6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 4.Bölüm Solunum Sistemi Konu Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf  Fen Bilimleri Ders Kitabı Sevgi Yayınları 2. Ünite Vücudumuzdaki Sistemler Sayfa 73, 74, 75  4.Bölüm Solunum Sistemi Konu Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları
6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı
A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D” yanlış olanların önüne ise “Y” yazınız. Yanlış olduğuna karar verdiğiniz ifadelerin doğrusunu altlarındaki yerlere yazınız.
Cevap: 

(D) 1. Atık gazların vücut dışına atılması solunum sistemi tarafından gerçekleştirilir.
(Y) 2. Solunum ile dışarı sadece karbondioksit gazı atılır.
(Y) 3. Havayı dış ortamdan vücudumuza alan, solunum sistemi organı ağızdır.
(D) 4. Soluk borusu akciğere girerken iki kola ayrılır.
(Y) 5. Soluk verme sırasında diyafram kası kasılır.

B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük çiftlerinin içindeki uygun kelimeyi seçerek tamamlayınız.

1. Yutaktan gelen havayı soluk borusuna ileten organa gırtlak denir.
2. Soluk borusunun akciğerlere girdiği kısımlara bronş denir.
3. Akciğerler göğüs boşluğunda, sol ve sağ akciğer olmak üzere iki parça olarak yer alır.
4. Nefesimizi burun ile almamız daha doğrudur.
5. Solunum ile dışarı, karbondioksit gazı ve su buharı atılır.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Vücudumuzun oksijeni havadan alması ve zararlı olan karbondioksidi havaya vermesine ne ad verilir?
Cevap: 

Vücudumuzun oksijeni havadan alması ve zararlı olan karbondioksidi havaya vermesi olayına Solunum adı verilir.

2. Solunum sistemimizde, havayı dış ortamdan alan organımız hangisidir?
Cevap: 

Burun: Solunum sisteminde havayı dış ortamdan alan organımızdır.

3. Soluk borusunun akciğere giren yapıları hangisidir?
Cevap:  

Solunum borusunun akciğere giren yapıları Bronş lardır

4. Burundan geçen hava yutaktan sonra hangi yapıya gelir?
Cevap:  

Yutaktan sonra Gırtlağa gelir.

5. Solunum olayında alınan hava hangi organın içerisine dolar?
Cevap: 

Alınan hava Akciğer içerisinde dolar.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

1. Yandaki modelde gösterilen solunum sistemi organlarından hangisi aynı zamanda sindirim sisteminde de görev alır?
A. Gırtlak
B. Soluk borusu
C. Yutak
D. Burun

Cevap: C

2. Solunum sisteminde soluk borusunun üst kısmında ve alt kısmında bulunan yapılar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A. Burun – Gırtlak
B. Gırtlak – Bronş
C. Yutak – Gırtlak
D. Bronş – Akciğer

Cevap: B

3.Üst üste dizilmiş kıkırdak halkalardan ve düz kaslardan oluşan 10 – 12 cm uzunluğundaki yapıdır.
Bu özelliği taşıyan yapı ya da organ, model üzerinde kaç numara ile gösterilmiştir?
A. 1
C. 3
B. 2
D. 4

Cevap: C

4.Aşağıdakilerden hangisi görseldeki solunum sistemi organının görevleri arasında yer almaz?
A. Alınan havanın oksijenini attırır.
B. Alınan havayı nemlendirir.
C. Alınan havayı ısıtır.
D. Alınan havadaki toz parçalarını temizler.

Cevap: A

5.Bu görselle anlatılan olayda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?
A. Akciğerlere hava dolmaktadır.
B. Diyafram kası kasılmaktadır.
C. Göğüs kafesi daralmaktadır.
D. Akciğer hacmi artmaktadır.

Cevap: C

6. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı
Vücudumuz için gerekli olan oksijenin havadan alınıp alveollere ulaşması ve alveoller- deki karbondioksidin de dış ortama verilmesini sağlayan sistem sırasıyla hangi organdan oluşur? Yazınız.
Cevap: 

Vücudumuz için gerekli olan Oksijenin havadan alınıp solunum sisteminde sırasıyla izlediği yol şöyle;

  1. Burun,
  2. Yutak,
  3. Gırtlak,
  4. Soluk borusu,
  5. Bronşlar,
  6. Bronşçuklar
  7. Alveoller şeklinde sıralanabilir.
Vücudumuzdaki bir sisteme ait yapı ve organları anlatmak için hazırlanan bu modelle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
a. Model hangi sisteme benzetilmiştir?
Cevap: 

Model solunum sistemine benzetilmektedir.

b. Boru ve balonlar hangi organlara benzetilmiştir?
Cevap: 

Akciğer balonlara benzetilmiş olup, soluk borusu ise boruya benzetilmiştir.

• Kıkırdak halkaların üst üste dizilmesiyle oluşur.
• Havanın akciğerlere iletilmesini sağlar.
• İçerisinde toz ve mikropları tutmayı sağlayan yapışkan sıvı bulunur.

Yukarıda özelliği verilen organ hangi sisteme aittir?

Cevap: 

Yukarıda özelliği verilen organ soluk borusu olup ve solunum sitemine aittir.

a. Yukarıdaki resimde gerçekleşen olaya ne ad verilir?
Cevap: 

Yukarıda gerçekleşen olaya Solunum olayı adı verilir.

b. Bu olay sırasında gerçekleşen durumları yazınız.
Cevap:  

Solunumun gerçekleşmesi için gerekli olan besin ve de oksijen olması lazım ki hücrelerin su, CO2 gazı ve enerji açığa çıkmasına neden olur.Su ile karbondioksit dışarı atılırken enerji ise yaşamsal faaliyetler için kullanılır.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir