6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 143-144-145-146-147-148-149 Cevapları

Geri Kazanım Metni Etkinlik Cevapları 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık 5. Tema Birey ve Toplum Sayfa 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 Geri Kazanım Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Sayfa 143 Cevabı

Aşağıdaki görsellerle verilmek istenen mesajın ne olduğunu açıklayınız.
Cevap:

Görsellerde verilmek istenen mesaj, bizim çöp olarak gördüğümüz şeyler geri dönüşüm olarak farklı bir şekilde yararlanılabilir.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

“Geri kazanım” sözünü daha önce duydunuz mu? Bu sözün anlamını biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, geri kazanım sözünü daha önce duydum. Bu söz anlamı kullanılamaz ya da kullanılmış bir şeyin eskimesi sonucu yeniden çeşitli yollarla aynı ya da farklı bir alanda kullanılmasıdır.

Evde ya da okulda neleri çöpe atıyorsunuz? Her şeyi çöpe atmak doğru mu? Açıklayınız.
Cevap:

Evde ya da okulda genel olarak, kâğıt, karton, pet, plastik ve cam  şişeleri çöpe atıyoruz. Tabi ki her şeyi atmak doğru değil. Çünkü attığımız şeylerin doğaya zarar vermesi veya doğanın dengesini bozması söz konusu olabilir.

Sizce satın aldığımız, kullandığımız ürünlerden hangileri geri kazanılabilir özelliktedir?
Cevap:
 • Plastik geri kazanılır
 • Kâğıt geri kazanılabilir.
 • Cam geri kazanılabilir.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.
Cevap:

Kullandığımız şeylerin kullanılamaz hale gelen çöpleri geri kazanımları ile ilgili konuları ele alıp anlatmaktadır.

“Geri Kazanım” adlı metni, soru sorarak okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için, metni okurken cevaplarıyla birlikte beş soru tasarlayarak bunları defterlerinize yazınız. Hazırladığınız soruları sınıfta arkadaşlarınıza sorunuz.
Cevap:
 • Geri kazanımın faydaları nelerdir?
 • Geri kazanım için neler yapmalıyız?
 • Geri kazanım için uyulması gereken kurallar?
 • Geri kazanımın insana ve çevreye olumlu etkileri nelerdir?
 • Geri kazanımın ekonomik faydaları nelerdir?

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Sayfa 145 Cevabı

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

a. Sizce “Geri Kazanım” adlı metinde, niçin bazı cümleler koyu, bazıları da altı çizili yazılmış olabilir?
Cevap:

Önemli ve özellikle vurgulanmak istenen bir düşüncenin yazı tipi koyu ve altı çizili olur.

b. Cümleleri “koyu ya da altını çizerek yazmaya” aynı amaç için başvurulduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap:

Söylenebilir.

c. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinin her ikisinin de “bir metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap:

Evet söylenebilir.

ç. Cümleleri “koyu yazma” ve “altını çizerek yazma” yöntemlerinden başka “metindeki önemli noktaları vurgulama biçimleri” biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap:

Yazı şekli veya italik yazılar.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Sayfa 146 Cevabı

a. Tarım ilaçları ambalajlarının üretiminde en çok kullanılan malzeme hangisidir?
Cevap:

Ambalajlarda en çok kullanılan malzeme plastiktir.

b. Kâğıt – karton ambalaj oranı, hangi iki ambalaj malzemesinin oranlarının toplamına eşittir?
Cevap:

Cam ve metale eşittir.

c. Tarım ilaçları ambalajlarının üretilmesinde kullanılan malzemelerden hangilerinin geri dönüşümü mümkün malzemeler olduğu söylenebilir? “Geri Kazanım” adlı metinde verilen bilgilerden hareketle açıklayınız.
Cevap:
 • Kağıt
 • Karton
 • Cam
 • Plastik
ç. “Tarım ilaçları ambalajlarının %85’i, geri kazanım yoluyla en çok kullanılan malzemelerden üretilmektedir.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? “Geri Kazanım” adlı metinde verilen bilgilerden hareketle açıklayınız.
Cevap:

Kesinlikle haklıdır.

6. ETKİNLİK

a. “Geri Kazanım” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyerek defterinize, alfabetik sırayla yazınız.
Cevap:

Stüdyo

b. Defterinize yazdığınız kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşısına yazınız.
Cevap:

Stüdyo: Sanat dalları için hazırlanan mekan, yer

c. Defterinize yazdığınız kelimelerden her birini birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Oyunumu sergilediğim o son stüdyo benim aklımı aldı.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri, “Geri Kazanım” adlı metnin bağlamını, metinde anlatılanları göz önünde bulundurarak sözlü olarak tamamlayınız.
Cevap:

Bizim ve diğer yerlerin çöp birikintileri belediyeler aracılığı ile çöp toplama yerine götürülür. Toplanan bu çöp yığını geri dönüşüme aktarılır ve tekrar kullanıma hazır bir şekilde bize sunulur.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Sayfa 147 Cevabı

c. Artık işimize yaramayan boyaları çöpe atmak yerine ...geri dönüşüm kutusuna atmalıyız.

ç. Pil kullanmamız gerekiyorsa … doldurularak tekrar tekrar kullanılabilen pilleri tercih edebiliriz
d. Alışveriş yaparken …ürünlerin etiketlerini okumak, bu konuda doğru kararı vermemize yardım edecektir.
e. Bugün dünya üzerindeki kentlerin büyük çoğunluğunda çöplerin ... en azından bir bölümü geri kazanım yoluyla yeniden kullanılıyor.
f. Kimi yerlerde insanlar; motor yağı, eski buz dolapları, çamaşır makineleri ve eski araba lastikleri gibi eşyaları da geri kazanım yoluyla yeniden kullanıyorlar.
g. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler alüminyum, plastik, kâğıt ve camdır
h. Geri kazanımın ilk aşaması, ...dönüştürülecek malzemelerin toplanmasıdır.
ı. Yeniden üretim, geri kazanım işaretinin …geri kazanım işaretinin ikinci okuyla gösterilir

8. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metnin konusu ve ana fikri nedir? Açıklayınız.
Cevap:

Geri kazanımın bize ve ülke ekonomisine faydası

2. Metinde, hangi atık ve çöplerden bahsedilmektedir?
Cevap:
 • Zehirli
 • Evsel
 • Kimyasal
 • Kağıt
 • Plastik
 • Karton
3. İnsanlar, çöplerin ve çöp alanlarının düzenlenmesi konusunda niçin yeni yaklaşımlar geliştirmeye ihtiyaç duyuyorlar?
Cevap:

Çünkü daha hijyenik ve temiz bir çevre oluşturmak için.

4. Zehirli atıklardan oluşan çöplerin büyük bir tehdit olduğu söylenebilir mi? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.
Cevap:

Evet, kesinlikle.

5. Zehirli atıklar, hangi ürünlerde, nerelerde kullanılmaktadır?
Cevap: 
 • Zirai ilaçlar
 • Fabrika
 • Motorlu taşıt tamiratı
 • Laboratuvar
6. Zararlı, zehirli atıklarla ilgili olarak tüketicilere öncelikle ne düşmektedir?
Cevap:

Tüketicilerin bu atıkları güzel bir şekilde ayrıştırmaları gerekir.

7. Metne göre, “akıllı seçimler yapan tüketici” neler yapan, nelere dikkat eden tüketicidir?
Cevap:

Uzun bir zaman kullanılabilir ürün almak

Kısa ömürlü kimyasal malzemeden uzak durmalı

Çevreye zarar vermeyen ya da az zarar veren malzemeyi tercih etmek

8. Geri kazanıma özen gösterilmesi, doğal kaynakları nasıl etkileyebilir? Metinden aktarımlar yaparak açıklayınız.
Cevap:

Verimliliği artırır ve daha tasarruflu kullanım olur.

9. Yazar, doğal kaynakların hızla tükenmesine neleri örnek gösteriyor?
Cevap:

Ormanların azalması

Doğal kaynakların azalması

Madenlerin azalması

10. İnsanlar, geri kazanımın yararı ve gerekliliği konusunda ne zaman bilinçlenmiştir?
Cevap:

Dünya Günü 170 yılında farkındalık oluşturmuştur.

11. Geri kazanıma yönelenlerin sayısını artıran sebep nedir?
Cevap:

Artan sanayi ve buna bağlı artan çöplerden dolayı yeni bir çare bulunmuş oldu ve geri kazanıma başvurulmuştur.

12. Geri kazanımla elde edilen maddeler nerede, nerelerde kullanılmaktadır?
Cevap:

Bilindiği üzere geri kazanımda en çok kullanılan malzeme kağıt, cam ve plastiktir. Kullanılan bu malzemeler belli bir süre sonra kullanılamaz hale gelirler. Bu kullanılamaz malzemeler geri dönüşüme atılıp tekrar kağıt ise kağıt olarak karşımıza tekrar geri döner. Bu diğer atıklar için de böyledir.

13. Geri kazanımla en çok kullanılan malzemeler nelerdir?
Cevap:
 • Cam
 • Kağıt
 • Plastik
 • Metal
14. Geri kazanım işaretindeki oklar ne anlama gelmektedir?
Cevap:

İlk işaret toplanması

İkinci ok ürünün geri kazanımını simgeler

Üçüncü ok ise tekrar kullanılmasını simgeler.

15. “Geri Kazanım” adlı metni okuduktan sonra düşüncelerinizde hangi değişiklikler meydana geldi?
Cevap:

Bilinçli bir şekilde alışveriş yapmalı, neyi nasıl, ne için kullanabileceğimizi, kullandıktan sonra boşa gitmemesi için bunu tekrar kullanmak, hem çevremiz adına hem ülke ekonomisi adına önemli olduğunun farkına vardık.

9. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Geri Kazanım” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap:

Çünkü metnin konusu geri dönüşümdür.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, bu başlık metinde anlatılanlar ile uyumlu ve metne uygundur.

Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap:

Ben olsam “Dünyanın Kurtuluşu” başlığını kullanırdım.

10. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Sayfa 148 Cevabı

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde belirlenen grup üyeleriyle bir araya gelerek bir küme oluşturunuz. Getirdiğiniz A3 ebadındaki kâğıda iş birliği içinde “Geri Kazanım” konulu bir afiş hazırlayınız. Bu çalışma için sınıfa getirdiğiniz boya kalemlerini de kullanınız. Çalışma tamamlanınca hazırladığınız afişi sınıfın duvarlarından birine veya yazı tahtasına asınız. En beğenilen afişi oylamayla belirleyiniz (grupların kendi afişlerine oy vermemesi koşuluyla).

Cevap:

Bu metni sınıfta yapmanız gerekiyor.

11. ETKİNLİK

“Geri Kazanım” adlı metinde anlatılanlardan hareketle, “doğal kaynakların tükenmesinin hayatımızı nasıl etkileyebileceği” ile ilgili düşüncelerinizi sözlü olarak açıklayınız.
Cevap:

Bu etkinliği sizin yapmanız gerekiyor.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir