6. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 83-84-85-86-87 Cevapları

6. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı

Soru:

Allah Resulü (s.a.v.), insanları her fırsatta İslam dinine davet etmeye başlayınca Kureyş müşrikleri Ebu Talip’in yanına giderek: “Yeğeninin, putlarımıza ve atalarımıza dil uzatmasına daha fazla katlanamayız. Eğer onu bizimle uğraşmaktan vazgeçirmezsen iki taraftan birisi yok oluncaya kadar onunla ve seninle çarpışırız.” dediler.
Her zaman saygı gördüğü kavminden bu sözleri işitmek Ebu Talip’e ağır geldi. Yeğenini çağırtıp “Ey kardeşimin oğlu! Kureyşlileri kızdıracak sözler söyleme. Hem bana hem de kendine acı. Altından kalkamayacağım bir işi bana yükleme.” dedi.
Peygamberimiz (s.a.v.), amcasının artık kendisini desteklemekten vazgeçtiğini ve müşriklere teslim edeceğini sanarak “Ey amca! Vallahi bu işten beni döndürmek için Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar bile Allah beni onlara üstün kılıncaya ya da bu yolda ölüp gidinceye kadar asla vazgeçmem.” dedi.
Ebu Talip, şefkatli bir insandı. Onun üzüntüsünü anlayınca “Ey kardeşimin oğlu! Git ve yapman gereken şeyleri yap. İstediğini söyle. Vallahi seni onlara hiçbir zaman teslim etmeyeceğim.” dedi.
İbn-i Hişam,es-Sîretü’n-Nebeviyye, C 1, s. 352-353.

Yukarıdaki metni, Peygamberimizin (s.a.v.) İslam’ı yayarken verdiği mücadele ve onun kişiliği açısından değerlendiriniz.
Cevap:

Yukarıda belirtilen metin Peygamber Efendimiz’in doğru bildiğinden şaşmayan, azimli, imanlı ve kararlı bir insan olduğunun bir göstergesidir. Peygamber Efendimiz İslam’ı yaydığı sırada müşriklerin baskı ve zulümlerine maruz kalmıştır. Fakat o kötü şartlara rağmen İslamı yaymaktan asla vazgeçmemiş, geri adım atmamış ve azmi ile İslam’ın geniş coğrafyalara yayılmasını sağlamıştır.

6. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı

Soru:
Peygamberimiz (s.a.v.) ve Müslümanlar, Mekke’den Medine’ye ne zaman ve niçin hicret (göç) etmişlerdir?
Cevap:

Mekke’de bulunan İslam düşmanı müşrikler Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanlara çok büyük zulüm ve zorbalıklar yapmışlardır. Bu yaşananlardan dolayı artık Mekke’de İslam dini yaşanamaz ve yaygınlaşamayacak bir hale gelmiştir. Medineli Müslümanların daveti üzerine Allah-u Teala’nın izniyle Mekke’de yer alan Müslümanlar ve Peygamber Efendimiz Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardır. Medine’ye 622 yılında hicret etmişlerdir.

6. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

Soru:
İslam’ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da ondan razı olmuşlardır. Allah onlara, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu, büyük başarıdır.” Tevbe suresi, 100. ayet. 
Yukarıdaki ayetten hangi mesaj ve ilkeleri çıkarabiliriz? Arkadaşlarınızla belirleyiniz.
Cevap:

Belirtilen bu ayetten Allah-u Teala’nın yolunda hicret etmek, onun yolunda hicret edenlere yardım etmek O’nun rızasını kazanmaya vesile olmaktadır gibi ilkeler çıkarılabilir. Allah-u Teala razı olduğu kullarını cenneti ile mükafatlandırır. Bu ayetten Muhacir ve Ensar’ın İslam dininde çok özel bir yere sahip olduğu, hayırlı bir iş yapan insanların her zaman kıymetli olduğu, iyi amellerde bulunan insanlardan Allah-u Teala’nın razı olacağı gibi bazı ilkeler çıkarılabilir.

6. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı

Soru: 
Medine’nin İslam tarihi açısından yeri ve önemi nedir?
Cevap:

Medine, İslam tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü Peygamber Efendimiz’in kabri Medine’de yer almaktadır. Mekke’den Medine’ye hicret yapılmıştır. İlk İslam Devleti Medine sınırları içerisinde kurulmuştur. Medine, İslam dininde yer alan iki Harem bölgesinden biridir. Medine, Hulefa-i Raşidin ve Peygamber Efendimiz’in baş şehridir. Müslümanlar için çok önemli olan Mescid-i Nebevi Medine’de yer almaktadır. Cuma namazının, ezanın, orucun, zekatın, Cihat’ın, Haccın ve Bayram namazlarını meşru kılındığı mukaddes mekandır.

6. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı

Soru:

“İlim öğrenmek, kadın ve erkek her Müslüman’a farzdır.”
İbn-i Mâce, Sünnet, 17.
“Ben, muallim (öğretici, eğitici) olarak gönderildim.”
İbn-i Mâce, Sünnet, 17

Yukarıdaki hadisleri de dikkate alarak Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) ilme verdiği önem hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.
Cevap:

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) her yönüyle insanlara örnek olan olan bir kişidir. O (s.a.v.), eğitime ve ilme çok önem vermiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “İlim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır” buyurmuştur. Bu Hadis-i Şerif’ten de anlayacağımız gibi Peygamber Efendimiz ilim ve bilim öğrenmeyi kesin olarak bizlere emretmiştir. Biz de onun bu emrini yerine getirmeli ve ilim konusunda kendimizi geliştirmeliyiz.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir