6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 90-91-92-93-94-95 Cevapları


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bilgiyil/public_html/wp-content/plugins/onceki-yazi-linki/onceki_yazi_linki.php on line 56
Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 90, 91, 92, 93, 94, 95 Teknoloji Bağımlılığı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı
1. Hikikomori ile ilgili yaptığınız araştırma sonucunda elde ettiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Hikikomori’nin kelime anlamı: “içeri çekilme, hapsedilmiş olma” olan Japonca bir kelimedir. Münzevi, yetişkin, ve ergen kişilerin toplumsal hayattan çekilmeleri ve sıklıkla aşırı seviyelerde kendilerini izole etmeleri olayını anlatır. Hikikomori’de kişi, aniden eve kapanıyor, aile bireyleriyle bile iletişim kurmuyor. Kişiler hayattan elini ayağını çekip temel ihtiyaçlar dışındaki tüm zamanını odasının içinde geçiriyorlar.

2. Günlük yaşamınızda hangi teknolojik araçları kullanıyorsunuz? Örnekler veriniz.
Cevap:

Günlük hayatımızda kullandığımız teknolojik araçlar şu şekildedir:

  • Ütü
  • Bilgisayar
  • Telefon
  • Televizyon
  • Buzdolabı
  • Çamaşır makinesi

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı
A) Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını TDK Türkçe Sözlük’ten bularak aşağıya yazınız.
Cevap:

İhmal etmek:  (Bir şeye) gereken ilgiyi, yakınlığı göstermemek, önem vermemek, boşlamak anlamına gelir.
Obezite: Aşırı kiloluluk, hastalık ölçüsüne varan şişmanlık anlamına gelir.
Gergin: Huzursuz, sinirli anlamına gelir.
Yenik düşmek: Yenilmek, mağlûp olmak anlamına gelir.
Baş göstermek: Belirmek, ortaya çıkmak, zuhur etmek, vuku bulmak anlamına gelir.

B) Anlamlarını öğrendiğiniz kelimelerden üç tanesini seçerek bunları birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Sınava çalışırken çok gergindi.

Obezite, çağımızın en büyük hastalığıdır.

Başka işlerle uğraşırken beni ihmal etti.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. Teknoloji bağımlılığı nedir? Anlatınız.
Cevap:

Teknolojik ürünleri kullanırken ölçüsüz ve sınırsız bir şekilde davranırsak sağlığımızı kaybedebiliriz.  Aile üyeleriyle ve diğer insanlarla ilişkilerimizde ciddi problemler yaşarız. İşte bu duruma “teknoloji bağımlılığı” denir.

2. Hangi teknolojik araçlar bağımlılık yapmaktadır? Açıklayınız.
Cevap:

Bilgisayar, tablet, cep telefonları, internet, televizyon ve oyun cihazı gibi teknolojik araçlar bağımlılık yapmaktadır.

3. Teknoloji bağımlılığı belirtileri gösteren kişiler hangi davranışları sergilemektedir?
Cevap:

Bu kişiler kendi temel ihtiyaçlarını dahi erteler, bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından uzak kalındığı zaman gergin ve boşluktaymış gibi hissetmek, zaman zaman yalan söylemek gibi davranışları sergilerlerler.

4. Kendimizi teknoloji bağımlılığından korumak için neler yapabiliriz? Açıklayınız.
Cevap:

Gerekli durumlarda teknolojiyi kullanmalı, gerek olmadığı durumlarda ise kullanmamalıyız. Ailemizle ve arkadaşlarımızla daha fazla zaman geçirmeliyiz.

5. Teknolojinin yararları ve zararları hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi örnekler vererek açıklayınız.
Cevap:

Teknolojinin birçok yararı olduğu gibi zararları da vardır. İnternetten araştırma yapmak yararlı bir durum  iken, bağımlı olma ve toplumdan uzaklaşma ise teknolojinin zararlarından bazılarıdır.

3. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 93 Cevabı
Televizyon, bilgisayar, telefon, cep telefonu, akıllı telefon, internet, tablet derken teknoloji hayatın vazgeçilmezi oldu. Teknolojiyi kullanacağız ama nasıl, ne kadar ve ne zaman? ! Aşağıdaki kavramları, bu sorular çerçevesinde değerlendirip yorumlayınız.

Sınırlı kullanım (Ne kadar kullanmalıyım?) : Gün içerisinde iki saat kullanmalıyım.

Güvenli kullanım (Hangi siteleri kullanmalıyım?) : “https://” ile başlayan, resmi kurumların ve güvenilir olan siteleri kullanmalıyız.

Faydalı kullanım (Ne amaçla kullanmalıyım?) : Araştırma yapmak, bir şeyler öğrenmek için kullanmalıyım.

Sağlıklı kullanım (Kullanırken ruh ve beden sağlığımı nasıl koruyabilirim?) : Güvenilir olmayan sitelere girmeyerek, uzun süre teknolojiyle için içe olmayarak ve kendimi oyunlara aşırı derecede kaptırmayarak koruyabilirim.

4. ETKİNLİK

Telefonsuz, televizyonsuz ve internetsiz bir gün hayal ediniz. Böyle bir günde arkadaşlarınızla ve ailenizle ilişkilerinizde neler değişirdi? Aşağıya yazınız.
Cevap:

Teknolojisiz Bir Gün

Telefonsuz, televizyonsuz ve internetsiz bir günde, arkadaşlarımla ve ailemle ilişkilerimde çok ciddi değişimler yaşardım. Aile içerisinde herkes teknolojiye dalmaktan kurtulur ve daha samimi sohbetler ortaya çıkardı. Arkadaşlarımla da sanal oyunlar değil de geleneksel oyunları oynar ve bu sayede de daha da kaynaşırdık.  Bunun yanı sıra acil durumlarda telefon olmadığı için yardım isteyemezdim ve bu durum kötü sonuçlar doğurabilirdi.

5. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 94 Cevabı
Teknolojinin birçok faydasının yanında, “Teknoloji Bağımlılığı” metninde de anlatıldığı gibi bazı olumsuzlukları da vardır. Sosyal medyada aşağıdaki bilgileri paylaşmanın yol açabileceği olumsuzluklara örnekler yazınız.

Doğum tarihim: “Dolandırıcılar, bu bilgiyle beni dolandırmak isteyebilirler.”
Bir fotoğrafım: “Sahte evraklar düzenleyip benim adıma yasal olmayan işler yapabilirler.”
Kimlik bilgilerim: “Art niyetli kişiler, bankadan adıma kredi isteyebilirler, bir suça bulaşıp benim kimliğimi olay yerine bırakabilirler.”
Yediğim yemeğin fotoğrafı: “İnsanların canlarının çekmesine sebep olabilir. ”
Şu anda bulunduğum yer: “Kötü niyetli insanlar beni konumumdan bulabilir.”
Ev adresim: “Hırsızlar bizim evimize gelebilir.”

6. ETKİNLİK 

A) Aşağıda teknoloji bağımlılığına karşı geliştirilmiş bazı sloganlar bulunmaktadır. Bu sloganları okuyunuz.

B) Sınıfta beyin fırtınası yöntemi ile benzer sloganlar üretiniz. Ürettiğiniz sloganlardan beğendiklerinizi uygun sosyal medya ortamında paylaşınız.
Cevap:

Bizim Sloganlarımız

İnternete bağlanırken yaşamdan kopma.
Yaşamdan kopma, teknolojiyi az kullan.

Gereksiz kullanmak zamanını öldürür.
Teknolojinin gerisinde olma, ama esiri de olma.

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı
C) Yazdığınız sloganlardan birini seçerek okulunuzda, teknoloji bağımlılığı karşıtı bir kampanya başlatacağınızı hayal ediniz. Kampanya planlaması için aşağıdaki formu kullanınız.

Kampanyanın Adı: İnternete bağlanırken yaşamdan kopma.
Amaç (Kampanya sonunda ne elde etmek istiyoruz?): İnsanların teknoloji kullanırken yaşamdan kopmamaları gerektiğini ve teknoloji nimetinden de faydalanması gerektiğini öğrenmelerini istiyorum.

Hedef Kitle (Bu kampanya ile kimlere ulaşmak, kimlere sesimizi duyurmak istiyoruz?): Bütün öğrenciler, bütün insanlar.

Kampanyanın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 10.12.2018-30.12.2018
Kampanya Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinlikler: Çeşitli konferanslar düzenlenecek, şiirler okunacak, çeşitli bilgiler verilecek ve tiyatro gösterisi yapılacak.

Kampanyada Görev Alacak Kişiler ve Sorumluluklar

Ben: Kampanyada aktif bir şekilde olacağım.
Sınıf arkadaşlarım: Diğer bazı etkinliklerle ilgilenecekler.

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri bulunuz. Bu zamirlerin hangi varlığı işaret ettiğini yanındaki sütuna örnekteki gibi yazınız.

Bilim dergilerini okumayı seviyorum. Ötekileri daha az okuyorum. …..ötekileri…….dergileri……….
Bu bilgisayar bizim, beriki de Ahmetlerin. …beriki………. …….bilgisayar……..
Şunlar, yeni çıkan cep telefonları. ……şunlar. ……..cep telefonları……..
Bu, çocuklar için sakıncalı bir bilgisayar oyunuymuş…..bu……..bilgisayar oyunu……..

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Günümüzde kullanılan iletişim araçları ile ilgili bir araştırma yapınız.
Cevap:

Hayatımızda kullanılan iletişim araçlarının başında telefon gelmektedir. Özellikle, teknolojinin gelişmesiyle beraber sürekli yeni model telefonlar üretilmektedir. İnsanlar da bu telefonlarla sevdikleriyle  iletişim kurmaktadır. Bilgisayarlar da internet sayesinde iletişim amacıyla kullanılan önemli araçlardan biridir. Bilgisayarlar sayesinde insanlarla yazılı, görüntülü ve sesli olarak iletişim kurulur.

Fax, önemli belgelerin bir noktadan başka noktaya evrak olarak gönderilmesinde kullanılmaktadır.

Mektup ve Telgraf, geçmişe oranla kullanımı oldukça azalan iletişim araçlarından bazılarıdır. Özellikle teknolojik iletişim araçlarının üretilmesi  bu iletişim araçlarına duyulan ilgiyi çok azaltmıştır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı İnsanlar Zamanı Eskiden Nasıl Ölçerdi Metni Etkinlik Cevapları başlıklı makalemizde 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 84 Cevabı, 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86 Cevabı ve 6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 87 Cevabı hakkında bilgiler verilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir