6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Ankara Türk Odası Metni Etkinlik Cevapları


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bilgiyil/public_html/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56
Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 3. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 93, 94, 95, 96, 97 Ankara Türk Odası Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

ANKARA TÜRK ODASI

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı
Aşağıdaki Atatürk’e ait özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.
Cevap:

“Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Sanat bir milletin varlığını sürdürebilmesi için çok önemli bir alandır. Sanatla ilgilenmeyen bir millet uzun süre boyunca varlığını sürdüremez.

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin
gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

Bir milletin ilerleme kaydedebilmesi için sanata ve bilime her zaman ihtiyacı vardır.

“Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı
olabilirsiniz fakat sanatkar olamazsınız.”

Herkes sanatkar biri olamaz. Sanatkarlık, tüm mesleklerden üstün olan ve yetenek gereken bir meslektir.

“Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz.”

Sanatla ilgilenmeyen bir millet yaşamı tam anlamıyla bütün olarak yaşayamaz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Restore edilerek koruma altına alınan eski bir Türk evini görme fırsatınız oldu mu? Olduysa orada neler gördüğünüzü yazınız.
Cevap:

İnternet üzerinde bir araştırma yaparken gördüm. Ev çok güzel görünüyordu. Bana geçmişten gelen duyguları hissettirdi.

Bir ülkede sanata gereken önemin verilmesinde sizce devlet adamlarının, yöneticilerin rolü var mıdır? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, rolü vardır. Bir toplumu devlet adamları ve yöneticiler yönlendirir ve sanat için gerekli olan altyapıyı onlar hazırlar. Toplumun sanat yapması için tüm ihtiyaçları karşılamakla yükümlüdürler.

Atatürk gibi büyük bir devlet adamının, büyük bir liderin sanatla oldukça ilgili olması onun hangi kişilik özelliklerinden kaynaklandığını yazınız.
Cevap:

Onun sanat sevgisi, sanata merakı ve duygusallık özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı
A. Aşağıda, “Ankara Türk Odası” adlı metinden alınan bazı kelimeler ve bu kelimelerin çıkarıldığı cümleler yer almaktadır. Hangi boşluğa hangi kelimenin gelmesi gerektiğine karar veriniz ve bunları yazınız.

a. Ben de atölyemde bunun için bazı resimler hazırlıyordum.

b. Ben her gün eski Ankara evlerini gezer, desen ve renk krokileri yapar, üretirdim.

c. Bu oda, eski Ankara evlerinin süslemeli odalarından alınan bir ilhamla yapılmalıdır.

ç. Bu bina bir ilim, sanat merkezi, tarihî bir yapı olacaktır.

d. İşte Atatürk’ümüz bizler için teşvik edici, güzel sanatları sevdirici bir kuvvetti.

e. Bir gece Atatürk şantiyemize gelmişti.

f. Yapacağın bu Ankara Türk odasına geldiğimiz zaman bütün hatıralarımız gözlerimizde ve
dimağımızda canlansın.

g. Atatürk, odada şöminenin sağ tarafındaki eski stil divanda oturmuştu ve güzel sözleriyle bizleri coşturmuştu.

h. Hele mermer taş işçiliği, Türklerde bu sanatın hâlâ yaşamakta olduğunu gösteren bir belgedir.

B. Aşağıda, çerçeve içinde verilen kelimelerden her birinin metindeki anlamı yer almaktadır. Anlamları okuyunuz ve her anlamın karşısına çerçeve içinde verilen kelimelerden ilgili olanı yazınız.
Cevap:
6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı

a. Bilim: İlim

b. İsteklendirici, özendirici: Teşvik edici

c. Bir konu veya nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağı: Kroki

ç. Zihin: Dimağ

d. Etkilenme, çağrışım veya içe doğmayla akla gelen yaratıcı duygu, düşünce: İlham

e. Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman: Belge

f. Üslup, biçem: Stil

g. Arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen, oturmaya veya yatmaya yarayan ev eşyası: Divan

h. Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim: Desen

ı. İnşa durumundaki ev, fabrika, baraj vb. her türlü yapı: Şantiye

i. Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik: Atölye

j. Odalarda, genellikle duvar kenarlarında tuğla veya taştan yapılmış, bacası olan yer, ocak: Şömine

C. Aşağıdaki kelimelerin her biriyle birer cümle kurarak cümlelerinizi defterlerinize yazınız.

Şantiye: Şantiyede işler çok yoğun.

Atölye: Dayım atölyesinde çok güzel heykeller yapıyor.

İlim: Babam ilim öğrenmek için hiç üşenmezdi.

İlham: Bu manzarası ressamlar için tam bir ilham kaynağıdır.

Dimağ: Televizyon ve internet genç dimağları zehirleyen en büyük şeydir.

Teşvik edici: Çocukların isteksizliğini gidermek için teşvik edici bazı adımlar atılmalı.

Kroki: Bu sınıf okulun krokisinde yer almıyor.

Belge: İş başvurusu için birçok belge istediler.

Stil: Onun giyim stili herkes tarafından çok beğenildi.

Divan: Dedem her akşam divanın üzerine oturup bizimle konuşur.

Desen: Yeni aldığımız koltuğun desenleri çok güzel görünüyor.

Şömine: Soğukta üşüyünce ısınmak için şöminenin önüne oturdum.

4. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Atatürk kime, hangi emirleri veriyor?
Cevap:

Atatürk, Türk Ocakları Merkez Binası’nın inşaatını yapan kişilere, yapacakları Türk odası için, Eski Ankara evlerinin izlerini taşıması emrini veriyor.

2. Atatürk niçin tam bir Ankara Türk odası istemektedir?
Cevap:

Çünkü Atatürk ve arkadaşları o evlerde çok önemli bazı kararlara imza atmıştır. Türk odasına gelindiği zaman o hatıraların anılmasını istediği için tam bir Türk odası istemektedir.

3. Atatürk, yapılan Ankara Türk odasını beğeniyor mu? Binanın açılışında neler söylüyor? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, beğeniyor. Binanın açılışında “Güzel bir bina oldu. Hele mermer taş işçiliği Türklerde bu sanatın hala yaşamakta olduğunu gösteren bir belgedir. Türk salonu tam düşündüğüm gibi olmuştur. Buradan ayrılmayı istemiyorum. Yapan eller sağ olsun.” sözlerini söylemiştir.

4. Yazar Atatürk’ü niçin teşvik edici, güzel sanatları sevdirici bir kuvvet olarak niteliyor?
Cevap:

Çünkü Atatürk güzel sözler söylemiştir. Söylediği güzel sözler sebebiyle böyle nitelendiriyor.

5. Metnin tamamından Atatürk’ün hangi kişilik özellikleri çıkarılabilir?
Cevap:

Atatütk’ün sanatsever, tarihe ve kültüre bağlı bir kişiliğe sahip olduğu çıkarılabilir.

5. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Yazar metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap:

Yazar metinde, yapılacak Türk odası için Atatürk’ün görüşlerini, isteklerini ve Atatürk’ün sanata verdiği önem gibi konulardan söz ediyor.

Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap:

Yazar bu metni Atatürk’ün sanata verdiği önemi okuyuculara anlatmak için yazmış olabilir.

Yazarın bu metinde, bize aktarmak istediği asıl düşünce nedir?
Cevap:

Bu metinde bize aktarılmak istenen asıl düşünce Atatürk’ün Türk sanatına ayrıca bir önem verdiğidir.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Ankara Türk Odası” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap:

Çünkü Ankara Türk Odası yapımındaki bir anısını anlattığı için bu başlığı kullanmış olabilir.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap:

Evet uyumludur. Hatıra, Türk odasının yapımı etrafında döndüğü için uygundur.

Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap:

Ben olsam Atatürk ve Sanat başlığını kullanırdım.

7. ETKİNLİK

Atatürk’le ilgili aşağıdaki anıyı okuyunuz.

Birazdan, bu anıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade edeceğiniz bir konuşma yapacaksınız. Konuşmacı olarak sizden ve sizi dinleyecek arkadaşlarınızdan şunlar beklenmektedir:

Konuşmacı Öğrenciden Beklenenler

• Konuşmanın akışı içinde dinleyici konumundaki arkadaşlarınıza soru sormak
• Konuşmasını zaman zaman keserek o ana dek söylediklerinizi özetleyen, toparlayan açıklamalar yapmak ve önemli gördüğü yerleri tekrar belirtmek

Dinleyici Konumundaki Öğrencilerden Beklenenler
• Arkadaşını dinlerken söz alarak ona soru sormak

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Arkadaşını dinlerken söz alarak onun o ana dek söylediklerini özetleyen, toparlayan açıklamalar yapmak, katıldığı ya da katılmadığı düşünceleri ve arkadaşının konuşmasında önemli gördüğü yerleri belirtmek

Yazmaya Hazırlık

Bu bölümde grup olarak yazma çalışması yapacaksınız. Bunun için gruplara ayrılınız. Grup arkadaşlarınızla birlikte, “Millî Mücadele ve Atatürk” temasına uygun bir yazma konusu belirleyiniz (Örnek: 15 Temmuz hain darbe girişimine Türk milletinin kahramanca karşı koyuşu). Grup olarak yazma çalışmasında, metni iş birliği yaparak yazmaya dikkat ediniz. Grubun her üyesinin düşünceleriyle metne katkıda bulunmasını sağlayınız ve dile getirilen her düşünceyi grup içinde iyice değerlendiriniz, tartışınız, ardından kâğıda aktarınız. Kabul edilen düşünceleri kâğıda aktarması için bir yazıcı belirleyiniz.

Yazma, Taslak Oluşturma

“Yazmaya Hazırlık” aşamasındaki açıklamaları dikkate alarak belirlediğiniz konuda bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazıya hangi üye, hangi düşünceleriyle katkı sağladı?
• Grup üyelerinin dile getirdiği her düşünce, grup içinde iyi değelendirildi, tartışıldı mı?
• Bu yazı, etkili bir iş birliğiyle mi oluşturuldu?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabiliriz?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verebiliriz?

Düzeltme

Yazdığınız metni grupça, dil-anlatım, yazım-noktalama ve içerik bakımından değerlendiriniz ve bu değerlendirmeye bağlı olarak gereken düzeltmeleri yapınız. Düzeltme çalışmalarının tamamlanmasından sonra metni sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlara yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Düzeltmeden sonra metninizi sınıf panosuna asarak yazdıklarınızın arkadaşlarınız tarafından da okunmasını sağlayınız. Bütün grupların metinlerini değerlendiriniz ve en beğendiğiniz metnin hangisi olduğunu, en çok niçin o metni beğendiğinizi sözcü olarak belirleyeceğiniz bir arkadaşınız aracılığıyla açıklayınız.

SONRAKİ METNİN (“NASRETTİN HOCA FIKRALARI” ADLI METİN) İŞLENİŞİNE HAZIRLIK

! Sonraki metin işlenişinin “Konuşma” bölümünde yapılacak etkinlik için bir mizahi fıkra öğreniniz. Fıkrayı derste anlatmaya hazırlanınız.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 30 Ağustos Metni Etkinlik Cevapları başlıklı makalemizde 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88 Cevabı, 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı ve 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir