6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Öğretmenimin Mektubu Sayfa 171-172-173-174 Cevapları

6. Sınıf Türkçe Ekoyay Yayınları Öğretmenimin Mektubu Sayfa 171-172-173-174 Cevapları

Öğretmenimin Mektubu Dinleme Metni Etkinlik Cevapları – 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 171 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Yurt kelimesinin anlamı nedir?

Cevap:

Yurt kelimesi bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası ve vatan anlamına gelir.

2. Anadolu denince aklınıza neler geliyor?

Cevap:

Anadolu denince aklıma bayrak, doğal güzellikler, tarihi güzellikler, vatan ve şehitlerimiz gibi şeyler geliyor.

3. Yurdumuzun tarihî ve doğal güzellikleri hakkında neler biliyorsunuz?

Cevap:

Türkiye’nin üzerinde yer aldığı Anadolu toprakları tarihi ve doğal güzellikleri bakımından çok büyük bir hazine sandığıdır. Bu topraklar yıllardır onlarca medeniyete ev sahipliği yapmaktadır. Ülkemizdeki toprakların her bir köşesi eşsiz güzelliklerle doludur.

4. Getirdiğiniz resim ve fotoğraflarla sınıfınızı süsleyiniz.

1. ETKİNLİK

“Öğretmenimizin Mektubu” nu dinlerken aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Cevap:

Metinde Geçen

Yer Adları: Horasan, Porsuk çayı, Süphan Dağı, Sarıköy, Söğüt Yaylası, Konya, , Bursa, Rize, Çukurova, Gemlik, İzmir, Amasya, Akdeniz, Ege, Karadeniz.

Kişi Adları: Serdar, Osman Gazi, Yunus Emre, Mevlana, Fatih Sultan Mehmet, Nene Hatun, Mehmet Akif Ersoy

Tarihler: 1071, 1453

Tarihi Olaylar: Kurtuluş Savaşı

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu kelimeler dinlediğiniz metinde hangi anlamda kullanılmıştır? İşaretleyiniz. Gerekirse metni tekrar dinleyiniz.

Cevap:

Tulum:
(X) Bazı yiyecek ve içecekler için koruyucu kap olarak kullanılan, önü yarılmadan bütün olarak yüzülmüş hayvan derisi.
(   ) Deriden yapılmış üflemeli çalgı, gayda.

cephe:
(   ) Yön, yan, taraf.
(X) Üzerinde savaşın sürdüğü bölge.

saz:
(   ) Her tür müzik aracı, çalgı.
(X) Genellikle su kıyılarında, bataklık yerlerde yetişen ince, açık sarı renkli kamış.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 172 Cevabı

3. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Cevap: 

Konu: Anadolu’nun güzellikleri anlatılmaktadır.

Ana Fikir: Sayısız güzelliği olan Anadolu’yu korumak hepimizin görevidir.

4. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. “Biz bu topraklara sevgi çiçeklerini açtırmaya gelmişiz.” sözüyle ne anlatılmak istenmiştir?

Cevap: 

Bu sözle Anadolu’ya gelme nedenimiz, sevgi ile yaşayıp tüm topraklara sevgi duygusunu hakim kılmak anlatılmak istenmiştir.

2. “Bin yetmiş bir yılından beri Anadolu’da bayram var, düğün var her gün.” cümlesiyle hangi tarihî olay anımsatılmak istenmiştir? Bu olayın önemi nedir?

Cevap: 

Bu cümle ile 1071 Malazgirt Zaferi anımsatmak istenmiştir. Malazgirt Zaferi ile birlikte Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

3. Yazarın metinde Yunus Emre’den söz etmesinin nedeni ne olabilir?

Cevap: 

Çünkü Yunus Emre Anadolu’da sevgiyi temsil etmektedir. Yazarda metinde sevgi duysu duygusu daha fazla ön plana çıkarmak için Yunus Emre’den söz etmiş olabilir.

4. Metinde sözü edilen diğer Türk büyükleri kimlerdir? Bu kişilerin hangi özellikleri ön plana çıkarılmıştır?

Cevap: 

Metinde sözü edilen Türk boyları Yunus Emre, Osman Gazi, Mevlana, Fatih Sultan Mehmet, Nene Hatun, Sütçü İmam, Nasrettin Hoca ve Mehmet Akif Ersoy’dur. Bu kişilerin düşünceleri , fedakarlıkları ve vatan sevgileri ön plana çıkarılmıştır.

5. Metinde hangi illerimiz ve bölgelerimiz, hangi özellikleriyle yer almıştır?

Cevap: 

Metinde Konya, İstanbul, Erzurum, Akşehir, Bursa, Rize, Çukurova, Gemlik, İzmir, Amasya gibi iller sahip oldukları doğal güzellikleriyle yer almıştır.

6. Metnin yazarı siz olsaydınız yurdumuzun hangi özelliklerinden, hangi değerlerinden söz ederdiniz? Niçin?

Cevap: 

Metnin yazarı ben olsaydım yurdumuzun doğal güzelliklerinden, tarihi güzelliklerinden ve kültüründen söz ederdim. Çünkü Anadolu’yu özel ve güzel kılan tarihi ve üzerinde yaşayan toplumların kültürlerinin bıraktığı çeşitli izlerdir.

7. Yazarın bayrak, vatan ve İstiklal Marşı’mızla ilgili düşünceleri nelerdir?

Cevap: 

Yazar, bayrağımız üzerinde sonsuza kadar Türk bayrağını dalgalanmasını ve Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nda da dediği gibi ezan seslerinin asla susmamasını istiyor.

8. Metinde bir tutarsızlık olduğunu düşünüyor musunuz?

Cevap: 

Hayır, metinde bir tutarsızlık olduğunu düşünmüyorum.

5. ETKİNLİK

“Yurdumuzun doğal ve tarihî güzelliklerinin korunması” konusunda kısa bir sunum planlayınız. Sunumunuz için çeşitli görsel materyaller hazırlayınız, prova yapınız. Sunumlarınızı öğretmeninizin belirleyeceği süre içinde tamamlayınız.

Sunum yapan arkadaşlarınızın sunum sırasındaki el ve kol hareketlerine jest ve mimiklerine dikkat ediniz. Onların bu hareketleriyle dinleyicilere yani sizlere ne tür mesajlar verdiğini söyleyiniz. Bunun için aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Kafa ya da kulaklarla oynama → Bunu yapan kişi içinde bulunduğu durumdan utanıyor, sıkılıyordur.

Konuşurken elleri arkada bağlamak → Bu hareket bir tür üstünlük ve kendine güven hareketidir.

Konuşurken sık sık boyun kaşıma → Bu hareket bir tür şüphe veya emin olmama işaretidir.

Cevap: 

İnsanlık tarihi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bu tarihi kalıntılar Anadolu topraklarında bulunmuştur. Bundan dolayı Anadolu toprakları insanlık tarihinin başlangıç noktası denilmektedir. Ayrıca Türk halkının tarihi de binlerce yıl öncesine dayanmaktadır.

Türkler Anadolu topraklarında  çok fazla çok fazla şey etkilemiştir. Ülkemizin doğal güzellikleri dikkat çekicidir.

Ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri için şunları yapmalıyız:

  • Tarihi eser kaçakçılığı yapan kişileri görürsek muhakkak ihbar etmeliyiz ,
  • Ülkemizde yer alan tarihi eserlere zarar vermemeliyiz,
  • Ülkemizde bulunan doğal güzellikleri her zaman korumalıyız,
  • Çevremizi kirletmemeliyiz,
  • Toprağı ve suyu kirletecek davranışlardan uzak durmalıyız,
  • Çevremizi kirleten kişileri uyarmalıyız, gerekirse şikayet etmeliyiz,
  • Çevremizi ağaçlandırmalıyız,
  • Orman yangınlarının çıkmaması için dikkatli olmalıyız,
  • Çevremizde yeşilin çoğalması için çaba harcamalıyız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 173 Cevabı

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki metni dikkatle okuyunuz. Metin, İtalyan yazar Edmondo de Amicis’in (Edmondo de Amiçis) Çocuk Kalbi romanından alınmıştır. Bu metin, romanın kahramanı Enrico’ya (Enriko) babasının yazdığı bir mektuptur. Mektubu kendi cümlelerinizle Türkiye’mize uyarlayarak yeniden yazınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanınız. Mektubunuzu e-posta olarak öğretmeninize ya da arkadaşlarınıza gönderiniz, sosyal medyada paylaşınız.

Enrico, ulusal bayramlarda İtalya’yı şöyle söyleyerek anmalısın: İtalya, sevgili vatanım,
annemin ve babamın doğduğu ve gömüleceği, orada yaşayıp orada ölmeyi umduğum, çocuklarımın orada büyüyeceği ve orada öleceği soylu ve değerli toprağım… Yüzyıllar boyunca yüce ve şanlı bir ülke olduğun hâlde, daha birkaç yıl önce birleşip özgürlüğüne kavuşan güzel İtalya! Senin uğrunda çok değerli kişiler savaş alanlarında, birçok kahraman
darağacında can verdiler. Üç yüz kente ve otuz milyon vatan evladına analık eden ulu toprak! Ben, henüz çocuk olduğumdan senin anlamını tam olarak algılayamıyorum ve senin
her köşeni tanımıyorum ama önünde saygıyla eğiliyor ve seni tüm ruhumla seviyorum.
Sende doğmuş olmaktan, senin oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Işıl ışıl denizlerini, yüce
Alp Dağları’nı seviyorum, Görkemli anıtlarını ve iz bırakan ölümsüz anılarını seviyorum.
Şanını ve güzelliğini seviyorum. Gözümü açıp güneşi ilk kez gördüğüm, adını ilk kez duyduğum toprak! Seninle kıvanç duyan bir parçan gibi seni bir bütün olarak seviyor ve sayıyorum. Senin her zerrene aynı derecede sevgi ve minnet duyuyorum. Paha biçilmez Torino, kibirli Cenova, bilge Bologna, büyüleyici Venedik, güçlü Milano, kibar Floransa,
dehşet saçan Palermo, uçsuz bucaksız ve güzel Napoli, harika ve ölümsüz Roma, sizleri bir
evladın hissettiği saygıyla karışık bir sevecenlikle seviyorum. Seni seviyorum aziz vatanım!
Yemin ederim ki tüm çocuklarını bir kardeş gibi seveceğim! Yaşayan ve ölmüş büyük insanlarını yüreğimde hep saygıyla anacağım. Her zaman çalışkan ve dürüst bir yurttaş olacağım. Üstünü örten sefaletten, cehaletten, haksızlıktan, suçlardan seni arındırmak ve hak
ederek kazandığın gücün yüceliği içinde huzurlu bir yaşam sürebilmeni sağlamak için var
gücümle, bıkıp usanmadan uğraşarak sana layık olmaya çalışacağım. Yazgımın izin verdiğince aklımla, bedenimle, yüreğimle sana alçak gönüllülük ve yüreklilikle hizmet edeceğime,
eğer bir gün senin uğrunda kanımı ve yaşamımı vermem gerekirse senin kutsal adını gökyüzüne haykırarak ve kutsanmış bayrağına en son öpücüğümü göndererek kanımı ve canımı
seve seve vereceğime yemin ederim.

Baban
Edmondo de Amicis
Çocuk Kalbi

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Sayfa 174 Cevabı

Cevap: 

Sevgili kızım Zeynep,

Sen bu ülkenin en önemli geleceği olan gençlerden bir tanesisin. Çünkü senin ilim ve iman ile öğrenip gideceğin aydınlık bu yol ülkemize de ışık olacak. Bak kızım Zeynep. Herkesi sonra. Gördüğün her insana selam ver. Çünkü bu hayat sadece paylaşmakla güzeldir. Her zaman kötü alışkanlıklardan korun.  Hain tuzaklara düşme. Arkadaşlarını her zaman iyi seç. Bu ülkenin aydınlığa kavuşması için elinden geleni yapmalısın. Sağlıcakla kal, kendine iyi bak…

Baban

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Coğrafi keşifler hakkında bilgi toplayınız.

Cevap:

15 ve 16. Yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının bulunması için başlatılan ve yeni okyanusların, kıtaların bulunması ile birlikte gerçekleşmiş olan keşiflere Coğrafi Keşifler adı verilir. Pusulanın  bulunması ile birlikte o dönemin en önemli ticaret yollarından olan İpek ve baharat yollarının Osmanlı’nın elinde olması, Hristiyanlığın yayılmasının istenmesi, deniz ulaşımının gelişmesi, değerli maden arayışı, Sanayi İnkılabı ile beraber ham madde ve pazar arayışı gibi nedenlerden dolayı bu keşifler başlamıştır. İlk keşif denemeleri Afrika kıyıları ve Atlantik Okyanusu’na doğru, 14. yüzyılın başında Cenevizli ve Fransız gemiciler tarafından yapılmıştır. Bu keşifte Azor Adaları ve Kanarya Adaları bulunmuştur.

Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu hakkında araştırma yapınız.

Cevap:

Ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu Apollo 11 görevinde yapılmıştır. Bu uçuş Amerika Birleşik Devletleri tarafından 20 Temmuz 1969 tarihinde yapılmıştır. Bu görevde Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Micheal Collins isimli astronotlar yer almıştır. Neil Armstrong, Ay yüzeyine ayak basan ilk kişidir. Ay’a ilk adım 21 Temmuz günü saat 01:56’da atılmıştır. Ay’a ayak basarken Neil Armstrong “İnsan için küçük, insanlık için büyük bir adım.” ifadesini kullanmıştır.

Konu ile ilgili düşünceleriniz varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.