7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 96-97-98-99 Cevapları

7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Güzel davranışların bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Yazınız.
Cevap: 

Bireysel Faydaları

 • Güzel bir ahlak sahibi olmayı sağlar
 • Kötü olan hal ve hareketlerden uzak tutar
 • Örnek bir kişiliğe sahip olur
 • Dinine layık bir insan olur
 • Men edilen şeylerden uzak durur.

Toplumsal Faydaları

 • Toplumsal huzur ortamı sağlanmış olur
 • İnsanların sorunsuz yaşamaları sağlanır
 • Her bireyle iyi geçinir
 • Toplum içinde güven duygusu oluşur.
2. Adalet nedir? Açıklayınız.
Cevap: 

Adalet: Hak ve hukuk gözetilerek var olan her şeye hakkını teslim etmektir. Hakkın gözetilip hakkı olana teslim edilmesidir.

3. İhtiyaç sahibi insanlara yardım ederken nelere dikkat etmeliyiz? Yazınız.
Cevap:
 • Yardım ederken ihtiyaç sahiplerini kırmadan, incitmeden gerekli yardımı yapmak.
 • Gösterişten uzak durmak
 • Yardım ettiğini iki de bir söylememek
 • Yardım yapıldıktan sonra herhangi bir karşılık beklememek.
4. Hz. Salih’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla özetleyiniz.
Cevap:
 • Hz. Salih’in (a.s) soyu Nuh (a.s) soyuna dayanır.
 • Semud kavmine gönderilmiş bir Peygamberdir.
 • Ailesi Semud kavminin itibar gören insanlardı.
 • Her Paeygamber gibi Hz. Salih Semud kavmini Allah’ın dinine davet etti.
 • Hz. Salih’i dışlayanlar oldu, reddedenler oldu, iftira atanlar oldu.
 • Semud kavmi mucize istedi, mucize gerçekleşti
 • Semud kavmi şiddetli bir sesle helak oldu.
5. Felâk suresinin verdiği mesajları yazınız.
Cevap: 

Felak suresi bizi uyararak men edilen uzak durulması gereken şeyler konusunda gerekli uyarıyı, mesajı veriyor. Şöyle ki;

Gecenin karanlığı, büyü, cehalet ve sihir v.b islam dininde yasaklanmış şeylerden uzak durması bunlara kalkışanların Allah’a sığınmaları gerektiği vurgulanmaktadır.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. “Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil, bilakis öfke anında kendisine hâkim olandır.” (Müslim, Birr, 107.)
“Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.” (Ebû Dâvûd, Zekât, 45.)

Yukarıdaki hadislerde sırasıyla hangi değerlere yer verilmiştir?

A) Kulluk – Tevazu
B) Öz denetim – Sorumluluk
C) Müsamaha – Tevekkül
D) Güvenilirlik – Cömertlik

Cevap: B ) Öz denetim – Sorumluluk

7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı

Soru2.

Özü de bir, sözü de bir,
Yüreğinde taşımaz kibir;
Verdiği sözü namus bilir,
Aldığı emaneti geri verir.

Yukarıdaki dörtlükte tarif edilen kişinin ahlakı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğru sözlü olduğu
B) Alçak gönüllü olduğu
C) Sözünde durduğu
D) Emanete ihanet ettiği

Cevap: D ) Emanete ihanet ettiği

3. “Çaresiz kaldığım anlarda gider, bir taş ustası bulur, onu seyrederim. Adam belki yüz kere vurur taşa. Ama değil kırmak, küçücük bir çatlak bile oluşturamaz. Sonra birden, yüz birinci vuruşta taş ikiye ayrılıverir. İşte o zaman anlarım ki taşı ikiye bölen o son vuruş değil, ondan öncekilerdir.”
Yukarıdaki paragrafa konu olan temel iki kavram hangileridir?
A) Şükür – Yardımseverlik
B) Sabır – Çalışkanlık
C) Çaresizlik – Yılgınlık
D) Tembellik – Ümitsizlik

Cevap: B ) Sabır – Çalışkanlık

4. Bir gün Hz. Peygamber ashabıyla birlikte otururlarken bir cenaze geçer. Hz. Muhammed (s.a.v.) hemen ayağa kalkar. Çevresindekiler, geçen cenazenin bir Yahudi cenazesi olduğunu söylerler. Hz. Peygamber: “Olsun, o da bir can değil mi?” (Müslim, Cenâiz, 81.) diyerek cevap verir.
Bu olay Hz. Peygamberin en çok hangi yönünü gösterir?
A) Sabrını
B) İnsanlara değer verdiğini
C) Danışarak iş yaptığını
D) Cesaretini

Cevap: B ) İnsanlara değer verdiğini

7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 98 Cevabı

Soru: 5.

Bir derneğin yetimlere yardım projesini öğrenen Emine, durumu sınıf arkadaşlarıyla paylaşır. Bir yetimin tüm ihtiyaçlarını bir yıl boyunca karşılayabileceklerini anlatır. Arkadaşları Emine’nin teklifini kabul eder. Emine, teklifin kabul edilmesinin mutluluğuyla evine gider.

Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Başkalarını da düşünmeliyiz.
B) Muhtaçlara yardım insanı mutlu eder.
C) Sadece yetimlere yardım etmek gerekir.
D) İhtiyaç sahibi insanlara ulaşmalıyız.

Cevap: C ) Sadece yetimlere yardım etmek gerekir.

6. “Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.” (Buhârî, Edeb, 27.)
Hadiste vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müminlerin kardeşliği
B) Müslümanların ibadetleri
C) İnsanların itaati
D) Müminlerin adaleti

Cevap: A ) Müminlerin kardeşliği

C. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (D), yanlışsa (Y) yazınız.
Cevap:

1.D ) Değer; bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşısında tuttuğu yol,
davranış şeklidir.
2.D ) Adalet, hayatın her alanında önemli bir değerdir.
3.Y ) Hz. Peygamberin hicret arkadaşı olan sahabi Hz. Ömer’dir.
4. ( D ) Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiş değildir.
5.Y ) Özdenetim kişinin diğer insanları denetlemesi ve kontrol etmesidir.

7. Sınıf Meb Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 99 Cevabı

D. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz.

(ölçülü – dürüstlük – yardımsever – kulluk – sevgi – müminler – ahlak – güzel -iyilik – güler yüzlülük -öz denetim- iman – ibadet – adalet – saygı)

1. “Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olur. Nefret ettiğinden de
ölçülü nefret et, belki bir gün dostun olur.” (Tirmizî, Birr, 60.)
2. Ahlak insanın söz ve davranışlarında doğru olması ve yalandan uzak durmasıdır.
3. İnsanın Allah’a (c.c.) karşı en önemli sorumluluğu iman tur.
4. İnsanlar haksızlığa uğradığında sorunlarının adaletle çözülmesini ister.
5. Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, kulluk bakımından en güzel
olanıdır.
6. Yardımsever davranışların arttığı bir toplumda huzur ve güven ortamı oluşur.
7. Sizden biri kendisi için istediğini (Müslüman) kardeşi için de istemedikçe (gerçek anlamda) iyilik etmiş olamaz.
8. “Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen bizden
değildir.” (Tirmizî, Birr, 15)
9. Hediyeleşmek aramızdaki sevgi bağını kuvvetlendirir.
10. Öz denetim……..….. sahibi insan davranışlarını kontrol eder.

 

Konu ile ilgili düşüncelerinizi yorum kısmına yapabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir