6. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Soru:

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Zekeriya (a.s.) ile ilgili dile getirilen dikkat çekici bilgilerden biri de onun, Allah (c.c.) tarafından, Hz. Meryem ve dolayısıyla Hz. İsa’yı (a.s.) himaye etmekle görevlendirilmesidir. Yine Kur’an’da yer alan bilgilerden anlaşılacağı gibi Hz. Zekeriya (a.s.), Hz. Yahya (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.) ile onun annesi Hz. Meryem yaklaşık olarak aynı dönemde yaşamış kişilerdir. Buna göre Hz. Meryem’in annesinin, doğacak çocuğunu Allah’a (c.c.) adadığı ve bunun sonrasında gelişen olayların bir bölümü Âl-i İmrân suresinde şöyle anlatılır:
“Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir.
Bir zamanlar İmrân’ın karısı şöyle demişti: Rabb’im! Karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım, benden kabul buyur; kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen.
Onu doğurunca dedi ki: Rabb’im! Onu kız doğurdum. -Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir- erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum, işte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum.
Bunun üzerine Rabb’i ona hüsnükabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya’yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında (yeni) bir rızık bulur ve Ey Meryem! Bu sana nereden, diye sorar. O da Allah tarafından, cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir.”
Âl-i İmrân suresi, 33-37. ayetler.

Hz. Zekeriya (a.s.), ne gibi özelliklere sahiptir? Onun kıssasından ne gibi ders ve mesajlar çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap:

Hz. Zekeriyyâ (a.s.)’ ın Kur’an’da anılan bir başka özelliği ise annesi tarafından mâbede adanan Hz. Meryem’in himayesini üzerine almış olmasıdır. Hz. Meryem’in mâbedde kimin himayesinde kalacağı hususunda İmrân ailesi arasında bir kura çekilince kura Hz. Zekeriyyâ (a.s.)’a çıkar. Rivayete göre Hz. Meryem’in korunmasını üstlendikten sonra Hz. Zekeriyyâ mâbedde Hz. Meryem’e tahsis ettiği dua odasına her çıkışında onun yanında taze meyveler görürdü. Bazı rivayetlere göre taze meyvelerden kasıt onun kışın yaz meyvelerini, yazın da kış meyvelerini görmesidir. Meryem’e Allah-u Teala tarafından meyveler ihsan edildiği bilgisine yer verilen rivayetlerde bu durumun Zekeriyyâ’yı, Allah’ın tıpkı Meryem’e mevsim dışı meyveler ihsan etmesi gibi yaşlanmış bedenlerinde bir çocuk üretebileceği düşüncesine sevkettiği ve bunun için Allah-u Teala’ya dua ettiği belirtilmektedir.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir