5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları Bilinçli Tüketici Metni Sayfa 143-144-145-146-147-148 Cevapları

Bilinçli Tüketici Metni Cevapları – 5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları Sayfa 143 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ailenizle alışveriş yaparken aldığınız ürünün fiş veya faturasını almaya özen gösteriyor musunuz? Neden?

Cevap:

Evet, ailemle birlikte alışveriş yaparken aldığımız ürünün fiş ya da faturasını almaya özen gösteriyoruz. Çünkü aldığımız üründe herhangi bir yanlışlık ya da hata varsa daha sonra fark ettiğimizde bu hakkımızı koruyabilmek için mutlaka fiş ya da fatura alıyoruz.

2. Aldığınız ürünün hatalı çıkması durumunda neler yaparsınız?

Cevap:

Aldığım ürünün hatalı çıkması durumunda hemen aldığım yere giderim. Faturam ile birlikte oraya başvurarak hatalı ürün hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını onlardan isterim.

 

3. Kantinden yiyecek ve içecek alırken ürünün son kullanma tarihine bakar mısınız? Neden?

Cevap:

Kantinden yiyecek ve içecek alırken ürünün son kullanma tarihine bakarım. Çünkü sürekli haberlerde böyle şeyler görüyorum. Böyle gıdalarla beslenen kişilerde ciddi zehirlenmeler olmaktadır. Bundan dolayı sağlığımı korumak için her zaman ürünlerin son kullanma tarihine bakıyorum.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları Sayfa 144 Cevabı

1. ETKİNLİK

a) Şiirde geçen bazı kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle bu kelimeleri bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri örnekteki gibi işaretleyiniz.

Cevap:

1. Eksikliği duyulan şey. İHTİYAÇ

2. İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur. BİLİNÇ

3. Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun. YASAL

4. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse. TÜKETİCİ

5. Yenilebilir, beslenmeye elverişli her tür madde, besin. GIDA

6. Aşırı harcamalardan kaçınan, idareli. TUTUMLU

7. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü. EMEK

b) Anlamını belirlediğiniz bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Cevap:

• Ev ihtiyaçları için markete gittim.

• Çevre bilinci her insanda olmalıdır.

• Asla yasal olmayan yollara başvurmamalıyız.

• Tüketici hakkı her vatandaş için önemlidir.

• Aldığımız her gıdanın son kullanma tarihine bakmalıyız.

• Herkes tutumlu olmalı, israf etmemelidir.

• Yapacağımız her iş için emek harcarız.

2. ETKİNLİK

Metinde geçen kelimeleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz.

Cevap: 

• ihtiyaç → gereksinim

• sonsuz → ebedi

• bilinçli → şuurlu

• savurgan → tutumsuz

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları Sayfa 145 Cevabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1) Şair kendimize hangi soruları sormamızı istiyor?

Cevap: 

Şair, ihtiyaçlarımızın ne olduğunu ve dünyanın kaynağının ne olduğunu kendimize sormamız gerektiğini istemektedir.

2) Şaire göre sınırsız sanmamamız gereken nedir? Açıklayınız.

Cevap: 

Şaire göre sınırsız sanmamamız gereken sudur. Çünkü su sınırlı olan bir kaynaktır.

3) Şair bizden neler yapmamızı istiyor?

Cevap: 

Şair, bizden her zaman bilinçli bir tüketici olmamızı, sağlıklı olan gıdalar yememizi, alacağımız ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmemizi, kaynakları verimli ve tutumlu bir şekilde tüketmemizi istiyor.

 

4) Şiirde geçen “savurgan olmamalı” sözünden ne anlıyorsunuz?

Cevap: 

Şiirde geçen savurgan olmamalı sözünden her zaman tutumlu olmamız gerektiğini anlıyorum. Bilinçli bir tüketici olarak her insan israftan kaçınmalı ve tutumlu olmalıdır.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki boşlukları okuduğunuz şiire göre doldurunuz.

Cevap: 

Başlık ile içerik uyumludur. Çünkü şiir içerisinde bilinçli tüketici olmanın önemi ve nasıl bilinçli tüketici olunabileceği anlatılmaktadır

Benim başlığım

BİLİNÇLİ İNSANLAR

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dörtlüğü okuyunuz. Şairin bu dörtlükte vermek istediği mesaj nedir? Söyleyiniz.

Hesabını bilmeli,
Zor günleri görmeli.
Değer verip emeğe,
Savurgan olmamalı.

Cevap: 

Bu dörtlükte her zaman tutumlu olmamız gerektiği, savurgan olmamamız gerektiği anlatılmaktadır. Bundan dolayı he insan hesabını bilmek zorundadır. Zor günleri önceden düşünüp ona göre hareket etmeliyiz.

 

b) Aşağıdaki atasözlerinden bu şiirin dörtlüğüyle ilgili olanları işaretleyiniz.

Cevap: 

(✔) Ak akçe kara gün içindir.

(   ) El elden üstündür.

(   ) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

(✔) Sakla samanı gelir zamanı.

(   ) Dost ile ye iç alışveriş etme.

(✔) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

(   ) Bin bilsen de bir bilene danış.

(   ) Ağaç yaprağıyla gürler.

(✔) Ayağını yorganına göre uzat.

(✔) İşten artmaz, dişten artar.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları Sayfa 146 Cevabı

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bilinçli tüketici davranışı olan görselleri işaretleyiniz.

Cevap: 

1. , 2. ve 4. görsel bilinçli tüketici daes ılı olan görsellerdir.

b) Aşağıda verilen davranışlardan bilinçli tüketiciye ait olanları işaretleyiniz.

Cevap: 

(✔) Alışverişe çıkmadan önce ihtiyaç listesi hazırlarım.

(   ) Alışverişte istediğim her şeyi alırım.

(   ) Satın aldığım ürünün üretim tarihine bakmam.

(✔) Satın alacağım ürünün son kullanma tarihine bakarım.

(   ) En pahalı ürünü almaya çalışırım.

(✔) Satın aldığım ürünün iade koşullarını bilirim.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürü inceleyiniz. Bu karikatürde verilmek istenen mesaj sizce nedir? Yazınız.

Cevap: 

Karikatürde verilmek istenen mesaj şu şekildedir:

Alışveriş yapacağımız zaman her şeyi değil sadece ihtiyacımız olan şeyleri almamız gerekir.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları Sayfa 147 Cevabı

8. ETKİNLİK

Bilinçli tüketicinin özelliklerini arkadaşlarınızla tartışarak belirleyiniz.

Cevap: 

Bilinçli tüketicinin özellikleri şu şekildedir:

  • Haksızlık yapıldığı zaman hemen o kişiyi şikayet eder,
  • TSE damgalı ürünleri alır.
  • Çok dikkat eder,
  • Alacağı bir eşya güvenli mi diye bakar ,
  • Zararlı bir şey olduğu zaman almaz ve çevresindeki kişileri uyarır,
  • Eşyalar güvenli olmadığı zaman gerekirse yöneticisine bununla ilgili bir dilekçe yazar.

9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki şikâyet dilekçesini okuyunuz.

İCLAL GİYİM MERKEZ MAĞAZASINA

İSTANBUL

Ankara Kızılay mağazanızdan aldığım montun eve geldiğimde dikişlerinin sökük olduğunu fark ettim. Mağazaya faturamla gidip ürünü gösterdim. Kullanıcı hatası olduğunu söylediler ancak ürünü hiç kullanmamıştım. Etiketi dahi üzerinde duruyordu. Mağaza müdürüyle görüştüm. Kendisi bu konuda yardımcı olacağını söyledi ancak üç haftadır herhangi bir bilgi vermediler. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Konuyla ilgili hakkımı Tüketici Hakem Heyetinde de arayacağımı eklemeliyim.

12.10. 2018

Çiğdem EREN

Adres: Bahar Mahallesi
83. Sokak Kerem Apartmanı
28/2 Kurtuluş/ANKARA

b) Bir mağazadan ayakkabı aldınız. İlk giydiğiniz gün ayakkabınızın tabanının açıldığını fark ettiniz. Aldığınız ürünün iadesi ve mağazayı konuyla ilgili bilgilendirmek için örnekteki gibi mağazaya bir şikâyet dilekçesi yazınız.

Cevap: 

AYAKKABI MAĞAZASI MÜDÜRLÜĞÜNE

10 gün önce mağazanızdan bir ayakkabı aldım. Fakat tabanı açıldığı için kullanamadım. Temel hakkım olan değişim hakkını kullanmak için size başvuruda bulunmak amacıyla bu dilekçeyi hazırlamış bulunmaktayım. Alışveriş fişi ayakkabının yanında yer almaktadır. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

02.02.2020

Ali YILDIZ

Adres: Bahçelievler Mahallesi
Cumhuriyet Sokak No.: 12/1
Tarsus  / MERSİN

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anıttepe Yayınları Sayfa 148 Cevabı

10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde eğik çizgi hangi amaçlarla kullanılmıştır? Yazınız.

Temel gereksinimin/Yasal hakları bilin/Yeterli ve dengeli/Sağlıklı gıda yiyin.

Cevap: 

Yan yana yazılmış olan mısralarda mısraları ayırmak için kullanılmıştır.

Evren Sokak No.: 9/5 Cebeci/ Ankara

Cevap: 

Adres yazıldığı zaman kapı numarası ile daire numarası arasına, il ve ilçe bilgisini ayırmak için kullanılmıştır.

28/12/1982 benim için yeni bir başlangıç olmuştu.

Cevap: 

Tarih yazımında gün, ay ve yıl bilgisini ayırmak için kullanılmıştır.

-lık/-lik isimden isim yapan yapım ekidir.

Cevap: 

Eklerin farklı şekillerini göstermek için kullanılmıştır.

http://tdk.gov.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Cevap: 

Genel Ağ adresi için kullanılmıştır.

b) Eğik çizginin kullanım amaçlarına uygun cümle örnekleri veriniz.

Cevap: 

Ev adresim: Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet Sokak No.:18/5 Merkez/ DENİZLİ

Okul 11/09/2019 tarihinde açıldı.

Aradığın tüm bilgileri https://meb.gov.tr adresinde bulabilirsin.

11. ETKİNLİK

Tutumlu olma konusunda çevrenizi bilinçlendirecek bir broşür hazırlayınız. Broşürünüzde tutumlu olmakla ilgili deyim ve atasözlerine yer veriniz.

Cevap:

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Özgürlük ile ilgili özdeyişler derleyiniz.

Cevap: 

Bunca boş konuşan insanın arasında dilsiz olmak engel değil devrimdir. Özdemir Asaf

Özgürlüğün yolu tüm dünyaya karşı tek başına kalmak bile olsa, kendi inancına bağlı kalmaktan geçer. Stefan Zweig

Gittiği en büyük uzaklık evinden işi olanlara; ne aşk, ne özgürlük ne de barış anlatılabilirdi. Şükrü Erbaş

Başkalarının hürriyetlerini tanımayanlar, hürriyete layık değildirler. Abraham Lincoln

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir