu kullandığımız zaman aile ve ülke ekonomisine ciddi anlamda katkıda bulunabiliriz. Bu şekilde ekonomik kalkınma ve enerji tasarrufu önemli bir şekilde gerçekleşmiş olur.

 

5. Elektrikli araç gereçlerin çalışmasını sağlayan elektrik kaynakları nelerdir?

Cevap:

Elektrikli araç ve gereçlerin çalışmasını sağlayan birçok elektrik kaynağı vardır. Pil, batarya, akü ve jeneratör elektrik kaynakları arasında yer almaktadır. Dijital fotoğraf makineleri ve kameralarda, tablet ve bilgisayarlarda, cep telefonlarında batarya adı verilen elektrik kaynağı kullanılmaktadır.

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 232 Cevabı

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıda resimleri verilen elektrikli araç gereçlerden hangisinin çalışması için gerekli olan elektrik kaynağı pil değildir?

Cevap:

C ) Ütü

2. Aşağıdakilerden hangisi elektriğin güvenli kullanımı ile ilgili yanlış bir davranıştır?

A) Elektrikli araç gereçlerden bir koku geldiğinde hemen fişi çekilmelidir.
B) Elektrikli araç gereçler hareket ettirilirken sadece kablolarından tutularak çekilmelidir.
C) Şehir elektriği ile çalışan elektrikli araç gereçler su kaynaklarının yakınında kullanılmamalıdır.

Cevap:

B) Elektrikli araç gereçler hareket ettirilirken sadece kablolarından tutularak çekilmelidir.

3. Aşağıdakilerden hangisi elektrikli araç gereçlerin çalışabilmesini sağlayan elektrik kaynaklarından biridir?

A) Pil

B) Telefon

C) Baraj

Cevap:

A ) Pil

4. Aşağıdaki elektrikli araç gereçlerden hangisi diğerlerinden farklı bir elektrik kaynağıyla çalışır?

A) Televizyon

B) Ütü

C) Cep telefonu

Cevap:

C ) Cep telefonu

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 233 Cevabı

5. Aşağıdaki elektrikli ev araç gereçlerinden hangisinin kullanım amacı kıyafetlerimizin temiz ve düzenli olmasına yönelik değildir?

A) Bulaşık makinesi

B) Ütü

C) Çamaşır makinesi

Cevap:

A ) Bulaşık makinesi

6. Atık pillerin doğaya verebilecekleri zararı azaltmak için,

I. Tek kullanımlık piller yerine şarjlı piller kullanmak
II. Elektriği tükenmiş pilleri atık pil toplama kutularına atmak
III. Pille çalışan elektrikli araç gereçleri ihtiyacımız dışında kullanmamak

davranışlarından hangisi veya hangileri yapılmalıdır

A) Yalnız II

B) I ve III

C) I, II ve III

Cevap:

C ) I, II ve III

 

7. El feneri ve araba farı gibi elektrikli araç gereçlerin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Isınma

B) Aydınlatma

C) Temizlik

Cevap:

B) Aydınlatma

8. Bozuk olmayan ve pille çalışan bir el fenerinin düğmesine basıldığında el feneri ışık vermiyor. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Piller, el fenerine hatalı yerleştirilmiştir.
B) Pillerin elektriği bitmiştir.
C) El fenerine takılan piller tam doludur.

Cevap:

C ) El fenerine takılan piller tam doludur.

 

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Sayfa 234 Cevabı

9. Aşağıdakilerden hangisi yapıldığında elektrik kazalarının gerçekleşme ihtimali artar?

A) Elektrikli araç gereçlerin kullanım kılavuzunu okumak
B) Bir elektrik prizine çok sayıda araç gerecin fişini takmak
C) Çalışan elektrikli araç gerecin kablosuyla temasını önlemek

Cevap:

B) Bir elektrik prizine çok sayıda araç gerecin fişini takmak

 

10. Otomobillerdeki radyo ve klima gibi elektrikli araç gereçlerin çalışması için gerekli olan elektrik kaynağının ismi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Akü

B) Pil

C) Batarya

Cevap:

A ) Akü

11.Yukarıdaki tabloda verilen noktalı yere hangi ifade yazılmalıdır?

A) Elektrik kaynakları
B) Aydınlatma amaçlı kullanılan elektrikli araç gereçler
C) Isınma amaçlı kullanılan elektrikli araç gereçler

Cevap:

A ) Elektrik kaynakları

12. Aşağıdaki elektrikli araç gereçlerden hangisi bataryayla çalışmaz?

A) Cep telefonu
B) Saç kurutma makinesi
C) Dizüstü bilgisayar

Cevap:

B) Saç kurutma makinesi

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir