6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Rüzgar Metni Sayfa 134-135-136-137-138-139-140 Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Rüzgar Metni Sayfa 134-135-136-137-138-139-140 Cevapları

Rüzgâr Metni Etkinlik Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık  Sayfa 134 Cevabı

Hazırlık Çalışması

Rüzgârın oluşumu, çok görüldüğü bölgeler ve yol açtığı olaylar hakkındaki araştırmanızdan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap:

Havanın yüksek basıncının alçak basınç olan yerlere hareket etmesi doğrultusunda rüzgar oluşmaktadır. Daha doğrusu yüksek basıncın alçak basınç olan noktalara hareket etmesi üzerinden rüzgarın oluştuğunu söylemek mümkündür. Daha sonra bu şekilde havanın yer değiştirmesine rüzgar adı verilmektedir. Rüzgardan sebep ; fırtına, hortum ve kasırga olur.

Dünyada Rüzgarın Çok Olduğu  7 Yer

Everest Tepesi
Washington Dağı
Gruissan, Fransa.
Pistol Nehri
Patagonya
Antarktika, buzlu ve rüzgarlı
Hortum Geçidi, Kansas.


Yazarın Biyografisi
1917 yılında Tokat’ta doğan Külebi; öğretmen, şair ve yazardır. Eserlerinden bazıları: Adamın Biri, Rüzgâr, Güz Türküleri, Şiir Her Zaman…

RÜZGÂR

Şimdi bir rüzgâr geçti buradan,
Koştum ama yetişemedim.
Nerelerde gezmiş tozmuş
Öğrenemedim.

Besbelli denizden çıkıp
Kıyılar boyunca gitmiştir.
Tuz kokusu, katran kokusu, ter kokusu
Yüreğini allak bullak etmiştir.

Sonra başlamış tırmanmaya dağlara doğru
Bulutları koyun gibi gütmüştür.
Okşayıp otları yaylalarda
Büyütmüştür.

Köylere de uğradıysa eğer
Islak, karanlık odalarda beşik sallamıştır,
Güneş altında çalışanlara

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık  Sayfa 135 Cevabı

İmdat eylemiştir.
Sonra başlayıp alçalmaya ovalara doğru,
Haşhaş tarlalarında eflatun, pembe, beyaz,
Kıraçlarda mavi dikenler…

Toz toprak gözlerine gitmiştir.
Kentlere de uğramış ki yanımdan geçti.
Haşhaş çiçeğine benzer kızlar görmüştür.
Bir gülüş, bir tel saç, allık pudra

Alıp gitmiştir.
Şimdi bir rüzgâr geçti buradan,
Koştum ama yetişemedim.
Sorsaydım söylerdi herhâlde,
Soramadım.

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık  Sayfa 136 Cevabı

a) Şiirde yer alan anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını tablonun soluna yazınız. Ardından kitabınızı sıra arkadaşınızla değiştiriniz. Arkadaşınızın belirlediği kelime ve kelime gruplarının anlamını şiirden yararlanarak tahmin ediniz.

Cevap:

Anlamını bilmediğim kelime ve kelime grupları: İmdat, haşhaş, pudra, allık, kıraç.

Arkadaşımın tahmini

İmdat: Yardım isteği belirten ifade.

Haşhaş: Uyuşturucu etkisi olan bir bitki çeşidi.

Pudra: Yüze sürülen beyazlık görünümü veren bir madde

Allık: Yüze sürülen ve yanakları daha kırmızı yapan bir madde.

Kıraç: Çorak atsız verimsiz arazi anlamına gelir.

• Etkinliği tamamladıktan sonra anlamını tahmin ettiğiniz kelimeleri “TDK Güncel Türkçe Sözlük”ten bulup anlamlarını tahminlerinizle karşılaştırınız.

Cevap:

Bu karşılaştırmayı arkadaşınız ile yapmalısınız.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını birer cümle içinde kullanınız.

Cevap:

imdat: İmdat istemek için bile gücü yoktu.

haşhaş: Haşhaş sütü içen hasta hemen uyudu.

pudra: Pudra sürdüğü çok belliydi.

allık: Yanankların sürdüğü allık çok yakışmıştı.

kıraç: Çok kıraç bir yerdi.

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde isimleri sayı yönünden belirten kelimelerin altını çiziniz.

Cevap:

İkiçocuk okula doğru yürüyor.
Bütün ağaçlar yanmış, sadece bir ağaç bu yangından kurtulabilmiş.
Dördüncüöğrenci soruyu yanıtlasın.
Herkese çeyrek ekmek düşüyor.
İnsanlar yılda en az yirmişer kitap okumalı.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık  Sayfa 137 Cevabı

b) Aşağıdaki cümleleri uygun sayı sıfatları ile tamamlayınız.

Cevap:

Bir haftada yedi gün vardır.

2. yarışmacı gümüş madalya aldı.

Kahvaltıda çeyrek ekmek yedim.

5’er kişilik gruplara ayrılarak bu ödevi tamamladık.

Ali, bu ay iki maaş ikramiye aldı.

Gözde 4. katta oturuyor.

Günlük 300 lira kazanıyor.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde isimleri işaret yoluyla belirten kelimelerin altını çiziniz.

Cevap:

Bu kitap diğerlerinden daha uzundur.
Okuma yarışmasında şuçocuk birinci oldu.
O oyun çok eğlenceliydi.
Çocuklar diğer öğretmen ile konuşmaya devam ettiler.

b) Aşağıdaki cümlelerde bulunan işaret sıfatlarını yuvarlak içine alınız.

Cevap:

Öyle hatalar yaptı ki arkadaşları bile artık onun eskisi kadar form tutabileceğine inanmıyordu.
Çocuklar, elinizdeki bu resim 15. yüzyıldan kalma bir tarihî eserdir.
Diğer dergi bu hikâyeye yer vermemiş.
Bu fare oyun oynamak için tasarlanmış.
Âdem, şu bilgisayar tam senin istediğin özelliklerde.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık  Sayfa 138 Cevabı

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden yararlanarak yanıtlayınız.

1. Şair, ikinci dörtlükte rüzgârın nereyi gezdiğini söylüyor?

Cevap:

Şair, ikinci dörtlükte rüzgârın, denizden çıkıp kayaları gezdiğini söylüyor.

2. Şair, üçüncü dörtlükte rüzgârı neye benzetiyor?

Cevap:

Şair, üçüncü dörtlükte rüzgârı çobana benzetiyor.

3. Şaire göre rüzgâr köylerde neler yapıyor?

Cevap:

Şaire göre rüzgâr köylerde ıslak, karanlık odalarda beşik sallıyor, güneş altında çalışanlara imdat eyliyormuş.

4. Şair, “Sorsaydım söylerdi herhâlde,/ Soramadım.” dizeleriyle ne anlatmak istiyor?

Cevap:

Şair, “Sorsaydım söylerdi herhâlde,/ Soramadım.” dizeleriyle bu tahminlerini sormak istediğini fakat yapamadığını anlatmak istiyor.

5. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki dizelerin sonundaki ses benzerliklerini belirleyiniz ve kutucukların içine yazınız.

Cevap:

Git-miştir

Et-miştir

“-miştir”ler redif, “-t” sesleri ise yarım kafiyedir.

Güt-müştür

Büyüt-müştür

“-müştür”ler redif “-üt” sesleri ise tam kafiyedir.

 

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık  Sayfa 139 Cevabı

b) Aşağıdaki şiirde yer alan redifleri ve kafiyeleri belirleyerek şiirin yanındaki boşluğa yazınız.

Cevap:

“-ar’lar : redif

“-ibi/ipi: zengin kafiye

“-yaz’lar zengin kafiye

eser’ler zengin kafiye

su’lar tam kafiye

-dan’lar redif

-şam’lar : zengin kafiye

lerde’ler : redif

ler’ler: redif

öz’ler : tam kafiye

 

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki fotoğraflarla ilgili soruları cevaplayınız.

1. Birinci fotoğrafta hangi doğa olayı yaşanmaktadır?

Cevap:

Birinci fotoğrafta kasırga doğa olayı yaşanmaktadır.

2. Birinci fotoğraf çekildikten on dakika sonra hangi olaylar yaşanabilir?

Cevap:

Birinci fotoğraf çekildikten on dakika sonra kasırga ya da hortum çıkabilir. Ayrıca ağaçlar devrilebilir ve çatı gibi bazı şeyler uçabilir.

3. İkinci fotoğrafta aracın üzerine düşen nedir?

Cevap:

İkinci fotoğrafta aracın üzerine düşen ağaçtır.

4. İkinci fotoğrafta aracın üzerine neden bir şeyler düşmüş olabilir?

Cevap:

İkinci fotoğrafta aracın üzerine, çıkan kasırgadan ötürü bir şeyler düşmüş olabilir.

7. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık  Sayfa 140 Cevabı

Öğretmeninizin temayla ilgili hazırlayacağı kelime ve kavram havuzundan bir kâğıt çekiniz ve onun hakkında üç dakikalık konuşma yapınız. Konuşmanızda beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz.

Cevap:

REKLAM’IN HAYATIMIZDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

Reklamlar yaşamımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Televizyonda, internette veya telefonumuzda sürekli reklamlarla karşılaşıyoruz.  Çünkü günümüzde ne kadar çok insana ürün tanıtılırsa o kadar satış yapılmaktadır. Reklam sektöründe çok büyük paraların döndüğü bir alan olduğunu söyleyebiliriz . Reklamlarda geçen cümleler özel olarak hazırlanmaktadır. İnsanları etkilemek için ünlü kişiler kullanılmaktadır. Ne kadar çok reklam o kadar çok ürün satımı anlamına gelir.

8. ETKİNLİK

Belirlediğiniz reklam metninde kullanılan dili ve görselleri eleştirel bakış açısıyla inceleyiniz. Ardından yağmurda bozulmayan ve kırılmayan bir şemsiyeyi tanıtan reklam metninizi aşağıya yazınız.

• Reklam metninizi kendi çizdiğiniz görsellerle tamamlayabilirsiniz.
• Etkinlik tamamlandıktan sonra isterseniz metninizi sınıf panosunda sergileyebilirsiniz.

Cevap:

 

Gelecek Derse Hazırlık

Sizce insanlar hayvanların doğal yaşam alanlarını kısıtlıyor mu? Cevabınızı internet sitelerindeki haberlerle destekleyerek defterinize yazınız. Araştırmanızın güvenliği için “edu.tr” ve “gov.tr” uzantılı internet sitelerini tercih ediniz.

Cevap:

Türkiye’nin her yerinde TOKİ konutlarında, site ve residanslarda sürekli olarak kediler torbalanıp atılmakta, köpekler ise zehirlenip öldürülmektedir. Bu şehir eşkiyaları hayvanlara karşı adaletsiz bir savaş açmış durumdalar. Kentsel dönüşüm, toki, site ve rezidans adı altında “hayvanların yaşayacakları sokak aralarından ormanlara, yaban hayatı alanlarına” kadar her yer betonlaştırılmaktadır. Bu alanlar insanlar için işgal ediliyor.

Hayvanların Köleleştirilmesi: Sirkler

Yıllardır doğal yaşam alanlarından koparılan hayvanlar sirk alanlarında insanların seyir zevkleri için ne yazık ki modern bir zulme uğramaktadır. Tamamen ticari amaçlarla birçok hayvan özellikle sahne öncesinde hazırlık yapılırken acı veren eğitimlerden geçirilerek insanların beğenisine sunulmaktadır. Sirklerin yarattığı bu hayvan zulmünün tek sonucu hızla yayılan bir istismar değildir. Bu aynı zamanda insanların hayvanlara karşı saygısının da sosyolojik olarak kademe kademe bitmesi anlamına gelir.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

<

error: Content is protected !!