5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 3.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

5. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 3. Ünite Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Sayfa  77,78, 79, 80, 81 3.Ünite Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Etkinlik Soruları ve Cevapları
5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı
A. Aşağıdaki resimlerde bazı hareket örnekleri verilmiştir. Bu hareketlerin hangilerinde hava direncine, hangilerinde su direncine örnek kuvvetler vardır? Resimlerin altındaki boş bırakılan kısımlara cevaplarınızı yazınız.
Cevap: 

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Motor güçleri aynı olmasına karşın bir hovercraftın bir gemiden daha hızlı gitmesinin nedenini açıklayınız.
Cevap:

Gemiler su direnci ile karşılaşır. Bu durumda sürtünme daha fazla yaşanır. Hovercraflarda ise sürtünme az olur. Çünkü daha küçük ve hafiftirler. Bundan dolayı sürtünme ve su direncine daha az maruz kalırlar.

2. Aşağıdaki resimlerde harekete karşı koyan kuvvetler nelerdir?
Cevap:

Su direnci, hava ve sürtünme.

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı
3. Bavul, valiz gibi araçlara tekerlek takılmasının sürtünmeyle bir ilgisi var mıdır?
Cevap:

Evet bununla ilgisi vardır. Tekerlek takılarak sürtünmenin azaltılması, valiz veya bavulun daha kolay taşınması sağlanır.

4. Bisikletin durmasını sağlayan, frendeki sürtünme kuvvetidir. Frendeki sürtünme kuvvetiyle bisikleti hareket ettiren kuvvetin yönleri nasıldır?
Cevap:

Sürtünme kuvvetinde cisimlerin yönü değişmemektedir. Bu sebeple bisikletin yönünde de herhangi bir değişim olmaz.

5. Banyo süngerini sıktığınızda veya bir yayı, lastiği çektiğinizde uyguladığınız kuvvetin çeşidi hakkında ne söylersiniz?
Cevap:

Bu eşyalara kas kuvveti uygularız.

6. Duran bir topa vurduğunuzda, kuvvetin uygulandığı yönle topun hareket yönü arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap:

Bunlar arasında doğru bir orantı vardır. Kuvvetin uygulandığı yön ile topun gideceği yön aynıdır.

7. Bir günde yaptığınız işleri düşününüz. Bu işlerde uyguladığınız kuvvetler nelerdir?
Cevap:

Bir gün içerisinde kas kuvveti, sürtünme kuvveti, yer çekimi kuvveti ve itme çekme kuvvetini uygularız.

8. Yüzeylerin düz ya da pürüzlü oluşu sürtünmeyi nasıl etkiler?
Cevap:

Hareket eden cisimlerin hareketini zorlaştıran ya da engelleyen kuvvete sürtünme kuvveti adı verilir. Yüzeylerin pürüzlü olması sürtünmeyi arttırır. Düz olması ise sürtünme kuvvetini azaltır. Sürtünme kuvveti fazla olduğu zaman hareket yavaşlar. Sürtünme kuvveti az olduğu zaman ise hareket daha hızlı olur.

9. Tekerli patenle düz zeminde daha kolay hareket edilir. Neden?
Cevap:

Çünkü patenle düz zeminde sürtünme daha az olur. Patenin tekerleği olduğu için daha rahat bir şekilde hareket edilir.

10. Kış aylarında otomobil tekerleklerine zincir takıldığını görmüşsünüzdür. Sizce bunun sebebi ne olabilir?
Cevap:

Bunun sebebi sürtünmeyi arttırmak ve arabanın kaymasını engellemektir.

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı

C. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

1. Sürtünme kuvvetinin, sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı olduğunu kanıtlamak isteyen bir öğrenci aşağıdaki hangi deneyi yapmalıdır?

A) Bir sandığı tahta zemin üzerinde önce kendisi, sonra arkadaşıyla birlikte itmelidir.
B) Bir sandığı önce mermer zeminde itmeli, sonra üzerine yük koyup itmeye devam etmelidir.
C) Bir sandığı önce mermer zemin, sonra tahta zemin üzerinde itmelidir.
D) Bir sandığı mermer zemin üzerinde önce itmeli, sonra çekmelidir.

Cevap: C

2. I. Uçak
II. Paraşüt
III. Otomobil
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hava direncinden en az etkilenecek şekilde yapılır?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

Cevap: C

3. Şekildeki kişi, tekerlekli valizini evine taşımak istiyor.En büyük kuvveti hangi yolda uygulaması gerekir?

  • I. Çakıllı yol
  • II. Asfalt yol
  • III. Islak asfalt yol
  • IV. Buzlu yol

A) I
B) II
C) III
D) IV

Cevap: A

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi kuvvetin özellikleri arasında yer almaz?

A) Dinamometre ile ölçülür.
B) Kuvvetin belli bir büyüklüğü vardır.
C) Birimi metredir.
D) Duran cisimleri harekete geçirir.

Cevap: B

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

Mine, özdeş küpleri şekildeki I, II ve III numaralı yüzeylerde hareket ettirmek istiyor. Buna göre küplere etkiyen sürtünme kuvvetlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıldır?

A) I > II > III

B) I > III > II

C) II > III > I

D) III > II > I

Cevap: C

6.

I. Paraşütlerin yüzeylerinin geniş olması
II. Kapı menteşelerinin yağlanması
III. Otomobil lastiklerine zincir takılması
Yukarıdaki işlemlerin hangilerinde amaç sürtünmeyi artırmaktadır?

A) I ve III

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

Cevap: A

7. Kuvvet uygulandığında şekli değişen, kuvvet etkisi ortadan kalkınca eski hâline dönen maddeler esnek maddelerdir. Dinamometrelerde esnek maddelerin özelliğinden yararlanılarak geliştirilmiştir.
Öğretmenin verdiği bilgiye göre,
I. Kâğıt I

I. Yay

III. Lastik

maddelerinden hangisi ya da hangileri dinamometre yapımında kullanabilir?

A) Yalnız II

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

Cevap: C

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı
Ç. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların numaralarını doğru kutusuna, yanlış olanların numaralarını yanlış kutusuna yazınız.
Cevap: 

Sürtünme kuvveti harekete aynı yönde etkir. ()
Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir. ()
Uçaklar, uçuş anında sürtünmeyi artıracak özellikte tasarlanmıştır. Farklı cisimlere etki eden sürtünme miktarı da farklıdır. ()
Kuvvet, itme-çekme şeklinde bir etkidir. ()
Yağ, iki yüzey arasında sürtünmeyi azaltır. ()
Kaleciler, topu tutabilmeyi sürtünmeye borçludur. ()
Hava direnci olmasaydı uçaktan paraşütsüz de atlanırdı. Uçurtmanın uçmasında havanın uyguladığı bir kuvvet vardır. ()

Aşağıdaki terimleri, bu terimleri açıklayan cümlelerle eşleştiriniz.
Cevap:  

1. Hareketli cisimlerin yönünü değiştirebilir. (e. Kuvvet )
2. Fren pedalına basıldığında tekerleğin dönmesini durduran kuvvettir. (a. Sürtünme)
3. Yüzmeyi zorlaştıran kuvvettir. (c. Su direnci)
4. Yüzeyler arasında kayganlık sağlayarak aşınmayı önler. (b. Yağ)
5. Hava direncinden yararlanılarak kullanılan araçtır. (ç. Paraşüt)
6. Yapısal özelliğiyle cisimlere sürtünme kuvveti uygular. (d. Atmosfer)

a. Sürtünme
b. Yağ
c. Su direnci

ç. Paraşüt
d. Atmosfer
e. Kuvvet
f. Gemi

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir