4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık Sayfa 152-153-154-155-156 Cevapları

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Ben Çocuğum Haklarımla Varım Etkinlik Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Sayfa 152, 153, 154, 155, 156 Ben Çocuğum Haklarımla Varım Etkinlik Cevapları

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

Birleşmiş Milletlerin çocuk haklarıyla ilgili bir sözleşme hazırlamasının nedenleri neler olabilir?
Cevap:

Birleşmiş Milletler çocuk hakları ile ilgili bir sözleşme hazırlamıştır. Bunun nedenleri ise şu şekilde olabilir: Çocukların giyinme, beslenme, sağlıklı bir ortamda büyüme, barınma, eğitim alma ve oyun oynama gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması.

Haklarının neler olduğunu bilmek çocuklara hangi yararları sağlayabilir?
Cevap:

Bir çocuk haklarının neden olduğunu biliyorsa bu ona haklarını elde etme ve isteme açısından çok büyük yarar sağlar. Bu sebeple her çocuk haklarının neler olduğunu bilmeli ve bu doğrultuda yaşamalıdır.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

Sevgili arkadaşlarım, 18 yaşından küçük her insan çocuktur. Irk, dil, din, cins ayrımı yapılmaksızın her çocuk Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen haklardan yararlanmalıdır.
Her çocuk yaşama ve sağlıklı biçimde büyüme hakkına sahiptir. Sevgi ve ilgi görme, dengeli ve düzenli beslenme, dinlenme, özgürce oyun oynama ve barınma her çocuğun olmazsa olmaz hakları arasındadır. Eğitim alma; şiddet, istismar, ihmal ve diğer tehlikelere karşı korunma da önemli çocuk haklarındandır. Ayrıca çocukların çalıştırmamaları, savaşlardan uzak tutulmaları, temiz bir çevrede yaşamaları ve engelli çocukların hayatlarının kolaylaştırılması devletlerin temel görevlerindendir.
Engin
Çocuk olarak haklarımızı kullanma konusunda çeşitli engellerle karşılaşabiliriz. Ancak ben bunları aşabilecek güçte olduğumuza inanıyorum. Arkadaşlar, biz gücümüzü Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden alıyoruz. Bu sözleşmeyle bizlere çok önemli haklar tanınmıştır. Doğuştan sahip olduğumuz bu hakları kullanabilmemiz için öncelikle onların farkında olmamız gerekmektedir.

Engin konuşmasında çocukların hangi haklarından söz etmiştir? 
Cevap:

Engin konuşması sırasında çocukların sağlıklı bir şekilde büyüme, yaşama, sevgi ve ilgi görme, oyun oynama, barınma, eğitim alma, şiddet ve istismara karşı korunma, dinlenme, düzenli beslenme gibi çocuk haklarından söz etmiştir.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

Bir çocuk olarak düşüncelerinizi özgürce ifade edebilme hakkınızı yeterince kulla­nabildiğinizi söyleyebilir misiniz?
Cevap:

Bir çocuk olarak düşüncelerimi özgür bir şekilde ifade etme hakkını yeterince kullanabildiğimi düşünmüyorum. Bazı durumlarda çekiniyorum. Hakkım olduğu halde bunu dile getiremiyorum.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 155 Cevabı

Çalışmak zorunda bırakılan çocuklar hangi haklarından yararlanamazlar?
Cevap:

Çalışmak zorunda kalan çocuklar oyun oynama hakkından, eğitim hakkından ve yaşına uygun sanat ve kültürel etkinliklerden eksik kalabilmektedir. Bu haklarından yararlanamazlar. Bu durum çocuklar açısından olumsuz bir sonuç doğurmaktadır.

Çocukların barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi faydalanmaları için neler yapılmalıdır?
Cevap:

Her çocuğun beslenme, sağlık hizmetleri ve barınma gibi haklarından gerektiği gibi faydalanabilmesi için öncelikle devletin çok büyük çalışma yapması gerekir. Devletin yanı sıra sivil toplum örgütleri de çocukların bu ihtiyaçlarını karşılamak için büyük hizmetler yapmalıdır. Çünkü her çocuk beslenme, barınma ve sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi faydalanmalıdır.

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 156 Cevabı

Dünya çocuklarının en önemli sorununun ne olduğunu ve bu sorunun çözümü için neler yapılması gerektiğini sınıfınızda tartışınız.
Cevap:

Dünya çocuklarının en önemli sorunlarından bazıları şu şekildedir:

  • Beslenme
  • Barınma
  • Sağlıklı bir çevrede yaşama
  • Eğitim alma

Bu sorunun çözülmesi için öncelikle devlete çok büyük görev düşmektedir. Devlet bu şekilde sorunu olan çocukları belirlemeli ve bu sorunların çözümü için çalışmalar yapmalıdır. Çünkü her çocuk bu haklardan yararlanmalıdır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir