6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları Yeni Yurt Anadolu Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 Yeni Yurt Anadolu Etkinlik Soruları ve Cevapları
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı
Çeşitli sebeplerle göç etmek zorunda kalsaydınız gideceğiniz yerin hangi özelliklere sahip olmasını isterdiniz?
Cevap:

İnsanlık tarihi göçler tarihiyle eş zamanlı olarak gelişim göstermiştir. Nitekim yaşanılan büyük savaşlar, çevre felaketleri, kıtlık, kuraklık ya da insanların geçimlerini sağlamasına yetecek miktarda imkan bulunmaması, insanların yaşadıkları yerleri terk ederek başka bölgelere gitmelerine neden olabilmektedir. Bu durum geçmişte iklim koşulları, toprağın verimliği ya da göç edilecek bölgelerin tepkisine bağlıyken günümüzde bu kriterler artık yeterli olmamaktadır.

Görseldeki komutan siz olsaydınız belirtilen sorunlara karşı nasıl bir çözüm üretirdiniz? Yazınız.
Cevap:

O komutan ben olsaydım bulunduğum bölgeden göç eder daha güzel bir yer olan Anadolu topraklarına doğru giderdim.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı
Anadolu’ya yönelik Türk akınlarının giderek artması Bizans’ı nasıl etkilemiştir? Bizans imparatoru böyle bir durumda neler yapmış olabilir? Tartışınız.
Cevap:

Anadolu’ya yönelik akımlar Bizans’ı zayıflatmış ve ilerleyen zamanlarda yıkıma gireceği bir sürece itmiştir. Bizans bu durum karşısında kendini tehlikede hissetmiştir. Savunma önlemlerini arttırmak ve daha fazla Türk akınlarının olmasını önlemek için savaşmış olabilir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı
Malazgirt Savaşı’nda İslam ülkelerinin Türk askerlerini desteklemelerinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap:

İslam ülkeleri topraklarının genişlemesi ve İslamın yayılması adına Türk askerlerini desteklemişlerdir. Çünkü bu ülkeler kendilerini Türklerin gölgesi altında daha huzurlu ve güvende hissedeceklerini bilmektedirler.

Selçuklu ve Bizans ordularının askerî yapısını karşılaştırarak değerlendiriniz. Türk askerlerinin bu kadar kararlı olmalarının sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap: 

Bizans ordusu sayısal anlamda daha fazlaydı. Ama Selçuklu ordusu daha kararlı bir durumda bulunmaktaydı. Hilal taktiği Selçuklu ordusunun kazanmasında çok önemli bir etken olmuştur.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı
Alparslan’ın kendisini öldürmeye gelen imparatora karşı gösterdiği örnek davranışı hangi kavramla ifade edersiniz? Bu davranışı neden sergilemiş olabilir? Taraşınız.
Cevap:

Alparslan, iyi bir komutan olduğu ve empati yapabildiği için bu davranışları sergilemiş olabilir. O aynı zamanda düşmana bile saygı gösteren bir komutandır.

Alparslan’ın Anadolu’nun fethine beylerini görevlendirmesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap:

Alparslan, beylerini görevlendirerek Bizansı yıldırmak, yıpratmak ve bu yolda başarılı olmayı amaçlamış olabilir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 76 Cevabı
Bizans imparatorunun herhangi bir devlet başkanı yerine din adamından yardım istemesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap:

Çünkü Bizans İmparatoru insanları ancak dini duygularını ön plana çıkartarak bir arada tutabilir ve dini değerler üzerinden birliktelik sağlayabilirdi.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 77 Cevabı

Aşağıda Haçlı Seferlerinin nedenleri ve sonuçları verilmiştir. Bunların karşısına hangi alana ait olduğunu örnekteki gibi yazınız.

Toplumsal  – Ekonomik – Dini – Teknik – Siyasi 

Cevap: 
6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 78 Cevabı
1) Anadolu’yu yurt edinme açısından Malazgirt Savaşı ile Miryokefalon Savaşı arasında nasıl bir ilişki vardır? Yazınız.
Cevap:

Malazgirt Zaferi Anadolu’nun kapılarının Türklere açmıştır. Türk beylikleri hızla Anadolu’ya yerleşmişlerdir. Miryokefalon Savaşı ile de birlikte Anadolu toprakları Türk yurdu olmuştur.

2) Aşağıya Miryokefalon Savaşı ile ilgili bir soru hazırlayarak cevabını yazınız.
Cevap:

Miryokefalon neresidir?

Miryokefalon, Konya iline bağlı Bağırsak boğazı çevresinde bulunan bir yerdir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 79 Cevabı
Yukarıdaki tarih şeridinde verilen savaşları aşağıdaki bilgilerle eşleştirerek boşluklara yazınız.
Cevap:

Malazgirt 1071 Anadolu’nun kapıları açıldı.

Miryokefalon Avrupalıların Türkleri Anadolu’dan atma düşüncesi başarısız oldu.

Pasinler 1048 Bizans’la yapılan ilk savaştır.

1040 Dandanakan Büyük Selçuklu Devleti kuruldu.

Miryokefalon Anadolu’nun Türk yurdu olduğu kesinleşti.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı
Yukarıdaki görsellerde XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Anadolu’da Türkler tarafından yapılan eserlere yer verilmiştir. Bu eserlerin Anadolu’nun farklı yerlerinde görülmesi neyin göstergesidir? Tartışınız. 
Cevap:

Bu eserlerin farklı yerlerde görülmesi Türklerin Anadolu’da kalıcı olduklarını ve bu eserleri yaparak buraları yurt edindikleri anlamına gelir.

Aşağıda Türkiye Selçuklu Devleti döneminde yapılan sosyal tesisler verilmiştir. Bu tesislerin işlevlerini günümüzde hangi kurumlar yapmaktadır? Karşılarındaki boşluklara yazınız.
Cevap:

Medrese => Okul

Darüşşifa => Hastane

İmarethane => Hayır kurumları

Bedesten => Kuyumcu, avm

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 82 Cevabı
Orta Çağ’ın büyük seyyahlarından biri olan İbn Batuta, seyahatnamesinde ahilerden yukarıdaki ifadelerle bahsetmiştir. Seyyahın ahilerden bu şekilde bahsetmesinin sebepleri neler olabilir? Tartışınız.
Cevap:

Zor durumda olan kişilere yardım ettikleri, yoksulları doyurdukları, dünya malına fazla değer vermedikleri için seyyah ahilerden bu şekilde bahsetmiş olabilir.

6. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı
Çevrenizdeki tarihî bir eser hakkında araştırma yapınız. Elde ettiğiniz bilgilere göre aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. Bilgilerini yazdığınız tarihî eserin fotoğrafını boş alana yapıştırınız.
Cevap:

Camii , Mescit

Aşağıda Yunus Emre’nin şiirinin bir bölümüne yer verilmiştir. Bu mısralarda vurgulanan değerler nelerdir? Tartışınız.

Bir kez gönül yıktın ise
Bu kıldığın namaz değil.
Yetmiş iki millet dahi
Elin yüzün yumaz değil.

Bir gönülü yaptın ise
Er eteğin tuttun ise
Bir kez hayır ettin ise
Binde bir ise az değil

Yol odur ki doğru vara,
Göz odur ki Hakk’ı göre,
Er odur alçakta dura,
Yüceden bakan göz değil

Cevap:

Bu dizeler kalp kırmanın, gönül yıkmanın ve başka insanları incitmenin kötülüğünden bahsetmektedir. Kendimizi başka insanlardan yüksek görmek, kibirli olmak çok kötü huylardır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir