6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 122-123 Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 122 Cevabı 

Her saf maddenin yoğunluğu birbirinden farklıdır. Aşağıdaki tabloda bazı saf maddelerin yoğunlukları verilmiştir.

Evlerimizde sıklıkla kullandığımız süt, limonata veya ayran gibi sıvıların yoğunluğunu hesaplarken aşağıdaki akış şemasında verilen yöntem izlenmelidir.

Sıvı dolu kabın kütlesi eşit kollu terazi ile ölçülür.
Sıvı başka bir kaba boşaltılarak sıvının bulunduğu kabın kütlesi ölçülür.
İki ölçme sonunda bulduğumuz değerler arasındaki fark, sıvının kütlesini verir.
Sıvının hacmi dereceli silindirle ölçülür. Bu amaçla evlerde bulunan dereceli maşrapalar kullanılabilir.
Sıvının kütlesi, hacmine bölündüğünde sıvının yoğunluğu bulunur.

Çevrenizde bulunan maddelerden üç tanesini seçiniz. Öğrendiğiniz bilgilerden yararlanarak bu maddelerin yoğunluklarını hesaplayınız. Yaptığınız işlemleri bir fon karton üzerine ayrıntılı bir şekilde yazınız. Çalışmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

d= m/V

m= kütle

d= yoğunluk

V= hacim

Kütle birimi kg hacim birimi ise metreküp ise yoğunluk birimi km/m3 olur

Kütle birimi g, hacim birimi cm3 ise yoğunluk birimi kg/cm3

Benzinin yoğunluğu 0,7

Alkolün yoğunluğu 0,8

Zeytinyağının yoğunluğu 0,9

Suyun yoğunluğu 1

Cıvanın yoğunluğu 13,6

 

Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların aynı kap içindeki konumu nasıldır?

Cevap:

Buzdolabında içecek soğuk su olmadığı zaman suyu soğutmak için buz kullanılır. Suyun içine attığımız buzun yüzdüğünü görürüz. Bu durum, buzun yoğunluğunun suyun yoğunluğundan daha az olduğunu gösterir. Saf suyun yoğunluğu 1 g/cm3 iken suyun donmasıyla oluşan buzun yoğunluğu ise 0,9 g/cm3’tür. Buz, suyun hal değiştirmesiyle oluşur. Yani kendi sıvısı içinde yüzer.  Buzun su içerisinde yüzmesi, günlük yaşamımızda karşılaşabileceğimiz basit bir olay gibi görünse de canlılar için bu durum çok önemlidir.

Araç Gereç: Üç tane deney tüpü, su, sıvı yağ, ispirto.

Deneyin Yapılışı:

1. Birinci deney tüpüne ispirto ile sıvı yağ koyalım.
2. İkinci deney tüpüne su ile sıvı yağ koyalım.
3. Üçüncü deney tüpüne ise yavaşça ve sırasıyla su, sıvı yağ ve ispirtoyu koyalım.
4. Gözlemlerimiz sonucunda deney tüplerinde hangi sıvıların üstte, hangilerinin altta olduğunu aşağıdaki tabloya yazalım.

Cevap:

Birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluğu, sıvıların kap içerisindeki konumunu etkilemektedir. Yoğunluğu büyük olan sıvı altta, küçük olan sıvı ise üstte kalmaktadır. Bu sebeple deneyde kullanılan sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.

En üstte ispirto, ortada sıvı yağ, en altta ise su bulunmaktadır.

Sonuç Çıkaralım

1. Deney tüplerindeki sıvı maddelerin birbirlerine karışmamasının sebebi nedir?

Cevap:

Birbiri içerisinde çözünmeyen sıvıların yoğunluğu, sıvıların kap içindeki konumunu etkilemektedir. Yoğunluğu büyük olan sıvı altta, yoğunluğu küçük olan sıvı ise üstte kalmaktadır.

2. Deneyde kullandığınız sıvıların yoğunlukları arasındaki ilişki nedir?

Cevap:

Daha önce maddelerin ısı kaybettikçe genellikle büzüldüğünü ve hacimlerinin azaldığını öğrenmiştik. Bu sebeple bir maddenin katı hâlinin hacmi, sıvı hâlinin hacminden çok daha azdır. Hacmi azalan maddenin ise yoğunluğu artmaktadır. Yoğunluğu en büyük olan su, ardından sıvı yağ ve ispirto olarak sıralanır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.