6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Finlandiya’dan Metni Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44 Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Finlandiya’dan Metni Sayfa 36-37-38-39-40-41-42-43-44 Cevapları

Finlandiya’dan Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 36 Cevabı

Hazırlık Çalışmaları

1. Eğitim yönünden dünyanın en gelişmiş ülkeleri hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Genel anlamda Batıdaki eğitim sisteminin çok iyi olduğu düşüncesi dünya genelinde hakimdir. Ama bazı Doğu ülkeleri son yıllarda eğitim kalitesi açısından ilk sıralarda yer almaya başlamıştır. İşte dünyanın en iyi eğitim sistemi olan 7 ülke şu şekildedir:

  • Çin
  • Hong Kong
  • Finlandiya
  • Singapur
  • Japonya
  • Kanada
  • Yeni Zelanda

2. Eğitimli ve bilinçli bir neslin yetişmesi için neler yapılmalıdır? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Cevap:

İyi bir eğitim ve öğretimin olabilmesi için gençliği yetiştirecek kişilerin çok iyi donanımlı olmasını gerekmektedir. Çünkü bunlar olmadan kültür ve değerlerimizi koruyabilmek, bunları gelecek nesillere iletebilmek başarısına ulaşmamız pek mümkün değildir.

Yazarın Biyografisi

1896 yılında İstanbul’da doğan Başar; şairlik, yazarlık ve öğretmenlik yapmıştır. Eserlerinden bazıları: Hazan Rüzgârları, Sabah Kuşları, Yakut Kayalar, Finlandiya…

Metni not alarak okuma yöntemiyle okuyunuz. Metni okumadan önce öğretmeninizin not alarak okumayla ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.

FİNLANDİYA’DAN

Helsinki’yi dolaşıyoruz. Burası bir şehir değil; bir çiçek bahçesi… Evler, oteller, lokantalar, dükkânlar hep bir yeşil dekor içinde. Bahçeler, parklar eksik değil. Ağaçların altında, yolların kenarında beyaz boyalı kanepeler, koltuklar var. Burada genç, yaşlı, çocuk, isteyen oturup dinleniyor; okuyor; güneşleniyor. Sokakların ortasındaki bahçeler içinde lokantalar var. Yemyeşil

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 37 Cevabı

şimşir ağaçlarının kenarında, kocaman bahçe şemsiyelerinin altına konmuş masalarda yemek yeniyor. Buralarda iş gören genç kızlar öyle şık, temiz; öyle terbiyeli ki, en iyi yetişmiş ev kızları da bu kadar olabilir. Önlerine taktıkları şık, pırıl pırıl keten önlükler bile insanı kendisine çekiyor.

Bu lokantalara, bahçelere bir genç kız kendi kendisine gelir; (…) yemeğini yer; kitabını, gazetesini açar, okur; hiçbir saygısız bakış onu rahatsız etmez. Sokaklarda polis görmedim. Ulusal terbiye, belli ki en yüksek basamağa varmış. Yollardaki parklardan birinin kenarında, bir akşam, boyası yepyeni iskemlesine oturmuş, on iki yaşlarında bir kundura boyacısı, iş bekliyor. Kısa pantolon giyinmiş, dizleri temiz, ayakkabıları boyalı… altın saçları, mine gözleri krem bir ışık altında daha çok parıldıyor… bebekleşiyor. Başı elindeki kitaba eğilmiş!.. Gözlerime inanamadım; karşısına geçtim; şaşkın şaşkın baktım; ben ona baktım; o bana baktı; güldüm o da güldü; bir anda candan gülüştük… Kendi kendime sordum: Acaba numara yapmak için bu akşam burasını seçmeye özenmiş bir artist mi?.. Yollarda karşılaştığım genç kızların, genç mekteplilerin ağırbaşlı durduklarına, yürüyüşlerine imrenerek, içimi çekerek baktım. Giyimleri kıvrak, temiz, gösterişsiz, yüzlerinde, dudaklarında bir boya lekesi yok. Annelerin boyanmadığı bu yerde genç kızlar elbet boyanmaz. Kuaföre gittim; burada birşey gözüme çarptı; saçlarını çok temiz, kıvrak düzelttiren Fin kadınları tırnaklarına koyu boyalar sürmüyorlar; anladım ki, burada, süsleneceğiz diye yaradılışın dışında bir şeyler yapmaya özenmiyorlar. Onlar, kadına büyük bir değer vermeyen bu gibi süslerden çoktan uzaklaşmışlar. Daha değerli yükselişlerin anlamına ermişler…

6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 38 Cevabı

Tramvaya bindik; biletçiler kadındı. Lâcivert kostümler giyinmişler, başlarında kasketleri var. Bunlar da terbiyeli birer ev kızı. Ellerine, tırnaklarına gözüm ilişti; tertemiz, en küçük bir kir, leke yok. Bileti alırken tiksinmedim; iğrenmedim. Yolcularla ne boş yere konuşmaları, ne de gevezelik etmeleri var.

Tramvay bizi uzak yollardan dolaştırdı; Helsinki’nin arka, geri yerlerinden geçtik. Oraları da düzgün, temiz… Az derin, kayalık bir suyun üzerine kurulmuş uzun, tahta köprüden geçerek bir adaya çıktık. Yeşil, taze dallardan henüz dinmiş bir yağmurun son damlaları serpiliyor. Dört yanda uzayıp giden ağaçlık yolların bitiminde beyazlar giyinmiş gençler görünüyor. Bahçelerden dağılan kuş sesleri adaya bir musiki rüyası yaşatıyor. En yüksek bir yapı zevkiyle kurulmuş köşklerin balkonlarından renk renk çiçekler uzanmış. Çiçek, toprak kokusundan, renkten ve sesten başım döndü; şiirin, güzelliğin en gerçek ülkesine varmış gibi, ürperdim. Ruhum, sanki göklerden boşalan temiz bir suyla yıkandı; bu toprak, göğsünde yaşayan herkesin toprağı bu yollar, bu parklar, her Finlinin kendi yolu, kendi bahçesi… Adayı en kimsesiz köşelerine, kıyılarına kadar gezdik, dolaştık; aransa, yerlere atılmış bir çöp, bir kâğıt parçası, bir meyve kabuğu bulunmaz. Medenî terbiyenin, bediî duygunun en yükseğine çıkmış olan kardeş Finlerin inceliği karşısında kalbim çarptı…. Yeniden serpilmeye başlayan yağmur damlaları; bu ince insanlara ince ve gizli bir şeyler anlatan kuş sesleri arasında başımız döne döne adayı bıraktık…

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 39 Cevabı

a) Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını tabloda yer alan kelimeler başlığının altına yazınız. Yazdığınız kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Sözlük anlamlarını uygun başlığın altına yazınız.

Cevap:

Tramvay
Tahminim: Ulaşım için kullanılan bir araç.

Sözlük anlamı: Kent içi yolcu taşımasında kullanılan, yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylar üzerinde hareket eden, elektrik gücüyle işleyen yolcu taşıtına verilen isim.

Medeni
Tahminim: Uygar olmak
Sözlük anlamı:  Düşünce, bilim, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş, dolayısıyla yaşama biçiminde gerekli bir düzeye erişmiş (ülke, toplum) gibi anlamlara gelir.

Kuaför
Tahminim: Kadınların saçını kesen kişilerin mesleğine verilen ad.
Sözlük anlamı: Saç, sakal kesmeyi, tıraş etmeyi meslek, iş edinmiş kişi.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden üçünü cümle içinde kullanınız.

Cevap:

Cümlelerim aşağıda yer almaktadır.

→ Kuaför saçlarımı tam istediğim gibi kesti.
→ Medeni bir toplum olabilmemiz için eğitim kalitemiz yüksek olmalıdır.
→ İstanbul’a gidince Tramvayla gezmek istiyorum.

Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

Cevap:

Hazırlayacağınız sözlüğe yukarıdaki kelimeleri ekleyebilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin kökünü ve ekini belirleyiniz.

Evler, oteller, lokantalar, dükkânlar hep bir yeşil dekor içinde.
Bahçeler, parklar eksik değil.

Cevap:

ev-ler  : ler/-lar çoğul eki
otel-ler ler/-lar çoğul eki
dükkan-lar ler/-lar çoğul eki
bahçe-ler ler/-lar çoğul eki
park-lar ler/-lar çoğul eki

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 40 Cevabı

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeleri inceleyiniz. Kelimelere gelen eklerin kelimeye hangi anlamı kattığını öğretmeninizin rehberliğinde belirleyiniz.
Anneme doğum gününde gül aldım.
Anneme doğum gününde güller aldım.

Cevap:

-ler/-lar eki sözcüğe çoğul anlamı katmıştır.

b) Verilen boşlukları “-ler, -lar” eklerinden uygun olanıyla doldurunuz.

Cevap:

• Bergama hakkında yazılan yazı…bizim için çok değerliydi.
• Bu millet nice Ömer…nice Fethi…yetiştirmiştir.
• Bütün gece yarın okuyacağım kitap…hakkında düşündüm.
• Finlandiyalı…çok temiz bir milletmiş.

Bilgi Kutusu
Varlıkların sayıca birden fazla olduğunu gösteren eklere çoğul eki denir. Çoğul eki “-ler” ve “-lar”dır.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden ve okuma sırasında tuttuğunuz notlardan yararlanarak yanıtlayınız.

1. Yazar hangi şehri dolaşmaktadır? Şehri neye benzetmektedir?

Cevap:

Yazar, Helsinki’yi dolaşmaktadır. Burası bir şehirden daha çok bir çiçek bahçesine benziyormuş. Oteller, evler, dükkanlar, lokantalar  hep yeşil dekor ile süslenmiş. Bahçeler ve parklar da eksik değilmiş.

2. Yazar, genç kızların hangi özelliklerinden bahsetmektedir?

Cevap:

Buralarda iş gören genç kızlar çok şık, temiz; o kadar terbiyeli ki, en iyi yetişmiş ev kızları da bu kadar olabilirmiş. Önlerine taktıkları şık ve pırıl pırıl keten önlükleri bile insanları kendilerine çekiyormuş.

3. Yazar, kundura boyacısı çocuğu gördüğünde neden şaşırmaktadır?

Cevap:

Yazar, kundura boyacısı çocuğu gördüğünde şaşırmıştır. Çünkü çocuk müşteri beklediği zamanlarda kitap okuyormuş.

4. Kuaförde, yazarın gözüne çarpan nedir? Yazar bununla ilgili hangi sonucu çıkarmaktadır?

Cevap:

Saçlarını çok temiz, kıvrak bir şekilde düzelttiren Fin kadınları tırnaklarına koyu boyalar sürmüyorlarmış. Yazar da burada yaşayan kadınların, süslenmek niyetiyle  yaradılışın dışında bir şeyler yapmaya özenmedikleri sonucunu çıkarmaktadır.

5. Tramvaydaki biletçilerin hangi özellikleri yazarın ilgisini çekmektedir?

Cevap:

Biletçilerin kadın olması yazarın dikkatini çekmektedir. Onlar lâcivert kostümler giyinmişler, başlarında kasketleri varmış. Bu kişiler de terbiyeli birer ev kızıymış. Ellerine, tırnaklarına gözü ilişmiş; tertemiz, en küçük bir kir veya leke yokmuş. Bileti alırken ne tiksinmiş ne de iğrenmiş. Yolcularla boş yere konuşmaları ya da gevezelik etmeleri yokmuş.

6. Adada yazarın dikkatini neler çekmektedir?

Cevap:

Adayı en kimsesiz köşelerine, kıyılarına kadar gezmişler, dolaşmışlar. Yerlere atılmış bir çöp, bir kâğıt parçası, bir meyve kabuğu yokmuş. En yüksek yapı zevkiyle kurulmuş köşklerin balkonlarından rengarenk çiçekler uzanmış. Yazarın, çiçekten, toprak kokusundan, renkten ve sesten resmen başı dönmüş.

7. Metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.

Cevap:

kâğıt: Artık günümüzde inceltme işareti kullanılmamaktadır.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 41 Cevabı

a) Aşağıda metinden alınan bir paragraf verilmiştir. Bu paragrafta yer alan cümleleri inceleyiniz. Yazarın kendi düşüncesi olan cümlelerin altını çiziniz, herkesçe bilinen gerçeklerin anlatıldığı cümleleri ise farklı renkte bir kalemle belirgin hâle getiriniz.

Helsinki’yi dolaşıyoruz. Burası bir şehir değil, bir çiçek bahçesi… Evler, oteller, lokantalar, dükkânlar hep bir yeşil dekor içinde. Bahçeler, parklar eksik değil. Ağaçların altında, yolların kenarında beyaz boyalı kanepeler, koltuklar var. Burada genç, yaşlı, çocuk, isteyen oturup dinleniyor, okuyor, güneşleniyor. Sokakların ortasındaki bahçeler içinde lokantalar var. Yemyeşil şimşir ağaçlarının kenarında, kocaman bahçe şemsiyelerinin altına konmuş masalarda yemek yeniyor. Buralarda iş gören genç kızlar öyle şık, temiz öyle terbiyeli ki en iyi yetişmiş ev kızları da bu kadar olabilir. Önlerine taktıkları şık, pırıl pırıl keten önlükler bile insanı kendisine çekiyor.”

Cevap:

Helsinki’yi dolaşıyoruz. Burası bir şehir değil, bir çiçek bahçesi… Evler, oteller, lokantalar, dükkânlar hep bir yeşil dekor içinde. Bahçeler, parklar eksik değil. Ağaçların altında, yolların kenarında beyaz boyalı kanepeler, koltuklar var. Burada genç, yaşlı, çocuk, isteyen oturup dinleniyor, okuyor, güneşleniyor. Sokakların ortasındaki bahçeler içinde lokantalar var. Yemyeşil şimşir ağaçlarının kenarında, kocaman bahçe şemsiyelerinin altına konmuş masalarda yemek yeniyor. Buralarda iş gören genç kızlar öyle şık, temiz öyle terbiyeli ki en iyi yetişmiş ev kızları da bu kadar olabilir. Önlerine taktıkları şık, pırıl pırıl keten önlükler bile insanı kendisine çekiyor.”

Bilgi Kutusu

Altını çizdiğiniz, yazarın kendi düşüncesi olan cümleler öznel cümlelerdir. Bu tür cümlelerin anlamı kişiden kişiye değişebilir. Farklı renkte kalemle belirgin hâle getirdiğiniz cümleler ise nesnel cümlelerdir ve bunların doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilir.

b) Yukarıdaki paragraf dışında metinde yer alan öznel ve nesnel cümlelere örnekler belirleyiniz ve uygun başlığın altına yazınız.

NESNEL CÜMLELER

Cevap:

Evler, oteller, lokantalar, dükkânlar hep bir yeşil dekor içinde. / Ağaçların altında, yolların kenarında beyaz boyalı kanepeler, koltuklar var. / Burada genç, yaşlı, çocuk, isteyen oturup dinleniyor, okuyor, güneşleniyor.

ÖZNEL CÜMLELER

Cevap:

Burası bir şehir değil, bir çiçek bahçesi.. Buralarda iş gören genç kızlar öyle şık, temiz öyle terbiyeli ki en iyi yetişmiş ev kızları da bu kadar olabilir. Önlerine taktıkları şık, pırıl pırıl keten önlükler bile insanı kendisine çekiyor.”

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 42 Cevabı

a) Okuduğunuz metin hangi türde yazılmıştır?

Cevap:

Bu metin Gezi Yazısı türünde yazılmıştır.

b) Metnin türünü nasıl belirlediğinizi metinden örneklerle açıklayınız.

Cevap:

“Helsinki’yi dolaşıyoruz” cümlesi dahi bu metnin bir gezi yazısı olduğunu bizlere göstermektedir.

7. ETKİNLİK

Ülkemizin eğitim sisteminde yapılan değişikliklerle ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız.
• Hazırlıklı konuşmanızı yaparken beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ediniz.
• Hazırlıklı konuşma yapan arkadaşınızı değerlendirmek amacıyla aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz.

Cevap:

Konuyu belirlemiş. (✓)
Konuyu sınırlandırmış. (✓)
Konuyu araştırmış. (✓)
Konuşmasıyla ilgili materyalleri tam ve eksiksiz getirmiş. (✓)
Uygun hitap ifadeleri ve nezaket kelimeleri kullandı. (✓)
Göz teması kurarak konuştu. (✓)
İşitilebilir bir ses tonu kullandı. (✓)
Tonlama ve vurgulamalara dikkat etti. (✓)
Akıcı ve anlaşılır bir dille konuştu. (✓)
Konuşmasını uygun grafik, görsel ve çoklu medya araçlarıyla destekledi. (✓)
Konuşmasını uygun kapanış cümleleri ile bitirdi. (✓)

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 43 Cevabı

Aşağıdaki görsellerle ilgili soruları cevaplayınız.

1. İlk görselde verilmek istenen ileti nedir?

Cevap:

İlk görselde; toplu taşıma araçlarında yaşlılara ve hamilelere yer verilmesinin gerekli ve saygı açısından çok doğru olduğu mesajı verilmek istenmiştir.

2. Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, hamilelere ve engellilere yer verilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.

Cevap:

Evet, yer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlar hem sağlık bakımından hem de saygı bakımından kesinlikle öncelikli kişilerdir.

3. İkinci görselde verilmek istenen ileti nedir?

Cevap:

İkinci görselde; kütüphanede sessiz olunması gerekirken saygısızca oyun oynayan kişiler eleştirilmektedir.

4. Sizce kütüphanedeki insanlar neden rahatsız olmuştur?

Cevap:

Çünkü kütüphaneye giden insanlar ders çalışmak ve sessizce kitap okumak isterler. Ama bu karikatürde gürültü yapan insanlar bu kişilere saygısızlık yapmaktadırlar.

6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık Yayınları Sayfa 44 Cevabı

Defterinize medeniyet kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi yazmadan önce aşağıda yer alan taslağı uygun şekilde doldurunuz.

• Yazınızın açık ve anlaşılır olması amacıyla günlük hayattan örnekler veriniz. Yazınızın içeriğine uygun atasözü, deyim ve özlü sözlerle düşüncelerinizi zenginleştiriniz.

Cevap:

Medeniyet kelimesi Arapça’da “şehir” anlamına gelmektedir. Bu kelime Medine isminden, Osmanlı Türkçesinde türetilmiştir. Medeniyet kelimesi kök anlam itibarı ile yönetmek, malik olmak anlamlarına gelen din mastarı ile ilişkili olarak da anlamlandırılmıştır. Medeni, medini, “şehre ait”, “şehre mensup”, “şehirli” anlamlarına gelir. Yani kelimelerin ikamet anlamları da vardır. Yunancada “polis” kelimesi “şehir ve şehir devleti” anlamına gelmektedir. Eflatun’un diyaloglarından birisi olan “Politeia” kelimesi Arapça’da şehir yönetimi olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde “medeni” kelimesi hem sosyal hem siyasal bir niteliği de ifade etmektedir.

Yazımın Konusu: Medeniyet
Yazımın Ana Fikri: Medeniyetin tarihi ve önemi
Giriş Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin tanımı nasıl dilimize geçtiği
Gelişme Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin olmazsa olmazları medeniyetin toplum için gerekliliği
Sonuç Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin insan yaşamındaki yeri ve vazgeçilmezliği

Gelecek Derse Hazırlık

Kul hakkı konusunda araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.

Cevap:

Kul hakkı

Bir kişi bir kişinin hakkını yer, malını çalar ve hırsızlık yaparsa o kişi büyük vebali olan kul hakkını işlemiş olur. Kul hakkı bir çok nedene bağlı olarak yapılabilir. Yani bir kişinin istenmediği bir şey yapması, onunla alay etmesi, küçük düşürmesi, başkasının yanında aşağılaması, rencide etmesi kul hakkıdır. Kul hakkı en büyük günahlardandır. Her müslüman bu konuya çok dikkat etmelidir.
Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

<

error: Content is protected !!