3. Sınıf Hayat Bilgisi Meb Yayınları Sayfa 176-177 Cevapları

3. Sınıf Meb Yayınları Hayat Bilgisi Etkinlik Değerlendirme Zamanı Cevapları

3. Sınıf Hayat Bilgisi  Meb Yayınları 6.Ünite Doğada Hayat Sayfa 176, 177 Değerlendirme Zamanı Etkinlik  Cevapları

3. Sınıf Meb Yayınları Hayat Bilgisi Sayfa 176 Cevabı

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcükler ile tamamlayınız.

Su-Hava-Cam-Güneyi-Kâğıt-Pil-Güneş-Hava-Plastik

Cevap:

1. Sebze ve meyvelerin yetişmesinde güneş, hava, su önemli yer tutar.
2. Karınca yuvalarının girişi güneyi gösterir.
3. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliğine neden olur.
4. Ağaçlandırma yapmak, erozyonu önlemek ve bu konularda insanları bilinçlendirmek TEMA Vakfının görevleri arasındadır.
5. Doğayı korumak için cam, pil, plastik, kağıt gibi atıkları geri dönüşüm kutularına atmalıyız.

B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” harfi yazınız.
(D) 1. İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için bitki ve hayvanlara ihtiyaç duyarlar.

(Y) 2. Pusulanın renkli ucu daima güneyi gösterir.
(D) 3. Ormanlar, canlılar için oksijen kaynağıdır.
(D) 4. Plastik atıklar, doğada yüzlerce yıl kalarak canlılar için tehlike oluşturur.
(Y) 5. Bitkilerin yetişmesi için sadece su gereklidir.

3. Sınıf Meb Yayınları Hayat Bilgisi Sayfa 177 Cevabı 

Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdaki görsellerden hangisi çevre kirliliği ile ilgili değildir?
Cevap:

B şıkkında yer alan görsel çevre kirliliği ile ilgili değildir.

2.
I. Bilinçsiz avlanmayı engellemek

II. Ormanları korumak, ağaç dikmek
III. Denizleri, gölleri kirletmemek
IV. Bütün atıkları aynı çöp kutusuna atmak

Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğayı korumak ile ilgili önlemlerdendir?
A) II, III, IV

B) I, II, IV

C) I, II, III

Cevap: C ) I, II, III

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi su kirliliği ile ilgilidir?

A) Piknik yapanların çöplerini etrafa atmaları
B) Gemilerin zararlı atıkları denizlere boşaltması
C) Fabrika bacalarının havayı kirletmesi

Cevap: B) Gemilerin zararlı atıkları denizlere boşaltması

4. Güneş’in doğduğu yöne sol kolunu uzatan Seçil’in önü hangi yönde kalır?

A) Güney

B) Batı

C) Kuzey

Cevap: A ) Güney

5. Biten pillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bahçeye atmak
B) Çöp kutusuna atmak
C) Atık pil kutusuna atmak

Cevap: C ) Atık pil kutusuna atmak

 

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir