4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Neler Öğrendiniz Cevapları

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler 6. Ünite Etkin Vatandaşlık Neler Öğrendiniz Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tuna Matbaacılık 6. Ünite Etkin Vatandaşlık 171, 172 Neler Öğrendiniz Cevapları

NELER ÖĞRENDİNİZ

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı

Aşağıda verilen cümleleri kutucuklardaki sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanlar ile tamamlayınız.

sorumluluk, eğitim, Nutuk, Birleşmiş Milletler, özgürlük, sosyal, ayrıcalık, çalışma, egemenlik, sorumsuzca

Cevap:

1. Sınırsız özgürlük yoktur.
2. Öğrencilerin katıldıkları gruplarda sorumluluk üstlenmeleri gerekir.
3. Sınıf hentbol takımındaki bir öğrencinin özürsüz olarak maça çıkmaması sorumsuzca bir davranıştır.
4. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Birleşmiş Milletler tarafından kabul ve ilan edilmiştir.
5. Her çocuğun eğitim alma hakkı vardır.
6. TBMM’nin açılışıyla birlikte egemenlik millete geçmiştir.
7. Mustafa Kemal Türk milletinin bağımsızlığını nasıl kazandığını nutuk adlı eserinde anlatmıştır.
8. Öğrenciler okullarında sosyal etkinliklere katılarak başkalarıyla iletişim kurma ve kendilerini ifade edebilme becerileri kazanırlar.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
Cevap:

(D) 1. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 16 yaşından küçük her insan çocuk sayılır.
(D) 2. Türkiye Cumhuriyeti, millî egemenlik ilkesine dayanan bir devlettir.
(D) 3. Derslere zamanında girmek okuldaki sorumluluklarımızdan biridir.
(Y) 4. Çocuklar fikirleri sorulmadıkça ailedeki karar süreçlerine katılmamalıdır.
(D) 5. Türkiye, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalayan devletlerden biridir.
(D) 6. Okulda düzenlenen törenlere katılmak sorumluluklarımızdan biridir.

C. Aşağıda verilen haklar ve sorumlulukları ilgili başlıkların altına yazınız.

eğitim görmek
eğlenmek
ders çalışmak
tutumlu olmak
çevreyi temiz tutmak
temiz bir çevrede yaşamak
başkalarına karşı
saygılı olmak
düşünceyi ifade etmek

Cevap:

HAKLAR: Eğitim görmek, Temiz bir çevrede yaşama, Düşünceyi ifade etmek
SORUMLULUKLAR: Eğlenmek, Ders çalışmak, Tutumlu olmak, Başkalarına karşı saygılı olmak, Çevreyi temiz tutmak

4. Sınıf Tuna Matbaacılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 172 Cevabı

1. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailede üstlenmesi gereken sorumluluklardan biri değildir?
A) Yatağını toplamak
B) Para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunmak
C) Sofranın kurulması ve toplanmasına yardım etmek
D) Ailede alınan kararlara uymak

Cevap: B) Para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunmak

2. Aşağıdakilerden hangisi bağımsızlığımızın sembollerinden biri değildir?
A) Millî marşımız

B) Meclisimiz

C) Okulumuz

D) Bayrağımız

Cevap: C) Okulumuz 

3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırı durumlardan biridir?
A) Çalışmak isteyen çocuklara devlet tarafından iş bulunması
B) Çocuklara zorunlu eğitim verilmesi
C) Çocukların gerektiğinde ailelerinden alınarak devletin korumasına verilmesi
D) Çocuklara onayları alınmadan aşı yapılması

Cevap: A) Çalışmak isteyen çocuklara devlet tarafından iş bulunması

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Çocuk hakları dünyadaki bütün çocuklar için geçerlidir.
B) Çocuk hakları doğuştan kazanılmıştır.
C) Çocukların hangi haklardan yararlanacağına yöneticiler karar verir.
D) Mahkeme kararı olmadan hiçbir çocuk ailesinden koparılamaz.

Cevap: C) Çocukların hangi haklardan yararlanacağına yöneticiler karar verir.

5. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okulda katılacağı eğitsel ve sosyal etkinliklerden biri değildir?
A) Kardeş okulu ziyaret etmek

B) Tiyatro topluluğuna katılmak

C) Bilim şenliği düzenlemek

D) Velilerden bağış toplamak

Cevap: D) Velilerden bağış toplamak

6. “Büyük Millet Meclisi ulusal egemenliğe dayanan bir kurumdur.” diyen biri bu görüşüne kanıt olarak Meclisin hangi özelliğini gösterebilir?
A) Adında Türkiye kelimesinin geçmesini
B) Üyelerinin millet tarafından seçilmesini
C) Kurtuluş Savaşı sırasında açılmasını
D) Ankara’da bulunmasını

Cevap: B) Üyelerinin millet tarafından seçilmesini

7. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin okuldaki sorumluluklarından biri olamaz?
A) Sınıfları temizlemek

B) Okul eşyalarını korumak

C) Nöbet tutmak

D) Elektriği ve suyu israf etmemek

Cevap: A) Sınıfları temizlemek 

D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne yeni maddeler ekleme yetkiniz olsaydı hangi maddeleri eklerdiniz?
Cevap

Böyle bir yetkim olsaydı öncelikle küçük yaşlarda çalışan çocuklara dair bir madde eklerdim.

Çocuklara cinsel istismarda bulunan kişilere dair çok ağır maddeler eklerdim.

Çocuk kaçıran ve organ kaçakçılığı yapan kişiler için ağır maddeler eklerdim.

 

2. 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ederken şehit düşen vatandaşlarımıza hitaben bir mektup yazsaydınız onlara neler söylemek isterdiniz?
Cevap:

Sevgili Şehitler,

Sizler bizler ve vatanımız için 15 Temmuz gecesinde korkusuzca savaştınız. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim.

Sizler vatan toprağının ne kadar kutsal olduğunu herkese göstermiş oldunuz. Canınız pahasına hainlere geçit vermediniz.

Darbe girişimine karşı mücadele eden ve şehit olan herkesin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Bizler bu vatanda şuan özgürce yaşıyorsak bunu  sizlere borçluyuz.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir