6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık Sayfa 149-150-151-152-153-154-155-156 Cevapları

Ömür Törpüsü Metni Etkinlik Cevapları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Eksen Yayıncılık

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık 5. Tema Birey ve Toplum Sayfa 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 Ömür Törpüsü Metni Etkinlik Cevapları

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 149 Cevabı

Aşağıdaki özdeyişlerle ilgili duygu ve düşüncelerini açıklayınız.

“Sorumluluktan kaçan bütün insanlar, doğruluktan çok zor söz edecek kadar bencil diller.” Kemal Tahir

Cevap:

Sorumluluk sahibi olmak istemeyen ve yaptıkları işlerin sonuçlarını üzerine almayan insanlar doğruluk konusunda konuşamazlar.

“Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.”

Oscar Wilde (Oskır Vaylt)

Cevap:

Grup halinde bir iş yapıp sonucu yanlış sonuçlandığı zaman topluluğu oluşturan insanlardan veya gruptan hiçbiri o işi sahiplenmez ve suçu başka insanlara atar.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Toplum hayatında bireylerin birbirlerine karşı sorumlulukları nelerdir?
Cevap:

Bireyler toplum hayatında birbirlerine yardım etmeli, hoşgörülü olmalı ve birbirlerini rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıdır.

Toplumun diğer bireylerine karşı sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizde düşünüyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, toplumda yer alan diğer insanlara karşı sorumluluklarımı yerine getiriyorum.

Sizce büyük şehirler, o şehirde yaşayan insanların birbirleriyle ilişkileri nasıl etkilemektedir?
Cevap:

Büyükşehirler, insanların içine kapanık bir hayat sürmelerine ve insanların birbirlerinden uzaklaşmalarına neden olmaktadır.

3. ETKİNLİK

Metnin görsellerine bakınız ve başlığını okuyunuz. Görselleri ve başlığından hareketle metinde ne anlatılıyor olabileceğini tahmin ediniz.
Cevap: 

Görseller dedikodu sebebiyle bulunduğu yerden başka yere taşınmak isteyen bir kişinin hikayesini anlatıyor olabilir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 152 Cevabı

4. ETKINLİK

Ömür Törpüsü” adlı metni, özetleyerek okuma yöntemiyle okuyunuz. Bunun için metni sessiz okuyunuz ve okuma sırasında aşağıda yer alan soruların cevaplarını defterinize yazınız.

a. Sizce bu metnin türü nedir?
Cevap:

Belirtilen bu metnin türü hikayedir.

b. Sizce bu metin canlandırılmaya uygun bir metin midir? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, belirtilen bu metin canlandırılmaya uygundur. Çünkü metin içerisinde konuşmalar, karakterler, zaman ve yer gibi unsurlar bellidir.

5. ETKİNLİK

a. “Ömür Törpüsü” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelimeleri defterinize yazınız.
b. Bu kelimelerin anlamlarını metnin veya cümlenin anlamını tahmin etmeye çalışarak tahminlerinizi kelimelerin karşılarına yazınız.
c. Bu kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniniz.
ç. Anlamını doğru tahmin ettiğiniz kelimenin yanına “√” işareti koyunuz.

Cevap:

Bilmediğiniz kelimelere göre bu etkinliği sizin yapmanız gerekiyor.

6. ETKİNLİK

5. etkinliği yaparken anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerin tamamını kullanarak defterinize istediğiniz konuda bir düşünce yazısı yazınız.
Cevap:

Bilmediğiniz kelimeler varsa buna göre bu etkinliği sizin yapmanız gerekiyor.

7. ETKİNLİK

A. Aşağıdaki cümleyi tahtaya yazınız.

“Alp, altın kolyeyi denizin dibinden çıkardı.”

B. Aşağıdaki soruları A maddesindeki cümleye göre cevaplayınız.
1. Alp, denizin dibinden neyi çıkardı?
Cevap:

Alp, denizin dibinden altın kolyeyi çıkardı.

2. Alp, altın kolyeyi nereden çıkardı?
Cevap:

Alp, altın kolyeyi denizin dibinden çıkardı.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. B. maddesindeki 1. soruya niçin yalnızca “kolye” kelimesi değil de “altın kolye” kelime grubu cevap olmuştur?
Cevap:

Çünkü belirtilen bu kelime grubu sıfat tamlamasıdır. Bundan dolayı cevap altın kolye olmuştur.

b. B. maddesindeki 2. soruya niçin yalnızca “dip” kelimesi değil de “denizin dibi” kelime grubu cevap olmuştur?
Cevap:

Belirtilen kelime grubu isim tamlaması olduğu için cevap denizin dibi olmuştur.

c. “Kolye” kavramı ile “altın kolye” kavramı arasındaki fark nedir?
Cevap:

Kolye daha çok farklı cins ve şekillerde olmaktadır. Altın kolye denildiği zaman ise kolyenin cinsi belirtilmiştir.

ç. “Dip” kavramı ile “denizin dibi” kavramı arasındaki fark nedir?
Cevap:

Dip, çukur ya da oyuk gibi bir şeyin en alt bölümü anlamına gelmektedir. Bu dip farklı yerlerde olabilir. Denizin dibi denildiği zaman ise hangi yerin dibi olduğu burada vurgulanmıştır.

d. “Altın kolye” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birinin türü nedir?
Cevap:

“Altın kolye” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birinin türüne isim denir.

e. “Denizin dibi” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birinin türü nedir?
Cevap:

“Denizin Dibi” kelime grubunu oluşturan kelimelerin her birine isim denir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 153 Cevabı

f. “Altın kolye” kelime grubunda asıl belirtilen, anlatılan varlık hangisidir?
Cevap:

Bu kelime grubunda asıl belirtilen kolyedir.

g. “Denizin dibi” kelime grubunda asıl belirtilen, anlatılan varlık hangisidir?
Cevap:

Bu kelime grubunda asıl belirtilen anlatılan varlık diptir.

Ç. Aşağıdaki bilgileri okuyunuz.

D. “Ömür Törpüsü” adlı metinde kullanılan isim ve sıfat tamlamalarını bularak bunların altlarını çiziniz. Metindeki isim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını belirlemek için aşağıdaki soruyu cevaplayınız.
“Metinde, isim ve sıfat tamlamaları olmasaydı metnin anlamı nasıl etkilenirdi?”
Cevap:

Metin içerisinde sıfat ve isim tamlamaları olmasaydı metnin anlamında bazı değişiklikler olurdu. Bu şekilde metnin ahengi de bozulurdu.

8. ETKİNLİK

Metinle ilgili aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız.

1. Metinde anlatılan olay nedir?
Cevap:

Metinde anlatılan olay Hasan Bey ve eşinin büyükşehire taşınmaları ve oraya bir türlü alışamamalarıdır.

2. Metinde anlatılan olay “yaşanabilir, gerçekleşebilir” bir olay olarak nitelenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, metinde anlatılan olay yaşanabilir bir olaydır. Çünkü günümüzde de köyden şehirlere göç eden ve şehirlerde büyük sıkıntı yaşayan bazı insanlar vardır.

3. Metnin kahramanları kimlerdir?
Cevap:

Metnin kahramanları Hasan Bey ve eşi Fatma hanımdır.

4. Hasan Bey nasıl biridir?
Cevap:

Hasan Bey, çocuklarını okutmuş şehrin gürültüsünden daha fazla dayanamayan ve eğitim gören bir kişidir.

5. Hasan Bey ve Fatma Hanım neden büyük şehre taşınmaktadır?
Cevap:

Hasan Bey ve Fatma Hanım emekli olduktan sonra Fatma Hanım’ın ısrarı üzerine Büyükşehir’e taşımışlardır.

6. Büyükşehir hayatı Hasan Bey’i nasıl etkilemektedir?
Cevap:

Büyükşehir hayatı Hasan Bey’i olumsuz anlamda etkilemiş ve rahatsız etmiştir. Hasan Bey  büyükşehirde yalnızlık sıkıntısı yaşamıştır.

7. Fatma Hanım, büyükşehir yaşamından memnun kalıyor mu? Açıklayınız.
Cevap:

Fatma Hanım büyük şehirde yaşamından memnun kalmıyor. Çünkü burada kendini kapalı kutu içerisine hapsedilmiş gibi hissediyor.

8. Hasan Bey’in ve Fatma Hanım’ın hangi kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünüyorsunuz? Metnin hangi bölümü, metindeki hangi ifadeler onların bu özelliklere sahip olduklarını düşünmenize neden oldu? Metindeki bu bölüm ve ifadeleri belirterek açıklayınız.
Cevap:

Bu iki kişi de insanlarla samimi olmayı seven, içe kapanık olmayan ve geleneklerine bağlı insanlardır. Çünkü onlar kendilerinin eve hapsediklerini düşündükleri için memleketlerine geri dönmüşlerdir.

9. Kasabaya dönme fikri Hasan Bey’in aklına nerede geliyor?
Cevap:

Hasan Bey, otobüs kuyruğunda ilerlerken kasabaya dönme fikri aklına orada geliyor.

10. Hasan Bey, Fatma Hanım’ı kasabaya dönmeye ikna etmek için kafasından hangi düşünceleri geçirmektedir?
Cevap:

Hasan Bey’in aklından “Hastalansan, ölsen gitsin cenazene kaldıracak bulunmaz. Olsun, yapamadılar desinler, sefa süremediler desinler.” gibi düşünceler geçmektedir.

11. Hasan Bey, niçin kasabaya dönme fikrini Fatma Hanım’a söylemekte zorlanacağını düşünüyor?
Cevap:

Çünkü Fatma Hanım şehre gelmeyi çok istemiştir. Bunun için ona söylemekte zorlanacağını düşünüyor.

12. Metinde “ömür törpüsü”ne benzetilen nedir?
Cevap:

Metinde ömür törpüsüne benzetilen büyükşehirdir.

13. Metin, düşüncelerinizde herhangi bir değişikliğe neden oldu mu? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, metin düşüncelerimde değişikliğe neden oldu. Çünkü büyükşehir hayatının bunaltıcı olduğunu bu şekilde anlamış oldum.

14. Metinde işlenen sorun nedir? Sizce bu sorunun çözüm yolları nelerdir?
Cevap:

Metinde işlenen sorun büyük şehirde yaşayan insanların birbirinden kopuk bir hayat sürmeleridir. Bu sorunun giderilmesi için insanlar birbirlerinin durumunu sormalı ve birbirlerini ziyaret etmelidirler.

9. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 154 Cevabı

Metnin konusunu ve ana fikrini belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Metinde yazar ne anlatıyor, neden söz ediyor?
Cevap:

Metin içerisinde yazar, Hasan Bey ve Fatma Hanım’ın kasabadan büyükşehire taşınmaları ve orada uyum sağlayamamalarından söz etmektedir.

Sizce yazar bu metni hangi amaçla yazmış olabilir?
Cevap:

Yazar, bu metni şehir hayatının insanları birbirinden uzaklaştırdığını anlatmak için yazmış olabilir.

Yazarın bu metinde okuyucuya aktarmak istediği asıl fikir, vurguladığı ileti nedir?
Cevap:

Yazar, bu metinde okuyucuya insanların güzel olan yerlerde değil kendilerini iyi hissettikleri yerlerde mutlu olduklarını aktarmak istemiştir.

10. ETKİNLİK

Metnin içeriğine uygun bir başlık belirlemek için aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Sizce yazar, okuduğunuz metin için niçin “Ömür Törpüsü” başlığını kullanmış olabilir?
Cevap:

Yazar, bu metnin başlığının şehir hayatının insanların ömrünü yediğini ifade etmek için kullanmış olabilir.

Sizce bu başlık, metinde anlatılanlarla uyumlu, metne uygun mu? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, bu başlık metinde anlatılanlarla uyumlu ve metne uygundur.

Metnin yazarı siz olsaydınız metin için hangi başlığı kullanırdınız?
Cevap:

Ben olsam “Büyükşehir Sorunları”başlığını koyardım.

11. ETKİNLİK

Metindeki hikâye unsurlarını belirlemek için aşağıdaki çalışmaları yapınız.

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. ” ‘Ömür Törpüsü’ adlı metin, bence bir olay yazısıdır; düşünce yazısı değildir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, öyle söyleyen birinin düşüncesine katılıyorum. Çünkü bu metin olay yazısıdır. Metnin içerisinde bir olaydan bahsedilmiştir.

b. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay nedir?
Cevap:

“Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay Hasan Bey ve eşi Fatma Hanım’ın büyükşehire taşınmaları ve şehir hayatına bir türlü uyum sağlayamamalarıdır.

c. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay, yaşanması mümkün olan, gerçek hayatta yaşanabilecek bir olay mıdır? Açıklayınız.
Cevap:

Metinde anlatılan bu olay gerçek hayatta yaşanabilecek bir olaydır.

ç. “Ömür Törpüsü” adlı metinde anlatılan olay yaşanmış bir olay olabilir mi? Açıklayınız.
Cevap:

Bu metinde anlatılan olay yaşanmış bir olay olabilir.

d. “Ömür Törpüsü” adlı metinde kişilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Cevap:

Bu metinde Hasan Bey ve Fatma Hanım gibi kişilere yer verilmiştir.

e. “Ömür Törpüsü” adlı metnin kişileri, kahramanları kimlerdir?
Cevap:

“Ömür Törpüsü” adlı metnin kişileri Hasan Bey ve Fatma Hanım’dır.

f. “Ömür Törpüsü” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı yer ya da yerlerle ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, olayların yaşandığı yerlerle ilgili bilgi verilmiştir.

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 155 Cevabı

g. “Ömür Törpüsü” adlı metinde, olayın veya olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgilere yer verilmiş midir? Açıklayınız.
Cevap:

Metinde olayların yaşandığı zamanla ilgili bilgi verilmiştir. Yaşanan olay Hasan Bey’in emekli olmasından sonra yaşanmıştır.

ğ. ” ‘Ömür Törpüsü’ adlı metin, okurlara haz vermek amacıyla yazılmış bir metindir.” diyen birinin bu düşüncesine katılıyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, böyle söyleyen birinin düşüncesine katılıyorum. Çünkü köy hayatının şehir hayatından daha güzel olabileceği mesajı burada verilmiştir.

B. “Ömür Törpüsü” adlı metnin olay örgüsünü ortaya çıkarmak için metinde ana olaya bağlı olarak gerçekleşen bütün olayları belirleyiniz. Birbirleriyle sebep sonuç ilişkisi içinde olanları gerçekleşme, oluş sırasına koyarak “Ömür Törpüsü” adlı metnin olay örgüsünü defterinize yazınız.
Cevap:

Bu etkinliği sizin yapmanız gerekiyor.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. “Ömür Törpüsü” adlı metin, 1. tekil kişi (ben) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Cevap:

Bu metin üçüncü kişi ağzından anlatılmaktadır.

b. Metin, 3. tekil kişi (o) ağzından mı anlatılmaktadır? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, 3. tekil kişi ağzından anlatılmaktadır.

c. Metindeki anlatıcı “kahraman, gözlemci, hâkim – ilahi” bakış açılarından hangisine sahiptir? Düşüncelerinizi gerekçeleriyle açıklayınız.
Cevap:

Bu metin ilahi bakış açısına sahiptir. Çünkü yazar metnin içerisinde Hasan Bey’in düşündüklerini bilmektedir.

12. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Soruları cevaplamaya geçmeden önce hatırlayabilmeniz için “Forsa” adlı metni sessiz okuma yöntemiyle bir kez okuyunuz.

Sizce “Forsa” adlı metin, “Birey ve Toplum” teması altında ele alınabilecek, işlenebilecek bir metin midir? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, Forsa adlı metin öyle bir metindir.

Sizce “Ömür Törpüsü” adlı metin, “Erdemler” teması altında ele alınabilecek, işlenebilecek bir metin midir? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, bu metin öyle bir metindir.

Sizce “Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinlerde ele alınan konuların, anlatılanların birbiriyle herhangi bir ilişkisi olduğu söylenebilir mi? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, ilişkisi olduğu söylenebilir. Çünkü belirtilen her iki metinde de özlem duyulmaktadır.

“Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinlerin ana fikirlerini söyleyiniz. Her iki ana fikrin de insanlar için önemli mesajlar içerdiğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap:

Forsa metninde insan ayrı kaldığı vatanına özlem duyar mesajı vardır.

Ömür Törpüsü metninde insanların hayat tarzlarını değiştirmeleri kolay değildir.

“Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinleri “metindeki anlatıcı” bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:

Bu iki metin 3. kişi ağzından ve ilahi bakış açısı ile yazılmıştır.

“Forsa” ve “Ömür Törpüsü” adlı metinleri “olay örgüleri” bakımından karşılaştırdığınızda neler söyleyebilirsiniz?
Cevap:

Belirtilen bu iki metinde de benzer bir olay örgüsü yer almaktadır.

“Forsa” adlı metnin kahramanı “Kara Memiş” ile “Ömür Törpüsü” adlı metnin kahramanı “Hasan Bey”i karşılaştırdığınızda herhangi bir benzerlik ve farklılık görebiliyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap:

Evet, görebiliyorum. Her iki karakter yaşadıkları yere özlem duymaktadır.

13. ETKİNLİK

6. Sınıf Türkçe Eksen Yayıncılık Sayfa 156 Cevabı

Aşağıdaki özdeyişten hareketle sınıfta bir tartışma gerçekleştiriniz. Tartışmayı, birbirinizin haklarına saygı göstererek demokratik bir şekilde gerçekleştiriniz. Tartışma sonunda ulaşılan sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
Cevap:

Bu etkinliği sınıfta yapmanız gerekiyor.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir