6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 56-58 Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda ne gibi değişimler meydana gelmiştir? Bu değişimlerin Türklerin yaşamları üzerindeki etkileri nelerdir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Türkler, İslamiyet’i kabul ettikten sonra  sosyal ve kültürel hayatlarında çeşitli değişiklikler meydana gelmiştir. Türkler İslamiyeti topluluklar halinde kabul etmeye başladıktan sonra yerleşik hayata geçme olayları artmıştır. Şehir ve köye yerleşen Türklerin sayısı giderek fazla olmuştur. Köylere yerleşen kişiler daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır. Şehirlere yerleşenler kişiler ise ticaret ve el sanatları ile uğraşmışlardır. İslam dini, Türk Dili ve Edebiyatını derinden etkilemiş ve bu alanda köklü değişikliklerin olmasına neden olmuştur. Edebiyat alanında yeni bir dönem başlamış ve bu dönemde Türk İslam görüşünü yansıtan çeşitli eserler ortaya çıkmıştır. Özellikle 11. yüzyıldan itibaren bu görüşe ait ilk yazılı eserler verilmeye başlanmıştır. Türklerin İslamiyet’i seçmeleri eğitimi anlayışlarında da çeşitli değişiklikler meydana getirmiştir. Günümüz üniversiteleri düzeyinde bazı medreseler açılmıştır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Aşağıdaki tabloda Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanda meydana gelen değişimlerden bazıları verilmiştir. Öğrendiklerinizden yararlanarak tabloyu doldurunuz.

Cevap:

İslamiyetten önceki durum

 • Devletin başında bulunan kişiye kağan, hakan, han gibi unvanlar verilirdi.
 • İslamiyet öncesi Türkler genel olarak göçebe bir yaşam sürdükleri için mimari eserler yapmamışlardır.
 • Göçebe yaşam biçimine uygun hayvancılık ile uğraşıyorlardı.
 • Eğitimde Türk unsurları daha ağırlıklı oldu.
 • Hukuk alanında Türk gelenek ve görenekleri, örf ve adetleri.
 • Dili Öztürkçeydi, yabancı kelime sayısı daha azdı.

İslamiyetten sonraki durum

 • Devletin başında bulunan kişilere Sultan unvanı verilmeye başlandı.
 • İslamiyet sonrasında Türklerin yerleşik hayata geçişi hızlandığından cami ve medrese gibi mimari eserler inşa edilmeye başlandı.
 • Yerleşik hayata geçiş ile beraber tarım ve ticaretle uğraşılmaya başlandı. Eğitimde medreseler daha da önem kazandı.
 • Hukuk alanında Türk gelenek göreneklerinin yanında İslam hukuku da önem kazandı.
 • Dilimize Arapça kelimeler girdi.

 

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir