6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Kiraz Yaylaları Metni Sayfa 128-129-130-131-132-133 Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Kiraz Yaylaları Metni Sayfa 128-129-130-131-132-133 Cevapları

Kiraz Yaylaları Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 128 Cevabı

Hazırlık Çalışması

En sevdiğiniz mevsimle ilgili yazınızı okuyunuz. Arkadaşlarınızla yazınız ve düşünceleriniz üzerine konuşunuz.

Cevap:

EN SEVDİĞİM MEVSİM YAZ MEVSİMİ

Benim en çok sevdiğim mevsim yazdır. Çünkü yazın rahat bir şekilde arkadaşlarımla parka gidip oynayabiliyorum. Ailemle denize ve pikniğe gidebiliyorum. Ayrıca teyzemlerin köyüne gidip orada çok güzel zaman geçiriyorum. Doğanın yeniden yeşillenmesi, havanın mis gibi olması benim çok hoşuma gidiyor. Keşke  hep yaz mevsimi olsa…


Yazarın Biyografisi
1889 yılında Kahire’de doğan yazar, milletvekilliği ve büyükelçilik yapmıştır. Eserlerini nehir roman tarzıyla yazan yazarın eserlerinden bazıları: Kiralık Konak, Yaban, Ankara, Millî Savaş Hikâyeleri, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı…

KİRAZ YAYLALARI

Anı türündeki eserin bu bölümünde yazar çocukluk yıllarında Manisa’da geçirdiği günleri anlatmaktadır. Aşağıda, Manisa’da Mesir Şenlikleri yapıldığı dönemde kiraz yaylalarına çıkışlarının anlatıldığı bölüm yer almaktadır.
Bu kiraz yaylalarına çıkış ancak masal diliyle anlatılabilecek bir Odise idi. Önce arabalarla eski Mevlevihane tarafında bir dağ mahallesinin kenarına kadar gidilirdi. Neydi o dağ mahallesinin adı şimdi hiç hatırlamıyorum. Yaşayan o zamanki Manisalılar arasında da hatırlıyana rast gelmedim. Burası kasabadan o kadar uzak ve aykırı bir köşeydi. Bununla beraber, gözlerimi kapayınca orayı hâlâ hatırlıyorum; en ufak dar bir dere boyunca üst üste yukarıya doğru tırmanan kara kara evleriyle pek sert ve haşin bir siması vardı o mahallenin. Bizi buradan alıp götürecek at, eşek ve katırların tedariki için geçirilmesi lâzım gelen yarım veya bir saatlik zaman bana bir yıl kadar uzun görünürdü ve içerime öyle bir kasvet çökerdi ki âdeta ağlamaklı olurdum. Bereket, çok sürmeden tünediğimiz kahve peykelerinin üzerinde, mevsimin ilk kiraz

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık  Sayfa 129 Cevabı

ları imdadıma yetişip beni avuturdu. Nihayet, bir acayip kafile hâlinde yola düzülürdük. Babam önde bir lagar beygir sırtındadır. Kız kardeşimle ben bir eşeğin üstüne yerleştirilmişizdir. Katırlara birtakım çıkınlar, sepetler ve şilteler yüklenmiştir. Babamın bindiği de dâhil olmak üzere bu hayvanların dizginleri sürücülerin elindedir. Annemle ninem ise -hâlâ şaşar dururum- yanlarında, bizi yaylalarına davet eden Yıldız bacım, onun kocası, oğlu ve kızı olduğu hâlde arkamızdan yürümektedirler. Nasıl yürürlerdi o dağ yollarından? Bunu, şimdi, kendi kendime bir türlü izah edemiyorum. Anlaşılan, mesafe pek uzun ve yokuşlar pek dik değildi. Bununla beraber, her başımı çevirip aşağıya bakışımda Manisa Ovası’nı gittikçe çökmekte olan bir toprak düzlüğü hâlinde görürdüm ve o kadar dolana dolana çıkardık ki bazen birbirimizi kaybettiğimiz olurdu.
(…)

Derken bir pınar başında buluşur, dinlenirdik. Ah, kiraz yaylalarının bu pınarları… Diyebilirim ki her yol dönemecinde bir tanesi karşımıza çıkardı. Eğilip avucumuzun içinden buz gibi soğuk sularından içerdik. Hele nevale çıkınlarımızdaki tulum peyniriyle zeytin ve ekmeklerimizi yedikten sonra buna doyum olmazdı. Pınar suyu kirazlara da ayrı bir lezzet verirdi. Onun içindir ki dallardan kopardığımız kirazları avuç avuç bu suyun içine atıp bir müddet bırakmadan evvel yemezdik. Bir müddet diyorum, kısa bir müddet diyecektim. Zira kirazı suda fazla bıraktınız mı ortasından çatlayıverirdi.

Evet, burada hiçbir şey ciddiye alınmaz, hiçbir şeyden korkulmazdı ve aşağıdaki kayıtlardan tamamiyle azade başıboş bir hayat sürülürdü. Geceleri sığındığımız yerin de bir inden farkı yoktu. Bu, zemini toprak, duvarları üst üste oturtulmuş taşlarla örülü, üstü çalı çırpıyla örtülü (dam) denilen bir kulübeydi. Burada evden getirdiğimiz şilte ve yastıklarımızı serip dam sahipleriyle bir arada yan yana yatardık. Babam, annem ve kız kardeşim bunun yalnız bir gecesine dayanıp ertesi sabah çıkar giderlerdi ama ben ninemle üç dört gün daha kalmaktan büyük bir zevk duyardım.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık  Sayfa 130 Cevabı

Metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu anlamlardan ve bulmacadaki ipuçlarından hareketle bulmacayı çözünüz.

Cevap:

 

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık  Sayfa 131 Cevabı

a) “Yol” kelimesine hâl eklerini (-e, -i, -de, -den) getirerek dört farklı cümle yazınız.

Cevap:

Denize doğru yürüdük.
Denizi çok seviyorum.
Denizde kaplumbağa vardı.
Denizden dönünce yorgunluktan uyudum.

b) İyelik eklerini (-m, -n, -i, -miz, -niz, -leri) kullanarak altı farklı cümle yazınız.

Cevap:

Benim ayağım kırıldı.
Senin tokan çok güzel.
Onun kalbi çok temiz.
Bizim evimiz yandı.
Sizin poşetiniz çok ağır.
Onların çocukları çok yaramaz.

c) Çoğul (-ler) ve soru (mi) eklerini bir arada kullanarak iki farklı cümle yazınız.

Cevap:

Sizler de mi bizimle geleceksiniz?
Okullarında  kapanış tarihi değişti?

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki görsellerde yer alan varlıkları nitelikleriyle örnekteki gibi yazınız.

Cevap:

Sarı top

İki kalem

Üzgün çocuk

Mavi kitap

Yarım elma

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık  Sayfa 132 Cevabı

b) Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.

küçük siyah ela kırmızı kocaman ihtiyar

Cevap:

…. İhtiyar …. adam karşıdan karşıya geçerken yanındaki …. küçük …. çocuktan yardım istedi.

…. Ela …. gözlü çocuk parkta arkadaşlarıyla oyun oynuyor.

…. Siyah …. köpek …. kocaman …. ağzını açtı ve ekmeği bir lokmada yuttu.

…. Kırmızı …. elbiseli kız sunum yapmak için tahtaya çıktı.

Bilgi Kutusu
Bir ismi renk, nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımından niteleyen, belirten kelimelere sıfat denir. Sıfatlar ismin önüne gelir.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Kiraz yaylalarına çıkmadan önce nereye ve neden gidilmektedir?

Cevap:

Kiraz yaylalarına çıkmadan önce Mevlevihane tarafında bir dağ mahallesinin kenarına, buradan alıp götürecek at, eşek ve katırların tedariği için geçirilmesi lazım gelen yarım ya da bir saatlik zamanda gidilmekteydi.

2. Yazar, yaylaya çıkarken neye şaşırmaktadır?

Cevap:

Yazar , yaylaya çıkarken annesi , ninesi ve yaylarına davet eden kişilerin o yolun hepsini yürümelerine çok şaşırmaktadır.

3. Yaylalara çıkarken nerede dinlenilmektedir? Yazar burayı neden sevmektedir?

Cevap:

Yaylara çıkarken Pınarbaşında durulup ve dinlenilirmektedir. Burada peynir, zeytin ve soğuk suya bıraktıkları kirazı yedikleri için yazar burayı çok severdi.

4. Yazar, geceyi nerede geçirmektedir ve bu yeri nasıl betimlemektedir?

Cevap:

Geceleri sığındıkları yer bir inden farklı değilmiş. Bu yer, zemini toprak, duvarları üst üste oturtulmuş taşlarla örülü, üstü çalı çırpıyla örtülü (dam) denilen bir kulübeydi.

5. Sizce yazarın ailesi yaylalarda neden sadece bir gece kalıp gitmektedir?

Cevap:

Yer müsait olmadığı için yazarın ailesi yaylalarda sadece bir gece kalıp gitmektedir.

5. ETKİNLİK

Metinden günümüz yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımları belirleyip bunların altlarını çiziniz.

Cevap:

hâlâ hatırlıyorum; buradaki hala kelimesi üzerindeki inceltme işareti artık kullanılmamaktadır.
lâzım: buradaki lâzım kelimesi üzerindeki inceltme işareti artık kullanılmamaktadır.

6. ETKİNLİK

Metinde benzetme yapılan bölümleri belirleyerek aşağıya yazınız. Bu benzetmelerde benzeyenin ve kendisine benzetilenin ne olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap:

Bu kiraz yaylalarına çıkış ancak masal diliyle anlatılabilecek bir hadise idi. benzeyen: kiraz yaylası

benzetilen: Hadise

Eğilip avucumuzun içinden buz gibi soğuk sularından içerdik.

benzeyen: soğuk su

benzetilen: buz

7. ETKİNLİK

Mevsimler, canlılar, doğa, manzaralar ve evren konularından biri hakkında üç dakikalık bir hazırlıksız konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

DOĞA EVİMİZ

Sevgili arkadaşlar, bizim asıl evimiz betonlar değildir. Bizim gerçek evimiz ormanıyla nehirleriyle çiçekleriyle doğa anadır. Bizler doğanın bize sunduğu nimetleri anlamak ve korumak yerine onu her geçen gün daha da yok ediyoruz. Oysa bir insan yaşadığı evi, yuvasını yok eder mi? Malesef ki bizler her yere çöp atarak, suları kirleterek doğayı her geçen gün daha da mahvediyoruz. Bu durumun çözümü var mı? Evet, bence var. Eğer herkes birbirini uyarırsa, herkes doğanın temizliğine önem verirse bizler de daha güzel bir evde yani doğada yaşama şansını buluruz. Doğa evimizdir. Her zaman korumalıyız.

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık  Sayfa 133 Cevabı

Verilen görselleri inceleyiniz. Ardından bunların sizde uyandırdığı hisleri anlatan bir şiir yazınız.

Cevap:

Deniz ve Orman

Kim istemez huzuru

Huzurun yeşil ve mavi tonunu

Orada yüzler hep güler

Orada yok olur gam keder.

 

Ağaçların sesi

Dalgalarını ninnisi

Huzura ulaştırır bizi

Kim istemez orman ve denizi

 

Hazırlık Çalışması

1) Rüzgârın nasıl oluştuğu, hangi bölgelerde çok görüldüğü ve yol açtığı olaylar hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize kendi ifadelerinizle yazınız.

Cevap:

Havanın yüksek basıncının alçak basınç olan yerlere hareket etmesi doğrultusunda rüzgar oluşmaktadır. Daha doğrusu yüksek basıncın alçak basınç olan noktalara hareket etmesi üzerinden rüzgarın oluştuğunu söylemek daha doğru olur. Daha sonra bu şekilde havanın yer değiştirmesine rüzgar adı verilir. Rüzgardan sebep ; fırtına, hortum ve kasırga oluşur.

Dünyada Rüzgarın Çok Olduğu  7 Yer


Everest Tepesi
Washington Dağı
Gruissan, Fransa.
Pistol Nehri
Patagonya
Antarktika, buzlu ve rüzgarlı
Hortum Geçidi, Kansas.

2) Öğretmeniniz ve sınıf arkadaşlarınızla beraber, incelemek amacıyla bir reklam metni belirleyiniz.

Cevap: 

BEKO REKLAM METNİ

2021 bitmeden ÖTV indirimlerini kaçırmayın
BEKO’ya gelin
8 kg çamaşır makinesi 1999 lira
4 programlı bulaşık makinesi 1999 lira
Nofrost buzdolabı 4999 lira

Beko

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

<

error: Content is protected !!