6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Atatürk Orman Çiftliği Cevapları


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bilgiyil/public_html/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56
Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık 3. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 Atatürk Orman Çiftliği Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı
A. Atatürk’le ilgili aşağıdaki anıyı okuyunuz ve bu anıyla ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

Cevap:

Bu anıyı okuduğumda  Atatürk’ün yeşile, ağaçlara ne kadar ilgi gösterdiğini öğrenmiş oldum. Büyük bir dünya liderinin dahi ağaçlara bu denli önem vermesinin nedenini araştırdım ve ağaçların insanlar için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlamış oldum.

B. “Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak” adlı metnin türünün özelliklerini kavrayabilmeniz için aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. “Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak” adlı metin niçin yazılmıştır?
Cevap:

Atatürk’ün yeşile ve ağaçlara verdiği önemi okurlara anlatmak için yazılmıştır.

b. ” ‘Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak’ adlı metinde yaşanmış, önemli, insanın hafızasında iz bırakan bir olay anlatılmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap:

Hiç şüphesiz haklıdır. İşin zor olan tarafı başarılmıştır.

c. “Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak” adlı metinde kurgulamaya mı başvurulmuş, gerçekten yaşanmış bir olay mı anlatılmıştır? Açıklayınız.
Cevap:

Gerçekten yaşanmıştır bir olay olup bir anı anlatılmaktadır.

ç. ” ‘Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak’ adlı metinde; önemli, tanınmış bir kişinin başından geçen bir olay anlatılmaktadır.” diyen biri, bu düşüncesinde haklı mıdır? Açıklayınız.
Cevap:

Haklı olup Atatürk hakkında bir olay anlatılmaktadır. Atatürk önemli tanınmış  bir liderdir.

d. “Ağaç Kesilmeyecek, Bina Kaydırılacak’ adlı metin, öğretici ve tarihe ışık tutan bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine siz katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap:

Evet ben de katılıyorum. Ağaçların önemi hakkında bilgi verilirken, geçmişte yaşayan ulu önder Atatürk’ün ağaç sevgisi anlatılmıştır.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisini ya da hangilerini biliyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap:
 • Cesaretli
 • Lider
 • İleri görüşlü
 • Yenilikçi
 • Kitap sever
 • Doğa sever
 • Nazik bir kişiliğe sahip
 • Kibar
 • Güler yüzlü bir karaktere sahiptir.
Atatürk’ün bütün dünyada tanınan, takdir edilen bir lider olması onun hangi özelliklerinden kaynaklanmaktadır?
Cevap:
 • Cesaret olması
 • Liderlik özelliği olması
 • Azimli olması
 • İleri görüşlü olması
İnsanlık tarihinin en büyük liderlerinden biri olan Atatürk’ün doğayı çok sevmesi, onun hangi özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir?
Cevap:
 • Doğa sever olması
 • İleri görüşlü biri olması

3. ETKİNLİK

“Atatürk Orman Çiftliği” adlı metni yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek uygun hızda sessiz okuma yöntemiyle okuyunuz. Metni okurken cevaplarıyla birlikte üç soru tasarlayınız. Tasarladığınız soru ve cevapları aşağıya yazınız.

1. Soru
Çiftliğin kurulacağı arazi nasıl bir yerdi?
1. Sorunun Cevabı

Arazi, bataklık, çorak, torağı verimsiz, sivrisineklerin dolu olduğu, uçsuz ve bucaksız bir yerdi.

2. Soru
Atatürk kuracağı orman çiftliği ile neler yapmak istemektedir?
2. Sorunun Cevabı
Atatürk kuracağı orman çftliği ile
 • Arıcılık
 • Tavukçuluk
 • Sütçülük
 • Meyvecilik
 • Mebzecilik
 • Bağcılık yaparak halkını gelişmiş
  tarım ve sanayi tekniklerine teşvik etmektedir.
3. Soru
Atatürk, Ankara’nın kurak, verimsiz ve çorak toprakları olduğunu bildiği halde niçin orman çiftliğinde ısrar ediyordu?
3. Sorunun Cevabı

Gelişmiş tarım yöndemleri sayesinde verimsiz olan toprakların verimli bir hâle gelmesi mümkündü. Atatürk, bu uygulamayı milletine göstermek ve böylece zihinlerde yer almış yanlış bilgileri ortadan kaldırmak istiyordu.

3. etkinliğin tamamlanmasının ardından, hazırladığınız her soruyu sınıftan bir arkadaşınıza yöneltiniz ve arkadaşınızın cevabını aldıktan sonra kendi yazdığınız cevabı açıklayınız. Arkadaşınızın cevabında bir yanlışlık tespit ederseniz bu yanlışlığı düzeltiniz.
Cevap:

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı
“Atatürk Orman Çiftliği” adlı metni, bir kez de dramatize ederek okuyunuz. Bunun için önce aşağıdaki soruları cevaplayınız:
a. Sizce bu metnin türü nedir?
Cevap:

Metnin türü hikayedir.

b. Sizce bu metin, canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.
Cevap:

Evet metin canlandırılmaya uygun bir metindir. Gerçek ve yaşanmış bir olayı anlatmaktadır. Var olan kişiler, yer, zaman ve olay bellidir.

Ardından metindeki kişi sayısı kadar arkadaşınızın bulunduğu gruplar oluşturunuz ve aranızda rol dağılımı yapınız. Metinde size düşen bölümleri vurgu ve tonlamaya dikkat etmek ve verilmek istenen duyguları yansıtmaya çalışmak koşuluyla canlandırarak okuyunuz. Bütün gruplar canlandırmalarını bitirdiğinde en iyi canlandırmayı yapan grubu, sınıfın tamamının katıldığı bir oylamayla belirleyiniz.

5. ETKİNLİK

“Atatürk Orman Çiftliği” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterlerinize not ediniz. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğrenerek kelimelerin karşılarına yazınız ve her kelimeyi birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Bu etkinliği siz yapmalısınız,

6. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olay nedir?
Cevap:

Atatürk’ün araziye elverişli olmayan bataklık yeri arazi orman çiftliğine dönüştürmesi.

2. Hikâyeye konu olan arazinin özellikleri nelerdir?
Cevap:

Bataklık, verimsiz, çorak, sivrisineklerin dolu olduğu yeri belli olmayan bucaksız bir yer.

3. Atatürk, tarım uzmanlarına hangi düşüncesini açıklıyor?
Cevap:

Atatürk, tarım uzmanlarına Ankara yakınlarında gelişmiş verimli bir orman çiftliği kurmak istemektedir.

4. Tarım uzmanları Atatürk’ün düşüncesini nasıl karşılıyor?
Cevap:

Tarım uzmanları Atatürk’ün düşüncesini şaşkınlıkla karşılıyorlar.

5. Atatürk’e göre, verimsiz toprakların verimli hâle gelmesi nasıl mümkün olabilirdi?
Cevap:

Verimsiz toprakları verimli hale getirmenin yolu modern tarım teknikleri ile olur.

6. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalkınmasının neye bağlı olduğunu düşünüyor?
Cevap:

Atatürk kalkınmayı tarıma bağlıyor.

7. Uzmanların iyice şaşırmasına ne sebep oldu?
Cevap:

Atatürk uzmanlara bataklık bölgeyi gezip gezmediklerini sorması üzerine uzmanlar şaşıyorlar.

8. Tahsin Coşkan kimdir? Atatürk ona ne söylüyor?
Cevap:

Henüz genç bir ziraat mühendisidir. “Tahsin! Bir konu hakkında düşünceni almak istiyorum. Bu yüzden seninle bir yere gideceğiz. Haydi benimle gel.”

9. Tahsin, Atatürk’ün niçin hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyor?
Cevap:

Arazinin çok kötü olduğunu, burada ne ekerse eksin hiçbir şeyin yetişmeyeceğini düşündüğü için hayal kırıklığına uğrayacağını düşünüyor.

10. Tahsin, Atatürk’e hangi soruyu soruyor? Atatürk’ten hangi cevabı alıyor?
Cevap:

Tahsin, “Bir sürü verimli toprak varken neden burayı tercih ettiniz?” diye soruyor. Atatürk, “Evet, Ankara’nın kenarında batak, çorak ve kötü bir yer burası. Söyle bakalım Tahsin, biz burayı ıslah etmezsek kim gelir de ıslah eder?” cevabını alıyor.

11. Atatürk niçin köylülerle konuşmaya gidiyor?
Cevap:

Atatürk arazide ürün yetiştirme ile ilgili köylülerin de düşüncesini almak için gidiyor.

12. Atatürk köylülere ne soruyor?
Cevap:

“Burada ağaç yetişip yetişmeyeceğini bana en kolay yoldan nasıl gösterirsiniz?”

13. Köylüler, Atatürk’e hangi yöntemi anlatıyorlar?
Cevap:

Arazinin toprağını kazmasını, içinde su dolu testiyi gömmesini, iki gün sonra testiyi onlara kendileri söylüyorlar.

14. Köylülerin tarif ettiği yöntemle gerçekleştirilen deneme başarıya ulaşıyor mu? Açıklayınız.
Cevap:

Tarif edilen sistemi uygulayınca başarılı oluyor. Toprak testideki suyu yutmuştur. Suyu çeken toprakta ürün yetiştirilebilir.

15. Atatürk, Orman Çiftliğini niçin kendi parasıyla yaptırmak istiyor olabilir?
Cevap:

Temel nedeni başarısız olursa milletin parasının boşa gitmesini istemediği.

16. Atatürk’ün “Burası vatan toprağıdır, kaderine terk edilemez.” sözüyle vurgulamak istediği nedir?
Cevap:

Vatan sevgisinin boş bir sevgi olmadığını, vatanın gelişmesi üst düzeye gelmesi için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini vurguluyor.

17. Atatürk’ün Orman Çiftliği Projesi amacına ulaşıyor mu? Açıklayınız.
Cevap:

Orman çiftliği projesi amacına ulaşıyor.

18. Metinde Atatürk’ün kişilik özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır?
Cevap:
 • Vatan sevgisi
 • Doğa sevgisi
 • İnanç
 • Azimli olması ön plana çıkmaktadır.
19. Metni etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.
Cevap:

Metni çok etkileyici buldum. Atatürk inancıyla zoru başarmıştır. Atatürk’ün doğa sevgisi ve azmini anlatan ve de ders alınması gereken örnek bir metindir.

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap:

Metinde yazar, Atatürk’ün, çorak ve verimsiz olan bir araziyi, inanç ve azmi ile verimli ve ağaçlarla dolu büyük bir araziye dönüştürmesini anlatmaktadır.

Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap:

Atatürk’ün tarıma ve doğaya verdiği değeri ve sahip olduğu inanç ve azimle neler başarılabilineceğini okuyucularına ulaştırmak amacıyla yazmış olabilir.

Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?
Cevap:

Her şeyden önce istek ve azim, bu ikisi oldu mu olmayacak şeyler olur.

8. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Atatürk Orman Çiftliği” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap:

Nasıl olduğu, ağaçların ıssız yerde herkesin yok dediği yerde Atatürk’ün oluşturduğu orman olduğu için.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap:

Başlık tam yerine oturmuş bunun dışında başlık düşünülemezdi. Metinde Atatürk Orman Çiftliği’nin meydana geliş hikayesi aktarılmıştır.

Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap:

Atatürk ve azmi

9. ETKİNLİK

Metindeki hikâye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki çalışmaları yapınız.

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. ” ‘Atatürk Orman Çiftliği’ adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap:

Ben katılıyorum çünkü, metinde yaşanmış bir olay aktarılmaktadır ve düşüncelere yer verilmemiştir.

b. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde anlatılan olay nedir?
Cevap:

Atatürk’ün Orman Çiftliği’ni oluşturması

c. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde anlatılan olay, yaşanması mümkün olan, gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız.
Cevap:

Tabiki yaşanması mümkündür. Çünkü,  metinde olağan üstü bir durum söz konusu değildir.

ç. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde anlatılan olay yaşanmış bir olay olabilir mi? Açıklayınız.
Cevap:

Anlatılan olay yaşanmıştır.

d. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde kişilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Cevap:

Metinde kişilere yer verilmiştir. Ziraat mühendisleri, Tahsin Coşkan ve köylüler metinde yer geçmektedir.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı
e. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin kişileri, kahramanları kimlerdir?
Cevap:
 • Atatürk
 • Tahsin Coşkan
 • Ziraat mühendisleri
 • Köylüler.
f. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Cevap:

Olayların yer ve yerlerle ilgili bilgi  verilmiştir. Yer Ankara’dır.

g. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Cevap:

Olayların zamanı verilmiştir. Zaman 1925 yılı diye geçmektedir.

ğ. ” ‘Atatürk Orman Çiftliği’ adlı metin, okurlara haz vermek amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap:

Haz vermek için değil bilgilendirme amacıyla yazılmış bir metindir.

B. Metnin olay örgüsünü ortaya çıkarmak için metinde ana olaya bağlı olarak gerçekleşen bütün olayları belirleyiniz. Birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi içinde olanları gerçekleşme, oluş sırasına koyarak “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin olay örgüsünü defterlerinize yazınız.
Cevap:
C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a. “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metin, 1. tekil kişi (ben) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Yazar metnin içine kendini katmadığı ben 1. Tekil kişiyi kullanmamıştır yani olayların içinde değildir.

b. Metin, 3. tekil kişi (o) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.

Metni 3. Tekil kişi (o) ağzından anlatmaktadır.

c. Metindeki anlatıcı “kahraman, gözlemci, hâkim – ilahi” bakış açılarından hangisine sahiptir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.

Metindeki anlatıcı hâkim – ilahi bir bakış açısına sahiptir. Bunu, anlatıcının metindeki
kahramanların psikolojik hâlleri, akıllarından geçenleri ve duyguları da buna dâhil olmak üzere
her şeyi bilmesinden, zaman ve mekân engeli tanımaksızın her şeyi de görüp bilmesinden
anlayabiliyoruz.

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki anekdotla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ve bu anekdotta Atatürk’ün hangi kişilik özelliğinin vurgulandığını açıklayınız.
Cevap:

Atatürk inanç, kararlılık ve azimle olmaz denilen tüm işleri gerçekleştirmiştir. Bu Atatürk’ün inançlı, kararlı, istekli ve azimli bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir

“Atatürk’e ‘Ordu yok.’ dediler; o ‘Kurulur.’ dedi. ‘Para yok.’ dediler; o ‘Bulunur.’ dedi. ‘Düşman çok.’ dediler; o ‘Yenilir.’ dedi. Ve tüm dediklerini yaptı.”

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

Yazmaya Hazırlık

Metnin konusunu ve ana fikrini hatırlayarak sınıfta açıklayınız.

Yazma, Taslak Oluşturma

Konunun, ana fikrin belirlenmesinin ardından sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine, “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin konusu ve ana fikri etrafında, metne uygun bir başlık belirleyerek kendi kelimelerinizle hikâye türünde bir metin yazınız.

Taslağı Gözden Geçirme, Yeniden Düzenleme

Yazdığınız metni, aşağıdaki sorular üzerinden gözden geçiriniz, yeniden düzenleyiniz.

• Bu yazı, belirlenen konuya uygun mu?

 • Evet

• Bu yazı, belirlenen ana fikre uygun mu?

 • Evet

• Bu yazı, belirlenen türe uygun mu?

 • Evet

• Yazının başlığı ile içeriği uyumlu mu?

 • Evet

• Bu yazıyı daha iyi nasıl yazabilirim?

 • Olayları ve kişileri abartarak

• Bu yazı anlaşılır mı?

 • Evet

• Bu yazı, “Atatürk Orman Çiftliği” adlı metnin konusunu ve ana fikrini yansıtan bir metin midir?

 • Evet

Düzeltme

Metnin yazımının tamamlanmasının ardından, yazınızı aşağıdaki sorular üzerinden değerlendiriniz.

• Yazdığınız yazıda, anlam bütünlüğünü bozan ifadeler var mı? Varsa bu ifadelerin hangileri olduğunu ve anlam bütünlüğünü nasıl bozduğunu açıklayınız.
• Yazdığınız yazıda, yazım yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?…
• Yazdığınız yazıda, noktalama yanlışlıkları var mı? Varsa bu yanlışlıklar nelerdir?
Anlatım bozukluklarını, yazım ve noktalama hatalarını belirleme aşamasından sonra bunları düzelterek metni, sınıfa getirdiğiniz A4 ebadındaki kâğıtlardan birine yeniden yazınız.

Yayımlama, Paylaşma

Sınıfta gruplar oluşturunuz. Grubunuzdaki bütün üyelerin yazılarını okuyup değerlendiriniz. Grubunuzdaki en etkileyici, en iyi yazıyı bütün grup üyelerinin görüşlerini alarak belirleyiniz ve seçtiğiniz yazıyı sınıf panosuna asınız.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.
Sponsorlu Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Aşağıdaki öğrenciler hareketli cisimlerin sebep olduğu tehlikelerden korunmak için yaptıkları davranışları ifade ediyorlar. Noktalı yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız. başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir