5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Anka Yayınevi Sayfa 31-32 Cevapları

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Anka Yayınevi Sayfa 31 Cevabı 

İhlâs suresinde, tevhit inancıyla ilgili ne gibi mesajlar verilmektedir? Belirleyiniz ve bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

İhlas suresinden verilmek istenen mesaj Allah’ın birliğidir. Yani Allah’ın bir olduğu inancıdır. Bu surede Allah’ın bir olduğu, doğmadığı ve doğrulmadığı, kimseye muhtaç olmadığı, eşi ve benzeri olmadığı gibi mesajlar vurgulanmıştır.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Anka Yayınevi Sayfa 32 Cevabı 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

1- Evrendeki düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Cevap:

Evrende yer alan düzen ile yüce Allah’ın varlığı ve birliği arasında eşsiz bir düzen olduğunu söyleyebiliriz. Dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların aralarında eşsiz bir düzen vardır. En küçük canlıdan en büyük canlıya kadar tüm canlılar yüce Allah’ın yaratmasıyla hayat bulmuş ve bir amaç doğrultusunda var olan düzeni devam ettirmektedir. Bir canlının hayatını devam ettirebilmesi için dünyada var olan diğer canlılara her zaman ihtiyaç duyar . Örneğin; bizim beslenme ihtiyacımızı tamamlayabilmemiz için hayvanlara ve bitkileri ihtiyacımız var. Su ve hava gibi maddelerde bütün canlılar için eşsiz bir şekilde doğada var olarak canlıların yaşamlarını sürdürmesi sağlanmıştır. Sonuç olarak yüce Allah’ın yarattığı her şey, verdiği tüm nimetler hayatımızı sürdürmemiz ve Allah’ın evrende yarattığı düzene minnet ve şükür ile dua etmemiz gerektiğini ifade eder.

 

2- Dua nedir? Tanımlayınız.

Cevap:

Dua, sözlükte, “çağırmak, yakarmak ve seslenmek, istemek ” gibi anlamlara gelir.  Allahu Tealaya yalvarmak ve O’ndan bazı isteklerde bulunmaktır. Dua, Allah (c.c.) ile kulları arasında irtibatı sağlayan bir iletişim biçimidir. Ayrıca O’na olan güvenimizin apaçık bir göstergesidir.

3- Duanın Allah (c.c.) ile irtibat kurmadaki önemi nedir? Anlatınız.

Cevap:

Dua, yüce Allah ile irtibat kurmamızda önemi çok büyük olan bir şeydir. Çünkü yüce Allah biz inananlara siz dua edin ben işitirim ayeti ile birlikte işiten oldu bizleri dinlediği ve dua yoluyla kolay bir şekilde iletişim kurabildiğimizi söyleyebiliriz. Sonuç olarak bizleri dinleyen bir yaratıcı olduğu için şükrümüzde, dertlerimizde, kederimizde, sevincimizde hemen hemen her konuda yüce Allah’a dua etmeli ve ona şükrümüzü ve sıkıntılarımızı dua ile dile getirmeliyiz.

4- “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar.” (Bakara suresi, 186. ayet.) ayetini açıklayınız.

Cevap:

Bu ayeti kerime Yüce Allah’ın bize çok yakın olduğunu, dualarımızla birlikte kolay bir şekilde onunla iletişim kurarak cevap alabileceğimiz ifade edilmektedir. Ayrıca Yüce Allah’ın bizi işitmesi, bizim kolay bir şekilde dualarımızla ona ulaşabileceğimiz şükrümüzü, sıkıntılarımızı, dertlerimizi iletebileceğimiz bir yaratıcı bizler için çok büyük bir öneme sahiptir. Böyle bir yaratıcımız olduğu için  içimiz her zaman huzur ve mutlulukla dolar.

5- Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhit mücadelesi hakkında bilgi veriniz.

Cevap:

Hz. İbrahim (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde ifade edildiği gibi tek bir tanrıya inanmış ve hiçbir zaman Allah’a şirk koşmamıştır. Yüce Allah (c.c.) Hz. İbrahim (a.s.) elçilik görevi vermiş kendisine hidayet, dürüstlük ve bilgi gücü vermiş olduğu bir peygamber olarak kabul edilmektedir. Hz. İbrahim (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de yer alan ifadelere göre doğru sözlü, dosdoğru bir peygamberdir. Katı kalpli olmayan, yumuşak huylu, kendisinin Allah yoluna adayan bir insandı. Allah’ın vermiş olduğu nimetlere her zaman şükreder, misafirperver ve fedakar bir insan olarak görevini tam olarak yaptığını ifade edebiliriz.

6- Yemekten sonra nasıl dua edilebileceğini düşününüz ve defterinize bir yemek duası örneği yazınız.

Cevap:

Yemekten sonra bir inanan olarak Yüce Allah’a (c.c.) onun bizlere vermiş olduğu nimetler için şükretmeli ve bizlere bu güzellikleri bahşeden Yüce Allah’a şükrümüzden sonra soframıza gelen yiyeceklerin bizlere ulaşmasını sağlayan insanlara da dua etmeliyiz. Böylelikle hem Yüce Allah’a şükretmiş hem de emeği geçen tüm kardeşlerimize de dua etmiş olacağız. Duanın örneğine gelecek olursak

“Allah’ım soframıza vermiş olduğun nimetler için sana şükürler olsun. Ayrıca bu nimetlerin biz kullarına ulaşmasını sağlayan kişilere de şükürler olsun. ”

şeklinde bir dua edebiliriz.

7) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) işitme sıfatını ifade eden isimdir?
A. Alîm
B. Basir
C. Semi
D. Kadîr

Cevap: C

8) Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (c.c.) için yapmaya ……………….denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir?
A. İman
B. Tevhit
C. Esmâ-i hüsnâ
D. İbadet

Cevap: B

9) İhlâs suresinde aşağıdaki konuların hangisinden söz edilir?
A. Namazın öneminden
B. Allah’ın (c.c.) birliğinden
C. Ramazan ayından
D. Ahlak kurallarından

Cevap: B

10) ..; dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, mümin-kâfir ayrımı yapmaksızın insanlara merhamet eden, her türlü nimeti sürekli veren, rahmeti sonsuz olan anlamına gelir.

Yukarıda açıklaması verilen Allah’ın (c.c.) ismi, aşağıdakilerden hangisidir?
A. Basir
B. Kadîr
C. Allah
D. Rahman

Cevap: D

11). Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız.

Cevap:

(Y) Birden fazla ilah olması durumunda da evrendeki düzen aynen devam ederdi.
(Y) Allah (c.c.), sadece canlı varlıkları yaratmıştır.
(D) Allah’ın (c.c.) yaptığımız davranışları bilmesi, davranışlarımızda dikkatli olmamızı sağlar.
(D) Esmâ-i Hüsnâ, Allah’ın (c.c.) güzel isimleri anlamına gelen bir kavramdır.
(D) İhlâs suresi dört ayettir.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.