6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Atatürk Geometri Kitabı Yazmış Cevapları


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bilgiyil/public_html/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56
Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 3. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 84, 85, 86, 87 Atatürk Geometri Kitabı Yazmış Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

ATATÜRK GEOMETRİ KİTABI YAZMIŞ

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

Atatürk’e ait aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

Öyle istiyorum ki Türk dili, bilim yöntemleriyle kurallarını ortaya koysun ve her dalda yazı yazanlar, bütün terimleriyle, çoğunluğun anlayabileceği güzel, ahenkli dilimizi kullansınlar.

Herkes Türk dili bilimi kullanarak kendi yapısı için uygun kurallar koysun. Bilimsel gelişmelerde ortaya çıkan bilimsel terimlerin hepsi Türkçe olsun. Böylece herkes yaşanan bu gelişmeleri kolayca anlayabilsin.

Bir ulusun dili, bütün bilim kavramlarını oluşturacak şekilde gelişmemişse o ulusun bilim ve kültür alanında bir varlık göstermesi beklenemez.

Konuşulan dil öyle gelişmiş bir dil olsun ki, bilimsel gelişmelerde ortaya çıkan tüm terimler o dile ait olsun. Şayet dil bu şekilde gelişmezse, o dilin ait olduğu ulus bilim ve kültür alanında asla ilerleme sağlayamaz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Atatürk’ün yazdığını bildiğiniz bir eser var mı? Açıklayınız.
Cevap:

Atatürk’ün Nutuk adlı bir eseri vardır. Atatürk bu eserinde, yurdumuzun parçalanıp işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan İstiklâl Savaşını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu ve inkılâpların yapılışı gibi konuları anlatmaktadır.

Atatürk’ün geometri alanında bir kitap yazmış olması, onun hangi özelliklere sahip olduğunu gösterir?
Cevap:

Bu durum Atatürk’ün eğitime ve bilime önem veren, geometriye hakim ve yazarlık becerisi olan bir kişi olduğunu gösterir.

Atatürk’ün “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” sözünden ne anlıyorsunuz?
Cevap:

Bu sözden bilimin, Atatürk’ün sözlerinden daha değerli olduğunu anlıyoruz.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı
“Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşılarına yazınız ve her kelimeyi birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir.

4. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Atatürk, geometri kitabını yazmadan önce hangi hazırlıkları yapmıştır?
Cevap:

Atatürk uzman kişileri bir kitabevine göndermiştir. Onlardan uygun gördükleri Fransızca geometri kitaplarından bazılarını almalarını istemiştir. Kitaplar gelince birlikte gözden geçirmiş ve bir plan belirlenmiştir.

2. Atatürk, hangi geometri terimlerini türetmiştir? Bu terimlerle ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Cevap:

Atatürk,  boyut, uzay, yüzey, çap, çember, açı, üçgen, dörtgen, artı, eksi, çarpı, bölü, eşit ve toplam gibi geometri terimlerini üretmiştir.

3. Metinde hangi yarışmadan bahsedilmektedir? Bu yarışmanın gerçekleştirilme amacı nedir?
Cevap:

Metinde Matematik terimlerinin Türkçe karşılıklarının bulunması yarışmasından bahsedilmektedir. Buradaki amaç, matematik dersinin daha iyi anlaşılabilir hale gelmesini sağlamaktır.

4. Atatürk, ziyaret ettiği lisede ne yapmış?
Cevap:

Atatürk dokuzuncu sınıflardan birinin geometri dersine girmiş ve bir kız öğrenciye soru sormuş. Öğrenci yanıt vermekte zorlandığını görünce yeni Türkçe terimlerle geometri dersini anlatmıştır.

5. “Dilimizin Türkçeleştirilmesi” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
Cevap:

Bu ifadeden dilimize yabancı dillerden giren sözcüklerden temizlenip onların  yerine Türkçe kelimeler türetilmesini anlıyoruz.

6. Herhangi bir derste, anlamını bilmediğiniz ya da söylemekte zorlandığınız terimler var mı? Açıklayınız.
Cevap:

Fenotip ve genotip gibi sözlerin  anlamını bilmiyorum.

7. Türkçeye yabancı bir dilden girmiş herhangi bir kelime için sizin üzerinde düşündüğünüz, önerebileceğiniz bir kelime var mı? Açıklayınız.
Cevap:

Mesele fax yerine belge gönderen diyebiliriz.

8. Metinden hangi bilgileri öğrendiniz?
Cevap:

Metin içerisinden Atatürk’ün geometri dersinin daha iyi anlaşılabilmesi için Türkçe terimler türettiğini, Geometri kitabı yazdığını ve matematik dersini çok sevdiğini öğrendik.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı
A. Aşağıdaki boşlukları, “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” adlı metne göre doldurunuz.

 Metnin konusu: Atatürk’ün geometri kitabı yazması ve Türkçe’ye verdiği önem.

• Metnin ana fikri: Bilimin herkes tarafından anlaşılabilmesi için Türk dilinin gelişmesi gereklidir.

• Metindeki yardımcı fikirleri, yani ana fikri desteklemek, açıklamak, belirgin hâle getirmek için yararlanılan fikirler: Mustafa Kemal Atatürk Türk dilinin gelişmesi için çok önemli çalışmalar yapmıştır. Atatürk’ün yaptığı çalışmalar sayesinde geometri dersi daha anlaşılabilirdir.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Yukarıya yazdığınız her yardımcı fikir, ana fikri destekliyor, ana fikrin belirgin hâle gelmesini sağlıyor mu? Açıklayınız.
Cevap:

Evet bunu sağlıyor. Yardımcı fikirler, ana fikir ile ilgili ve onu destekler nitelikte bulunmaktadır.

“Yardımcı fikirler olmasa ana fikir kolayca anlaşılmaz. Yardımcı fikirler, ana fikrin destekçileridir.” diyen birinin bu düşüncelerine katılır mısınız? “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” metninin ana fikri ve yardımcı fikirlerinden hareketle açıklayınız.
Cevap:

Yardımcı fikirler, ana fikrin destekçileridir. Ama yardımcı fikirler olmasa ana fikir anlaşılmaz demek doğru olmaz.

“Ana fikir, yardımcı fikirlerin birleşimidir.” diyen birinin bu düşüncelerine katılır mısınız? “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” metninin ana fikri ve yardımcı fikirlerinden hareketle açıklayınız.
Cevap:

Bir metinde yer alan yardımcı fikirler, ana fikirden bağımsız olabilir. Bu sebeple ana fikir, yardımcı fikirlerin birleşimidir demek doğru olmayabilir.

6. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Atatürk Geometri Kitabı Yazmış” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap:

Atatürk’ün geometri kitabı yazdığı herkes tarafından bilinen bir bilgi değildir. Yazar buna dikkat çekmek için bu başlığı kullanmış olabilir.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, bu başlık metinde anlatılanlarla ve  metnin konusuyla uyumludur.

Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap:

Ben Atatürk’ün Bilim ve Türk Diline Verdiği Önem başlığını kullanırdım.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

Yazmaya Hazırlık

Birazdan, istediğiniz konu ve türde bir yazma çalışması yapacaksınız. Bu çalışmaya başlamadan önce bir yazma planı oluşturunuz. Planı oluştururken metin tamamlanana kadar sırasıyla hangi basamakları izleyeceğinizi defterlerinize yazınız. Belirlediğiniz planınızı, sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yazma, Taslak Oluşturma

Defterlerinize, “Yazmaya Hazırlık” aşamasında hazırladığınız plana uygun istediğiniz konu ve türde bir metin yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.
• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?
• Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?
• Bu yazı yazılırken başta belirlenen işlem basamaklarına dikkat edilmiş mi?
• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?
• Bu yazı anlaşılır mı?
• Bu yazıda, konuyla ilgili olarak daha farklı nelere yer verilebilir?

Düzeltme

Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.

• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozuklukları, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni defterinize yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap:

Ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk, askeri bir deha ve lider olmasının yanı sıra ileri görüşlü ve donanımlı bir devlet lideriydi. Atatürk, yalnızca bilimin ışığında ve gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlemenin ülkeleri kalkındırabileceğine işaret etmiştir. Sanatın da ülkeler için olmazsa olmaz bir değer olduğuna her daim vurgu yapmıştır. Atatürk’ün bilim ve sanata verdiği önem birçok dünya liderine örnek olmuştur.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Atatürk Orman Çiftliği Cevapları başlıklı makalemizde 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74-75 Cevabı, 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 76-77 Cevabı ve 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78-79 Cevabı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir