6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 48-49 Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 48 Cevabı

SIRA SİZDE

Asya Hunları’nın, Kök Türkler’in ve Uygurların coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerini karşılaştırınız. Bu devletler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları defterinize yazınız.

Cevap:

Asya Hunları

 • Bu devlet tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Asya Hun devletinin kurucusu ve ilk hükümdarı Teoman’dır.
 • Siyasal olarak ikili teşkilata göre yönetiliyordu. Çin ile sürekli bir mücadele içinde olmuşlardır. Çinlilere karşı birçok sefer yaptılar. Çinliler de bu seferleri durdurabilmek için Çin Seddi’ni yapmışlardır.
 • Teoman’ın oğlu olan Meta Han döneminde; diğer Türk devletlerinin dw örnek alacağı ‘onluk sistem’ e dayalı olan ilk düzenli Türk ordusu kurulmuştur.
 • Hunlar, Orta Asya bozkırında göçebe bir yaşam  sürüyorlardı. Ekonomileri İpek Yolu üzerinde bulunan ticaret ve hayvancılığa dayanıyordu.

Köktürkler;

 • Kök Türkler veya Göktürkler Tarihte ‘Türk’ adını devlet adı olarak kullanan ilk devlettir.
 • Göktürkler, Asya Hun devletinden sonra Türk boylarını ikinci kez bir bayrak altına toplayan ikinci Türk devletidir.
 • Kültürel anlamda gelişmişlerdi. Göktürkler kendilerine ait olan Göktürk alfabesini kullanmışlardır. Ayrıca Göktürk alfabesi ilk Türk alfabesidir.
 • Göktürklerin Destanları; Ergenekon ve Bozkurt Destanlarıdır.
 • Siyasi olarak ikili teşkilat hakimdi.

Uygurlar;

 • 18 harften oluşan Uygur Alfabesini kullanmışlardır.
 • Türeyiş ve Göç destanları onlara aittir.
 • Uygurlar, yerleşik hayata geçen ilk Türk Devleti’dir. Yerleşik hayata geçtikleri için, Mimaride epey ileri gitmişler ve birçok kalıcı eser bırakmışlardır.
 • Uygurlar saraylar, tapınaklar ve şehirlerinin etrafına çeşitli surlar yapmışlardır.
 • Pazarlarda para kullanarak ticaret yapmışlardır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Kabe, günümüzde Müslümanlar için neden önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Kabe, Müslümanlar için ibadet anlamında çok önemli bir yere sahiptir. Dünya üzerinde yaşayan milyonlarca Müslüman, nerede olurlarsa olsunlar, Kabe’nin bulunduğu yönü hedef alıp, o yöne doğru namaz kılarlar. Kabe, Müslümanların kıblesidir. Her insan hayatı boyunca gidip o kutsal toprakları görmek ister.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.