5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 84-85-86-87-88 Cevapları

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

Soru: 
Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) örnek alabileceğimiz ne gibi ahlaki özellikleri vardır? Aşağıdaki şemaya yazınız.
Cevap:

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in örnek alabileceğimiz başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.

 • Merhametli olmaları
 • Hoşgörülü olmaları
 • Güvenilir olmaları
 • İyiyi tavsiye etmeleri
 • Anlayışlı kişiliklere sahip olmaları
 • Tatlı söz ve güzel yüzlü olmaları
 • Sabırlı olmaları
 • Şükredici olmaları
 • Adaletli olmaları temel özelliklerindendir.

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

Soru:
Kevser suresinde yerine getirilmesi istenen namaz ve kurban ibadetleri hakkında neler biliyorsunuz? Bu konuda bildiklerinizi defterinize yazınız.
Cevap:

Kevser suresi Kur-an’ı Kerimdeki en kısa sure olup içerisinde namaz kılmak, oruç tutmak geçmektedir. Namaz, bayram namazı olarak bilinmekte. Ramazan ve kurban bayramında kılınan namaz olarak bilinmektedir. Yerine getirilmesi gereken diğer ibadet ise kurban kesmektir. Bu ibadet kurban bayramında gerçekleştirilir. Her iki ibadette hanefi mezhebine göre vaciptir.

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

Soru: 1.
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evliliği nasıl gerçekleşmiştir? Anlatınız.
Cevap: 

Evlenme teklifini Hz. Hatice’nin kendisinden geldi. İffeti ve namusunu koruması sebebiyle Cahiliye Döneminde bile tertemiz kadın anlamına gelen “tâhire” lâkabıyla anılan Hz. Hatice’den.
Teklifi getiren Hz. Hatice’nin yakın arkadaşı olan Münye kızı Nefise ile Peygamberimiz (s.a.v.) arasında geçen konuşma şu şekilde geçti:

“Ey Muhammed, seni evlenmekten alıkoyan şey nedir?”
“Elimde evlenecek kadar param yok.”
“Eğer bu temîn edilse ve sen, mala, güzelliğe, şeref ve denkliğe dâvet edilsen icâbet eder misin?”
“Kimdir bu?”
“Hüveylid’in kızı Hatice.”
“Ama, bu nasıl olabilir?”
“Orasını ben bilirim.”
“O hâlde, ben de kabul ediyorum.”

Nefise, büyük bir sevinç içinde Kâinatın Efendisi ile konuştuklarını gelip Hz. Hatice’ye anlattı. Hz. Hatice’nin sonsuz memnuniyeti, yüzündeki tebessümlerden net bir şekilde okunuyordu. Nefise’yle birlikte sevinç ve memnuniyetlerini yaşadıktan sonra, Peygamberimiz (s.a.v.)’e şu haberi gönderdi:

Ey amcam oğlu! Sen, benim akrabam olduğun, kavmim içinde şerefli, güvenilir kimse, güzel huylu, doğru sözlü bulunduğun için seninle evlenmeyi arzu ediyorum.”

Teklifi aldıktan sonra Efendimiz (s.a.v) durumu amcası Ebû Tâlib’e bildirdi. Ebû Tâlib teklifi tahkik etti. Hz. Hatice’nin böyle bir evliliği istediğini bizzat kendisinden öğrendi.

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.), eşlerine karşı tutum ve davranışları nasıldı? Örnekler veriniz.
Cevap: 

Allah katında aile reisinin değeri, eşine ve yakınlarına verdiği değerle ölçülür. Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.v.):

“En hayırlınız, aileniz için hayırlı olandır. Bana gelince ben, aileme karşı sizden en hayırlı olanınızım.” buyurmuştur.

O eşlerine en iyi davranandır. Bir eşe nasıl davranılır en güzel örneği sergileyen en güzel örnektir O. Kendi eşlerine yardım eder. Hiçbirine diğerine göre daha fazla ilgisiz olmaz. Her biri işle ayrı ayrı sohbet eder. Onlarla şakalaşır ve onlara iyi ve kötü günlerinde yanlarında olur.

3. Peygamberimizin (s.a.v.), torunlarına olan sevgisi ve merhameti hakkında bilgi veriniz.
Cevap: 

Peygamber efendimiz hiç şüphesiz çocuklara çok değer verir ve onları çok severdir. Torunları buna en güzel örnektir. Onları alır kucağında oynar, başını okşar, öperdi. Hatta namaz esnasında secdeye gittiği vakit torunları omuzuna çıkar onlar düşmesin diye secdeyi uzatır.

4. Peygamberimizin (s.a.v.) ailesinin komşuluk ilişkilerine verdiği önemi anlatınız.
Cevap: 

Peygamberimiz ( s.a.v) komşuluk ilişkisine büyük önem verirdi. Her dem yanlarında bulunur. Ziyaretini esirgemez, yediği yemekten ısmarlar, aç olan veya bir sıkıntısı olan varsa uğrar elinden geldiğince sıkıntılarına ortak olurdu.

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocuklarından biri değildir?
A. Kâsım
B. Zeynep
C. Abdullah
D. Ali

Cevap: D. Ali

6. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin (s.a.v.) çocuklarına karşı tutum ve davranışları arasında gösterilemez?
A. Çocuklarına sevgi ve merhametle yaklaşmak
B. Çocukları arasında ayrım yapmak
C. Çocuklarına değer vermek
D. Önemli konularda çocuklarının görüşünü almak

Cevap: B. Çocukları arasında ayrım yapmak

7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Kevser sözcüğünün anlamları doğru verilmiştir?
A. Bolluk, bereket, hayır, neslin çoğalması
B. İnanç, ibadet ve ahlak
C. Sevgi, saygı, dayanışma
D. Aile, akraba, komşu

Cevap: A. Bolluk, bereket, hayır, neslin çoğalması

8.

I. Oruç tutmak
II. Kurban kesmek
III. Allah’a (c.c.) kulluk etmek
IV. Sadaka vermek
Kevser suresinde, yukarıdakilerden kaç tanesinden söz edilir?

A.1

B. 2

C. 3

D. 4

CevapB. 2

5. Sınıf SDR Dikey Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

9. Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan bölümleri, verilen ifadelerle doğru bir şekilde
tamamlayınız.

• Kevser suresi, Mekke’de indirilmiştir.
• Hz. Hasan’ın (r.a.) soyundan gelenlere şerif denir.
• Hz. Hüseyin’in (r.a.) soyundan gelenlere seyyid denir.
• Peygamberimizin (s.a.v.) soyu, Hasan ve Hüseyin ile devam etmiştir.
Ümame , Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği ve kızı Zeynep’in çocuğu olan torunudur.
• Peygamberimiz (s.a.v.), torunlarını sırtına ve omzuna alıp gezdirir, onlarla oyun oynardı.

10. Aşağıda verilen Kevser suresinde boş bırakılan bölümleri tamamlayınız.
Bismillâhirrahmânirrahîm
İnnâ a’taynâke’l-kevser.
Fe Salli Lirabikke venhar
İnne şanieke hüvel ebter

11. Aşağıdaki şemaya, Peygamberimizin (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarına örnekler
yazınız.
Cevap:
 • Ev işlerine yardım ederdi.
 • Ailesi ile şakalaşırdı.
 • Herkese adil davranırdı.
 • Çevresinde bulunan herkesi ziyaret ederdi.
 • Evine gelenlere ikramda bulunur.
 • İsraf etmezdi.
 • Muhtaç olanlara yardım ederdi.

Konu ile ilgili görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir