4. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 76-77-78-79 Cevapları

4. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı

Soru:
Fâtiha suresi ile ilgili neler biliyorsunuz?
Cevap:

Fatiha suresi, Mekke’de indirilmiştir. 7 ayetten oluşmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in en başında yer almaktadır. Fatiha suresi namazlarda okunan bir suredir. Bu sure içerisinde yüce Allah’a hamd edilmesinden, Allah-u Teala’nın tek olduğundan, sadece Allah’a ibadet edileceğinden ve sadece ondan yardım istenileceğinden  bahsedilmektedir.

4. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

Soru:
Fâtiha suresine ait ayetleri okunuş sırasına göre numara vererek sıralayınız.
Cevap:

Errahmânirrahîm. (3)
Sırâtallezîne en’amte aleyhim. (7)
İhdinassırâtal müstakîm. (6)
Mâliki yevmiddîn. (4)
İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn. (5)
Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn. (2)
Gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn (Âmin). (8)
Bismillâhirrahmânirrahîm (1)

 

4. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

Soru:

A. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarım bulup işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne babasına karşı görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?
A. Anne babaya iyi davranmak
B. Anne babanın sözlerini yerine getirmek
C. Anne babaya saygısızlık yapmamak
D. Anne babanın yerine iyilikte bulunmak

Cevap: D. Anne babanın yerine iyilikte bulunmak

2.

I. Onları üzecek söz ve davranışlardan her zaman kaçınmak
II. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak
III. Karşılaştığımızda selamlaşmak; hâl ve hatırlarını sormak
IV. Sevinçli ve mutlu günlerinde tebrik edip iyi dileklerde bulunmak

Yukarıdakilerden hangileri akraba ve komşuluk ilişkilerimizle ilgilidir?
A. I-II-III

B. I-II-IV

C. I-III-IV

D. II-III-

Cevap: C. I-III-IV

3. Aşağıdakilerden hangisi Fâtiha suresinde verilen mesajlar arasında yer almaz?
A. Övgüye layık tek varlık Allah’tır. (c.c.)
B. İbadet ve kulluk yalnızca Allah’a (c.c.) yapılır.
C. Allah (c.c.) her şeyi yaratandır.
D. Allah (c.c.) yüce ve bağışlayıcıdır.

Cevap: C . Allah (c.c.) her şeyi yaratandır.

B. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapınız.

Aşağıdaki sözcükleri karşılarındaki açıklamalarla eşleştiriniz.
  • Doğruluk
  • Saygı 
  • Şükür
  • Ahlak
  • Sevgi

1. Bir toplum içinde kişilerin uymaları gereken iyi, güzel davranışlar ve kurallar ( Ahlak )
2. İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu ( Sevgi )
3. Farklı duygu ve düşüncelere anlayış göstermek ( Saygı )
4. Kişinin, konuşmalarında doğruyu söylemesi ve davranışlarında dürüst olması ( Doğruluk )

 

4. Sınıf İlke Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

C. Noktalı yerlere, aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanını yazarak cümleleri tamamlayınız.

davranışlar
doğruluk
huzur
saygı

1. Öğretmenlerimize daima sevgi ve saygı göstermeliyiz.
2. Kardeşler arasında sevgi ve saygı ailenin huzur ve mutluluğu için önemlidir.
3. Doğruluk güzel ahlakın en önemli göstergelerinden biridir.
4. Dinimiz, insanı güzel davranışlar yapmaya yönlendirir.

Ç. Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

D ) 1. Ahiret gününde tek söz sahibi Allah’tır. (c.c.)
Y ) 2. Akrabalarla ilişkilerde onları ziyaret etmek önemli bir davranış sayılamaz.
( D ) 3. Kardeşlerimin görüşlerini anlayışla karşılayarak onlara saygı duyarım.
( D ) 4. İnsanlar arası ilişkilerde saygı ve sevgi önemlidir.

D. Aşağıdaki soruların yanıtlarını noktalı yerlere yazınız.

1. İnsani ilişkilerde sevgi ve saygının önemi nedir? Açıklayınız.
Cevap:

İnsani ilişkilerin iyi bir şekilde ilerlemesi için sevgi ve saygı çok önemli bir yere sahiptir. Bir insan büyüğünü küçüğünü biliyorsa bu sevgi ve saygının önemini bilmesi ile alakalıdır. Toplum içerisinde sevgi ve saygı olmadan adalet, güven gibi kavramlardan bahsedilemez.

2. Akrabalarımızla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? Açıklayınız.
Cevap:

Akrabalarımızla ilişkilerimiz her zaman iyi olmalıdır. Onları bayramlarda ziyaret etmeli, her zaman iyi geçinmeliyiz. Onlara karşı yardımsever olmalı ve iyilik yapmalıyız. Tüm akrabalarımıza karşı sevgi dolu olmalı, onların iyi ve kötü günde hep birlikte olmalıyız.

3. Güzel ahlakın birey ve toplum açısından önemini açıklayınız.
Cevap:

Güzel ahlak hem birey hem de toplum açısından çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü güzel ahlak olduğu zaman bireyler arasında dayanışma olur. Bireyler birbirlerini anlayabilir ve iletişim kurabilirler. İnsanlar birbirlerine güvenir ve herkes çevresindeki kişilerle bağlarını güçlendirir. Güzel ahlak sahibi bir kişi çevresindeki insanlara örnek olur. Bundan dolayı bizler de güzel ahlaklı olmalıyız.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir