6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 90-91 Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 90, 91 Değerlendirme Soruları ve Cevapları
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.
Cevap:

(Y) 1. Hun Türklerinin konargöçer yaşam tarzına sahip olmaları tarımın gelişmesine katkı sağlamıştır.
(Y) 2. Tarihî ticaret yolları toplumlar arası ilişkileri sadece ekonomik alanda etkilemiştir.
(D) 3. İslamiyet ile birlikte Arap Yarımadası’nda insan hakları konusunda önemli ilerlemeler yaşanmıştır.
(D) 4. Anadolu’da imarethane, darüşşifa, kervansaray, kümbet gibi mimari eserlerin varlığı bu coğrafyada Türk-İslam kültürünün oluştuğunun kanıtıdır.
(D) 5. Malazgirt ve Miryokefalon savaşları Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini olumlu etkilemiştir.

a Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri doldurunuz.
Cevap:

1) Orhun Abideleri…………Köktürkler……………..e aittir.
2) Mani dininin kabul edilmesi……………Uygurlar…………..da siyasi, sosyal, kültürel ve askerî alanda etkilemiştir.
3) …………Balbal……………….eskiden Türklerin mezarlarının başına diktiği heykellere denirdi.
4) …………Siyasetname…………………Nizamülmülk tarafından yazılmış önemli bir eserdir.
5) Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göçüne……………hicret…………..denir.

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1) Türklerin İslamiyet’i kabulü ile meydana gelen değişimler ilgili olduğu alanlarla eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?

A) Kurultaydan divana geçildi. Siyasi
B) Yerleşik yaşam tarzı yaygınlaştı. Sosyal
C) Türk-İslam edebiyatı oluştu. Kültür
D) Yöneticiler sultan unvanı Askeri kullanmaya başladı.

Cevap:

A) Kurultaydan divana geçildi. Siyasi

2)

Arap Yarımadası’nda İslamiyet’in yayılması ile birlikte
I- Irkçılığa son verilmiştir.
II- Adalete önem verilmeye başlanmıştır.
III- Mal ve can güvenliği sağlanmıştır.

Bu değişimlerden hangileri toplumsal birlik ve beraberliğe katkı sağlar?
A) Yalnız I

B) I ve III

C) II ve III

D) I-II ve III

Cevap:

D) I-II ve III

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

3) Asya Hun Devleti hükümdarı Mete Han, onlu ordu sistemini oluşturmuştur. Bu sistem günümüze kadar diğer devletler tarafından da kullanılmıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden en çok hangisine ulaşabilir?
A) Türklerin diğer devletleri etkilediğine
B) Mete Han’ın orduya önem verdiğine
C) Hun askeri teşkilatını güçlendirdiğine
D) Türk hakimiyet alanının arttığına

Cevap:

A) Türklerin diğer devletleri etkilediğine

 

4) Anadolu’nun Türk yurdu olmasında aşağıdaki savaşlardan hangisinin katkısı olduğundan söz edemeyiz?
A) Malazgirt Savaşı
B) Pasinler Savaşı
C) Miryokefalon Savaşı
D) Talas Savaşı

Cevap:

D) Talas Savaşı

 

5) “Bağdat şehrinin iklimi çok sıcak olmasına rağmen nüfusu kalabalıktır. Müslümanların dinî lideri olan halife bu şehirde yaşamaktadır. Baharat ve İpek Yollarının kesişme noktasında bulunan Bağdat, yörenin en zengin şehirlerinden olmuştur. Gelişen ekonomisi şehrin bir bilim ve sanat merkezi hâline gelmesinde önemli bir etken olmuştur.”
Yukarıdaki anlatıma göre Bağdat’ta bilim ve sanatın gelişmesinde şehrin hangi özelliği etkili olmuştur?
A) Sıcak bir iklime sahip olması
B) Halifenin burada yaşaması
C) Ticaret yolları üzerinde bulunması
D) Şehirde birçok medresenin kurulması

Cevap:

C) Ticaret yolları üzerinde bulunması

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.

1) I. Durum: Malazgirt Savaşı’yla Türklere Anadolu’nun kapıları açılmıştı. Türkler Anadolu’da fethettıkleri yerlere medrese, cami, hamam, köprü gibi insanlara hizmet veren eserler yapmışlardı. Ayrıca Yunus Emre, Mevlana, Ahi Evran gibi düşünürler de İslamiyet’in Anadolu’ya yayılıp yerleşmesinde etkili olmuştu.

II. Durum: Kösedağ Savaşı’nın ardından Moğolların Anadolu’da hakimiyeti artmıştı. Türklerin yaptığı eserleri yakıp yıkan Moğollar bilim insanları ve sanatkarlara da kötü davranmışlardı. Böylece Anadolu’da korku yaymaya çalışarak amaçlarına ulaşmaya çalışmışlardı.
Verilen her iki durumu karşılaştırarak Türklerin ve Moğolların Anadolu’ya bakışını değerlendiriniz.

Cevap:

Türkler Anadolu’yu yurt edinip huzur içerisinde yaşamak istemişlerdir. Moğollar ise Türklerin bu düşüncesine karşı yıkıcı bir politika benimseyip Türkleri Anadolu’dan atmak istemişlerdir.

2) Mete Han, Hun Devleti’ne en parlak dönemini yaşattı. MÖ 174 yılında öldüğünde Hun Devleti çağının gelişmiş devletlerinden biriydi. Taht kavgaları artınca devlet, doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunları yıkılırken Doğu Hunları, Çin egemenliği altına girdi. Doğu Hunları, zaman zaman bağımsızlık mücadelesine girdi ancak başarılı olamadı.
Hun Devleti’nin yıkılmasının sebepleri nelerdir?

Cevap:

Bunun nedeni taht kavgaları, birlik ve beraberliğin kaybolmasıdır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir