4. Sınıf SDR İpekyolu Fen Bilimleri Sayfa 125-130-131-133-134-135-136-137-138-139 Cevapları

4. Sınıf SDR İpekyolu Fen Bilimleri Sayfa 125-130-131-133-134-135-136-137-138-139 Cevapları

4. Sınıf SDR İpekyolu Fen Bilimleri Sayfa 125 Cevabı

Soru:

Maddeler sadece katı, sıvı ve gaz olarak mı sınıflandırılır

Cevap:

Evet, tüm maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere doğada üç halde bulunur.  Su sıvı hali, buz katı hali, su buharı gaz haline örnek gösterilebilir.

Soru:

Çevremizdeki maddelerden şekerin, pirincin ve toprağın katı; zeytinyağının, meyve suyunun ve sütün sıvı; soluduğumuz havanın ise gaz hâlde olduğunu biliyoruz. Peki, maddeler sadece katı, sıvı ve gaz olarak mı sınıflandırılır?

Cevap:

Evet yapılan test ve deneyler sonucunda maddelerin doğada üç halde olduğu tespit edilmiştir. Maddenin katı hali, maddenin sıvı hali ve maddenin gaz halidir. Çevremizde bulunan birçok maddeyi katı, sıvı ve gaz halde görebiliriz. Bunlardan bazıları;

 • Su maddenin üç halini de barındırır. Katı, sıvı ve gaz hali, donduğunda katı, eridiğinde sıvı, buharlaştığında ise gaz halde bulunur.
 • Taş katı haldir.
 • Demir katı hali.
 • Cıva sıvı
 • Petrol sıvı
 • Oksijen gaz
 • Azot gaz
 • Karbondioksit gaz

KATI MADDELER
Katı maddeler;

Taş, demir, buz, çelik, tahta gibi maddler katılara örnektir.

Katı maddelerin belirli bir şekil, biçimleri vardır. Sert olduklarından dolayı biçimleri kolaylıkla değişmez. Fakat dışardan bir kuvvetin etkisiyle şekilleri değiştirilebilir. Katı maddelerin sıvı ve gazlara oranla aralarındaki boşluk yok denecek kadar azdır.

SIVI MADDELER
Sıvı maddler;

Su, sıvı yağ, kolonya, süt, meyve suyu gibi maddeler sıvılara örnektir. Sıvı maddeler konuldukları kabın şeklini alır. Sıvı maddeler akışkan özellik gösterirler. Sıvıların belirli bir şekilleri yoktur. Sıvıların katılara oranla aralarındaki boşluk fazla iken gazlara göre azdır.

GAZ MADDELER
Gaz maddelere örnek;

Karbondioksit, su buharı, karbonmonoksit gibi maddeler örnek verilebilir. Gazların belirli bir şekilleri yoktır. Gazlar sıkıştırılabilirler. Aralarında boşluğun en fazla olduğu haldir. Bulundukları ortamın şeklini alırlar.

4. Sınıf SDR İpekyolu Fen Bilimleri Sayfa 130 Cevapları

Soru:
Evimizde ve okulumuzda kâğıt, cam, metal kutu, plastik gibi maddelerin ne kadar tüketildiğini gözlemleyelim. Bu maddelerin geri dönüşüme katıldığında çevreye ve ekonomiye yaptığı katkıyı düşünelim. Karışımların ayrılmasının ülke ekonomisine katkısını ve kaynakların etkili kullanımı bakımından önemini arkadaşlarımızla tartışalım.

Cevap:

Karışımların ayrılıp tekrardan geri dönüşüme aktarılmasıyla elde edilen sıfır maddelerle hem tasarruf yapılmış olur hem de çevreye herhangi bir zarar vermeden atık maddelerin tekrar değerlendirilmesi gibi olumlu bir bir sonuç doğurmaktadır. Bü tür çalışmaların ülke ekonomosine önemli bir bir katkısı söz konus iken aynı zamanda daha az enerji ve daha az iş gücü ile olumlu katkı sağlanmış olur. Bu durumda hem biz kazanacaz hem de çevre yani doğa kazanacaktır.

4. Sınıf SDR İpekyolu Fen Bilimleri Sayfa 131 Cevapları

NELER ÖĞRENDİK?

Soru:

1. Aşağıda yer alan karışım gruplarındaki maddeleri birbirinden ayırmak için yapılması gereken en uygun ayırma yöntemini, örnekteki gibi eşleştirerek gösterelim.

Cevap:

 • Demir tozu-toz şeker –> Mıknatıs
 • Kum-çakıl –> Eleme
 • Kum-su –> Süzme
 • Kibrit çöpü-demir tozu –> Mıknatıs

Soru:

2. Aşağıda yer alan kavram haritasındaki eksiklikleri verilen kelimeleri kullanarak tamamlayalım.

Cevap:

2. Sıra –> Saf madde
3. Sıra –> MıknatısEleme

Kelimelerini kullanarak tamamlayabiliriz.

4. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Soru:

A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanları yazalım. Kelimeler birden fazla yerde kullanılabilir.

şekli, katı, hacmi, sıvı, gaz, ısınma, soğuma, mıknatıs, özelliklerini, kütle

1. Maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üç grupta sınıflandırılır.
2. Katı maddelerin belirli bir şekli ve hacmi vardır.
3. Bir cismin içerdiği madde miktarı ile ilgili büyüklük kütle olarak tanımlanmaktadır.
4. Demir çivi, toplu iğne mıknatıs tarafından çekilir.
5. Maddeler arasında ısı alışverişi sonucu ısınma ve soğuma olayları görülür.
6. Katı maddeler ısı alarak sıvı hâle geçer.
7. Karışımı oluşturan maddeler özelliklerini kaybetmez.

Soru:

B. Aşağıdaki ifadeleri okuyarak yargılar doğru ise “D” kutucuğunu, yanlış ise “Y” kutucuğunu “X” ile işaretleyelim.

 • 1. Buz, sıvı bir maddedir. (Y)
 • 2. Bakır tozu mıknatıs tarafından çekilir. (Y)
 • 3. Talaş-toplu iğne karışımını mıknatısla ayrıştırabiliriz. (D)
 • 4. Donma olayı bir hâl değişimidir. (D)
 • 5. Sıvıların hacmi terazi ile ölçülür. (Y)
 • 6. Saf maddeler birden fazla maddenin karıştırılmasıyla elde edilir. (Y)
 • 7. Tuz ve şeker saf maddelerdir. (D)

Soru:

C. Aşağıdaki kutucuklarda bazı kelimeler verilmiştir. Kutucuklardaki numaraları kullanarak verilen soruları cevaplayalım.

Soru:

1. Hangi kutu ya da kutucuklarda karışım örnekleri verilmiştir?

Cevap:

3, 5, 6

Soru:

2. Hangi kutu ya da kutucuklarda saf madde örnekleri verilmiştir?

Cevap: 

1, 8

Soru:

3. Hangi kutu ya da kutucuklarda maddenin ölçülebilir özellikleri verilmiştir?

Cevap:

7, 9

Soru:

4. Hangi kutu ya da kutucuklarda hâl değişim olayları verilmiştir?

Cevap:

2, 4

Aşağıdaki soruları okuyarak doğru olan seçeneği işaretleyelim.

Soru:

1. Aşağıdaki maddelerden hangisi katı değildir?

A. Demir çubuk

B. Silgi

C. Süt

D. Buz

Cevap:

C. Süt

Soru:

2. I. Bulundukları kabın doldurdukları kısmının şeklini alırlar.
II. Hacim birimleri litre ile belirtilir.
III. Kütleleri yoktur.
Sıvılarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A. I ve II

B. II ve III

C. I ve III

D. I, II ve III

Cevap:

A. I ve II

Soru:

3. Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir?
A. Tuz

B. Salata

C. Ayran

D. Limonata

Cevap: 

A. Tuz

Soru:

4. Aşağıdaki maddelerden hangisi cisim değildir?

Cevap:

D

Soru:

5. Azra, Esra ve Can ellerindeki kaplarda bulunan maddelerle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor:
Azra: Birden çok saf maddeden oluşmaktadır.
Esra: Katı maddelerin şekil almasıyla oluşmuştur.
Can: Kendinden başka madde içermemektedir.
Buna göre Azra’nın, Esra’nın ve Çan’ın kaplarındaki maddeler aşağıdakilerden hangisindeki gibi olabilir?

Cevap:

B

Soru:

6. X gaz, Y sıvı, Z ise katı hâlde bulunan saf maddelerdir.
Buna göre bu maddelerden,
I. Belirli bir hacmi olan fakat belirli bir şekli olmayan hangisidir?
II. Belirli bir şekli ve hacmi olan fakat sıkıştırılmayan hangisidir?
Yukarıdaki soruların cevapları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Cevap:

C

Üç öğrenci aşağıdaki etkinlikleri yapıyor.

Soru:

7. Buna göre, hangi öğrenciler yaptıkları etkinliklerde, karışımları ayırma tekniklerini doğru kullanmıştır?

A. Ali, Emre

B. Yalnız Tuğçe

C. Tuğçe, Emre

D. Ali, Tuğçe, Emre

Cevap:

A. Ali, Emre

Soru:

8. Isı verilerek eritilen maddelerin isminin yazıldığı balonlar patlatmaktadır. Buna göre aşağıdaki hangi balon patlatılmalıdır?

Cevap:

D

Soru:

9. I. Maddeler, ısı verdiğinde hâl değiştirir.
II. Soğuma, maddelerde hâl değişimine neden olmaz.
III. Isınma soğuma olayları, ısı alışverişi ile oluşur.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A. Yalnız I

B. Yalnız II

C. I ve III

D. I, II ve III

Cevap:

C. I ve III

10. Aşağıdaki maddelerden hangisi saf maddedir?

Cevap:

C

Soru:

11. Necla, Kerem, Duygu kütle ve hacimle ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor:
Necla: Kütle maddelerin ölçülebilir bir özelliğidir.
Kerem: Her maddenin hacmi ölçülemez.
Duygu: Hacim eşit kollu terazi ile ölçülür.
Buna göre Necla’nın, Kerem’in ve Duygu’nun verdiği bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A. Yalnız Necla

B. Yalnız Duygu

C. Kerem ve Duygu

D. Necla ve Kerem

Cevap:

A. Yalnız Necla

Soru:

12.Yukarıdaki tabloda verilen bilgi doğru ise yanındaki kutucuğa “D”, yanlış ise “Y” harfi yazılacaktır.Buna göre tabloyu doldurduğumuzda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?

Cevap:

C

 

Konu ile ilgili cevabına ulaşamadığınız sorularınızı yorum kısmında bize ulaştırabilirisiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir