6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Forsa Metni Sayfa 153-162-163-164 Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Forsa Metni Sayfa 153-162-163-164 Cevapları

Forsa Metni Etkinlik Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 153 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Vatanından uzun süre ayrı kalmış büyükleriniz ve akrabalarınız vatan kavramı için neler söylediler?

Cevap: 

Dayımın kızı Fransa’da yaşıyor. Yazın geldiği zaman ondan onun şu düşüncelerini tanık oldum. Şöyle söyledi: “Vatan özlemi hiç bitmiyor. Oradayken aile büyüklerimi çok özlüyorum. Yollar ne kadar yorucu olsa bile vatan hasreti asla engel tanımıyor.” O, vatana dönmenin her şeye değer olduğunu söyledi.

2. Şahsınıza kötülük eden düşmanı affediniz. Lakin vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi asla affetmeyiniz.

Hz. Ali

Yukarıdaki sözü açıklayınız.

Cevap: 

Bu hayatta en büyük değerlerinden biri vatan sevgisidir. Vatan, herkesten çok daha üstündür. Bizlerin çıkarı değil vatanın geleceği ve selameti her şeyden önemlidir. Hz. Ali bu sözle bize hata yapılsa bile affetmemizi ama vatanımıza karşı hainlik eden kişilere asla merhamet göstermemizi, onlara gerekli cezayı vermemizi öğütlemiştir.

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 162 Cevabı

1. ETKİNLİK

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeler varsa bunların anlamını bağlamlarından hareketle tahmin ediniz. Daha sonra bunların anlamlarını Türkçe sözlükten bulunuz. Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. Anlamını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze eklemeyi unutmayınız.

Cevap: 

Zzat etmek: serbest bırakmak, salıvermek anlamına gelir.

Donanma: Bir devletin deniz kuvvetleri, armada anlamına gelir.

Kadırga: Hem yelken hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz’de kullanılmış bir savaş gemisine verilen isim.

Menkıbe: Din büyüklerinin ya da tarihe geçmiş ünlü kişilerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili hikâye.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde “ama, fakat, lakin, ancak, bununla birlikte, buna rağmen” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerinden hangisi ya da hangileri vardır? Bu ifade ya da ifadelerin kullanılmasının anlama katkısı nedir? Açıklayınız.

Cevap: 

Okuduğumuz metinde “fakat, lakin, böylece” gibi geçiş ve bağlantı ifadeleri vardır. Metinde yer alan bu ifadeler  iki düşünce arasında olumludan olumsuz düşünceye ya da olumsuzdan olumlu düşünceye geçişi sağlar. Ayrıca metindeki ifadeleri güçlendirir ve düşüncenin daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kara Memiş kimdir?

Cevap:

Kara Memiş birçok savaşa ve sefere katılmış ünlü bir Türk kaptanıdır.

2. Kara Memiş’in kırk yıllık rüyası nedir?

Cevap: 

Kara Memiş’in kırk yıllık rüyası Türk gemilerinin gelip onu kurtarmasıdır.

3. Kara Memiş, uyanınca ne gördü?

Cevap: 

Kara Memiş, uyanınca Türk gemilerinin karaya doğru yanaştığını gördü.

 

4. Askerler, Kara Memiş’i görünce niçin şaşırmışlardır?

Cevap: 

Askerler, Kara Memiş’i görünce konuştukları ihtiyarın o olduğunu anladıkları için çok şaşırmışlar.

 

5. Askerlerin Kara Memiş’i hemen tanımalarının nedeni nedir?

Cevap: 

Askerler, Kara Memiş’i hemen tanımışlar. Çünkü bütün askerler onun şöhretini biliyorlarmış. Ayrıca onun menkıbelerini de biliyorlarmış.

 

6. Turgut, Kara Memiş’in babası olduğunu nasıl anlamıştır?

Cevap: 

Turgut, Kara Memiş’in babası olduğunu pazısında bulunan haç şeklindeki derin yaradan anlamıştır.

7. Kara Memiş’in cenge katılmak istemesi onun hangi özelliğini göstermektedir?

Cevap: 

Bu Kara Memiş’in cesur olduğunu göstermektedir.

8. Kara Memiş, son sözüyle ne anlatmak istemiştir? Açıklayınız.

Cevap: 

Kara Memiş, son sözü ile vatanın sadece bir toprak parçası olmadığını, bayrağımızın nerede dalgalanıyorsa bizim vatanımızın orası olduğunu anlatmak istemiştir.

 

9. Turgut’un yerinde siz olsaydınız babanızı savaşa götürür müydünüz?

Cevap: 

Eğer babam isterse onu savaşa götürürdüm. Çünkü onun isteklerini yerine getirmek bir evlat olarak benim en büyük görevimdir.

 

10. Kara Memiş’in yerinde olmak ister miydiniz? Niçin?

Cevap: 

Kara Memiş’in yerinde olmak istemezdim. Çünkü kırk  yıl boyunca esir olmak ve kölelik yapmayı hiç kimse istemez.

11. Kara Memiş’in yerinde olsaydınız cenge katılır mıydınız? Niçin?

Cevap:

Kara Memiş’in yerinde olsam cenge katılırdım. Çünkü hayatımızın sonuna kadar vatanımız için savaşmak bizim en büyük görevimizdir.

4. ETKİNLİK

Forsa Metninin okuduğunuz kısmının özetini yazınız. Yazdığınız özetin baştaki özetle uyumlu olmasına özen gösteriniz.

Cevap: 

Kara Memiş, rüyasında Türk gemilerinin geldiğini görür ve heyecanla uykusundan uyanır. Uyandığı zaman gerçekten de Türk gemilerinin geldiğini görür. Hemen koşarak askerlerin yanına gider. Askerler onu tanır ve beyin yanına götürür. Bey, Kara Memiş’e bazı sorular sorar. Kolundaki yarayı gördüğü zaman Kara Memiş’in babası olduğunu anlar ve ellerine sarılır. Turgut Bey babasından gemide kalmasını ister. Savaşmak için yaşlı olduğunu ölürse vatan hasreti ile gideceğini söylese bile Kara Memiş bunu kabul etmez. O bayrağın dalgalandığı her yerin vatanı olduğunu söyleyerek savaşa katılır.

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 163 Cevabı

5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

Cevap: 

Metnin Konusu: Düşmanın elinde yıllarca esir kalan bir kaptanın oğlu tarafından kurtarılması.

Ana Fikri: Türkler, bayraklarının dalgalandığı her yeri vatan kabul ederler. Onlar hayatlarının sonuna kadar vatanları için savaşan bir millettir.

6. ETKİNLİK

Vatan sevgisiyle ilgili ezberlediğiniz şiiri vurgu ve tonlamaya dikkat ederek okuyunuz.

Cevap: 

 

7. ETKİNLİK

“Vatan” konulu izlediğiniz videolarda “vatan” kavramı hangi açılardan ele alınmıştır? Açıklayınız. Siz vatan konulu bir video çekseydiniz konuyu nasıl ele alırdınız? Anlatınız.

Cevap: 

Videolarda vatan kavramı onu korumak,  ona sahip olmak için uğrunda can verilecek derecede sevilen yani kutsal olarak bir anlamda ele alınmıştır. Ben vatan konulu bir video çekmiş olsaydım insanların vatanlarını korumak için nasıl fedakarlıklar yapacağını orada güzel bir şekilde anlatırdım.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan edatları, bağlaçları ve ünlemi bulunuz. Bunların metnin unsurlarından olan cümlelere kattığı anlamları örnekteki gibi yazınız.

Cevap: 

Kalenin etrafına doğru ilerliyorlardı.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam: (Edat) Yönelme anlamı katmıştır.

Ben karaya cenk için çıkıyorum.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam: (Edat)Amaç anlamı katmıştır.

Hayır, ben de sizinle beraber cenge çıkacağım.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam: (Edat) Onaylamama, karşı çıkma anlamı katmıştır.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam: (Bağlaç) Birliktelik anlamı katmıştır.
Edatın/Bağlacın cümleye kattığı anlam: (Edat) Birliktelik anlamı katmıştır.

Haydi, Bey’in yanına, dediler.
Edatın/Bağlacın/Ünlemin cümleye kattığı anlam: (Ünlem) İsteklendirmek ve çabukluk anlamı katmıştır.

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 164 Cevabı

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelime ve kavram havuzundan yararlanarak “Vatanını seven biri neler yapar?” sorusundan hareketle “ülkeniz için yapabilecekleriniz” hakkında bir konuşma yapınız. Konuşmanızda bu kelime ve kavramları en az birer kere kullanınız.

15 Temmuz – gelecek – umut – vatan – hedef – ülke
insanlık – şehitlik – kahramanlık – sevgi

Cevap: 

Sevgili arkadaşlar ,

15 Temmuz hepimiz için büyük bir dönüm noktası oldu. Türk halkı geleceği için vatanını kötü insanların ellerinden kurtarmak adına çok büyük bir kahramanlık örneği sergilediler. O gün bazı kişiler bu uğurda şehitlik mertebesine ulaştılar.

Bizler o gece vatan sevgisinin bize neler yapacağını tüm dünyaya göstermiş olduk. Vatanını seven bir kişi her şeyi yapar. Öncelikle hepimiz vatanını vatanımızı korumalıyız. Sadece savaşla olmaz  Örneğin; en basit olarak yere çöp atmamak bile vatan sevgisini gösterir. Bir kişi vatanını seviyorsa onun ilerlemesi için elinden geleni yapar. Eğitimine önem verir ve derslerine çok çalışır. Bilim ve teknolojiyi her zaman takip eder.

Vatanını seven bir insan kaynaklarını yerli yerinde kullanır. Hiçbir zaman israf etmez ve tutumlu olur. Yerli malı kullanmaya dikkat eder ve sahip olduğu ürünleri dikkatli bir şekilde kullanır. Vatanını seven bir insan herkesle iyi geçinir. İnsanlarla birlik ve beraberlik içinde olur. Zor durumda olan kişilere yardım eder.

Bir kişi vatanını seviyorsa umutsuzluğa düşmez ve sorumluluklarımın bilincinde olarak ülkenin hedeflerine ulaşmak için canla başla çalışır.

Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.

10. ETKİNLİK

“Forsa” metni okuduğunuz şekilde bitmiştir. Bu hikâyeyi hayal gücünüzü kullanarak devam ettiriniz. Hikâyenin devamında okuduğunuz metinde olduğu gibi diyalogların olmasına özen gösteriniz. Yazdığınız metinde anlam bütünlüğünü bozan ifadeler varsa bunları düzeltiniz. Metninizi yazım ve noktalama kurallarına uyumluluk bakımından kontrol ediniz.

Cevap: 

Turgut Reis babasının söylediklerine hak verdi. İstemeyerek de olsa onun savaşa katılmasına izin verdi. Onlar tüm donanma askerleri ile beraber şehre girdiler.

Savaş sırasında Turgut’un gözleri babasına takıldı. Kara Memiş, yaşına rağmen kılıcını sallarken hiç yaşlı gibi görünmüyordu. Vatan hasreti ile geçen onca yıl Kara Memiş’in savaşçı ruhundan hiçbir şeyi götürmemişti.

Turgut Reis:

– Babam dikkat! diye bağırdı.

Bir düşman askeri elinde bulunan mızrak ile Kara Memiş’e doğru hızla arka tarafından ona ilerledi. Kara Memiş , oğlunu duydu ama zamanında geriye dönmesi mümkün değildi. Mızrak , Kara Memiş’in sırtından girip göğsünden çıktı.

Turgut Reis babasına doğru koştu. Bir hamle ile düşman askerini öldürdü.

Babasına sarılarak:

– Babam, sana söyledim. Vatanını göremeden şehit olacaksın.

Kara Memiş:

– Ziyanı yok oğlum. Siz gelmeseydiniz de düşman toprağında boşu boşuna yaşlılığımdan ölecektim. Şimdi vatanım için şehit olma şerefine nail oldum. Hem de bayrağımın altında öleceğim.

Kara Memiş’in yanaklarından iki yaş süzüldü ve son nefesini verdi.

11. ETKİNLİK

Sınıf içinde 4 – 5 kişilik gruplar oluşturunuz. Yazdığınız hikâyeleri birbirinize okuyunuz. Gruptaki en güzel hikâyeyi belirleyiniz. Grup birincisi olan hikâyeler arasından da sınıf birincisini seçiniz. Sınıf birincisi olan hikâyeyi sınıf panosuna asınız. Hikâyeleri seçerken şunlara dikkat ediniz:

• Anlatım bütünlüğünü bozan ifade var mı?
• Yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmiş mi?
• Hikâye “Forsa” metniyle uyumlu olmuş mu?

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• www.eba.gov.tr Genel Ağ adresindeki ”Ses” bölümünden ”Büyüklere Saygı” adlı ses kaydını dinleyiniz.

• Ailenizdeki en yaşlı kişiyle “büyüklere saygı” konusunda bir görüşme yapınız. Onların sorularınıza verdikleri cevapları not ediniz.

 

Büyüklerinize şu soruları sorabilirsiniz:

  • Saygı ne anlama gelir?
  • Büyüklere saygı niçin önemlidir?
  • Büyüklere saygı göstermek bize ne kazandırır?
  • Sizin zamanınız ile şimdiki zamandaki büyüklere saygıyı karşılaştırdığımız zaman durumdan memnun musunuz? Değilseniz neden?

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.