5. Vatandaşlık Tema Sonu Değerlendirme Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık

5. Vatandaşlık Tema Sonu Değerlendirme Cevapları 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Dersdestek Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık 5. Vatandaşlık  179, 180 5. Vatandaşlık Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 179 Cevabı

(1-5. soruları metne göre cevaplayınız.)

1. Şair birinci bölümde nasıl bir memleket hayal etmektedir?
Cevap:

Şair birinci bölümde tarla sarı, dağ yeşil, gök mavi sözleri ile kuşların ve çiçeklerin diyarı olsun demektedir.

2. Şairin barışçı bir yaklaşımının olduğu şiirdeki hangi ifadeden anlaşılmaktadır?
Cevap:

Şairin, “Kardeş kavgasına bir nihayet olsun” dizesinde barışçı bir yaklaşımı olduğu anlaşılmaktadır

3Şairin adalet anlayışını şiirdeki hangi ifade belirtmektedir?
Cevap:

Şairin, “Ne zengin ne fakir ne sen ben farkı olsun” dizeleri ile şiir içerisindeki adalet anlayışını ifade etmektedir. Şair, burada toplum içinde zengin fakir ayrımı olmaması gerektiğini belirtmiştir.

4. Şiirden aşağıdaki söz sanatlarına örnekler bularak yazınız.

Cevap:

“Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun.”

dizelerinde benzetme sanatı yer almaktadır.

5. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.” cümlesinde geçen “nihayet” kelimesinin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Doğru kutucuğu işaretleyiniz.
Cevap:

Nihayet duam kabul oldu. ()
Bu söylenen sözler nihayet bir şakadan ibaret. ()
Hiçbir şey anlaşılmayan bu filme bir nihayet verin. ()

7. Sınıf Türkçe Dersdestek Yayıncılık Sayfa 180 Cevabı

6. Aşağıdaki ifadeler doğruysa ifadelerin başındaki kutucuğa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.
Cevap:

a. Kendine ‘Gecekarası’ dendiği için üzülmüştü.” cümlesinde neden-sonuç ilişkisi vardır. (D)
b. Bu isimden kurtulmak için beyazlaşmayı düşündü.” cümlesinde amaç-sonuç ilişkisi vardır. (D)
c. “Ne zaman cevizin sesini duysa ağzı sulanıyordu.” cümlesinde neden-sonuç ilişkisi vardır. (Y)
ç. “Yaşamayı sev ki yaşam da seni sevsin.” cümlesinde koşul-sonuç ilişkisi vardır. (D)
d. Yorgun ve uykusuz olduğundan nöbet tutamadı.” cümlesinde amaç-sonuç ilişkisi vardır. (Y)

7. Yağmuru hiç sevmem
Hep yağardı ayakkabımın ucu delikken
Islanırdı yamalı çoraplarım
Utanıverirdim Yanaklarım kızarırdı.

Bu şiirdeki fiillerle ilgili aşağıdaki hangisi söylenemez?
A) İlk dize dışındaki dizelerde fiiller geçmiş zamanda çekimlenmiştir.
B) “sevmem” fiili dilek kipiyle çekimlenmiştir.
C) “utanıverirdim” fiili yapısına göre birleşiktir.
D) “yağardı” ve “kızarırdı” fiilleri basit yapılıdır.

Cevap: B

8. Bildiğiniz gibi martılar uçarken sendelemez, kesinlikle hızları kesilip düşmez. Gökyüzünde uçarken hızlarının kesilmesi onlar için bir ayıp, bir utanç kaynağıdır. Çoğu martı sırf yiyecek bulmak, sahilden ayrılıp tekrar geri dönebilmek için uçar. Onlar için uçmanın tek anlamı, karınlarını doyurabilmektir.

Bu parçada martılarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Uçarken hangi duruma düşmediklerine
B) Hangi durumun onları utandırabildiğine
C) Hangi amaçla uçtuklarına
D) Karınlarını doyurabildiklerinde ne hissettiklerine

Cevap: D

9. Sekiz yıl boyunca basın dünyası için kısa öyküler, makaleler yazdı ve sekiz yıl boyunca bu yazdıklarının hepsi reddedilerek geri döndü. Bir seferinde yazı gönderdiği bir derginin editörü, ret formunun üzerine cesaretlendirici bir not yazılmıştı: “İyi bir deneme!” Bu çok basit görünen not ona yeni umutlar verdi.

Parçada tanıtılan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Azimli

B) Öz güvensiz

C) Beceriksiz

D) Saygılı

Cevap: A

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması yoktur?
A) Hüsnü bir yıl sonra askere gidiyor.
B) Keloğlan annesinden para alıp pazara gidiyor.
C) Bebekken sütü çok içmişim.
D) Ustalar yarın evi boyamaya geliyor.

Cevap: C

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir