6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 97-98 Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 97 Cevabı

Kitabınızda yer alan Türkiye fiziki haritası, Türkiye iklim haritası ve Türkiye doğal bitki örtüsü haritalarından yararlanarak ülkemizin temel fiziki özelliklerini açıklayınız. Bunun için sınıfta arkadaşlarınızla grup çalışması yapınız. Belirlediğiniz özellikleri aşağıda verilen noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

Türkiye’nin yeryüzü şekilleri denildiği zaman aklımıza göller, dağlar, platolar, ovalar, vadiler, akarsular gibi birçok unsur gelmektedir. Ülkemizin yeryüzü şekillerini incelemeden önce genel özelliklerini şu şekilde belirtebiliriz.

➜ Türkiye genel itibariyle yüksek bir ülkedir. Ortalama yükseltisi ise 1132 m’dir.
➜ Türkiye genel itibariyle engebeli ve dağlık bir ülkedir.
➜ Türkiye’de, batıdan doğuya gidildikçe yükselti artmaktadır.
➜ Türkiye’de dağlar genelde doğu batı yönlü uzantılıdır.
➜ Türkiye haritasını incelediğimiz zaman kahverengi tonlarının geniş yer kapladığını görür. Bunun anlamı ise Türkiye’de yükseltinin fazla olması, dağlık ve engebeli alanın geniş yer kaplamasıdır.
➜ Ülkemizdeki platolar genel olarak tarım ve hayvancılık amaçlı kullanılmaktadır.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Anadol Yayıncılık Sayfa 98 Cevabı

Ülkemizde nüfus neden her yere eşit dağılmamıştır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Türkiye’de nüfusun farklı dağılışında etkili olan faktörler şu şekildedir:

1- FİZİKİ FAKTÖRLER

İklim özellikleri: Ülkemizde nüfusun yoğun ol­duğu yerler genellikle kıyı bölgeleridir. Bunun en büyük nedeni ılı­man iklimin olmasıdır. Kurak ve kışları çok soğuk olan yerlerde nüfus çok yoğun de­ğildir.

Yer şekilleri: Ülkemizde yüksek ve engebeli olan yerlerde nüfus azdır. Doğu Anadolu Bölgesi, Taşeli platosu, Menteşe yöresi gibi yerleri bunlara örnek verebiliriz.

Toprak özellikleri: Verimli toprakların bulundu­ğu alanlar (Çukurova, Gediz, B. Menderes) nüfus­ olarak kalabalıkken, Tuz Gölü çevresi gibi yerlerde verimsiz topraklar bulunduğu için nüfus çok azdır. 

2- BEŞERİ FAKTÖRLER

Sanayileşme: Bütün Dünya’da olduğu gibi Tür­kiye’de de, sanayileşmenin fazla olduğu yerlerde nüfus yoğunluğu daha fazladır. İstanbul, İzmit, Adapazarı, Bursa, Adana ve İzmir gibi şehirler buna örnektir.

Tarım: Tarımın geliştiği yerler yoğun nüfuslu­ olan yerlerdir. Çukurova, Gediz, Bafra ve Çarşamba ovaları ve çevresi gibi bu alanlara örnek olarak verilebilir.

Yeraltı kaynakları: Madenlerin ya da enerji kay­naklarının işletilmesinde yoğun nüfusa ihtiyaç ol­duğu için bu alanlarda da nüfus daha fazladır. Zonguldak, Soma, Elbistan gibi şehirler buna örnektir.

Turizm: Ülkemizde, Ege ve Akdeniz kıyılarında­ki merkezlerde turizmden dolayı nüfus çok yoğundur.

Ulaşım: Ulaşım yolları kavşağında bulunan ille­rimizin nüfusu zamanla artmıştır. Eskişehir, İstanbul Ankara, Kayseri gibi illerin gelişmesinde, ulaşım yolları üzerinde bulunmaları çok etkili olmuştur.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

<

error: Content is protected !!