5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Sokak Metni Sayfa 155-156-157-158 Cevapları

Sokak Dinleme Metni Etkinlik Cevapları – 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Sayfa 155 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sınıfa getirdiğiniz gazete haberlerini arkadaşlarınızla paylaşınız. Getirdiğiniz haberlerde hangi toplumsal kuralların ihlali anlatılmıştır?

Cevap: 

Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir.

2. Otobüste, dolmuşta vb. toplu taşıma araçlarında büyüklerinize yer veriyor musunuz? Neden?

Cevap: 

Otobüs ve dolmuş gibi toplu taşıma araçlarında her zaman büyüklerime yer veriyorum. Çünkü biz genç olduğumuz için ayakta yolculuk yapabiliriz. Ama büyüklerimizin bazıları işe gidiyorlar ya da işten geldikleri için daha yorgun oluyorlar. Bazıları da yaşlı oldukları için ayakta yolculuk yapmaları zor oluyor. Ayrıca büyüklerimize olan saygımızdan dolayı toplu taşıma araçlarında muhakkak büyüklerimize yer vermeliyiz.

3. İhtiyacı olan birine yardım ettiniz mi? Yaptığınız bu davranıştan sonra kendinizi nasıl hissetiniz?

Cevap: 

Bir keresinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir amca gördüm. Elinde alışveriş torbası vardı . Taşıyamadığı çok belliydi.  Hemen elinden torbaları aldım. Onu karşıdan karşıya geçirdim. O amcaya yardım ettiğim için kendimi çok mutlu hissetmiştim.

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. “Sokak” adlı metinde geçen nasihatlerle ilgili olan görselleri işaretleyiniz.

Cevap: 

Aşağıdaki görsellerden 1. , 3. ve 5. olan görseller  Sokak adlı metinde geçen nasihatlerle ilgilidir.

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Sayfa 156 Cevabı

2. ETKİNLİK

Metinde geçen bazı kelimeler ve anlamları verilmiştir. Kelimeleri anlamları ile eşleştirerek bulmacayı tamamlayınız.

Cevap: 

1. Yapılması, yerine getirilmesi, insanlık duygusu, töre ve yasa bakımından gerekli olan iş veya davranış, vazife. ÖDEV

2. Görgü. TERBİYE

3. Yürürken dayanmaya yarayan, ağaç veya metalden yapılan araç. BASTON

4. Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan. YETİŞKİN

5. Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet. SAYGI

6. Görgüsü kıt, nezaketsiz. KABA

7. Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, akıl. BELLEK

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Çocuğun babası, pencereden onu izlerken ne görmüştür? Çocuğa bu konudaki nasihati ne olmuştur?

Cevap: 

Çocuğun babası, yolda giderken bir kadına çarptığını görmüş, sokakta yürüdüğü zaman dikkat etmesini, orada da bazı ödevleri olduğunu, evde davranış ve adımlarını ölçtüğü gibi her zaman sokakta da bunlara dikkat etmesi gerektiğini söylemiştir.

2. Çocuğun babası sokaklar için “Orası herkesin evidir.” diyerek neyi kastetmek istemiştir?

Cevap: 

Çocuğun babası sokaklar için “Orası herkesin evidir.” diyerek sokaklarıın herkesin ortak yaşam alanı olduğunu kastetmiştir.

3. Çocuğun babasına göre bir milletin terbiyesi hakkındaki yargıya nasıl varılır? Siz, bu fikre katılıyor musunuz?

Cevap: 

Çocuğun babasına göre bir milletin terbiyesi hakkındaki yargıya sokakta yaptığı davranışlarını gözlemleyerek varılır. Ben de bu düşünceye katılıyorum. Çünkü sokakta her düşünceden farklı farklı insanlar  yer almaktadır.

4 . Babanın oğluna verdiği nasihatler sizce tutarlı mıdır? Neden?

Cevap: 

Babanın oğluna verdiği nasihatler tutarlıdır. Baba, oğluna sokakta başına gelebilecek her olay karşısında nasıl bir davranış sergilemesi gerektiğini aynı fikirler doğrultusunda çocuğa aktarmaktadır.

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Sayfa 157 Cevabı

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap: 

Metnin Konu: Sokakta yapılması gereken doğru davranış şekilleri.

Metnin Ana Fikri: Sokakta sergilediğimiz bütün davranışlar aynı zamanda bizim ait olduğumuz toplumun terbiyesini de yansıtmaktadır.

5. ETKİNLİK

Sizce metnin başlığı ve içeriği arasında nasıl bir uyum vardır? Bu metni siz yazmış olsaydınız metne hangi başlıkları koyardınız?

Cevap: 

Metnin içinde bir insanın dışarıdayken toplum içinde nasıl davranması gerektiği anlatılmıştır. Toplum içinde olmak, sokak temsilinde yapılmıştır. Bundan dolayı başlık “Sokak” olarak seçilmiştir.

Ben olsaydım bu metne “Her Zaman Terbiyeli Ol ” başlığını koyardım.

6. ETKİNLİK

a) Metinde babanın çocuğa verdiği nasihatleri aşağıya yazınız.

Cevap: 

Metinde babanın çocuğa verdiği nasihatler şu şekildedir:

  • Sokakta yürürken her zaman dikkat et,
  • Bir yaşlıya, kollarında çocuk olan bir kadına, koltuk değnekli bir sakata, bir yükün altında eğilmiş bir adama, yaşlı bir aileye rastladığın zaman onlara mutlaka saygı ile yol ver.
  • Kendisine araba çarpma tehlikesinin bulunan kişi eğer yetişkinse haber ver; çocuk ise hemen çekip kurtar.
  • Ağlayan tek bir çocuk gördüğün zaman ona neden ağladığını sor.
  • Yaşlı bir adamın düşürdüğü bastonu hemen yerden al ve ona ver.
  • İki çocuk kavga ediyorsa mutlaka onları ayır. Kavgacılar küçük değilse kalpleri yaralayan ve katılaştıran kaba davranışları görmemek için oradan hemen uzaklaş.
  • Sana yol soran bir yolcuya her zaman saygılı cevap ver.
  • Herkese gülme. Gereksiz yere koşma,i ve bağırma. Sokağa her zaman saygı duy.

b) Bu nasihatlere katılıyor musunuz? Neden?

Cevap: 

Evet, bu nasihatlere katılıyorum. Çünkü bu nasihatler sokakta yapmamız gereken doğru davranışlardır.

7. ETKİNLİK

İnsanlar farklı özelliklere sahiptir. Bizi birbirimizden ayıran fiziksel (boyumuz, kilomuz vb.) ve kişisel (duygu, düşünce vb.) özelliklerimiz vardır. Kimimizin ten rengi, kültürü, dili ve dini farklıdır. Bu özellikler birimizi diğerinden önemli yapmaz. Farklılıklara saygı göstermeliyiz.

Bilge, bu sözlerle insanlara eşit davranılması ve adil olunmasını istiyor. Bilge’nin düşüncelerine katılıyor musunuz? Neden?

Cevap: 

Evet, Bilge’nin bu düşüncelerine katılıyorum. Çünkü hepimiz aynı dünya içinde yaşıyoruz. Hepimiz can taşıyoruz ve hepimizin eşit bir yaşama hakkı var. Kimse kimseden üstün değildir. Eğer insanları sadece farklılıklarından dolayı adaletsiz bir şekilde yargılarsak dünyanın dengesi bozulur. Bu denge bütün insanların zarar görmesine sebep olur. Bir yerde adaletsizlik varsa herkes zarar görür.

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Sayfa 158 Cevabı

8. ETKİNLİK

“Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı hayat nasıl olurdu?” konusunu gruplara ayrılarak sınıfta tartışınız. Grupların bakış açılarından yola çıkarak konu hakkında genel bir yargıya ulaşınız.

Cevap: 

Toplum hayatını düzenleyen kurallar olmasaydı toplumda huzurlu bir şekilde yaşamak çok zor olurdu. Herkes istediğini yapar, özgürlükler ve haklar ihlal edilirdi. Toplumdaki herkes birbirine düşman olurdu. Sonuç olarak o toplum zamanla yok olur.

9. ETKİNLİK

Dinlediğiniz “Sokak” metninden hareketle yeni bir metin oluşturunuz.

Cevap: 

ÇEVRENİ HEP KORU

Bugün yolda giderken elindeki çöpü çöp kutusuna atmak yerine yere atan birini gördüm. Düşünsenize herkes çöpünü yere atarsa bu sokaklar ne halde olur. Eğer sen evde çöplerini yere atmıyorsan sokakta da bunu yapmalısın. Okulda öğretmenlerimiz çevremizi korumanın önemini herkese öğretiyor.

Sen çevreni korumazsan dünyanın ne hale geleceğini çok iyi biliyorsun. Çevre kirlendiği zaman hastalıklar yayılır ve hava kirlenip oksijen azalır. Bunun sonucunda ise canlılar yok olur. Eğer yaşamak istiyorsan yerlere çöp atmamalısın. Çöpünü her zaman çöp kutusuna atmalısın. Eğer geri dönüşüme uygun çöplerin varsa bunları uygun yerlerde sakla.

Çevremiz herkesin çevresi. Sen çevreni her zaman koru ki senden sonra gelen insanlarda orada rahat bir şekilde yaşayabilirsin.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

1. Hacivat ve Karagöz oyunları hakkında araştırma yapınız.

Cevap: 

Hacivat ve Karagöz oyunu ülkemizde asırlardır sergilenmektedir. Bu oyun taklit yapmaya ve yapılan taklitlere göre karakterlerin seslendirilmesine dayalı bir oyundur. Hacivat ve Karagöz gölge oyununda birbirinden farklı birçok karakter vardır. Bu karakterler Osmanlı İmparatorluğu zamanında yaşayan halkın içinden çeşitli kesimlerden kişilerdir.

Karagöz, halkın genelini temsil eden saf bir kişidir. Ayrıca müzik, düşündüğünü söylemekten çekinmeyen, içi dışı bir ve deli dolu bir karakterdir. Hacivat ise biraz daha uyanık biridir. Karagöz’e göre çok daha akıllı ve eğitimli olan Hacivat genellikle Karagöz’e çalışması için iş bulmaktadır.

Karagöz ve Hacivat’ın diyalogları ile ilerleyen oyunda ayrıca Çelebi, Beberuhi, Ermeni ve Tiryaki gibi karakterler de vardır.

2. Günümüzde insanlar hoşça vakit geçirmek için neler yapıyor? Gözlemleyiniz.

Cevap: 

Günümüzde insanlar hoşça vakit geçirmek için alışverişe gidiyor, piknik yapıyor , alış veriş merkezlerini gidiyor, sinemada film izliyor, televizyon izliyor, kitap okuyor, kafelerde buluşup sohbet ediyor, denizde ve havuzlarda yüzüyor, eğlence parklarında eğleniyor.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.