7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 119-120-121 Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) : “… Evlenirim, uyurum, uyanık kalırım, oruç tuttuğum gibi (Ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur.” (Buhârî, Nikâh, 1.)
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu açıklaması neye örnek gösterilebilir?
A) Kul olmasına
B) Kur’an’ı açıklamasına
C) Uyarıcı ve müjdeleyici olmasına
D) Allah’ın (c.c.) elçisi olmasına

Cevap: A ) Kul olmasına

2. “Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O’nun gücüne giden, size pek düşkün müminlere pek şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir.” (Tevbe suresi, 128. ayet.)
Bu ayetle Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönü vurgulanmıştır?
A) İnsanlığa bir rahmet olması
B) İnsanlık için bir uyarıcı olması
C) Akıllı ve zeki oluşu
D) İşinde-sözünde güvenilir oluşu

Cevap: A ) İnsanlığa bir rahmet olması

3. “Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice Peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi O, ölür veya öldürülürse eski halinize geri mi döneceksiniz.” (Âl-i İm- rân suresi, 144. ayet.)
Yukarıdaki ayette verilmek istenen temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Peygamberin tebliğ görevi vardır.
B) Hz. Peygamber meleklerden üstündür.
C) Hz. Peygamberin getirdiği mesajlar evrenseldir.
D) Hz. Peygamberin diğer insanlardan hiçbir farkı yoktur.

Cevap: D ) Hz. Peygamberin diğer insanlardan hiçbir farkı yoktur.

7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Soru: 4.

Hz. Peygamberin özelliklerinden hangisi yanlış verilmiştir?
A) İnsanlara hep doğruyu söylemiştir.
B) Kendisini diğer insanlardan üstün görmemiştir.
C) İnanmayanları önemsememiştir.
D) İnsanlara rahmet olarak gönderilmiştir.

Cevap: C ) İnanmayanları önemsememiştir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlar içinden seçilmesinin bir sonucu değildir?
A) İnsanlara olağanüstü nitelikte olaylar göstermeleri.
B) İnsanlara dini uygulamalı olarak göstermeleri.
C) Toplumsal sorunlara çözüm getirebilmeleri.
D) İnsanlara davranışlarıyla örnek olabilmeleri

Cevap: A ) İnsanlara olağanüstü nitelikte olaylar göstermeleri.

6. “Ben…………………………………için gönderildim. “(İmam Malik, Hüsnü’l-Hulk, 8.)
Yukarıdaki hadisi tamamlayan doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbadeti öğretmek
B) Savaşlarda komutanlık etmek
C) Tevhid inancını yaymak
D) Güzel ahlakı tamamlamak

Cevap: D ) Güzel ahlakı tamamlamak

7. “ … O Muhammed Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet.)
Yukarıda meali verilen ayetten hangi sonuç çıkarılamaz?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir.
B) Allah (c.c.) her şeyi bilmektedir.
C) Artık peygamber gelmeyecektir.
D) Kur’an Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir.

Cevap: D ) Kur’an Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir.

7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

Soru8.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönüne örnektir?
A) Kur’an’ı açıklaması
B) Dine davet etmesi
C) Dinin emirlerini açıklaması
D) Ev işlerinde eşine yardımcı olması

Cevap: D ) Ev işlerinde eşine yardımcı olması

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

(rahmet, Kur’an, peygamber, Kâfirun, uyarıcı, ahlak, hatemü’l -enbiya, Felak)

1. Hz. Muhammed (s.a.v), uyarıcı ve müjdeleyici bir peygamberdir.
2. Hz. Muhammed’den (s.a.v.) sonra peygamber gelmeyecektir. O hatemü’l -enbiya  ‘dır.
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlakı peygamber ahlakıdır.
4. Hz. Muhammed (s.a.v.) alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
5. Tevhid inancının ve şirkin birbirinden uzak tutulmasını içeren sure Felak suresidir.

D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.

1.Y ) Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamberlik görevini çalışarak elde etmiştir.
2. ( Y ) Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisini çevresindeki insanlardan farklı görmüş ve öyle davranmıştır.
3.D ) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) açıklamaları Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur.
4.D ) Dürüstlüğü ve güvenirliği sayesinde Hz. Peygambere daha çok insan inanmıştır.

5.D ) Kâfirun suresi 7 ayetten oluşur ve surede Yüce Allah’ın verdiği nimetlerden bahsedilmektedir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir