4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Tuna Matbaacılık Sayfa 59-60 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Tuna Matbaacılık 2. Ünite Kültür ve Miras 59, 60 Neler Öğrendiniz Soruları ve Cevapları

NELER ÖĞRENDİNİZ

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı
A. Aşağıda ifadeleri kutucuklardaki sözcüklerden uygun olanlar ile tamamlayınız.

İstiklal Yolu etnografya millî Antep Kahraman Başkomutanlık egemenlik şanlı ( birleştirici )

Cevap:

1. Halk oyunları………………millî….………………kültürümüzün bir parçasıdır.
2. TBMM, Millî Mücadele’de gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Urfa ilimize unvanını vermiştir.
3. Mustafa Kemal………...Başkomutanlık..………………..Meydan Muharebesi’nin ardından ordumuza
“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini vermiştir.
4. Mustafa Kemal’in millî güçleri tek çatı altında toplaması onun…...Kahraman ….bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir.
5. Şahin Bey………………….Antep..……………………savunması sırasında şehit düşmüş kahramanlarımızdan biridir.
6. Millî kültürümüzü yansıtan maddî kültür ögeleri …...etnografya..…………müzelerinde sergilenir.
7. Millî Mücadele’de üzerinde silah ve cephanelerin taşındığı İnebolu’dan Ankara’ya uzanan yola....İstiklal Yolu….….adı verilmiştir.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
Cevap:

Y ) 1. Gül yağı, Kahramanmaraş yöremize özgü ürünlerden biridir.
D) 2. Aşık oyunu, günümüzde de yaygın biçimde devam eden çocuk oyunların- dandır.
Y ) 3. Düğün geleneklerimiz hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
D ) 4. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır.
( D ) 5. Saklambaç oyunu geçmişte karaguni adıyla anılmıştır.
D ) 6. Dalye iki kişi arasında oynanan bir çocuk oyunudur.
( Y ) 7. Millî Mücadele’nin savaş dönemi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sonuçlanmıştır.
Y ) 8. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletler millî kültür ögelerimizdendir.
Y ) 9. Kuvayımilliye birlikleri Batı Cephesi’nde Fransızlara karşı savaşmışlardır.
D ) 10. Fevzi Paşa, Millî Mücadele sırasında genelkurmay başkanlığı yapmış komutanlarımızdan biridir.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı
C. Aşağıda Millî Mücadele’mizle ilgili olaylardan bazıları ve bunların tarihleri karışık olarak verilmiştir. Her bir olayın başındaki kutucuğa ait olduğu tarihin numarasını yazınız.
Cevap:

Başkomutanlık Meydan Muharebesi (7)
Büyük Millet Meclisinin açılışı (4)
İzmir’in işgali (1)
Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı (5)
Büyük Taarruz’un başlaması (3)
Mondros Ateşkes Anlaşması (2)
Mudanya Ateşkes Anlaşması (8)
İzmir’in kurtuluşu (6)

15 Mayıs 1919
30 Ekim 1918
30 Ağustos 1922
23 Nisan 1920
19 Mayıs 1919
9 Eylül 1922
26 Ağustos 1922
11 Ekim 1922

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi ile ilgili sözlü tarih çalışması sırasında sorulacak sorulardan birisi olamaz?

A) O dönemde ülkemizin nüfusu ne kadardı?

B) Dedemin mesleği ne idi?

C) Almanya’ya hangi yıl gitmiştiniz?

D) Nasıl bir evde oturuyordunuz?

Cevap: A) O dönemde ülkemizin nüfusu ne kadardı?

2. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nda Batı Cephesi’nde faaliyet gösteren millî kahramanlarımızdan biridir?

A) Ali Saip Bey

B) Şahin Bey

C) Şerife Bacı

D) Yörük Ali Efe

Cevap: D) Yörük Ali Efe

3. Mustafa Kemal’e kazandığı …………………………………Zaferi nedeniyle TBMM tarafından “mareşal” rütbesi ve “gazi” unvanı verilmiştir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Çanakkale

B) Dumlupınar

C) Sakarya

D) Trablusgarp

Cevap: C) Sakarya

4. “Koyun, keçi ve danaların ön dizlerinde bulunan bir kemik ile oynanır. Bu oyunda yere çizilen bir daire içine kemikler dizilir ve oyuncular ellerindeki kemiklerle daire içindeki kemikleri dışarı çıkarmaya çalışır.”

Semih, yukarıdaki sözlerinde Türklerin tarihte yaygın olarak oynadığı oyunlardan birini anlatmaktadır. Bu oyun hangisidir?

A) Aşık

B) Dalye

C) Saklambaç

D) Topaç

Cevap: A) Aşık

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Tarihî ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler neler olmalıdır?
Cevap
  • Okullardaki müfredat yenilenmelidir.
  • Gerekli hukuki mücadele yapılmalıdır.
  • Gerekli sosyal sorumluluk projeleri yapılmalı
  • Yeni atılımlarda bulunup kültür ve turizm geliştirilmelidir.
  • Milli kültürü korumalı
  • Din ve dilimize sahip çıkmalı
  • Gelenek ve görenekleri devam ettirmeli.
2. Millî Mücadele günlerinde yaşasaydınız vatanımızın kurtuluşu için hangi alanda neler yapmak isterdiniz? Neden?
Cevap:  

Bu vatan için ne gerekiyorsa yapardık. Düşmana göz açtırmaz, ülkemizden dışarı püskürtmek için bütün imkanları kullanır ve bu vatanı düşmana bırakmazdık.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir