6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı FCM Yayıncılık Sayfa 32-34 Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı FCM Yayıncılık Sayfa 32 Cevabı

1. Namaz İbadeti ve Önemi

DÜŞÜNELİM – HAZIRLANALIM

“Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin…”
Bakara suresi, 153. ayet.

Yukarıdaki ayet, namaz ibadetinin önemi ve faydası hakkında bizlere nasıl bir mesaj vermektedir?

Cevap:

İslam’da akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslüman’ın yerine getirmesi gereken bazı ibadetler vardır. Bunlardan en önemlilerinden biri de namazdır. Namaz, Kur’an-ı Kerim’de “salat” kavramıyla ifade edilmektedir. Şayet kendinizde bir zayıflık görürseniz Allah’a sığının ve namazınızı hayırlısıyla eda eylemeyi niyaz eyleyin.

Bir ayette, “…Namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.”’ buyrularak namazın dinimizde farz olduğu belirtilmektedir. Peygamberimiz (s.a.v.) de bir hadisinde “Namaz dinin direğidir.” buyurarak İslam dininde namazın çok önemli yeri olduğunu vurgulamıştır.

Namaz ibadeti insanı her zaman iyi ve güzel davranışlara yönlendirir, kötülüklerden de sakındırır. Kişinin ahlakını güzelleştirir ve onun erdemli bir insan olmasına katkıda bulunur. Çünkü namaz kılarken Allah’ın (c.c.) huzurunda olduğunu bilen kişi, günlük hayatta da Yüce Rabb’imizin daima kendisini görüp gözettiğini unutmaz. Bu bilinçle Allah’ın (c.c.) rızasına uygun iş ve davranışlarda bulunur. Verdiği sözleri yerine getirir ve doğruluktan ayrılmaz. İnsanlara ve tüm canlılara sevgi, şefkat ve merhametle davranır. Büyüklerine karşı saygılı olur. Fakirlere ve muhtaçlara yardım eder. Mütevazı bir insan olmaya önem verir. Namaz ibadetiyle elde ettiği sevaplara, iyilik ve güzelliklere zarar getirecek tutum ve davranışlardan kaçınır. Yalan, hile, dedikodu, iftira, hırsızlık gibi kötü davranışlardan uzak durur. Bir ayette namaz ibadetinin bu yönü şöyle belirtilir: “(Resulüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı FCM Yayıncılık Sayfa 34 Cevabı

“Cennetin anahtarı namazdır…”
Tirmizî, Taharet,
“Kulun, Rabb’ine en yakın olduğu an secde hâlidir.”
Müslim, Salat, 215.
Peygamberimizin (s.a.v.) yukarıdaki hadisleri, namazın önemiyle ilgili bizlere hangi mesajları vermektedir? Arkadaşlarınızla sınıfınızda değerlendiriniz.

Cevap:

Yukarıdaki hadisler namazın cenneti müjdelediğini ve insanın Allah’a en yakın olacağı anın ancak namaz kılarken ki an olabileceği anlatılmaktadır.

2. Namaz Çeşitleri

Hangi namazların adlarını biliyorsunuz?

Cevap:

Beş vakit namaz haricinde bildiğim namazlar şu şekildedir:

Vitir namazı

Teravih namazı

Cuma namazı

Kurban Bayramı namazı

Cenaze namazı

Ramazan Bayramı namazı

Kuşluk namazı

Evvabin namazı

Husuf ve Küsuf namazları

Tahiyyetül Mescit namazı

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.