6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Nineme Ninni Metni Sayfa 165-166-167-168-169-170 Cevapları

Nineme Ninni Metni Etkinlik Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 165 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Aile bizim için niçin önemlidir?

Cevap:

Aile, bizi yetiştirdikleri, bize destek oldukları ve her zaman yanımızda oldukları için çok önemlidir.

2. Büyüklerimiz bizim için değerli midir? Niçin?

Cevap:

Büyüklerimiz bizim için değerlidir. değer onlar bizden daha fazla hayat tecrübesine sahip oldukları için hayatımız boyunca onların yardımına ihtiyaç duyarız.

 

3. “Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir.” hadisi şerifini açıklayınız.

Cevap:

İslam dininde büyüklere saygılı davranmak ve küçüklere merhametli olmak çok önemli bir yere sahiptir. Eğer bir insan bu tür şeylere uymuyorsa ona müslüman diyemeyiz. Her müslümanın böyle şeylere önem vermesi gerekir.

4. Büyüklere saygı gösterilmeyen bir toplumda yaşamak ister miydiniz?

Cevap:

Büyüklerine saygı göstermeyen bir toplumda yaşamak istemezdim. Çünkü büyüklerine saygı göstermeyen bir toplum asla sağlıklı bir toplum olamaz.

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 166 Cevabı

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirdeki anlamını bilmediğiniz kelimelerle ilgili boşlukları doldurunuz. Kelimelerin anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi Tahminim kısmına “X” işareti koyarak belirleyiniz.

Cevap:

Yaşmak: Kadınların ferace ile birlikte kullandıkları, gözleri açıkta bırakan, ince yüz örtüsüne verilen isim.

Leylak: Zeytingillerden, yaprakları karşılıklı bir ağacın koni durumunda toplanmış, beyaz, eflatun ya da pembe renkte, güzel kokulu çiçeklere verilen ad.

Suna: Erkek ördeğe verilen isim.

Gökçek: Güzel, sevimli kişi.

Emrihak: Ölüm anlamına gelir.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin ana duygusunu nedir? Aşağıya yazınız.

Cevap: 

Şiirin ana duygusu  nineye olan hürmet ve sevgidir.

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 167 Cevabı

3. ETKİNLİK

Başlıkları verilmemiş aşağıdaki şiirlerden hangileri “Nineme Ninni” metninin konusuyla benzerlik göstermektedir? İşaretleyiniz.

Cevap:

Aşağıdaki şiirlerden 1. ve 3. şiir Nineme Ninni metninin konusu ile benzerlik göstermektedir.

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 168 Cevabı

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ninenin başındaki yaşmak hangi yönüyle, neye benzetilmiştir?

Cevap: 

Ninenin başındaki yaşmak beyazlığı ile dolunayı saran buluta benzetilmiştir.

2. Şiirde nine anlatılırken çeşitli benzetmeler yapılmıştır. Bunlardan hangisi ya da hangileri hoşunuza gitti?

Cevap: 

Şiirde nine anlatılırken bazı benzetmeler yapılmıştır. Bunlardan kokusunun leylağa benzetilmesi benim çok hoşuma gitti.

3. Nine hangi acıları yaşamıştır? Bu, şiirin hangi dörtlüğünde anlatılmaktadır?

Cevap: 

Nine bir çok acı yaşamıştır. Ama bunlardan en kötüsü evlat acısıdır. Evlat acısının olduğu bölüm şiirin üçüncü ve dördüncü dörtlüklerinde anlatılmaktadır.

4. Şiirde anlatılan nine, hangi tarihî olaylara tanıklık etmiştir?

Cevap: 

Şiirde anlatılan nine Yemen Savaşı’na tanıklık etmiştir.

5. Şiirin yazıldığı zamanda nine hayatta mıdır? Bunu nereden anlayabiliriz?

Cevap: 

Şiirin yazıldığı zaman nine hayattadır. Bunu şiirin altıncı dörtlüğünde yer alan

“Göçmen kuşlarla göçecek / Mekânı uçmak ninemin”

dizelerinden anlayabiliriz.

6. Şiiri yazan siz olsaydınız ninenizi nelere benzetirdiniz? Niçin?

Cevap: 

Bu şiiri yazan kişi ben olsaydım ninemi pamuğa benzetirdim. Çünkü ninem tombul yanakları ve beyaz saçları ile pamuğa benziyor.

7. Bu şiir için başka nasıl bir başlık konabilir?

Cevap: 

PAMUK NİNEM

5. ETKİNLİK

Şiirle ilgili aşağıya bir soru da siz yazınız. Sorunuzu bir arkadaşınıza sorunuz.

Cevap:

Soru: Nineni gözlerinin neden ıslaktır?

6. ETKİNLİK

a. “Nineme Ninni” şiirinin şekil özellikleriyle ilgili kim yanlış bir açıklama yapmıştır? Doğrusunu bırakılan boşluklara yazınız.

 

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 169 Cevabı

Cevap:

Yanlış açıklama yapan kişi: Tarık

Doğrusu şu şekildedir: Şiirin 6. dörtlüğünde redif yoktur ve dize sonlarındaki “ek” sesleri kafiyedir.

b. Aşağıdaki dörtlüklerin kafiye ve rediflerini sıra arkadaşınızla birlikte bulup bırakılan boşluklara yazınız.

Cevap:

Seferberliğin sunası

Solmuş saçının kınası

Ninem üç şehit anası

Alnı kardan ak ninemin

suna-sı : / kınası / anası : nas’lar zengin Kafiye  -sı’lar rediftir.

Kim dayanır, o dayanmış

Bağrına taş basıp yanmış

Gene Yemen’i anmış

Gözleri ıslak ninemin

dayan / yan / an : an’lar tunç kafiyedir. -mış’lar rediftir.

Ocakta kaynar ıhlamur

Elleri mayalı hamur

Bir deli poyraz savurur

Dökülen yaprak ninemin

ıhlamur / hamur / savurur : -ur’lar tam kafiyedir.

Masal anlat bana masal

Hey dili şeker, dili bal

Su alıyor artık sonra

Yolu “emrihak” ninemin.

masal / bal / sandal : al’lar tam kafiyedir.

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Sayfa 170 Cevabı

7. ETKİNLİK

Ailenizin en yaşlısıyla yaptığınız görüşmelerden yararlanarak sınıfınızda “İnsanlar yaşlandıklarında ne isterler?” sorusuyla ilgili beyin fırtınası yaptığınızı ve beyin fırtınasının sonucunda şu cevapların ortaya çıktığını düşününüz:

• Birey olarak kendilerini özgür hissetmek isterler.
• Olgunlaşma yolculuğuna devam etmek isterler.
• Geçmişle geleceği buluşturmak isterler.
• Sağlıklı ve mutlu günler geçirmek isterler.
• Saygınlıklarını korumak isterler.
• Sevgi ve ilgi görmek isterler.

Ailenizin en yaşlısıyla yaptığınız görüşmeden yola çıkarak bu cevaplardan birini açıklayınız. Konuşmanızda “ama, fakat, lakin, bununla birlikte ve buna rağmen” gibi duygu ve düşünceler arasında bağlantı ve geçiş ifadelerini kullanınız.

Cevap:

Sevgili arkadaşlar,

Büyüklerimizle konuştuğumuz zaman genellikle “Bizim zamanımızda şu şöyleydi.”, “Nerede o eski bayramlar.” gibi bazı ifadeleri duyarız.

Bence duyduğumuz bu ifadeler büyüklerimizin eskiye duydukları özlem değil geçmişle geleceği buluşturmak istemeleridir. Onlar bizim geleceğimizi düşünürken eskiden yaşadıkları tecrübeleri de bizlere aktarmak isterler. Bu şekilde geleceğe daha iyi bir şekilde hazırlamanızı sağlarlar. Zaten bizim de geçmişi bilmeden geleceği inşa etmemiş pek mümkün olmaz. Gelecek kurabiliriz ama geçmiş tecrübelerden yararlanmadan kuracağımız gelecek pek de sağlıklı olmaz.

Bundan dolayı büyüklerimizin geçmişteki tecrübelerini dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz. Geçmiş tecrübelerin bizim zamanımızda işe yaramayacağını düşünmek çok yanlış bir davranıştır.

8. ETKİNLİK

Büyüklerinizden birine sevginizi ifade etmek için iki dörtlükten oluşan bir şiir yazınız.

Cevap:

CANIM ANNEM

Yemeyip de yediren,
Giymeyip de giydiren,
Her an bizi düşünen
Canım annem, gül annem.
Kol açıp, kanat geren,
Ömrünü bize veren,
Biz gülünce sevinen
Canım annem, gül annem.
Bülent ÖZCAN

GELECEK DERSE HAZIRLIK

• Ülkemizin doğal güzelliklerini, kültürel zenginliğini anlatan resim ve fotoğraflar getiriniz.

Cevap:

Bu etkinliği sizin yapmanız gerekmektedir.

• Türkiye’mizi anlatan şiirler bulunuz. Hoşunuza giden bir şiiri ezberleyiniz.

Cevap:

Güzel Ülkem Türkiye

Her taraf çiçekle
Donatılmış bir bahçe
Kokar dollarında güller
Güzel ülkem Türkiye

Senin topraklarında
Doğdum büyüdüm ben
Senin sularında
Oynadım güldüm ben

Ürünlerinden yedim
Toprağa ektim verdi
Tarihininde öğrendim
Güzel ülkem Türkiye

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.