6. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 90-97-98 Cevapları

6. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

Soru:

“Andolsun sizler güçsüz olduğunuz hâlde Allah, Bedir’de size yardım etmişti. Öyleyse Allah’tan sakının ki ona şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabb’inizin sizi takviye etmesi, sizin için yeterli değil midir?”
Âl-i İmrân suresi, 123-124. ayetler.
“Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptığınızı çok iyi görmekteydi.”
Ahzâb suresi, 9. ayet

Yukarıdaki ayetler, Yüce Allah’ın (c.c.) Bedir ve Hendek savaşlarında Müslümanlara yardımı konusunda size neler düşündürmektedir? Görüşlerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Hiç şüphesiz Allah’ın kudret sahibidir. Biz onun nasıl olduğunu ne zaman olduğunu idrak edemeyiz. Kalp gözü açık olanlar müstesna. Yüce Allah her ne kadar biz görmemiş olsakta her an bizimle ve yaptığımız tüm şeylerden haberdardır. O’nun yolundan giden her kesime varlığını hissettirmiştir. Aldığımız veya başardığımız her şeyi kendimizden bilmemeli Allah’ın yardımı olmadan bunu yapamayacağımızı veya başaramayacağımızı nefsimize kabul ettirmeliyiz ve Allah’a hakiki manada iman etmeliyiz.

6. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.
Soru:1.
Peygamberimize (s.a.v.) ilk vahiy nerede, ne zaman ve nasıl gelmiştir? Bilgi veriniz.
Cevap:  

Peygamber Efendimize ilk vahiy Nur dağında yer alan Hira mağarasında gelmiştir. 610 yılında Efendimiz 40 yaşında gelmiştir. İlk vahiy suresini adı Alâk suresinin ilk 5 ayetidir. Vahiy Allah tarafından Cebrail (a.s) aracılığıyla Efendimiz (s.a.v) gönderilmiştir.

Soru:2.
Hz. Muhammed (s.a.v.), İslam’a çağrısını yaygınlaştırmak için ne gibi girişimlerde ve çalışmalarda bulunmuştur? Açıklayınız.
Cevap: 

Hz. Muhammed ( s.a.v) İslam’a çağrısını yaygınlaştırmak için açıktan herkese yaymaya çalışınca ciddi tepkilerle karşılaştı. İlk üç yıl davet gizli bir şekilde devam etti. Başta kendisine güvenen ve emin olabileceği kişilerden örneğin Hz. Ebubekir gibi kişilerden başladı. Üç yılda 30 kişi İslam’ı kabul etti. Kabul edenler ibadetlerini evlerinde gizli bir şekilde yapıyordu. Gelen ayetle beraber Arap kabileleri ile konuşmaya ve davet etmeye başladı. Hac zamanında dışarıdan Mekke’ye ziyaret ve kutlamalara gelenlere ayetler okuyup davetini yapıyor. Birçok kâbileyi yerinde ziyaret edip onları İslam’a davet ediyor. Bu şekilde yıllar süren bir çabanın sonucunda İslamiyet her yere yayıldı. Duayı, merak eden gelip dinliyor ve İslam dini ile şerefleniyor.

Soru:3.
Müslümanları Mekke’den Medine’ye hicret etmeye zorlayan sebepler nelerdir? Söyleyiniz.
Cevap:  

İkinci Akabe Bey’ati’nden sonrasında müşrikler, Müslümanların sığınıp kendilerini muhafaza edecek bir yere hicret edeceklerini duyunca, yaptıkları eziyetleri büsbütün artırdılar. Müslümanlar bu dayanılmaz eziyetler nedeniyle Mekke’de oturamayacak hâle geldikleri için, durumlarını Peygamber Efendimiz’e arz ettiler ve hicret için izin istediler.

Soru:4.
Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’de sosyal barışı sağlamak için neler yapmıştır? Anlatınız.
Cevap:  

Medine’li ve hicret edenleri kardeş yapmış, yoksul ile zengini zekat ile malda ortak yapmış, inançları farklı olan insanlar arasında bazı sözleşmeler imzalatarak toplumsal huzur ortamını oluşturmuştur. Cami yaptırarak ibadet edenleri bir araya getirmiş ve kardeşliğin en üst seviyesini sağlamıştır

Soru:5.
Mescid-i Nebi’nin sosyal işlevi hakkında bilgi veriniz.
Cevap:  

Mescid-i Nebi ibadetlerin yapıldığı, namazların cemaatle kılındığı yer olmakla beraber, namaza gelmeyen kişilerin hasta olduğu ya da bir sıkıntısı olduğu hakkında tespit yapılabiliyor, varsa bir sıkıntısı hemen giderilirdi. Yapılan suçlar ve toplu kararlar burada karara bağlanırdı. Yani bi nevi devlet işleyişinin sağlandığı ya da yürütüldüğü yer diyebiliriz.

Soru:6.
Veda Hutbesi’nde ne gibi evrensel mesajlar yer almaktadır? Belirtiniz.
Cevap:
  • Herkesin can mal ve namusu korunmuştur.
  • Kimsenin kimseye herhangi bir zarar vermeye hakkının olmadığı.
  • Tüm müslümanlar birbirinin kardeşidir.
  • Bütün borçlar iade edilecek ve borç olarak alınanın dışında bir fazlalık (faiz) ödenmeyecektir. Faiz olmayacak.
  • Kan davaları ve adaleti şahsen yerine getirmek yasaklanmıştır. Şahsi olarak karar verilmeyecek.
  • Kadınlar erkeklerin hayat arkadaşlarıdır buna göre onlara iyi davranılması emredilmiş onların da tıpkı erkekler gibi mal ve mülke şahsi tasarruf hakları olduğu belirtmiştir.
  • İnsanların ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirine eşit oldukları belirtilmiştir. Arap’ın arap olmayan, arap olmayanın arap olana herhangi bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır.
  • Aile ve toplum hayatına zedeleyen veren zina vb. fiiller yasaklanmıştır.
  • Kuran-ı Kerim’in insanlara bir emanet olarak bırakıldığı ve O’na sımsıkı sarılınması tavsiye edilmiştir.
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

Soru:1. Aşağıdakilerden hangisi ilk dört Müslüman’dan biri değildir?
A) Hz. Ebu Bekir (r.a.)

B) Hz. Ömer (r.a.)

C) Hz. Ali (r.a.)

D) Zeyd b. Harise (r.a.)

Cevap:  B ) Hz. Ömer (r.a.)

Soru:2. Peygamberimizin (s.a.v.), Mescid-i Nebi’nin bitişiğine suffe denilen bir yer yaptırması, onun hangi özelliğini ifade eder?
A) Mescit yapımına önem verdiğini
B) Çalışmayı sevdiğini
C) İlme önem verdiğini
D) İnsanları cemaatle namaza teşvik ettiğini

Cevap: C ) İlme önem verdiğini

Soru:3. Aşağıdaki olaylar, oluş sırasına göre hangi seçenekte doğru verilmiştir?
I. Mekke’den Medine’ye hicret
II. İslam’a çağrının yaygınlaşması
III. Mekke’nin fethi
IV. Hudeybiye Antlaşması

A) IV, I, III, II

B) II, I, IV, III

C) I, III, II, IV

D) III, II, I, IV

Cevap: B ) II, I, IV, III

Soru:4. Aşağıdakilerden hangisi Hicret’in sonuçlarından biri değildir?
A) Mekkeli müşriklerin bir daha Müslümanlara saldırma cesareti bulamamaları
B) Müslümanların dinlerini özgürce yaşayabilme imkânına kavuşmaları
C) Müslümanların Mekkeli müşriklerin baskı ve eziyetlerinden kurtulmaları
D) İslam’ın Medine’de hızla yayılmaya başlaması

Cevap: A ) Mekkeli müşriklerin bir daha Müslümanlara saldırma cesareti bulamamaları

6. Sınıf Gün Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

Soru5. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) kabri aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?

A) Mekke

B) Medine

C) Taif

D) Cidde

Cevap: B) Medine

Soru:6. Aşağıdaki tarih ve olay eşleştirmesinden hangisi hatalıdır?
A) 571 – Peygamberimiz (s.a.v.) doğdu.
B) 624 – Uhud Savaşı yapıldı.
C) 630 – Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’yi fethetti.
D) 632 – Peygamberimiz (s.a.v.) vefat etti.

Cevap: B) 624 – Uhud Savaşı yapıldı.

C. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen sözcüklerden uygun olanı ile tamamlayınız.

Hz. Ali -Hz. Ebu Bekir- ensar -Bedir -Medine Sözleşmesi -muhacir

Cevap:

1. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara muhacir denir.
2. Peygamberimizin (s.a.v.) Mekkeli müşriklerle yaptığı ilk savaş, Bedir Savaşı’dır.
3. Peygamberimizin (s.a.v.) Medineli Yahudilerle yaptığı antlaşmaya Medine Sözleşmesi
denir.
4. Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye Ebu Bekir ile birlikte hicret
etmiştir.
5. Peygamberimizin (s.a.v.) cenazesini Hz. Ali yıkamıştır.
6. Medineli Müslümanlara ensar adı verilir.

 

Konu ile ilgili bizimle paylaşmak istediğiniz düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir