5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 102-104-107-108 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

Soru:
Kandil gecelerimiz hangileridir?
Cevap:

İslam dini içerisinde 4 tane kandil vardır Bunlar; Mevlit, Regaip, Miraç, Berat ve Kadir gecesidir.

Mevlid Kandili: Mevlit, Peygamber Efendimiz’in doğduğu gecenin yıldönümüne verilen isimdir. Peygamber Efendimiz, Miladi takvime göre 20 Nisan 571 tarihinde dünyaya gelmiştir. Müslüman kişiler Hz. Muhammed’in doğum gününe çok önem verirler. Peygamber efendimizin doğum günü ülkemizde Mevlid Kandili ve Kutlu doğum haftası olarak kutlanır.

Regaip Kandili: Recep ayının ilk cuma gecesi kutlanan kandildir. Regaip çok istenilen, rağbet edilen şey anlamına gelir.

Miraç Kandili: Recep ayının 27 gecesinde kutlanmaktadır. Peygamber Efendimiz bu tarihte Miraç’a çıkmıştır. Mekke’den alınıp gece yürüyüşü ile Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksaya getirilmiş, oradan ise göğe yükseltilmiştir. Yaşanan bu olaydan dolayı bu bu gece Miraç Kandili olarak kutlanmaktadır.

Berat Kandili: Şaban ayının 15. gecesi kutlanır. Berat kurtuluş gecesidir.

Kadir Gecesi: Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayı içerisinde bulunan ve değerli gece anlamına gelen Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bu gece bin aydan daha hayırlı olarak nitelenmektedir.

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

Soru:
Dinî bayramlarda neler yaparsınız? Bununla ilgili anılarınızı ve izlenimlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Dini bayramlarda büyüklerimizin elini öper onlardan harçlık alırız, şeker toplarız, çevremizdeki insanların bayramını kutlarız, eğleniriz. En son olan dini bayramda sabah kalkıp önce ailemin bayramını kutladım. Daha sonra arkadaşlarımla görüştüm. Ardından ailemle birlikte akrabalarımı ziyarete gittim.

Bu dünya Sultan Süleyman’a bile kalmadı.” sözünü hiç duydunuz mu? Bu söz ne anlatmak amacıyla söylenmiş olabilir?
Cevap:

Bir kişi ne kadar zengin olursa olsun eninde sonunda ölüp dünyadan göçecektir. Egemenliği son dereceye ulaşmış olan insanlar dahi ölüme yenilirler. Bu sebeple hiçbir kişi dünyaya bel bağlamamalıdır. Kim olursa olsun eninde sonunda kara toprağa girecektir. Belirtilen bu sözde dünyanın kimseye kalmayacağını ifade etmektedir.

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

Soru: 
İslam dininin mimarimiz üzerinde ne gibi etkileri olmuştur? Örnek veriniz.
Cevap: 

Din kültürün önemli ögelerinden bir tanesidir. Din, kültürün diğer unsurlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Örneğin; mimarimizde dini bazı unsurlar yer almaktadır.  İslam dininin etkisiyle birçok mimari eser inşa edilmiştir. Medrese, cami, hamam, köprü, külliye, mescit gibi dini motiflerle süslenen birçok yapıt yapılmıştır.

2. Cami musikisi nedir? Örnek vererek açıklayınız.
Cevap: 

Cami musikisi, dış ezan, namaz kıraatlerinin düzeninin oluşması, iç ezan, kametin okunması gibi bazı kaidelerin bilinmesi ve uygulanması için gerekli olan bilginin uygulanmasına verilen isimdir. Cami Musikisi sayesinde kıraat düzgün bir şekilde olmaktadır. Bu durum yanlışların önüne geçmektedir. Cami içerisinde cemaatin huşu ve ahenk içerisinde ibadetlerini gerçekleştirmesi için bu unsurların yerine getirilmesi gerekir

3. Örf ve âdet ne demektir? Tanımlayınız.
Cevap:  

Örf, bir topluluk içerisinde benimsenmiş ortak alışkanlık ve usullerin tamamına verilen isimdir. Örneğin; toplum içerisinde evliliklerde düğün yapmak ve bunu kutlama şeklinde yapmak bir örftür.

Adet, topluluklarda yerleşmiş görenek, kaide ve usullere verilen isimdir. Örneğin; ülkemizin doğu bölgelerinde gençlerin erken şekilde evlendirilmeleri adettir.

4. Hz. Süleyman (a.s.) hakkında kısaca bilgi veriniz.
Cevap: 

Hz. Süleyman, Hz. Davud’un oğludur. Hz. Süleyman babası gibi hem peygamberlik hem de hükümdarlık yapmıştır. Ayrıca o kuşlarla konuşabiliyordu. Hz. Süleyman cinleri görüyor onlarla konuşabiliyordu. Cinler ona itaat ediyordu. Bunun yanı sıra rüzgarlarla konuşuyor istediği emri yerine getirebiliyordu.

5. Aşağıdakilerden hangisi, tekke musikisine ait bir tür değildir?

A. İlahi

B. Kaside

C. Ezan

D. Naat

Cevap: B . Kaside

6. Aşağıdakilerden hangisi, din görevlilerinden biri değildir?

A. Müftü

B. Vaiz

C. İmam

D. Kaymakam

Cevap: D . Kaymakam

7. Hikmet adı verilen şiirleriyle insanlara İslami ve ahlaki değerleri benimsetmek için çalışan ve şiirleri Divan-ı Hikmet adlı eserde toplanan düşünürümüz kimdir?

A. Ahmet Yesevî

B. Yunus Emre

C. Mevlanâ

D. Hacı Bektaş Veli

Cevap: A . Ahmet Yesevî

8. Müslümanları bayram ve cuma namazına çağırmak, kandilleri duyurmak veya bazı yerlerde cenaze için kılınacak namazı dost, akraba ve komşulara haber vermek amacıyla
okunan salât-ü selama ne denir?

A. Ezan

B. Kamet

C. Mevlit

D. Salâ

Cevap: D . Salâ

9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde tamamlayınız.

Mescid-i Aksâ- minber- naat- vaaz kürsüsü- mevlit- mihrap- hutbe

  • Camilerde imamın namaz kıldırdığı, Kâbe yönünü gösteren, duvarda bulunan oyuk, girintili yere mihrap denir

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 108 Cevabı

  • Cuma ve bayram namazlarında, imamın minbere çıkarak cemaate konuşma yaptığı, öğüt verdiği konuşmaya hutbe denir.
  • Genellikle mihrabın sağ tarafında bulunan, cuma ve bayram günleri namazdan önce din görevlilerinin çıkıp konuşma yapıp vaaz verdiği yere vaaz kürsüsü denir.
  • Peygamberimizin (s.a.v.) niteliklerini övmek amacıyla yazılan manzum eserlere naat denir.
  • Hz. Süleyman’ın (a.s.) Kudüs’te yaptırdığı mescide Mescid-i Aksa denir
  • Peygamberimizin (s.a.v.) doğumunu anlatan eserlere mevlit denir.
10. Aşağıdaki şemaya, örf ve âdetlerimizde dinin etkisini gösteren örnekler yazınız.
Cevap:

Din, ameli, hukuki ve ahlaki kurallardan oluşmaktadır. Din ilahidir. İslam dini herkes için hayat dinidir. Çünkü hayatın her alanını ifade eder. Bundan dolayı hayatımızın her alanında İslami ölçüler yer almaktadır. İnsanların yaşaması ile birlikte din anlam kazanmıştır. Toplumu bir arada tutan değerler, normlar ve tutumlar hukuki, ahlaki ve dini boyutlarda şekillenmektedir. Din, örf ve adetlerin üzerinde nezaket, merhamet, insaf ve vicdan gibi bazı manevi duyguları etkiler. Örf ve adetler dine göre şekil alır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir