6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 30 Ağustos Metni Etkinlik Cevapları


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bilgiyil/public_html/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56
Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 3. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 88, 89, 90, 91, 92 30 Ağustos Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

30 AĞUSTOS

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı

Metne ve alt temaya hazırlamak amacıyla Atatürk’ün “Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplum- ların hakkıdır.” sözünden hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmanın demokratik bir ortamda gerçekleşmesini sağlayınız, birbirinizin haklarına saygı gösteriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

Cevap:

Bu etkinlik sınıfta hep birlikte yapılacaktır.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Türk tarihindeki önemli zaferlerden bildiklerinizi söyleyiniz.
Cevap:

Türk tarihinde önemli olan zaferler  Malazgirt Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişimidir.

30 Ağustos Zaferi’nin hangi savaşta kazanıldığını biliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap:

30 Ağustos Zafer Bayramı, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde kazanılmıştır.

30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ilgili neler biliyorsunuz?
Cevap:

Bu Kurtuluş Savaşı’nı sona erdiren bir savaştır. 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un beşinci günü (30 Ağustos) Dumlupınar yakınlarındaki Aslıhanlar Meydan Savaşı’nda Türk Ordusu düşmanın beş tümenini yok etmiştir. Başkomutanlık Meydan Savaşı, iki yıl süreyle, bir yasayla bu isim kabul edilinceye kadar, Aslıhanlar Meydan Muharebesi adıyla anılmıştır. Savaşı, Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) Aslıhanlar’ın çok yakınındaki Akçaşar’daki komuta yerinden yönetmiştir.

“30 Ağustos” adlı metni ezberleyerek okuyunuz. Bunun için önce metni 15 dakikada ezberlemeye çalışınız. Bu süreçte arkadaşlarınızı rahatsız etmemeye dikkat ediniz. Ardından metni sınıfın karşısında ezbere okuyunuz. Bütün öğrenciler ezbere okuma eylemini gerçekleştirdikten sonra sınıfla birlikte, şiiri ezbere en iyi okuyan öğrenciyi (ezbere okuma sırasında daha az hata yapan ve vurgu ve tonlamaya daha çok dikkat eden) belirleyiniz.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı
“Zafer” kelimesinin çağrıştırdığı kelime ve kavramları boşluklara yazınız.
Cevap:

Zafer kelimesi bana şunları çağrıştırıyor:

  • Galibiyet,
  • Savaş,
  • Barış,
  • Mücadele,
  • Kahramanlık,
  • Gurur,
  • Yenmek,
  • Sevinç,
  • Mutluluk.

4. ETKİNLİK 

“30 Ağustos” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşılarına yazınız ve her kelimeyi birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa  bu etkinliği siz yapabilirsiniz.

5. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Şair, her yıl Otuz Ağustos’ta neler yaşamakta, hissetmektedir?
Cevap:

Şair her yıl bu tarihte gurur, coşku ve sevinç hissetmektedir.

2. Şair, her yıl Otuz Ağustos’ta nelerin geçtiğinden söz etmektedir?
Cevap:

Şair, 30 Ağustos’ta ordular, tunç adımlar, demir göğüsler, Mehmetçikler, subaylar, alaylar, toplar, atlar, dağlar, yollar, şehirler ve yaralıların geçtiğinden söz etmektedir.

3. Şan akını, nereden nereye kadar çağıldamaktadır?
Cevap:

Şan akını Afyon’dan İzmir’e kadar çağıldamaktadır.

4. Şair, Türk askerini hangi sözlerle övmektedir?
Cevap:

Şair, Türk askerini tunç adımlı, demir göğüslü benzetmesi ve zaferden başka sana sen yakışır sözleri ile övmektedir.

5. Metinde “çılgın” olarak nitelenen istek ne olabilir?
Cevap:

Çılgın olarak nitelenen istek zafer olabilir.

6. “Unutmuş at gemi, kılıçlar kını / Can, canı unutmuş zafere kadar.” dizelerinden ne anlıyorsunuz?
Cevap:

Bu dizelerden herkesin varını yoğunu koyarak, her şeyden vazgeçerek bu zafer için uğraştığını anlıyorum.

7. Şaire göre Mehmetçiğe en fazla yakışan nedir? Şair niye böyle düşünüyor olabilir?
Cevap:

Mehmetçiğe en çok yakışan zaferdir. Şair Türk askerinin tarih içerisinde olan başarılarına dayanarak böyle düşünüyor olabilir.

8. Sizce “30 Ağustos” adlı metni, şair hangi duygularla yazmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz?
Cevap:

Şair bu metni coşku ve sevinç duygularıyla yazmıştır. Bunu şairin şiire hakim olan havasından anlıyoruz.

9. Şiirin en çok hangi bölümünü sevdiniz? Niçin?
Cevap:

Bu soruyu sizin yapmanız gerekmektedir.

10. “30 Ağustos” adlı metin, sizde hangi duyguları uyandırdı?
Cevap:

Bu metin bende gurur ve sevinç duygularını uyandırdı.

11. Şiiri etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.
Cevap:

Bu soruyu sizin cevaplamanız gerekmektedir.

6. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap:

Şair metinde 30 Ağustos zaferinden duyduğu gurur ve sevinci anlatıyor. Ordulardan ve Türk askerlerinden söz ediyor.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı
Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap:

Şair bu metni duyduğu sevinç ve gururu okuyucularla paylaşmak, Türk askerini övmek için yazmış olabilir.

Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?
Cevap:

Bu metinde bize aktarılmak istenen kazandığımız şanlı zaferin gururu, coşkusu ve sevincidir.

7. ETKİNLİK 

• Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.
Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “30 Ağustos” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap:

Şair, 30 Ağustos zaferinden duyduğu coşkuyu anlattığı için bu başlığı kullanmış olabilir.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, başlık metinde anlatılanlarla uyumludur.

Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap:

Ben olsaydım Kutlu Zafer başlığını kullanırdım.

8. ETKİNLİK

A. “30 Ağustos” adlı şiiri ve aşağıda yer alan “30 Ağustos’un Önemi” adlı metni sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. ” ’30 Ağustos’ ” adlı metin kulağa hoş gelmektedir çünkü…” diyen biri sizce sözlerini nasıl devam ettirmiş olabilir?
Cevap:

Böyle diyen biri  ahenkli bir şekilde, sanatlı anlatım kullanarak sözlerini devam ettirmiş olabilir.

b. “30 Ağustos” adlı metin mi yoksa “30 Ağustos’un Önemi” adlı metin mi mısralar hâlinde yazılmıştır?
Cevap:

30 Ağustos adlı metin mısralar halinde yazılmıştır.

c. “30 Ağustos” adlı metindeki anlatım mı yoksa “30 Ağustos’un Önemi” adlı metindeki anlatım mı daha etkileyicidir? Bu iki metinden hangisi özellikle duygularımızı harekete geçirmek, coşku ve heyecan uyandırmak için yazılmıştır?
Cevap:

30 Ağustos metni daha etkileyicidir. 30 Ağustos adlı metin duygularımızı harekete geçirmek, bizlerde coşku ve heyecan uyandırmak için yazılmıştır.

ç. ” 30 Ağustos” ve “30 Ağustos’un Önemi” adlı metinlerden hangisinde sesler arasında bir ahenk oluşturmaya dikkat edilmiştir?
Cevap:

30 Ağustos adlı metinde sesler arasında bir ahenk oluşturmaya dikkat edilmiştir.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı
d. Güzel yazmak, yazdıklarımızın etkili olmasını sağlamak için söz sanatlarına başvururuz. “30 Ağustos” ve “30 Ağustos’un Önemi” adlı metinlerden hangisinde söz sanatına ya da sanatlarına başvurulduğunu düşünüyorsunuz?
Cevap:

30 Ağustos adlı metinde söz sanatlarına başvurulduğunu düşünüyorum.

e. ” ’30 Ağustos’ adlı metindeki bütün mısraların hece sayısı 11’dir. Bütün mısraların 11 heceden oluşması, şiirin ahengine katkıda bulunmaktadır.” diyen birinin bu düşüncesine siz katılır mısınız? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, katılırım. Çünkü şiirde hecelerin eşit olması ahengi yakalamak için çok önemlidir.

f. ” ’30 Ağustos’ adlı metnin her dörtlüğünün mısra sonlarında yer alan kelimeler arasında ses benzerliği vardır. Örneğin birinci dörtlüğün mısra sonlarında yer alan ‘ağustos’ ve ‘pos’ kelimeleri arasında ses benzerliği vardır. Bu ses benzerlikleri şiirde bir ahenk oluşmasına katkıda bulunmaktadır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap:

Evet bu ses benzerlikleri şiirde bir ahenk oluşmasına katkı sağlar. Böyle olunca kulağa daha hoş gelir.

g. ” ’30 Ağustos’ adlı metnin 2. dörtlüğünün 2 ve 4. mısralarının sonunda yer alan ‘subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimeleri arasında da ses benzerliği vardır. Bu iki kelime arasında, kelime sonlarındaki ‘aylar’ sesleri benzerdir.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, böyle diyen biri düşüncesinde haklıdır. Çünkü bu iki kelime sonlarında olan ‘aylar ‘ sesleri benzerdir.

h. ” ‘Subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimeleri arasındaki benzer seslerden ‘ay’ sesleri, iki farklı kelime içinde yer almaktadır. Biri ‘subay’ kelimesindeki ‘ay’ sesleri, diğeri de ‘alay’ kelimesindeki ‘ay’ sesleridir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış ve okunuşları aynı, anlam ve görevleri farklı ‘ay’ sesleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap:

Evet haklıdır.

i. ” ‘Subaylar’ ve ‘alaylar’ kelimelerinin sonunda yer alan “-lar” eklerinde de ses benzerliği vardır. Bu iki ek, aynı ektir. O hâlde buradaki ses benzerliği; yazılış, okunuş, anlam ve görevleri aynı olan ‘-lar’ ekleriyle sağlanmıştır.” diyen biri bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap:

Evet haklıdır. Çünkü gelen iki ekte çoğul olarak gelmiştir.

B. Ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

9. ETKİNLİK

“30 Ağustos” adlı metindeki bütün kafiyelerin altlarını çiziniz. Redifleri ise daire içine alınız. Bu çalışmayı metin üzerinde yapınız.

10. ETKİNLİK 

“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde oluşturduğunuz grupla, yapmanız istenen “Millî Mücadele Dönemi Savaşları” araştırmasından elde ettiğiniz bilgileri kullanarak en fazla 10 dakika sürecek bir sunum yapmaya hazırlanınız. Sunumunuzda, konuyla ilgili bulduğunuz fotoğraf, resim, grafik ya da videolara da yer vermeye dikkat ediniz. Hazırlığınızı tamamlayınca sunumunuzu grup sözcüsü olarak belirleyeceğiniz arkadaşınız aracılığıyla gerçekleştiriniz.

Yazmaya Hazırlık

Öğretmeninizin yapacağı “bağımsızlığın önemi” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasında dile getirilen duygu ve düşüncelerden hareketle “bağımsızlığın önemi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine ya da birkaçına yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebilirim?

Düzeltme

Yazdığınız metni grupça, dil – anlatım, yazım – noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine ya da birkaçına yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da okunmasını sağlayınız. Bütün arkadaşlarınızın metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Atatürk Orman Çiftliği Cevapları başlıklı makalemizde 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74-75 Cevabı, 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76-77 Cevabı ve 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78-79 Cevabı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir