6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Ben Mustafa Kemal’im Metni Sayfa 70-71-72-73-74-75-76-77 Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Ben Mustafa Kemal’im Metni Sayfa 70-71-72-73-74-75-76-77 Cevapları

Ben Mustafa Kemal’im Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 70 Cevabı

Atatürk’ün katıldığı savaşlar ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

31 Mart Vakası – 13 Nisan 1909
Arnavutluk İsyanı – 15 Ocak 1911
Trablusgarp Savaşı – 29 Eylül 1911
İkinci Balkan Savaşı – 1912- 1913
Çanakkale Savaşı – 18 Mart 1915
Doğu (Kafkas) Cephesi – 1916-1917
Suriye-Filistin Cephesi – 1917-1918
Kurtuluş Savaşı – 1919 – 1923

Yazarın Biyografisi 

1962 yılında Ankara’da doğan Özbek; Memluk ve Selçuklu tarihi üzerine araştırmalar yapmıştır. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

El yazısıyla yazılan şiiri özelliklerine uygun biçimde ve noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz. Şiiri okumadan önce öğretmeninizin şiiri uygun biçimde okumayla ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.

BEN MUSTAFA KEMAL’İM

Ben Mustafa Kemal’im…
Çanakkalede Mehmetçik,
Anafartalar’’da kartal…
Şahin olunum Antep önlerinde,
Nene Hatunla destan…
Sütçü İmama uzanır ellerim,
Vatan ufkunda çelik bir kalkan olunum, Kükrerim cihana karşı,
Sönmeyen bir volkan olunum.
Ben Mustafa Kemal’im…
Erzurumu, Sivası benden sonun…
Kanış karış bilirim, tekmil vatan toprağını, Türküsünü söylerim, yalçın dağların,
Engin denizlerin…
”Vatan’ denince kanat açmak geçer içimden, Çöllere yükselirim.
Ben Mustafa Kemal’im!
Van Çölünün maviliği,
Kars Kalesinin ihtişamı yüreğimde, Karadeniz’in hırçın dalgaları,

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 71 Cevabı

Erir, Bandırma Vapurunun güvertesinde… Bin, millet benimle coşar,
Bir millet benimle uyanır…
Bir hoş olur yüreğim,
Vapur düdüğünde, dalgaların sesinde…
Ben Mustafa Kemal’im…
Güneşle doğarım Samsun ufkundan.
Martılarla coşkun.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 72 Cevabı

Koca bir çmar misali,
Kök salmışım Anadolu topraklanma,,

Her 19 Mayısta yeniden doğar, yeniden büyürüm.
Ben Mustafa Kemal’im…
”Ne mutlu Türk’üm!’ dedim.
Çorun duydum, kıvanç duydum.
Ben Mustafa Kemal’im,
Maviliklerde hilal.
Tutuşur benliğimde,
Hürriyet ve istiklal.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 73 Cevabı

a) Şiirde yer alan anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Bunların anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizin isabetli olup olmadığını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

Cevap:

Kıvanç

Tahminim: mutlu olmak

Sözlük anlamı: kıvanmak eylemi, kıvanma, sevinç, övünç gibi anlamlara gelir.

Kalkan

Tahminim: orunmak için kullanılan bir silah türü.

Sözlük anlamı: Eskiden savaşçının, sol elinde tutarak oktan, kargıdan veya kılıçtan kendisini korumak için kullandığı, maden, ağaçtan vb. yapılmış, genellikle yuvarlak biçimli korunmalık anlamına gelir.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.

• Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

Cevap:

Öğrendiğiniz kelimeleri sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 74 Cevabı

Şiirde geçen çoğul eki almış kelimeleri aşağıya yazınız.

Cevap:

Eller, Anafartalar, mavilikler, dalgalar, martılar.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerden yapım eki alanları ve almayanları uygun başlığın altına yazınız.

kartal – uzanır – çelik – dağların – mavilik – hırçın – kök – coşkun – benlik – gurur

Cevap:

Yapım Eki Alan Kelimeler: ben-lik, mavi-lik, coş-kun.
Yapım Eki Almayan Kelimeler: dağların, gurur, kök, kartal, çelik, hırçın.

Bilgi Kutusu
Kök hâlinde bulunan ya da sadece çekim eki almış kelimelere basit kelime, yapım eki almış kelimelere ise türemiş kelime denir.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 75 Cevabı

a) Şiirden alınan aşağıdaki kelimeler hangi kelimelerin birleşmesiyle oluşmuştur? Belirleyiniz.

Cevap:

Çanak + kale: Çanakkale

Ana + dolu : Anadolu

Kara + deniz: Karadeniz

b) İçinde birleşik kelime bulunan beş cümle yazınız.

Cevap:

Bahçemizde Hanımeli çiçeği de var .
Daha önce  Kırıkkale‘ye gitmedim.
Gezi kulübü ile Akdeniz‘e gideceğiz.
Çok delikanlı bir çocuktu.
Karagözlü, uzun boylu, esmer bir kişiydi

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şair, şiirde Kurtuluş Savaşı kahramanlarından hangilerinin adlarını hatırlatmaktadır?

Cevap:

Şair, Nene Hatun, Sütçü İmam, Mustafa Kemal gibi Kurtuluş Savaşı kahramanlarının adlarını hatırlatmaktadır.

2. Şair “Erzurum’u, Sivas’ı benden sorun.” dizesiyle bu iki ilin hangi ortak yönünü hatırlatmaktadır?

Cevap:

Belirtirken bu iki ilimiz Kurtuluş Savaşı sırasında yapılan kongrelerle herkes tarafından bilinmektedir. Bu kongreler sayesinde Kurtuluş Savaşı daha da organize bir şekilde yapılmıştır.

3. Şiirdeki “Erir, Bandırma Vapuru’nun güvertesinde…” dizesindeki Bandırma Vapuru’nun Kurtuluş Savaşı’ndaki yeri ve önemi nedir?

Cevap:

Bandırma Vapuru, Mustafa Kemal’in Samsun’a gittiği vapurdur.  Ayrıca bu vapur mücadelenin başlamasının simgesinin ismidir.

4. Şairin, Mustafa Kemal’i bir çınara benzetmesinin nedeni nedir?

Cevap:

Şair, Mustafa Kemal’i bir çınara benzetmiştir.  Çünkü Mustafa Kemal gölgesinde Türklüğü ve vatanın bağımsızlığını barındıran dev bir çınar gibidir.

5. Şaire göre Mustafa Kemal en çok neyi söylemekten gurur duymaktadır?

Cevap:

Mustafa Kemal Atatürk, en çok

“Ne mutlu Türk’üm!”

demekten gurur duymaktadır.

6. ETKİNLİK

Kurtuluş Savaşı’nı anlatan fotoğrafları sınıfta paylaşınız. Bu fotoğraflardan hareketle hürriyet ve istiklal kavramlarının ülkemiz için önemini açıklayınız.

Cevap:

 

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 76 Cevabı

Belirlediğiniz Kurtuluş Savaşı kahramanıyla ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız.

• Hazırlıklı konuşmanızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ediniz.
• Hazırlıklı konuşmanız sırasında kelimeleri anlamlarına uygun şekilde kullanmaya özen gösteriniz.
• Hazırlıklı konuşma yapan arkadaşınızı değerlendirmek amacıyla aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz.

Cevap:

Gördesli Makbule, Türk Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarından biridir. Bu kişi İzmir ve çevresini işgal eden Yunanlarla girdiği bir çarpışmada şehit olmuştur. Gördesli Makbule Hanım, 1902 senesinde Manisa’nın Gördes ilçesinde doğmuştur. Kalabalık olan ailesinin küçük bir çiftliği ve tarım arazileri bulunmaktaydı. Kurtuluş Savaşında vermiş olduğu büyük mücadelede erkeği ile omuz omuza yerini almış, düşmana karşı silahı ile savaşarak, cepheye mermi taşıyarak, yaralı askerleri tedavi ederek, silah ve giyecek imal ederek, vatanın kurtuluşunda ve bugünlere ulaşmamızda hak sahibi olmuştur.

DEĞERLENDİRİLECEK DAVRANIŞLAR

Cevap:

Konuyu belirlemiş. (x)
Konuyu sınırlandırmış. (x)
Konuyu araştırmış. (x)
Konuşmasıyla ilgili materyalleri tam ve eksiksiz getirmiş. (x)
Uygun hitap ifadeleri ve nezaket kelimeleri kullandı. (x)
Göz teması kurarak konuştu. (x)
İşitilebilir bir ses tonu kullandı. (x)
Tonlama ve vurgulamalara dikkat etti. (x)
Akıcı ve anlaşılır bir dille konuştu. (x)
Konuşmasını uygun grafik, görsel ve çoklu medya araçlarıyla destekledi. (x)
Konuşmasını uygun kapanış cümleleri ile bitirdi. (x)

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 77 Cevabı

Okuduğunuz şiirden hareketle defterinize Kurtuluş Savaşı ile ilgili hikâye edici bir metin yazınız. Metninizi yazmadan önce aşağıda yer alan taslağı uygun şekilde doldurunuz.

Cevap:

Metnimin BaşlığıKURTULUŞ SAVAŞI’NIN KAHRAMANLARI
Metnimin Konusu: Kurtuluş Savaşı’nın görünmeyen kahramanları
Metnimde Yer Alan Kişiler: Himmet Çavuş, Gülsüm Bacı,  Volkan Çavuş.
Metnimde Olayların Geçtiği Mekân: Anadolu, Denizli,  Ankara.
Serim Bölümünde Anlatacaklarım: Öncelikle kahramanları tanıtacağım
Düğüm Bölümünde Anlatacaklarım: Kurtuluş Savaşı’nda yer alan bu kahramanları anlatacağım
Çözüm Bölümünde Anlatacaklarım: Onlara olan saygı ve sevgi cümlelerimle hikayemi sonlandıracağım.

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN KAHRAMANLARI

Denizli ile Ankara arası kaç km diye sorarsanız, Gülsüm Bacı için bu bir kuş uçumudur.  Ama aslında yürüyerek iki gece bir gündüzdür. O zor günlerde Gülsüm Bacı sırtında bebeği ile taaa Denizli’den Ankara’ya mühimmat taşımaktadır. Volkan Çavuş yolda onu gördüğünde nereye diye sorar. Gülsüm Bacı ne olur ne olmaz diye tanımadığı bu adama önce söylemese de daha sonra tanışırlar ve nereye gittiğini söyler. Anadolu yolları o zamanlarda tehlikeli ve zorludur. Bu zor şartlara rağmen Gülsüm Bacı mühimmatı sonunda yetiştirir. Mustafa Kemal’in destanında Gülsüm Bacı’nın da şehit olan Volkan Çavuş’un izleri ömür boyunca  şerefimiz olarak kalacaktır.

• Yazacağınız metni uygun atasözü, özdeyiş ve deyimlerle zenginleştiriniz.

Cevap:

kuş uçumu, iz bırakmak.

• Metninizin içeriğine uygun bir başlık belirleyiniz.

Cevap:

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN KAHRAMANLARI

Gelecek Derse Hazırlık

15 Temmuz ile ilgili haber metinleri bulup sınıfa getiriniz.

Cevap:

15 Temmuz tarihinden 6 gün sonra 21 Temmuz 2016’da 1982 anayasasının 119-122 maddelerine dayanılarak Türkiye’de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. OHAL toplamda 7 kez uzatılarak 2 sene sürdü ve 18 Temmuz 2018 tarihinde sona erdi.

21 Temmuz 2016’daki OHAL ilanı sonrasında Anayasa’nın 91. maddesi devreye girerek TBMM, Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarma yetkisi vermiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı açıklamada darbe girişimi sonrasında, 99 bin 66 operasyon yapıldığını, 282 bin 790 kişinin gözaltına alındığını ve 94 bin 975 tutuklama olduğunu söylemiştir.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!