3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Şahin Bey Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk  Şahin Bey Metni Sayfa 51-52-53-54-55-56-57-58 Etkinlik Soruları ve Cevapları
ŞAHİN BEY
3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 51 Cevabı
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Kurtuluş Savaşı kahramanlarından bildiklerinizi söyleyiniz.
Cevap :

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından birdiklerim şöyledir:

  • Mustafa Kemal Atatürk
  • Hasan Tahsin
  • Seyit Onbaşı
  • Şahin Bey
2. Kurtuluş Savaşı döneminde halkımız ordumuza hangi yardımlarda bulunmuştur?
Cevap:

Kurtuluş Savaşı’nda milletimiz canları pahasına hiç düşünmeden savaşa katılmışlardır. Bu savaşta sadece erkekler değil kadınlar da yer almıştır.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 54 Cevabı
1. ETKİNLİK 
Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterinize ekleyiniz.
Cevap:

Karakol: Güvenliği sağlamakla görevli olan kişilerin bulunduğu yapıya verilen isim.

Müfreze: Askerî görev ve hizmetlerin yapılması amacıyla küçük birliklerden, belli bir kuruluşa bağlı olmadan geçici olarak oluşturulan gruplara verilen isim.

Süngü: Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük ucu sivri olan demire verilen isim.

2. ETKİNLİK
Soruları metne göre cevaplayınız.
1. İngilizler işgal ettikleri hangi şehirleri Fransızlara devretmiştir?
Cevap:

İngilizler Maraş, Urfa, Antep ve Kilis gibi şehirleri Fransızlara devretmiştir.

2. Antep halkının sabrını hangi olay taşırmıştır?
Cevap:

Bir cuma günü, Akyol Polis Karakolu’ndaki bayrağın zorla indirilmesi, Antep halkının sabrını taşıran son olay olmuştur.

3. Şahin Bey kimdir?
Cevap:

Şahin Bey, Birinci Dünya Savaşı’nda subay olarak cepheden cepheye koşan bir Türk askeridir.

4. Şahin Bey hangi olaydan sonra halk arasında efsane haline gelmiştir?
Cevap:

Şahin Bey, 8 Mart günü Kilis’ten Antep’e erzak getiren bir Fransız birliği ile 20 askeri ile birlikte savaşıp işgal kuvvetlerini Antep’e gitmekten vazgeçirmesi ile halk arasında efsane biri haline gelmiştir.

5. Şahin Bey, cephanesi bitince ne yapmıştır?
Cevap:

Şahin Bey’in cephanesi bitince  arkadaşlarından ayrılıp yüzlerce düşman askerinin karşısına dikilip “Geçemezsiniz!” diye bağırmıştır.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 55 Cevabı
3. ETKİNLİK
Şahin Bey metninin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz.
Cevap:

Şahin Bey Metninin Konusu: Milli Mücadele döneminde Antepli olan Şahin Bey’in ve Antep halkının kahramanlıklarıdır.

Şahin Bey Metninin Ana Fikri: Türk insanının vatanını korumak için ölümü dahi göze alacak kadar cesur ve azimli olması.

4. ETKİNLİK

Metinden aldığımız bölümü inceleyerek verilen bilgileri okuyunuz.

Başlık: Bir yazının ismine başlık adı verilir.

Paragraf: Düz yazılarda genellikle satır başlarında  birbirinden ayrılan kısımların her birine paragraf adı verilir.

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 56 Cevabı
5. ETKİNLİK
Çevrenizdeki sorunlar karşısında sorumluluk alıp çözüm üretmek niçin önemlidir? Konuşmalarınızda nezaket kurallarına dikkat ediniz.
Cevap:

Biz insanlar olarak her zaman topluluk halinde yaşarız. Toplumda olan  bir zarar doğrudan bizi de etkiler. Bundan dolayı toplumdaki her kişi, sorumluluk alarak yaşadığı toplumu korumak için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Şayet toplumdaki her insan üzerine sorumluluk almazsa, o toplum zarar görür ve zamanla yok olur.

6. ETKİNLİK
Soruların cevaplarını tablodan bulunuz. Doğru cevabın yanındaki harfi kutucuklara yazarak şifreyi çözünüz.

1. “Yürek” kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kalp

2. “İlk” kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Son

3. “Akıl” kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Us

4. “Barış” kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Sulh

5. “Cesur” kelimesinin zıt anlamlısı nedir?
Korkak

6. “Dil” kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Lisan

7. “Akşam” kelimesinin zıt anlamlısı nedir?
Sabah

8. “Temiz” kelimesinin zıt anlamlısı nedir?
Kirli

9. “Hatıra” kelimesinin eş anlamlısı nedir?
Anı

10.“Taze” kelimesinin zıt anlamlısı nedir?
Bayat

3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 57 Cevabı
7. ETKİNLİK
Resimle ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir hikâye yazınız.

Türk Kadını

Birinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı zaman Anadolu’nun dört bir yanı işgal altındaydı. Milli Mücadele’yi Mustafa Kemal Atatürk başlatmıştır. Eli silah tutan her kişi bu mücadeleye katılmıştır. Bu Milli  Mücadele’de Türk kadını da büyük bir başarı göstermiştir. Bu kahraman kadınlar gerek sırtlarıyla gerekse kağnılarla cepheye cephane taşımışlardır. Türk kadınının ve Türk halkının azmi ile bu mücadele zafer ile sonuçlanmıştır. Böylece Anadolu toprakları düşmanlardan temizlenmiştir.

8. ETKİNLİK

Kelimeleri özenli ve okunaklı şekilde yazınız.

Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir