3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Çevremizdeki Işık ve Sesler Sayfa 172, 173, 174, 175 Değerlendirme Testi Soruları ve Cevapları

3. Sınıf  Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 5. Ünite Çevremizdeki Işık ve Sesler Değerlendirme Testi Cevapları

3. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Çevremizdeki Işık ve Sesler Sayfa 172, 173, 174, 175 Değerlendirme Testi Soruları ve Cevapları

3. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

Soru:

1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A) Lamba

B) Güneş

C) Fosforlu trafik levhası

Cevap:

C) Fosforlu trafik levhası

Soru:

2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Işık yayan çevresini aydınlatan nesneler ışık kaynaklarıdır.
B) Ay, Dünya’mızın ışık kaynağıdır.
C) Ateş ve yanan mum doğal ışık kaynaklarıdır.

Cevap:
A) Işık yayan çevresini aydınlatan nesneler ışık kaynaklarıdır.

Soru:

3. Işık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Doğal ve yapay olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Yapay ışık kaynakları tükenmeyen ışık kaynaklarıdır.
C) Işık görmemize yardımcı olur.

Cevap:

B) Yapay ışık kaynakları tükenmeyen ışık kaynaklarıdır.

Soru:

4.Görsellerden hangilerinde doğal ışık kaynakları görülmektedir?
A) l – H

B) l – s

C) l – s – H

Cevap:

C) l – s – H

Soru:

5. Aşağıdaki ortamların hangisinde cisimler net görülür?
A) Işığın çok fazla olduğu yerlerde
B) Işığın yeterli olduğu yerlerde
C) Loş ışıklı yerlerde

Cevap:

B) Işığın yeterli olduğu yerlerde

Soru:

6. Aşağıdaki ışık kaynaklardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Güneş ışığı

B) Yıldızların ışığı

C) Mum ışığı

Cevap:

C) Mum ışığı

3. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

Soru:

7. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) El feneri – Doğal ışık kaynağı
B) Mum – Yapay ışık kaynağı
C) Güneş – Doğal ışık kaynağı

Cevap:

A) El feneri – Doğal ışık kaynağı

Soru:

8. Aşağıdakilerden hangisi bir etki olmadan kendi başına ses çıkaramaz?
A)

B)

C)

Cevap:

B)

Soru:

9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ay, doğal ışık kaynağıdır.
B) Işık olmayan ortamda göremeyiz.
C) Temel ışık kaynağımız Güneş’tir.

Cevap:

A) Ay, doğal ışık kaynağıdır.

Soru:

10. Sesin yayılması ile ilgili hangisi doğrudur?
A) Ses, düz bir doğru şeklinde yayılır.
B) Ses, her yöne su dalgası gibi dalgalar halinde yayılır.
C) Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddeti artar.

Cevap:

B) Ses, her yöne su dalgası gibi dalgalar halinde yayılır.

Soru:

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çok gürültülü ortamlarda çalışanlar kulaklık kullanmalıdır.
B) Güçlü ışık kaynaklarına çıplak gözle bakmamalıyız.
C) Canlıların çıkardıkları bütün sesleri duyarız.

Cevap:

C) Canlıların çıkardıkları bütün sesleri duyarız.

Soru:

12. Televizyon izlerken sesini duyamıyorsak ne yapmalıyız?
A) Televizyondan uzaklaşmalıyız.
B) Televizyonun ses şiddetini arttırmalıyız.
C) Televizyonun ses şiddetini azaltmalıyız.

Cevap:

B) Televizyonun ses şiddetini arttırmalıyız.

3. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

Soru:

13. Işığı ve sesi algıladığımız duyu organlarımız hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Deri – dil

B) Burun – göz

C) Göz – kulak

Cevap:

C) Göz – kulak

Soru:

14. Aşağıdaki görsellerden hangisinde arabanın ses şiddetinin arttığını duyarız?
A)

B)

C)

Cevap:

C)

Soru:

15. l Ses kaynağından uzaklaştıkça ses şiddeti artar.
s D avul, zurna, flüt yapay ses kaynaklarıdır.
H R üzgâr sesi, dalga sesi doğal ses kaynaklarıdır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) s – H

B) l – s

C) l – H

Cevap:

A) s – H

Soru:

16. Ses ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ses her yöne yayılır.
B) Ses kaynağının bize olan uzaklığı duyduğumuz ses şiddetini etkilemez.
C) Ses dalgalar halinde yayılır.

Cevap:

B) Ses kaynağının bize olan uzaklığı duyduğumuz ses şiddetini etkilemez.

3. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 175 Cevabı

Soru:

17. Aşağıdakilerden hangisinin ses şiddeti diğerlerinden yüksektir?
A) Bağıran insanın sesi

B) Güvercinin sesi

C) Karıncanın ayak sesi

Cevap:

A) Bağıran insanın sesi

Soru:

18. l Ses şiddetini en çok Hakan duyar.
s Ses şiddetini en az Yasemin duyar.
H Murat, Hakan ve Yasemin ses şiddetini aynı duyarlar.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) l – H

B) l – s

C) s – H

Cevap:

B) l – s

Soru:

19. l. Köpeğin sesini daha iyi duymaya başladım.
s. Arabanın sesini artık duyamıyorum.
H. Uçak sesi duymaya başladım.
İfadelerinden hangilerinde ses kaynağı yakınlaşmaya başlamıştır?
A) s – H

B) l – s

C) l – H

Cevap:

C) l – H

20. Ses kaynaklarını gruplandırırken yanlışlık yapılmıştır.

Soru:

Ses kaynaklarından hangilerinin yerlerini değiştirirsek gruplar doğru olur?
A) Kedi sesi – Telefon sesi
B) Gitar sesi – Rüzgâr sesi
C) Araba sesi – Yağmur sesi

Cevap:

A) Kedi sesi – Telefon sesi

Konu ile ilgili cevabına ulaşamadığınız soruları yorum kısmında bizimle paylaşa bilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

<

error: Content is protected !!