6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 62-63-64-65-66-67-68-69 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 İslamiyet ve Türkler Etkinlik Soruları ve Cevapları
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı
Türk İslam kültürü denince aklınıza neler geliyor?
Cevap:

Türk İslam kültürü denince aklıma camiler, kervansaraylar, medreseler, şifahaneler, Türk dili ve İslam dini gibi şeyler gelmektedir.

İslamiyet’ten önce Türkler arasında farklı dinlerin ya da inançların yayılması, neyin göstergesidir? Tartışınız.
Cevap:

Türklerin geniş bir coğrafyada yaşadıklarının ve göçebe bir hayat sürdürdükleri gösterir. Türkler bir çok farklı kütür ve din ile karşılaştıkları için toplum içerisinde farkı din ve inançlar yayılmıştır.

Metne göre Türkler herhangi bir inanç sistemini ya da dini kabul ederken nelere dikkat etmiş olabilirler? Tartışınız.
Cevap:

Türkler kendi hayat tarzlarına uygun olan bir dini kabul etmek istemişlerdir. Kendi gelenek, görenek va yaşamlarına en uygun dini seçmek istemişlerdir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı
Yukarıda verilen bilgilere göre Türklerin İslamiyet’e girmesinde etkili olan faktörleri ana başlıklar halinde yazınız.
Cevap:

Türk geçmişten günümüze kadar tek bir yaradanın olduğuna inanmışlardır. Bu inanç neticesinde hayatlarını devam ettirmeleri  en temel nedendir. İslamiyetin gök tanrı dini ile benzer yanlarının olması, Türklerin kendi özelliklerine en yakın din olması, Ahiret inancının olması bu dine girmelerinde etkili olmuşlardır.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı
Türklerin tarih boyunca devletsiz kalmamaları onların hangi özelliğini gösterir? Yazınız.
Cevap:

Türklerin, özgürlük ve bağımsızlıklarına düşkün oldukları, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama düşünceleri olması onların vatansız kalmamalarını sağlamıştır.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı
Aşağıdaki resimlerden hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından ortaya çıkan değişime örnektir? İşaretleyiniz.
Cevap:

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 66Cevabı
Edib Ahmed Yüknekî ve Hoca Ahmed Yesevi hakkında araştırma yaparak bu kişiler hakkında tanıtım kartı hazırlayınız.
Cevap:

Edip Ahmet Yükneki 12. yüzyılda yaşamış bir şairimizdir. Bir nasihatname ya da siyasetname özelliği taşıyan ve Karahanlı Türkçesinin önemli eserlerinden biri olan Atabetü’l Hakayık adlı eseri günümüze ulaşmıştır.

 

Hoca Ahmet Yesevi, Karahanlılar döneminde, Türkistan’ın Sayram şehrinde doğmuştur. Kendisi Yesevilik tarikatının kurucusudur. Ahmet Yesevi, şair ve ilk Türk mutasavvıflardandır. Tam adı ise Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî’dir. Ahmet Yesevi, Yesi ve Buhara şehirlerinde medrese tahsili görmüştür. Din ilimlerinin yanında tasavvufu da öğrenmiştir. Arslan Baba, Hoca Ahmet Yesevi’nin ilk hocasıdır.  Ahmet Yesevi’ye Türkistan’ın manevi büyüğü manasında kullanılan “Pir-i Türkistan” veya “Hazreti Türkistan” denmiştir. Hoca Ahmet Yesevi ilk tasavvuf şairlerindendir. En önemli eseri olan Divan-ı Hikmet  isimli tasavvufi eserinde ahlaki ve dini öğütler içeren hikmet adlı şiirleri ve sözleri yer almaktadır.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı
Aşağıdaki resimlerden hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından ortaya çıkan değişime örnektir? İşaretleyiniz.
Cevap: 

Şu resimler değişime örnektir:

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı
Selçukluların bir yükseköğretim kurumu olan Nizamiye Medreselerini açmalarının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap:

Bir ülkenin kalkınması için bilim ve eğitime ihtiyaç vardır. Bundan dolayı bu okullar açılmıştır.

Türklerin İslamiyet’i kabulü ve Türk İslam devletlerinin ortaya çıkması ile yaşanan değişimler neler olmuştur? Yazınız.
Cevap:

Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra mimari alanda bazı değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler kültür, gelenek ve göreneklerde, sanatsal eserlerde, bilim ve kültür alanlarında olmuştur.

Melikşah’a göre din ve dünya işlerinin düzenli bir şekilde devam etmesi neye bağlıdır? Tartışınız.
Cevap:

Din ve dünya işlerinin düzenli bir şekilde ilerlemesi her türlü sorunların dile getirilmesi ve bu alanlarda çalışılmasına, eksikliklerin tespit edilmesine, yapılabilecek olan çalışmalara bağlıdır.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 69 Cevabı
Aşağıda verilen yazar eser tablosunu uygun şekilde doldurunuz. (eser adı yazılacak)
Cevap:

Yusuf Has Hacib => Kutadgu Bilig
Kaşgarlı Mahmud => Divan-ı Lügatit Türk
Edip Ahmed Yükneki => Atabetül Hakayık
Hoca Ahmed Yesevi => Divan-ı Hikmet
Nizamülmülk: Siyasetname

Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişiklikleri doğru ya da yanlış olma durumuna göre işaretleyiniz. Yanlışı işaretlediyseniz doğrusunu yazınız. (Doğru – Yanlış – Yanlış ise Doğrusu)

Cihan hâkimiyeti düşüncesi terk edildi. () – (Yanlış)
Türk-İslam Edebiyati oluştu. (Doğru) – ()
Göçebe yaşam tarzı yaygınlaşti. () – (Yanlış)
Mimari alanda gelişmeler arttı. (Doğru) – ()
Bağımsızlığın ilanı için halifeden onay alınmaya başlandı. (Doğru) – ()
Kök Türk alfabesi kullanılmaya devam edildi. () – (Yanlış)
Medreseler açılarak eğitim ve öğretime önem verildi. (Doğru) – ()
Divan adı verilen meclis sisteminden kurultaya geçildi. () – (Yanlış)
Kurgan adı verilen mezarlar yapılmaya başlandı. (Yanlış – X) – (Kurgan adı verilen mezarlar İslam öncesi Türk devletlerinde görülüyordu.)
İsimlerde ve hükümdar unvanlarında değişiklikler oldu. (Doğru) – ()

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir