5. Tema Birey ve Toplum Tema Sonu Değerlendirme Cevapları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık

5. Tema Birey ve Toplum Tema Sonu Değerlendirme Cevapları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık 5. Tema Birey ve Toplum 162, 163 5. Tema Birey ve Toplum Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 162 Cevabı

1. Yukarıdaki metin, hangi türde bir metinden alınmış olabilir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle birlikte sözlü olarak açıklayınız.
Cevap:

Yukarıdaki metin, anı türünden olan bir metinden alınmış olabilir. Çünkü yazar geçmişte yaşadığı bir anısını kendi ağzıyla anlatmaktadır.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 163 Cevabı

2. Sizce “Emine Teyze’nin Çilek Reçeli” adlı metnin bittiği yerden sonra neler olmuş, yaşanmış olabilir? Kurgulayarak sözlü olarak anlatınız.
Cevap:

Orada yer alan kişiler daha sonra toplanıp eksik olan şeyleri gidermişlerdir. Reçel yapmaya başlamışlar ve satış için internet üzerinden bir satış sitesi kurmuşlar. Bu şekilde kısa zaman içerisinde ürünlerine çok talep olmuş ve yaptıkları reçeller birçok insan tarafından çok beğenilmiştir.

3. Bir metin yazma çalışmasında, “yazmaya hazırlık” aşamasında neler yapılır? Sözlü olarak açıklayınız.
Cevap:

Öncelikle yazmaya hazırlık aşamasında bir konu belirlenmesi gerekiyor. Daha sonra belirlenen konu ile ilgili farklı kaynaklardan bilgiler toplanır. Ardından ise konu ile ilgili yazı yazılmaya başlanır.

4. Sizce yukarıdaki metnin başlığı, metinde anlatılanlarla uyumlu mu? Siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız? Aşağıya yazınız.
Cevap:

Evet, metnin başlığı metinde anlatılanları ile uyumludur. Ben olsaydım metnin başlığını “Reçelin Dayanışma Gücü” koyardım.

5. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların karşısındaki boşluğa “D”, yanlış olanların karşısındaki boşluğa ise “Y” yazınız.
Cevap:

1. Bir varlık, duygu, düşünce veya kavramın karşılığı olan kelimelere isim (ad) denir. D
2. Bir kelimenin sıfat görevi kazanabilmesi için mutlaka isim türünde bir kelimenin önüne gelerek onu nitelemesi ya da belirtmesi gerekir. D
3. Tamlamalarda, asıl anlatılan, işaret edilen, temel olan varlığa tamlayan denir. Y

6. Aşağıdaki boşlukları uygun, doğru kelime ya da ifadelerle doldurunuz.
Cevap:

1. Bir kelimenin benzerlerinden ayırt edilebilmesi için başka bir kelimeyle birlikte anlam ilişkisi içinde oluşturduğu kelime grubuna tamlama denir
2. Bir metni oluşturan paragraflar, anlam bakımından birbirine bağlıdır; birbirini tamamlar. Bu anlam bağlılığını vurgulamak ve okurların metne olan ilgilerini devam ettirmek için paragraflar arası uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanılır. Bu ifadelerden bazıları şunlardır: Ama, fakat, ancak, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen.
Ana fikir metne sorulan “Yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?” sorusunun cevabıdır.
3. Konu metne sorulan “Yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?” sorularının cevabıdır.

7. Dil, çok keskin bir kılıçtır.
I II III IV
Yukarıdaki numaralanmış kelimelerden hangisi sıfat görevindedir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

Cevap: C

8.

I. Yemek seçmez, her yemeği afiyetle yerdi.
II. Uzun yolculuğun sonuna geldik.
III. Yemyeşil ormanda yeşilin her tonuna rastladık.
IV. Başarı hikâyeleri dinlemek, çalışma isteğimizi artırır.

Yukarıdaki cümlelerde yer alan altı çizili tamlamalardan hangisi isim tamlamasıdır?

A) I

B) II

C) III

Cevap: B

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir