4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Dört Büyük Şair Metni Sayfa 180-183-184-185-186-187 Cevapları

4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Dört Büyük Şair Metni Sayfa 180-183-184-185-186-187 Cevapları

4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Dört Büyük Şair Metni Cevapları

4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Sayfa 180 Cevabı 

HAZIRLIK

1. Sınıfa getirdiğiniz şiirlerden birini okuyunuz. Bu şiiri sevme nedeninizi açıklayınız.

Cevap:

Etkinliği sevdiğiniz bir şiir doğrultusunda siz yapabilirsiniz.

2. Sizce bir insanın şair olabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir?

Cevap:

Bir insanın şair olabilmesi için duygusal, ince ruhlu ve farklı bakış açılarına sahip bir kişi olması gerekir. Çünkü böyle insanlar ciddi anlamda çok güzel şiirler yazabiliyor.

4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Sayfa 183 Cevabı 

1. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki kelimeleri bulmacada belirginleştiriniz. Bu kelimelerin anlamlarını metinde geçtikleri cümleden hareketle tahmin edip yazınız. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız. Bu kelimeleri anlamlarıyla birlikte oluşturduğunuz sözlüğe yazdıktan sonra bunları birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Usta: Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimseye verilen isim.

Oturum: Bir meclis ya da kurulun çözümlenmesi gereken problemleri görüşüp tartışmak için yaptığı birleşimlerden her biri, celse gibi ablamlara gelir.

Sürgün: Ceza olarak belli bir yerin dışında ya da belli bir yerde oturtulan kimseye verilen isim.

Ödül: Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat gibi anlamlara gelir.

Sanat: Bir duygu, tasarı, güzellik gibi şeylerin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık anlamına gelir.

Ünlü: Ün salmış olan, tanınmış, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, namdar, anlı şanlı gibi anlamlara gelir.

Sanatçı: Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sanat adamı, sanat eri, sanatkâr, artist gibi anlamlara gelir.

Hüzün: Gönül üzgünlüğü, gam, keder, sıkıntı gibi anlamlara gelir.

Çağdaş: Bulunulan çağın anlayışına, şartlarına uygun olan, çağcıl, uygarca, asri, modern gibi anlamlara gelir.

Örnek Cümleler

Usta: Yaptığı eserler onun nasıl maharetli bir usta olduğunu gösteriyordu.

Oturum: Yapılacak oturumda sınıf başkanı seçimi olacak.

Sürgün: Sürgün olarak gitti ama gittiği yeri çok sevdi.

Ödül: Başarısı dolayısıyla ödül olarak bilgisayar verildi.

Sanat: Sanat dalları her insanı cezbeder.

Ünlü: Ünlü futbolcu maçtan sonra röportaj yaptı.

Sanatçı: Her sanatçı eserlerinin beğenilmesini ister.

Hüzün: Annesini kaybettiği için çok hüzünlüydü.

Çağdaş: Çağdaş şiir türleri için araştırma yapıyorum.

4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Sayfa 184 Cevabı 

2. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını altlarına yazınız. Bu kelimeleri aynı cümlede eş anlamlısı yerine kullanınız. Cümlelerin anlamı değişti mi? Neden? Metinde geçen diğer eş anlamlı kelimeleri belirleyiniz.

Cevap:

Şiirleri okundu, anıları tazelendi.
Eş anlamlısı: Hatıra
Cümlem: Şiirleri okundu, hatıraları tazelendi.

Öbürlerinin adlarını da bilmeyen yoktur.
Eş anlamlısı: isim
Cümlem: Öbürlerinin isimlerini de bilmeyen yoktur.

Özgürlük ve yurt şairidir o.
Eş anlamlısı: vatan
Cümlem: Özgürlük ve vatan şairidir o.

Cümlelerin anlamlarında herhangi bir değişme olmadı. Çünkü kelimeler aynı anlamı taşıyor.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden hareketle adı geçen şairler hakkında verilen bilgileri uygun yerlere yazınız.

Cevap:

Oktay Rıfat Namık Kemal Orhan Veli Kanık Ahmet Haşim
Behçet Necatigil Ödülü’nü aldı. Özgürlük ve yurt şairidir.Vatan Yahut Silistre adlı oyununu yazmıştır.

 

Şakacı bir şair.Çok genç öldü. Şiirimizi çağdaş çizgiye getiren şairlerimizden biridir.

Yalnızlık duygusunu, hüzünleri işlemiştir.

4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Sayfa 185 Cevabı

4. ETKİNLİK

Aşağıda verilen kelimelerin zıt anlamlılarını metinde bulunuz. Bunları birer cümlede kullanınız.

Cevap:

Kelimeler Zıt anlamlıları Cümlelerim
evet hayır Hayır, bu söyledikleriniz çok yanlış.
açık kapalı Pencere kapalı olduğu için içerisi çok sıcaktı.
yok var Çantamda yedek kıyafet var.
ölüm yaşam Yaşam için çaba gerek.
doğru yanlış Bu söylenen sözlerim hepsi yanlış.
güzel çirkin Kimseye çirkin diye hitap etmemeliyiz.
ağır hafif Çantası çok hafifti.
yakın uzak Gideceğimiz yer çok uzak.

5. ETKİNLİK

Şiire en yakın sanatlardan biri de müziktir. Bazı şairlerin, şiirlerini enstrümantal müzik eşliğinde okudukları bilinmektedir. Bildiğiniz böyle bir şair var mıdır? Varsa, şiirlerini dinlerken neler hissettiğinizi açıklayınız. Yoksa bilgi teknolojilerinden yararlanarak şiirlerini seslendiren ve aşağıda görselleri verilen şairleri araştırınız.

Siz bir şair olsaydınız şiirlerinizi seslendirerek sesli kayıt altına almak ister miydiniz? Nedenleriyle açıklayınız.

Açıklamalarınızı yaparken konuşma kurallarına uygun hareket ediniz. Aynı şekilde arkadaşlarınız konuşurken onları dikkatlice dinleyerek göz teması kurunuz.

4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Sayfa 186 Cevabı 

6. ETKİNLİK

Enstrümantal müzik yapan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile ilgili aşağıdaki bilgileri okuyunuz. Orkestranın isminin kısaltmasına dikkat ediniz.

CSO (Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) dünyada, bugüne kadar kesintisiz yaşamını sürdürebilmiş senfoni orkestralarının en eskilerinden biridir. 1826 yılında Padişah Sultan II. Mahmut devrinde başlayan Batılılaşma hareketleri ile ülkemize giren çok sesli müzik, kısa zamanda kurumsallaşmıştır. Türkiye’nin sanatsal gelişim süreci içinde CSO’nun katkısını unutmamak gerekir.

Bir kelimenin, terimin veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesine kısaltma denir.

Kısaltmalarla ilgili kurallar şunlardır:

1. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır: TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi), TDK (Türk Dil Kurumu),
TD (Türk Dili), TK (Türk Kültürü)

Ancak bazen kelimelerin, özellikle son kelimenin birkaç harfinin kısaltmaya alındığı da görülür. Bazen de aradaki kelimelerden hiç harf alınmadığı olur. Bu tür kısaltmalarda, kısaltmanın akılda kalabilmesi için yeni bir kelime oluşturma amacı güdülür: BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi)

Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

2. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime gruplarının kısaltılmasında, ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan kelime veya kelime grubu; özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük olur: İng. (İngilizce), Atapark Mah. (Atapark Mahallesi), Prof. (Profesör)gibi.

Defterinize yukarıdaki örneklerden farklı olacak şekilde içinde kısaltmaların geçtiği beş cümle yazınız.

Cevap:

Kuzenim THY’de kabin memuru olarak çalışıyor.

Hz. Muhammed, insanlara her zaman iyiliği tavsiye etmiştir.

2 kg elma ve 2 kg portakal aldım.

TBMM 20 Nisan 1923 tarihinde açılmıştır.

Müdür yrd. okulda birçok öğrenciye yardımcı oldu.

4. Sınıf Türkçe Koza Yayınları Sayfa 187 Cevabı 

7. ETKİNLİK

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında sizden istenilen ve sınıfa getirdiğiniz şiirleri sesli okuyunuz. Şiirlerin ana duygusunu söyleyiniz. Bu şiirlerin size hissettirdikleri ve şairlerin sanata yaptıkları katkılar hakkında konuşunuz. Konuşmanız esnasında yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve dilimize yabancı dillerden geçmiş kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmaya özen gösteriniz. Konuşma ve dinleme kurallarına uyunuz.

8. ETKİNLİK

Konusunu ve ana duygusunu belirleyerek bir şiir yazınız. Şiirinizi yazmadan önce yazmak istediklerinizi zihninizde tasarlayınız. Şiirinizde eş sesli ve mecaz anlamlı kelimeleri de kullanmaya özen gösteriniz. Ayrıca dilimize henüz yerleşmemiş yabancı kelimeler yerine Türkçe karşılıklarını kullanmaya dikkat ediniz.

Cevap:

SEVGİ

Mutlu bir dünyada,
İnsanlar sevgiyle yaşasın.
Barış sarsın yeryüzünü,
Coşkusuz insan kalmasın.

Sevgi örtsün toprağı,
Savaşlar kalmasın.
Bir sürü insanın,
Hayalleri yıkılmasın.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Film eleştirileri yapan güvenilir kaynaklardan araştırmalar yapınız. İmkânlarınız dâhilinde sınıfa sevdiğiniz bir filmin afişini ya da afişin çıktısını getiriniz.

Cevap:

Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir