6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32 Cevapları


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bilgiyil/public_html/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56
Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Cevapları Sayfa 32

6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dörtel Yayınları Ders Kitabı Sayfa Cevapları 

1. Namaz ibadetinin önemini ifade eden bir ayet ve bir hadis öğrenip bunları defterinize yazınız.
Cevap:
Namaz ile ilgili hadis:

“(Farz) namazını (bilerek) geçiren kimse, ailesini ve malını kaybetmiş gibidir.”

(İbn Hanbel, V, 429)

Namaz ile ilgili ayetler:

Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.”
Bakara Suresi, 3. Ayet


“Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.”
Bakara Suresi, 43. Ayet


“Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir.”
Bakara Suresi, 45. Ayet


“Hani İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, anneye-babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın, insanlara güzel söz söyleyin, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin” diye misak almıştık. Sonra siz, pek azınız hariç, döndünüz ve (hala) yüz çeviriyorsunuz.”
Bakara Suresi, 83. Ayet

2. Gusül, teyemmüm, ezan ve kamet kavramlarının anlamlarını araştırınız.
Cevap:
Gusül:

Cinsel ilişkiye girilmesi veya meni gelmesi neticesinde alınan abdesttir. Buna boy abdesti de denir.

Teyemmüm:

Belirli bir uzaklıkta su bulunmadığında ya da temiz su olmadığında toprakla alınan abdeste verilen isimdir.

Ezan:

Namaz vakitlerinde Müslümanları namaza çağırmak için okunan sözlerdir.

Kamet:

İslam dininde kamet, erkeklere has bir sünnet olup namazlardan önce okunur. Kamet ezan gibi okunur. Ancak kamette “Hayye ale’l-felâh” ifadesinden sonra iki defa “Kad Kâmeti’s Salâh” ifadesi söylenir.

3. Abdestin niçin ve nasıl alındığını aile büyüklerinizle konuşup öğreniniz.
Cevap:

Abdest çeşitli ibadetlerle beraber farklı amaçlar için de alınır.

1- Abdest almaya başlarken “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet edilerek.

2- Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim dendikten sonra,

3- Üç defa eller bileklere kadar yıkanır, (Bir elin parmakları diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir)

4- Sağ el ile ağıza üç defa su verilerek ağız yıkanır,

5- Sağ elimiz ile buruna üç defa su verip, sol el ile sümkürülür,

6- Avuçlara su alıp, alından çene altına, şakaklara kadar üç defa yüz yıkanır.

7- Sol el ve sağ kol dirseklere kadar üç defa yıkanır.

8- Sağ el ve sol kol dirsek ile beraber üç defa yıkanır,

9- Her iki kol yıkandıktan sonra, eller tekrar yıkanır ve başın dörtte biri mesh edilir, (başın üst kısmına ıslak elle dokunulur-mezheplere göre ıslatılacak kısım değişir.)

10- Daha sonra sağ ve sol elin şehadet parmakları ile iki kulağın deliklerine su verilir. Baş parmaklarla kulakların arkası mesh edilir,

11- Ellerin dış yüzü olan kısmı ile ense mesh edilir,

12- Sol elin küçük parmağı ile, sağ ayağın küçük parmağından başlayıp, ayak parmaklarının arasını hilallemek şartıyla, topuklarla beraber, sağ ayak üç defa yıkanır,

13- Sol ayağı üç defa yıkadıktan sonra, ayak parmaklarının arasını serçe parmağı ile bu defa baş parmaktan başlayarak, küçük parmağa doğru, ayak parmaklarının arasını hilallemek şartıyla topuk ile beraber yıkanır.

4. Namazın farzlarının neler olduğunu Genel Ağ, ilmihâl kitapları vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırmanızı görsellerle destekleyip sunu hâline getiriniz. Sununuzu etkileşimli tahta, projeksiyon gibi cihazlar kullanarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

NAMAZIN FARZLARI:

Namazın farzları 12’dir. Bunların altısı içinde, altısı dışındadır. Dışındaki farzlara şart denir. Namazın içindeki farzlara rükün denir. [Bazı âlimler, iftitah tekbirinin, namazın dışında olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre, namazın şartları 7, rükünleri ise 5 olmaktadır.]

a) Namazın Şartları

1. Hadesten tahâret: Abdestsiz olanın abdest alması, cünüp veya hayzlı ve nifaslı olanın gusletmesidir.

2. Necâsetten tahâret: Namaz kılanın, vücudunu, elbisesini ve namaz kılacağı yeri, necasetten yani dinimizde pis sayılan şeylerden temizlemesidir.

3. Setr-i avret: Avret yerini örtmek demektir. Namaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının da bakması haram olan yerlerine (Avret mahalli) denir. Erkeğin avret yeri, göbeğinden dizi altına kadardır. Kadınların ise, yüz ve ellerinden başka her yeri avrettir.

4. İstikbâl-i kıble: Namaz kılarken kıbleye dönmektir.

5. Vakit: Namazı zamanında, vaktinde kılmak.

6. Niyet: Namaza dururken kalb ile niyet etmektir. Namaza niyet etmek demek, ismini, vaktini, kıbleyi, cemaatle kılınıyorsa imama uymayı, kalbden geçirmek demektir. Niyet, başlama tekbiri söylenirken yapılır.

b) Namazın Rükünleri

1. İftitah tekbiri: Namaza başlarken “Allahü ekber” demektir.

2. Kıyam: Namazda ayakta durmak.

3. Kıraat: Namazda, Kur’an-ı kerimden sure ya da âyet okumaktır.

4. Rükû: Eğilip elleri dize koymaktır.

5. Secde: Rükudan sonra yere kapanmaktır.

6. Ka’de-i ahîre: Son rekatta Ettehıyyatüyü okuyacak kadar oturmaktır.  Bu sayılan şart ve rükünlerde fakihler görüş birliğindedir. Namazın rükünlerinin düzgün bir şekilde yapılması demek olan ta’dîl-i erkân Ebû Yûsuf’a ve Hanefîler’in dışındaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmiştir. Kişinin kendi isteği ve fiili ile namazdan çıkması da (hurûc bi sun’ih) Ebû Hanîfe’ye göre bir rükündür. Farzlar arasında sıraya riayet etmek (tertip), Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre namazın rükünlerindendir.

5. Bayram namazının dinî hükmünü, ne zaman, nasıl ve kaç rekât kılındığını araştırınız.
Cevap:

Bayram namazı vacip bir namazdır. Şâfiîlerce Bayram namazları sünnet-i müekkededir. Bir görüşe göre de farz-ı kifâyedir. Ve İslâmî şeâirdendir. Ramazan ve Kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınır. Toplam 2 rekattan oluşur.

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek’at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama” diye niyet eder.
2) imam “Allahu Ekber” deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de “Allahu Ekber” diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
3) Hem imam, hem de cemaat gizlice “Sübhaneke”yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice “Allahu Ekber” diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

ikinci Tekbir: ikinci defa “Allahu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine “Allahu Ekber” denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice “Euzü Besmele”, açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek’ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek’at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek’atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina… duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

6. Bir Kur’an mealinden Fil suresini okuyunuz ve bu surede sözü edilen “Fil Olayı” hakkında bir araştırma yapınız
Cevap:

Fil Vakası ya da Fil Olayı (Vakayı Fil), İslam inancına göre Muhammed’in doğumundan 52 gün önce Kâbe’yi yıkmak amacıyla Mekke üzerine filleriyle birlikte yürüyen Ebrehe ve ordusunun Allah tarafından gönderilen Ebabil kuşları vasıtasıyla bozguna uğratılmasını anlatan olayın adıdır.

Konu ile ilgili cevabına ulaşamadığınız sorularınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz. 
Sponsorlu Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan 4. Sınıf Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Mıknatısların Uyguladığı Kuvvet Sayfa 100-101-102-103-104-105 Cevapları başlıklı makalemizde 101, 102 ve 103 hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.