6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 136-137-138-139-140-141-142 Cevapları

Birlikte Metni Etkinlik Cevapları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık 5. Tema Birey ve Toplum Sayfa 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 Birlikte Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Sayfa 136 Cevabı

“Birlik, beraberlik” kelimelerinin çağrıştırdığı kelimeleri aşağıdaki boşluklara yazınız.
Cevap:

Birlik, beraberlik kelimelerinin çağrıştırdığı kelimeler şu şekildedir:

 • Başarı
 • Topluluk
 • Zafer
 • Yardımlaşma
 • Mücadele
 • İyilik
 • Güç

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki atasözleriyle ilgili duygu ve düşüncelerinizi açıklayınız.

• Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
• Birlikten kuvvet doğar.

Cevap:

Birlikten kuvvet doğar.

Her insanın iş yapabilme kapasitesi sınırlıdır. Yapılacak iş zor olduğu zaman insanların birlik olması gerekir. Çünkü bu şekilde iş daha kolay ve kısa zaman içerisinde tamamlanabilir. Yardımlaşma olduğu zaman insanlar arasında birlik, beraberlik ve huzur ortamı oluşur. Zorluklara karşı birlik olmak her zaman başarıyı getirir.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Her insanın yapabileceği işler sınırlıdır. Bir insan çevresinde olan her işi tek başına yapamayabilir. Tek başına yaptığı zaman mutlaka başaramayacağı işler olabilir. İşlerde başarılı olmak için işbirliği ve dayanışma gereklidir. Güçler birleştiği zaman tüm zor işlerin altından kolaylıkla kalkılabilir.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Sizden “birlik, beraberlik” kavramlarını tanımlamanız istenseydi neler söylerdiniz?
Cevap:

Birlik; bir arada olma, birlikte hareket etme durumuna verilen isim.

Beraberlik; birlikte olma durumuna verilen isim.

“Birlik ve beraberlik” içinde yaşayan bir toplumda neler görülür?
Cevap:

Birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan bir toplumda her zaman huzur, mutluluk ve başarı görülür.

“Bir millet, birlik ve beraberlikle her zorluğun üstesinden gelir.” diyen birisinin bu düşüncesine katılır mısınız? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, bu kişinin sözüne katılırım. Çünkü bir insan tüm işleri tek başına yapamabilir. Bazı durumlarda yetersiz kalabilir. Bundan dolayı böyle durumlarda birlik ve beraberlik çok önemlidir. Birlik ve beraberlik olduğu zaman tüm zorluklar aşılabilir.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Sayfa 138 Cevabı

Aşağıdaki kutular içinde yer alan harf gruplarından her biri, “Birlikte” adlı metinden bir kelimeyi, kelime grubunu oluşturmaktadır. Kutuların altında, bu kelimeleri, kelime grubunu bulmanızı sağlayacak ipuçları yer almaktadır. Kaç numaralı kutudaki kelimeyi, kelime grubunu bulmaya çalışacaksanız aynı numaralı ipucunu okuyunuz. Bulduğunuz kelimeyi ilgili harf grubunun altındaki noktalı yere yazıyla yazınız.
Cevap:

1. LUSU ⇒ ULUS

2. ÇÜZNÜ ⇒ ÜZÜNÇ

3. ARIK ⇒ IRAK

4. AYRIB ⇒ BAYIR

5. Çİİ KURBULKAM  ⇒ İÇİ BURKULMAK

6. ŞALOBAMAK ⇒ BOŞLAMAK

7. GİZE ⇒ EZGİ

8. NACIS ⇒ SANCI

 

1. Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu. ULUS

2. Üzüntü. ÜZÜNÇ

3. Uzak.  IRAK

4. Küçük yokuş. BAYIR

5. Bir şeye çok üzülmek.  İÇİ BURKULMAK

6. Bırakmak, ilgi göstermemek. BOŞLAMAK

7. Belli kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi, haz, nağme, melodi. EZGİ

8. Sıkıntı. SANCI

5. ETKİNLİK

I. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Ardından cümlelerde tırnak içinde verilen ifadelerin her birini karşılayan kelimeleri bularak söyleyiniz.
Cevap:

a. “Yazma aracı”mı çantaya koymayı unutmuşum. (KALEM)
b. Öğretmen sınıfa girince “öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse”ler ayağa kalktı. (ÖĞRENCİ)
c. “Genellikle sokakta giyilen ve altı kösele, lastik vb. dayanıklı maddelerden yapılan giyecek” almak için babasıyla alışveriş merkezine gitti. (AYAKKABI)
ç. “Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekleme erdemi” acıdır fakat meyvesi tatlıdır. (SABIR)

II. Birinci cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “kalem”; ikinci cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “öğrenci”; üçüncü cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “ayakkabı” ve dördüncü cümlede yer alan tırnak içindeki ifadeyi karşılayan kelime “sabır”dır. Şimdi aşağıdaki soruları cevaplayınız:
a. Bulduğunuz kelimelerin ortak özellikleri nelerdir?
Cevap:

Belirtilen kelimelerin hepsi isimdir.

b. Bulduğunuz kelimelerin kullanıldıkları cümlelerde anlama olan katkısı nedir?
Cevap:

Bu kelimeler cümlede yer alan varlıkları, duyguları, düşünceleri veya kavramları karşılarlar.

III. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ya da hangilerinde bulduğunuz kelimelerin ortak bir özelliğinin anlatıldığını söyleyiniz.

a. Bu kelimeler iş, oluş veya hareket bildirmektedir.

b. Bu kelimeler; varlık, duygu, düşünce veya kavramların karşılığıdır.

c. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilebilir.

ç. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilemez.

Cevap:

b. Bu kelimeler; varlık, duygu, düşünce veya kavramların karşılığıdır.

c. Bu kelimelere “-mek, -mak” eki getirilemez.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Sayfa 139 Cevabı

IV. Ardından aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

V. “Birlikte” adlı metinde kullanılan isimleri bulunuz ve bu isimlerin metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız:

a. Metinde, isimlerin yerine etkinliğin 1. maddesindeki cümlelerde olduğu gibi isimlerin karşıladığı varlık, duygu, düşünce ya da kavramları açıklayan, anlatan ifadeler yazılsaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?
Cevap:

Bu şekilde olsaydı metinde yer alan tüm ahenk unsurları yok olurdu. Metin, şiir olmaktan ziyade düz yazı olmuş olurdu.

b. Metinde, isim türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı başka nasıl etkilenirdi?
Cevap:

İsim türündeki kelimeler olmasaydı metindeki düşünceler, kavramlar, varlıklar ve duygular karşılamayacağı için metnin herhangi bir anlamı olmazdı. Anlattığı şeyler anlaşılamazdı.

VI. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükleri inceleyiniz.
Cevap:

a. Terliyken soğuk su içersen hasta olursun. (NİTELEME SIFATI)
b. Bazı insanlar, gereksiz alınganlık gösterir. (BELGİSİZ SIFAT)
c. Hangi kalem seninki? (SORU SIFATI)
ç. Sırtında kırmızı çanta olan öğrenci benim kardeşim. (NİTELEME SIFATI)
d. Bu seyahatimiz, dört saat sürecek. (SAYI SIFATI)
e. O sınıfta yirmi üç öğrenci var. (İŞARET SIFATI)
f. Bayramın ikinci günü babaannemlere gideceğiz. ( SAYI SIFATI )
g. Ellerindeki poşetlerde üçer elma vardı. ( ÜLEŞTİRME SIFATI )
h. Peynir, domates, salatalık ve yarım ekmek birlikte ne güzel yenir! ( SAYI SIFATI )
ı. Büyük çınarın altında birkaç dakika soluklandık. ( NİTELEME SIFATI )

VII. Ardından aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Altı çizili her kelime, bulunduğu cümledeki hangi kelimenin anlamını etkilemektedir?
Cevap:

İsimlerin anlamını etkilemektedir.

b. Altı çizili kelimeler, anlamını etkiledikleri kelimelerden önce mi yoksa sonra mı yazılmıştır?
Cevap:

Önce yazılmıştır.

c. Altı çizili kelimelerin anlamlarını etkiledikleri kelimelerin her birinin “isim” türünde olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap:

İsim türünde olduğu söylenebilir.

VII. Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin anlamlarını etkilediği kelimeler sırayla “su, insanlar, kalem, çanta, saat, sınıf, gün, elma, ekmek, çınar” kelimeleridir ve bunların her biri isim türündedir. Altı çizili kelimeler, bu isimlerden önce yazılmıştır. Şimdi aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Sayfa 140 Cevabı

IX. “Birlikte” adlı metinde kullanılan her sıfatı, anlamını etkilediği isimle birlikte bulunuz. Metindeki her sıfatı, önündeki isimle birlikte tahtaya yazınız. Öğretmeninizden, yanlış tespitlerinizi düzeltmesini isteyiniz.
Cevap:
 • Her şiir
 • Bir güneş
 • Her mevsim
 • Her ağaç
 • Her kadın
 • Bir meyve
 • Her ulus
 • Her insan
 • Bir bütünü.

X. Aşağıdaki soruyu cevaplayınız.

Metinde, sıfat türündeki kelimeler olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?
Cevap:

Metinde sıfat türündeki kelimeler olmasaydı metin açıklayıcı olmazdı.

6. ETKİNLİK

Defterinize, istediğiniz konu ve türde bir metin yazınız. Yazacağınız metinde, en az on isim ve yirmi sıfat kullanmaya dikkat ediniz.
Cevap:

 

7. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Şair, mutluluğu niçin birlikte yenilen bir meyveye benzetmiş olabilir?
Cevap: 

Çünkü meyveler tatlıdır. Kişi meyvesini başka insanlarla paylaştığı zaman daha da mutlu olur. Mutluluk da paylaşıldıkça güzel olduğu için meyveye benzetmiş olabilir.

2. Şair, “Birbirinden ırak görünsek de / Güneşimiz ve ayımız birdir, / Üzüncümüz, sevincimiz bir. / Kişi var olamaz tekte.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap:

Bu dizeler birlik ve beraberlik duyguları içerisinde söylenmiş olabilir.

3. Sizce şair, “Sonra umulmadık bir sancıdan / Bir güneş doğmuş yüreğinde.” dizeleriyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Cevap:

Şair, bu dizelerle sıkıntı zamanında birlik ve beraberlikle her şeyin aşılacağını, birlik ve beraberlikle umutların daha da çoğalacağını anlatmak istiyor olabilir.

4. Şair, neden kadınların ya da ağaçların başka kadın ya da ağaçlarla güzel olduğunu düşünüyor olabilir?
Cevap:

İnsan veya varlıkların tek başlarına herhangi bir anlamları yoktur. Bundan dolayı onların başka insan veya varlıklarla anlam kazanacağını düşünüyor olabilir.

5. Sizce şair, “Her insan başka insanlarla mutludur. / Her ulus başka uluslarla…” dizeleriyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Cevap:

Şair, bu dizelerle mutluluğun paylaştıkça güzelleştiğini, birlik ve beraberlikle daha da çoğalacağını anlatmak istiyor olabilir.

6. Şair, “Yokuş çık, bayır in.” dizesiyle ne anlatmak istiyor olabilir?
Cevap:

Şair bu dize ile yaşamdaki zorlukları anlatmak istiyor olabilir.

7. Şair, “Neresinde olursan ol yaşamın, / Her mevsim başka mevsimlerle güzeldir.” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap:

Şair, bu dizeleri iyimserlik duygusu içerisinde söylemiş olabilir.

8. Şair, “Yalnızsın, bakarsın ki acıdan / Burkula burkula uyuşmuş için.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap:

Şair bu dizeleri üzüntü içerisinde söylemiş olabilir.

9. Şair,”Sevmeyi, sevilmeyi boşlar olmuşsun.” dizesini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap:

Şair bu dizeyi boşvermişlik ve yılgınlık içerisinde söylemiş olabilir.

10. Şair, neden her ezginin ya da her şiirin başka ezgi ya da şiirlerle güzel olduğunu düşünüyor olabilir?
Cevap:

Çünkü şair sanata bir bütün olarak bakmaktadır.

11. Şair, “Sen öyle söylersin, ben böyle. / Bir bütünü oluşturmuyor muyuz / Başka başka ses versek de?” dizelerini hangi duygular içerisinde söylemiş olabilir?
Cevap:

Birlik ve beraberlik duygusu içerisinde.

12. Şiir, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.
Cevap:

Bu soruyu sizin cevaplamanız gerekiyor.

13. Şiiri etkileyici buldunuz mu? Açıklayınız.
Cevap:

Soruyu sizin cevaplamanız gerekiyor.

8. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana duygusunu belirlemek için aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

Şair metinde ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap:

Şair, metinde birlik ve beraberliğin öneminden söz ediyor.

Sizce şair bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap:

Şair, bu metni birlik ve beraberlik duygusunu okuyucu ile paylaşmak için yazmış olabilir.

Şairin bu metinde, bize aktarmak, hissettirmek istediği asıl duygu nedir?
Cevap:

Şairin bize anlatmak istediği asıl duygu birlik ve beraberliktir.

9. ETKİNLİK

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Sayfa 141 Cevabı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sizce şair, okuduğunuz metin için niçin “Birlikte” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap:

Çünkü şiir içerisinde birlik ve beraberlik anlatıldığı için.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, bu başlık anlatılanlarla uyumludur ve metne uygundur.

Metnin şairi siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap:

Bütün Olalım

10. ETKİNLİK

a. Öğretmeninizin CD ya da USB bellek aracılığıyla sınıfa getirdiği “Hayat Bayram Olsa” adlı şarkıyı di-züstü bilgisayardan dinleyiniz. Şarkının size hissettirdiklerini anlatınız.
Cevap:

 

b. Aşağıda, “Hayat Bayram Olsa” adlı şarkının sözleri yer almaktadır. Şarkının sözlerini okuyunuz. ” ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısı ile ‘Birlikte’ adlı şiir, verdikleri mesajlar bakımından birbirine benzemektedir.” diyen birinin düşüncesine katılıp katılmadığınızı açıklayınız.
Cevap:

 

11. ETKİNLİK

Bu bölümde, yaratıcı konuşma yöntemiyle konuşma etkinliği gerçekleştireceksiniz. Bunun için sınıftan bir arkadaşınızın Alexis Carel’a (Aleksis Kerıl) ait “İnsanlar; sosyal bir bina meydana getirmek için birbirleriyle kenetlenen, birbirine destek olan, yapı taşları gibi olmalıdırlar.” özdeyişiyle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklamasını sağlayınız. İkinci sırada konuşacak arkadaşınızdan, ilk sırada konuşan arkadaşının sözlerinden hareketle, onun sözleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek konuşmayı devam ettirmesini isteyiniz. Üçüncü sırada konuşacak arkadaşınıza da ikinci sırada konuşan arkadaşının sözlerinden hareketle, onun sözleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek konuşmayı devam ettirmesini söyleyiniz. Bu yöntemi izleyerek konuşma etkinliğini sınıftaki diğer arkadaşlarınızla devam ettiriniz.

Cevap:

 

6. Sınıf Eksen Yayıncılık Türkçe Sayfa 142 Cevabı

Yazmaya Hazırlık

Öğretmeninizin yapacağı “birlik ve beraberliğin önemi” konulu konuşmayı (“Sonraki Metnin İşlenişine Hazırlık” bölümünde istenmiş olan) dinleyiniz. Ardından siz de konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir