6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları  Yaşlı Nine Metni Etkinlik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Tema Milli Mücadele ve Atatürk Sayfa 50, 51, 52, 53, 54, 55 Yaşlı Nine Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

YAŞLI NİNE
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

1. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili araştırdığınız anıyı arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Zübeyde Hanım’ın Nasihati

Annesinin, elini öpüp vedalaşırken, bir çay ziyafetine gittiğini söyledi. Zübeyde Hanım onun üniformasına, çizmelerine bir göz attıktan sonra: “Bu çay ziyafeti değil.” dedi. Mustafa Kemal onu yatıştırdıktan sonra yanından ayrılmıştı. Annesi daha sonra bölge komutanına telefon edip, onun nerede olduğunu sormuş ve kendisine çay ziyafetinde olduğu söylenmiştir.
Zübeyde Hanım “Hayır, biliyorum savaşa gitti.”demiş ve hemen oğluna bir mektup yazmıştır. “Oğlum seni bekledim. Gelmedin. Çaya gittiğini söylemiştin bana. Ama cepheye gittiğini biliyorum. Senin için dua ettiğimi bilmeni isterim. Savaşı kazanmadan sakın gelme.” diyerek bunu ona iletmiştir.

2. Atatürk’ün Türk milleti için yaptığı fedakârlıklara örnekler veriniz.
Cevap:

Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele’den sonra cumhuriyeti ilan etmiştir. Cumhuriyetin ilan edilmesi ile birlikte daha önce kaldırılan saltanattan sonra hilafet de kaldırılmıştır. Böylece ulus – devlet anlayışına tamamen geçilip yeni bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal’dir. Mustafa Kemal, modern ve çağdaş bir devlet oluşturmak için meclis tarafından kabul edilen ilkeler doğrultusunda bazı inkılaplar yapmıştır.

Atatürk’ün Türk Milleti’ne yaptığı en önemli hizmetler şöyledir:

 • Cumhuriyetin kurulması.
 • Demokratik bir düzenin kurulması.
 • Halka, seçme ve seçilme hakkının verilmesi.
 • Tarım ve ticaretin geliştirilmesi.
 • Modern ve çağdaş hayatın başlaması.
 • Türk kültürünün yeniden oluşturulması.
 • Soyadı kanunun çıkarılması.
 • Kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması.

1. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

A) Metinde geçen bazı kelimeler aşağıda harfleri karışık olarak verilmiştir. Bu kelimeleri düzenleyerek anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.
Cevap:

maarğan – kuvrka – efvıla – unkko – eybhe – nekeğd – şökk

• Bahçe içinde yapılmış süslü ev, kasır. ⇒ Köşk
• Omza geçirilebilen tek gözlü bir çanta türü. ⇒ Heybe
• Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak. ⇒ Değnek
• Kavrulmuş olan, kurumaya yüz tutmuş. ⇒ Kavruk
• Sevgi ve dostluk bağlarını sürdüren.⇒ Vefalı
• Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse. ⇒ Konuk
• Birini sevindirmek, mutlu etmek, onurlandırmak, kutlamak için veya anı olarak verilen şey, hediye. ⇒ Armağan

B) Anlamları ile eşleştirdiğiniz kelimeleri kullanarak “vatan sevgisi” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Metne uygun bir başlık ekleyiniz.
Cevap:

VATAN SEVGİSİ

Vatan sevgisi sadece vatana sevgi beslemek anlamına gelmez. Vatan sevgisi, vatanı korumak, vatan üzerinde yaşayan insanları korumak, onların gelişimlerine ve mutluluklarına katkıda bulunmaktır anlamına gelir. Bu vatan bizi küçüklüğümüzden beri nasıl koruyup kolladıysa, biz de vefalı bir dost gibi onu korumak için çalışmalıyız. Biz, vatanda gelir geçer bir misafir değiliz. Bizler ev sahibiyiz. Evimizi tehlikelere karşı nasıl koruyorsak, vatanımızı da düşmanlara karşı korumak en büyük vazifemizdir.

Vatan bizim evimiz, kültürümüz sırtımızda taşıdığımız heybe, cesaretimiz düşmana karşı bir değnek, eğitimimiz vatanımızı geliştirmek için yaktığımız meşaledir. Vatan sevgisi, bizim yaşama nedenimizdir.

2. ETKİNLİK
A) Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.
1. Yaşlı kadın Atatürk ile niçin görüşmek istemektedir?
Cevap:

Yaşlı kadın memleketini kurtaran kişiyi ölmeden bir kez olsun görmek istediği için Atatürk ile görüşmek istemektedir.

2. Yaşlı kadının Atatürk’ten bir şey istememesini nasıl yorumluyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap:

Bunu yaşlı kadının alçak gönüllüğünün yüceliği olarak yorumlarız. Yaşlı kadını bu düşüncesi onun vatan ve memleket sevgisinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir.

3. Atatürk ile konuşma olanağınız olsaydı ona nasıl teşekkür ederdiniz? Örneklendiriniz.
Cevap:

Sevgili Atam,

Sen vatanımızı düşmanlara karşı korudun. Sen olmasaydık biz bugün bu şekilde özgürce yaşayamazdık. Sana ne kadar teşekkür etsek azdır.

4. Metnin ana fikri nedir?
Cevap:

Bu metnin ana fikri  Türk milletinin Atatürk’e karşı minnet duygusunun çok büyük olmasıdır.

B) Metinden hareketle arkadaşlarınıza yöneltmek üzere iki soru hazırlayınız.
Cevap:

1. Atatürk kimle geziye çıkmıştır?

2. Yaşlı kadın Atatürk’e neyi hediye etmiştir?

3. ETKİNLİK

Yaşlı kadının Atatürk ile karşılaştığı sahneyi sınıfınızda canlandırınız. Canlandırmanız sırasında uygun jest ve mimikler kullanmayı unutmayınız.

Cevap: Bu etkinlik sınıfta yapılacaktır.

4. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

A) Aşağıda verilen bilgilerden hangileri “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygundur? Yanına çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz.

Cevap:

(X) Geçmişte yaşanan bir olay anlatılmıştır.
( ) Metinde anlatılan olaylar hayal ürünüdür.
(X) Metnin kahramanları gerçek kişilerdir.
(X) Yer ve zaman bellidir.
( ) Metindeki olaylar günümüzde yaşanmaktadır.

B) Yukarıda özelliklerini işaretlediğiniz metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fabl

B) Masal

C) Anı

D) Haber yazısı

Cevap:

C) Anı

C) Defterinize, okuduğunuz “Yaşlı Nine” metninin tür özelliklerine uygun bir metin yazınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap:

Bu etkinlikte başınızdan geçen bir olayı anı türü özelliklerine göre defterinize  yazabilirsiniz.

Anı Türü Özellikleri Şu Şekildedir:

 1. Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış olan bir konuyu anlatır.
 2. İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır.
 3. Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere yardımcı olmaktadır.
 4. Tanınmış, bilim, sanat ve politika adamlarının hayatlarını çalışma ve araştırmalarını anlatır.
 5. Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı yapar.
 6. Geçmiş birinci kişinin ağzından kişisel yargılar ve yorumlarla ifade edilir.

5. ETKİNLİK 

A) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Altı çizili sözcüklerin arasında nasıl bir anlam ilişkisi olduğunu açıklayınız.

Kurtuluş Savaşı’nda genç yaslı, kadın erkek herkes millî mücadeleye destek verdi.
Türk milleti, millî mücadele sırasında varını yoğunu ortaya koymuştur.
Büyük küçük demeden milletin tüm fertleri vatan için cepheye koşmuştur.
Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini duyan askerler geri dönmeyi düşünmeden taarruza geçtiler.

Cevap:

Kurtuluş Savaşı’nda genç yaşlı, kadın erkek herkes millî mücadeleye destek verdi.Türk milleti, millî mücadele sırasında varını yoğunu ortaya koymuştur. Büyük küçük demeden milletin tüm fertleri vatan için cepheye koşmuştur.

Atatürk’ün “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini duyan askerler geri dönmeyi
düşünmeden taarruza geçtiler.

Altı çizili sözcükler kendi aralarında zıt anlamlı kelimelerdir.

B) Yukarıda verilen cümlelerdeki anlam ilişkilerine benzer şekilde “vatan” ile ilgili cümleler kurarak aşağıya yazınız. Cümlelerinizde kelimelerin zıtlık özelliklerinden faydalanınız.
Cevap:
 • Vatanı sadece ak günde değil kara günde de sevmeliyiz.
 • Vatan denildiği zaman dost da düşman da hazırda olmalıdır.

6. ETKİNLİK 

6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

A) Aşağıdaki metni, noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuma tekniğiyle okuyunuz. Metni okurken koyu yazılmış kelimelerin metne kattığı anlama dikkat ediniz.

KAĞNIYLA YAZILAN DESTAN
On beş liseli arkadaşıyla Anadolu’ya kaçıp Kurtuluş Savaşına katılan ve cepheye cephane taşıyan kağnı kollarının komutanı anlatıyor: “Durmadan yol alıyorduk. Sürekli çalışan araç yorulur ve bozulabilir ancak bizde ne yorulmak ne dinlenmek ne de bozulup yolda kalmak vardı. Otomobiller, kamyonlar her yeri aşamazlardı. Fakat bizim için aşılamayacak yol yoktu. Ağır ama hep hareketliydik. Sürekli hedefe ilerliyor, hiç durmadan gidiyorduk.

Metin AYDOĞAN

B) Aşağıya “Ulusal Bağımsızlık ve Cumhuriyet” konulu bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınızı yazarken “ama, bununla birlikte, lakin, fakat, buna rağmen, ancak” kelime ve kelime gruplarını uygun yerlerde kullanınız. Yazınızda kullandığınız bu kelimelerin altlarını renkli kalemlerle çiziniz.
Cevap:

Bağımsızlık Konusunda Kompozisyon

Bağımsızlık, kişilerin ve toplumların kimsenin boyunduruğu altına girmeden, kendi isteği doğrultusunda özgürce yaşaması anlamına gelir. Yapılan davranışları kısıtlamamak, kimseye zarar vermeden özgür bir şekilde istediğini yapabilmek demektir. Türk milleti varlığının her döneminde bağımsız olarak yaşamış bir millet olmuştur. Bu durum hem toplum yapısında hem de bireylerin iç dünyasında boyunlara asılmış bir madalya gibi durmaktadır. Bu madalyayı taşıyan bir millet olarak gurur duymak, her Türk vatandaşının en doğal hakkıdır.

Bu millet, bağımsızlığı yakalayana kadar çok mücadele etmiştir. Gerek iç, gerekse dış güçlere karşı çok büyük savaşlar vermiştir. Fakat bağımsız olma güdüsü Türk ulusunun geninde vardır. Bu sebeple Türk milleti bu uğurda zor mücadelelere girişmiştir.

C) Yazınızı yazım ve noktalama kuralları açısından öğretmeninizle birlikte kontrol ediniz.

7. ETKİNLİK 
6. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

Aşağıda Anıtkabir krokisi ve kroki üzerinde numaralandırılmış yerlerin adları verilmiştir. Krokiyi inceleyiniz.

1. Anıtkabir Girişi
2. Hürriyet Kulesi
3. İstiklal Kulesi
4. Aslanlı Yol
5. Müdafaa-i Hukuk Kulesi
6. Mehmetçik Kulesi
7. Zafer Kulesi
8. Barış Kulesi
9. 23 Nisan Kulesi

10. Bayrak
11. İnkılâp Kulesi
12. Savaş Kabartmaları
13. Savaş Kabartmaları
14. Cumhuriyet Kulesi
15. Tören Alanı
16. Şeref Holü
17. Atatürk’ün Lahdi
18. Çıkış

B) Aşağıdaki boşlukları Anıtkabir krokisine uygun şekilde doldurunuz.
Cevap:

1. Hürriyet Kulesi ve İstiklal Kulesi girişe en yakın kulelerdir.

2. 23 Nisan Kulesi müze çıkışına en yakın kuledir.

3. Girişten Tören Alanı’na Aslanlı Yol geçilerek ulaşılır.

4. Tören Alanı’nda, çarpı (X) işaretli yerde duran ve solunda Cumhuriyet Kulesi, sağında İnkılap Kulesi bulunan ziyaretçinin önünde Anıtkabir’in Şeref Holü ve Atatürk’ün Lahdi bölümleri bulunur.

5. Anıtkabir’in mimarı siz olsaydınız Anıtkabir’e hangi bölümleri eklemek isterdiniz? Anlatınız

Bu soruyu siz kendi bilgilerinize göre cevaplayabilirsiniz.

8. ETKİNLİK 

9. ETKİNLİK 

10. ETKİNLİK 

GELECEK DERSE HAZIRLIK

15 Temmuz şehitlerinden birinin yaşam öyküsünü araştırınız.
Cevap:

Ömer HALİSDEMİR

Yedi çocuklu bir aileye sahip olan Ömer Halisdemir 1972 yılında Niğde’nin Çukurkuyu  beldesinde doğmuştur. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ömer Halisdemir, yurt içinde ve yurt dışında birçok görev üstlenmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Özel Kuvvetler Komutanlığı’na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi’yi , Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ‘dan aldığı emir üzerine alnında vurarak öldürüyor. Darbeci Semih Terzi’nin korumaları Ömer Halisdemir’i otuz kurşunla şehit ettiler. Ömer Halisdemir, hain darbe girişiminin seyrini değiştiren önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa aşağıda yorum kısmında belirtebilirsiniz.

 

Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir