6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Aziz Sancar Metni Etkinlik Cevapları


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bilgiyil/public_html/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56
Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 Aziz Sancar Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

AZİZ SANCAR

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı
1. Önemli buluşlar yapmış Türk-İslam bilginleri hakkında yaptığınız araştırma sonucu elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Abdülhamid İbn Türk: İslam aleminde ilk cebir kitapla­rından birinin yazarıdır. Harezmî zamanında yaşayan Abdülhamit İbn Türk’ün özellikle ikinci dereceden denklemler üzerindeki çalışmaları çok önemlidir.

Harezmî (780 – 850): Matematik, astronomi ve coğrafya ile ilgili yaptığı icraatler ile tanınır. Matematikte sıfır rakamı ilk defa Harezmî tarafından kullanılmıştır.

Farabi (870 – 950): Matematik, fizik ve astronomi ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Aristo’nun düşüncelerini çok iyi açıkladığı için “ikinci öğretmen”, unvanıyla tanınmıştır. İslâm Felse­fesini oluşturmuş, Türk – İslam devletlerinde pozitif bilimlerin temelleri de Farabi tarafından atılmıştır. Farabi’nin birçok eseri tercüme yoluyla Avrupa’ da yıllarca birçok üniversitede temel eser olarak okutulmuştur. Eseri, İshaü’l-ulum (bilimlerin sınıflandırması)

İbni Sina (982 -1037): Büyük bir filozof olup tıp bilginidir. Tıp, mantık, fizik ve din felsefesi alanında 220 kadar eser yazmıştır. “Tıp Kanunu” adlı eser kendisine ait olup çok meşhurdur. Hekimlik hususunda batıda kendisine  “Tıbbın hükümdarı” denilmiş­tir. Batı dünyasında “Avicenna” ismi ile bilinir.

El-Birûni (973 -1051): Hiç şüphesiz Türk – İslam dünyasının en büyük bilginlerinden biri olup birçok alanda  araştırmalar yapmıştır (Matematik, Coğrafya, Eczacılık gibi). Enlem ile boylam hesaplamalarını yapmıştır. Matematikte önemli problem­ler ile uğraşmış ve çözümler üretmiştir.

El Razi (1149 -1210): Kimyager olup sülfürik asidi bulmuş­tur.

Uluğ Bey (1394 -1449): Astronomi bilgini olup (heyet cetveli ile yıldızların fihristini yapmıştır). aynı zamanda başarılı bir devlet adamıdır.

İbn-i Rüşt (1126 -1198): Felsefe, tıp ve astronomi gibi alanlar üzerinde çalışmıştır. Pozitif bilime oldukça önem vermiş, Rönesans’ın doğmasında da etkili olmuştur. Skolastik düşünceyi olumsuz etkilemiştir.

İmam Gazali (1058 – 1112): Ünlü islâm filozofudur. Zamanın filozoflarına kafa tutmuştur. Melikşah döneminde yaşamış, Nizamiye medresesinde eğitim vermiştir.

Ömer Hayyam: Matematik, astronomi ve edebiyat alanında eserler ortaya koymuş olup Celali takvimini de hazırlamıştır. Edebiyat alanında Rubaileri ile meşhurdur.

2. Son zamanlarda bilim alanındaki gelişmelerden dikkatinizi çeken birini arkadaşlarınıza anlatınız.
Cevap:

ABD Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) Prof. Dr. Xuanhe Zhao ve ekibinin 3D yazıcıda genetiği tamamen değiştirilmiş olan canlı hücreleri mürekkep gibi kullanarak üç boyutlu baskı yapmayı başarması olması

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı

Aşağıda anlamları ve bazı harfleri verilen kelimeleri metinden hareketle örnekteki gibi tamamlayınız.

1. G enE t İ k
2. _İF_
3 . M_ _ZZ_M
4. G_ZE_
5. T_ _
6. _ON_ _R_NS
7. _OZ_T
8. H RM

 • GENETİK → Kalıtım bilimi anlamına gelir.
 • ŞİFA → Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma anlamına gelir.
 • MUAZZAM → Çok büyük, alışılmışın sınırlarını aşan, güçlü anlamına gelir.
 • GİZEM → Sır anlamını taşır.
 • TEZ → Bir sınav heyeti önünde savunulan bilimsel eser anlamına gelir.
 • KONFERANS → Uzman biri tarafından yapılan bilgilendirici konuşma anlamına gelir.
 • ROZET → Yakaya sembol olarak takılan küçük metal nesne anlamındadır.
 • HÜRMET → Saygı anlamındadır.
Tema boyunca öğreneceğiniz kelime ve kelime grupları ile bunların anlamlarını ders kitabınızın sonunda bulunan “Kelime Defterim” bölümüne yazınız.
Cevap:

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili, 5N1K sorularını kullanarak örnekteki gibi sorular hazırlayınız. Bu soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.

Kim?
Cevap:

Bilim alanında Nobel ödülü alan ilk Türk bilim insanı adamı kimdir?

Ne?
Cevap:

Aziz Sancar’ın bu hayatta en büyük hayali neymiş?

Ne Zaman?
Cevap:

Aziz Sancar ne zaman dünyaya gelmiştir?

Nerede?
Cevap:

Aziz Sancar ilk ve orta okul öğrenimini nerede tamamlamış?

Niçin?
Cevap:

Aziz Sancar niçin tıp eğitimi almayı hedeflemiştir?

Nasıl?
Cevap:

Aziz Sancar küçükken nasıl bir çocukmuş?

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 81 Cevabı

Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerin altında yer alan çalışmaları tamamlayınız.

A) İki metnin anlatıcıları arasındaki fark nedir? Örneklerle açıklayınız.
Cevap:

A metnindeki anlatıcı yazarın bizzat kendisidir. Kendi hayatı ile ilgili bilgileri, kendi ağzından vermektedir.
B metninde ise anlatılan şeyleri 3. bir kişi tarafından anlatılmaktadır. Başkasına ait bilgileri bize aktarmaktadır.

B) Yandaki metni, B metnindeki anlatım özelliklerine uygun şekilde yeniden yazınız.
Cevap:

Kendisine “Zeynep, gelecekte nasıl bir”hayalin var?” diyenlere sürekli aynı cevabı veriyordu: “Dünyayı silahlardan temizlemek istiyorum.” Bunun için daha çok çalışması gerektiğini biliyordu. İyi ve kaliteli bir eğitim alarak hayaline adım adım yürüyecekti. Önünde uzun ve zorlu bir yol vardı. Ama o da istekli ve kararlıydı.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı
Aşağıdaki zaman çizelgesinde Aziz Sancar’ın hayatındaki bazı bölümler yer almaktadır. Bu olayların anlatımında boş bırakılan yerleri metinden yararlanarak tamamlayınız.

Ben 1946 yılında doğdum.

Cevap:

Benin Hayalim tıp okumaktı çünkü

Cevap:

Hayalim tıp okumaktı çünkü umutla iyileşebilmek için çare bekleyen hastaların iyileşmesine bir nebze de olsa yardımcı olabilirdim.

İki yıl doktorluk yaptıktan sonra Amerika’ya gittim ve burada

Cevap:

İki yıl doktorluk yaptıktan sonra Amerika’ya gittim. Burada Dallas’ta Teksas Üniversitesinde doktoramı moleküler biyoloji alanında DNA onarımı üzerine tamamladım.

DNA üzerine yaptığım çalışmalar esnasında

Cevap:

DNA üzerine yaptığım çalışmalar esnasında “DNA Onarımı” adlı keşfim ortaya çıktı.

Amerika’da eşimle beraber

Cevap:

Amerika’da eşimle beraber bir “Türk Evi” açtık.

DNA çalışmaları yapmamın nedeni şuydu:

Cevap:

DNA çalışmaları yapmamın nedeni şuydu: Kanser gibi hastalıkların tedavisinin sırlarının DNA moleküllerinde saklı olduğunu düşünüyordum.

2015 yılında DNA alanında yaptığım çalışmalar

Cevap:

2015 yılında DNA alanında yaptığım bu çalışmalar bana bilim alanında Nobel Ödülü’nü kazandırdı.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı
Gelecek ile ilgili hayallerinizi anlatan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız.
Cevap:

Her insanın gelecek için birçok hayali vardır. Şu yeryüzünde hayal kurmayan bir insan neredeyse yoktur. İnsanların geleceğini, kurmuş olduğu hayaller yönlendirir. İnsanlar istekleri, amaçları ve hayalini kurduğu zamanları gelecek insana getirecek mi diye hep merak eder durur. Her insan mücadele verdiği bu hayatta her zaman güzel bir gelecek hayalini kurar. İnsanlar hayatlarının çoğu döneminde mutluluk ile ilgili hayallere sahiptir. İnsanın en temel amacı bu dünyadaki ihtiyaçlarını ve isteklerini temin etmektir. Ancak bu ihtiyaçların ve isteklerin yerine gelmesi için insanlarım azim ile hareket etmeleri gerekmektedir. Ancak bu şekilde insanlar güzel bir geleceğe sahip olabilir. Hayalleri, istekleri ve amaçları olmayan insanlar gelecekten pek umutlu olmaz ve bir şey de beklemezler. Bundan dolayı kendilerini geliştirme ya da elde ettikleri  başarılar pek mümkün olmayabilir. İnsanlar genel olarak iyi bir işte çalışmak, çalıştığı bu işte başarı elde etmek ve bir an önce aile kurmak isterler. Bu isteklerin gerçekleştiği  anda kendilerini mutlu ve huzurlu olarak hayal ederler. Bu yüzden insanlar kendilerine bir hedef koyarak o hedefe ulaşmak için gayret gösterirler. Sarfedilen çabaların karşılığını almak insana büyük bir güç verir. Ancak her insanın isteklerinin gerçekleşeceğine ilk başta inanması gerekir. Bundan dolayı kararlı ve düşünceli olmak önemlidir. Hayatın her zaman insanlara güzel şeyler getirmeyeceği de göz öününde bulundurarak pes edilmeden yola devam edilmesi gerekir.

İnsanların hayal kurmaktan çekinmemeleri ve hayallerini gerçekleştirmek için ellerinden gelen ne ise yapmaları gerekmektedir. Güzel bir mücadele neticesinde elde edilen başarılar insanların hayatına her daim renk katar.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni inceleyiniz. Metinde altı çizili kelimelerin hangi varlıkların adlarını karşıladığını bulunuz. Varlıkların adlarını ilgili kutuların içine örnekteki gibi yazınız.
Cevap: 

GELECEK DERSE HAZIRLIK

“Zaman” ile ilgili atasözlerimizi ve deyimlerimizi araştırınız.
Cevap:

Zaman ile İlgili Atasözleri Şu Şekildedir:

 • Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir.
 • Zaman sana uymazsa sen zamana uy.
 • Erteye kalan, arkaya kalır.
 • Sona kalan dona kalır.
 • Su akarken testiyi doldurmalı.
 • Vakitsiz öten horozun başını keserler.
 • Vakit nakittir.

Zaman ile İlgili Deyimler Şu Şekildedir:

 • Zamana bırakmak.
 • Zamana uymak.
 • Akşam yatmak bilmez sabah kalkmak bilmez.
 • Zaman kazanmak.
 • Zamanı geçmek.
 • Zaman öldürmek.
 • Gel zaman git zaman.
 • Vaktini şaşmamak.
 • Aman zaman dedirtmemek.
 • Eninde sonunda.
 • Vakit kazanmak.

Zaman ile İlgili Özdeyişler Şu Şekildedir:

 • Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür.
 • Ey insan, zaman sensin, sen iyi olursan zaman da iyidir, eğer sen kötü isen zaman da kötüdür. (Muaviye)
 • Zaman hiç kaybolmaz… Kaybolan biziz… (Paul Claudel)
 • İki kere yıkanamazsın aynı ırmakta; üzerinde akan sulan, şimdi yeni sulardır. (Herakles)
 • Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır. (Seneca)
 • Zamanın kaybolduğunu bilenler, en çok üzüntü duyanlardır. (Dante)
 • Zaman büyük bir öğretmendir, yalnız ne yazık ki daima öğrencilerini öldürür. (Curt Goertz)
 • Zamanın, kime dost, kime düşman olacağı bilinmez. (Shakespeare)
 • Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, en çok, zamanın kısalığından şikayet ederler. (La Bruyere)

Zaman ile İlgili Sloganlar Şu Şekildedir:

 • Giden zaman geri gelmez.
 • Zaman, saman alevi gibi!
 • Vakit dediğin o andır, onu sakın atlama.
 • Zamanını iyi değerlendir!
 • Zaman “an”dan ibarettir.
 • Zamanını israf etme!
 • Telafisi olmayan şey zaman harcamaktır.
 • Zamanın geri dönüşü olmaz!
 • Vaktini iyi değerlendirmezsen, bir bakmışsın gençlik bitmiş.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız? 6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir